JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 5680568  แก้ไขประวัติล่าสุด : 16 กันยายน 2562  


83%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10250
Tel
Mobile
วันเกิด 18 มิถุนายน 2524 ( อายุ 38 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2544
จาก วิทยาลัยเอกวิทย์บริหารธุรกิจ
ระดับ ปวส.
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 3.08
ปีที่จบ 2561
จาก วิทยาลัยทองสุข
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การจัดการ
เกรดเฉลี่ย 2.99
2542 - 18
2543 - 19
2544 - 20
2545 - 21
2546 - 22
2547 - 23
2548 - 24
2549 - 25
2550 - 26
2551 - 27
2552 - 28
2553 - 29
2554 - 30
2555 - 31
2556 - 32
2557 - 33
2558 - 34
2559 - 35
2560 - 36
2561 - 37
2562 - 38
ก.ค. 53 - ต.ค. 57
XXXXXXX
เงินเดือน 13,700
ตำแหน่ง จนท.คลังสินค้าอะไหล่,พัสดุ
ก.พ. 58 - ม.ค. 59
XXXXXXX
เงินเดือน 15,000
ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า
ก.พ. 61 - มิ.ย. 61
XXXXXXX
เงินเดือน 15,200
ตำแหน่ง จนท.คลังสินค้า
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 5680568  แก้ไขประวัติล่าสุด : 16 กันยายน 2562  
ชื่อ   นามสกุล
83%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10250
Tel
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 18 มิถุนายน 2524 อายุ 38 ปี
ส่วนสูง 172 ซม. น้ำหนัก 62 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า
2. เจ้าหน้าที่่วางแผนขนส่ง
3. เจ้าหน้าที่สโตร์ อะไหล่,พัสดุ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000-18,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
วิทยาลัยทองสุข
2561
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการ
คณะ บริหารธุรกิจ วุฒิ -
เกรดเฉลี่ย 2.99
วิทยาลัยเอกวิทย์บริหารธุรกิจ
2544
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 3.08
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
กุมภาพันธ์ 2561  -  มิถุนายน 2561   
ตำแหน่ง จนท.คลังสินค้า เงินเดือน 15,200
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ควบคุมแผนการส่งมอบให้กับลูกค้า
*สต็อกวัตถุดิบ รับจ่าย ตัดสต็อกวัตถุดิบลงใน stock card.
*WH.รับเข้าใบผลผลิต ลงในระบบERP.
*ดูstock card.สินค้า FG.
ส่งมอบสินค้าให้ตรงตามแผนงานทึ่กำหนด
ชื่อบริษัท :
กุมภาพันธ์ 2558  -  มกราคม 2559   
ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า เงินเดือน 15,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ควบคุมยอดรับสินค้าจากฝ่ายผลิต จัดเก็บสินค้าเข้าคลัง
ควบคุมเช็กยอดสินค้าในระบบ(Sap)การเปิดบิล, โอนย้าย, ของคืน เสีย(กทม,ตจว) ประสานงานกับรถร่วมขนส่ง ทำรายงานส่งยอดสินค้าให้ก้บหัวหน้า สุ่มตรวจนับสินค้า และนับสินค้าจริงให้ตรงในระบบ100%
ชื่อบริษัท :
กรกฎาคม 2553  -  ตุลาคม 2557   
ตำแหน่ง จนท.คลังสินค้าอะไหล่,พัสดุ เงินเดือน 13,700
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ควบคุมดูแลบันทึกประเภทจำนวนสินค้า การรับ เบิก จ่าย ในระบบ
การจัดการจัดเก็บ การตรวจสอบสินค้า จัดทำเอกสารในสต็อกแผนกช่าง
จัดทำรายงานส่งซ่อม ควบคุมวัสดุสินเปลือง ส่งรายงานยอดสินค้าให้กับผู้จัดการ ตรวจบนับสต็อกตาจริง100%
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 25 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ
บุคคลอ้างอิง