JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 5065360  แก้ไขประวัติล่าสุด : 19 กรกฎาคม 2562  


82%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
พิจิตร 66190
Mobile
วันเกิด 23 พฤศจิกายน 2533 ( อายุ 28 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2548
จาก โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.39
ปีที่จบ 2551
จาก โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.95
ปีที่จบ 2557
จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
เกรดเฉลี่ย 2.01
2546 - 13
2547 - 14
2548 - 15
2549 - 16
2550 - 17
2551 - 18
2552 - 19
2553 - 20
2554 - 21
2555 - 22
2556 - 23
2557 - 24
2558 - 25
2559 - 26
2560 - 27
มี.ค. 54 - พ.ค. 54
XXXXXXX
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน
มิ.ย. 58 - พ.ย. 58
XXXXXXX
เงินเดือน 14,000
ตำแหน่ง Customer Service Engineer
เม.ย. 59 - ธ.ค. 59
XXXXXXX
เงินเดือน 18,000
ตำแหน่ง Telecom Engineer
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 5065360  แก้ไขประวัติล่าสุด : 19 กรกฎาคม 2562  
ชื่อ   นามสกุล
82%
ที่อยู่
พิจิตร 66190
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 23 พฤศจิกายน 2533 อายุ 28 ปี
ส่วนสูง 180 ซม. น้ำหนัก 96 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. Telecom Engineer
2. Network Engineer
3. System Engineer
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน Bangkok & suburb
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 7 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2557
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ วุฒิ วศ.บ.
เกรดเฉลี่ย 2.01
โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม
2551
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.95
โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม
2548
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.39
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
เมษายน 2559  -  ธันวาคม 2559   
ตำแหน่ง Telecom Engineer เงินเดือน 18,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2558  -  พฤศจิกายน 2558   
ตำแหน่ง Customer Service Engineer เงินเดือน 14,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
ชื่อบริษัท :
มีนาคม 2554  -  พฤษภาคม 2554   
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม ดี
อังกฤษ พอใช้ ดี พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 15 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 15 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- Ms office ,Internet ,Photoshop
- Autocad (basic)
- Photographer
- Guitar ,Soccer ,Basketball