JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6177660  แก้ไขประวัติล่าสุด : 19 กรกฎาคม 2562  


82%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
เชียงใหม่ 50180
Mobile
วันเกิด 3 พฤษภาคม 2536 ( อายุ 26 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2555
จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชีย...
ระดับ ปวช.
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 3.74
ปีที่จบ 2557
จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชีย...
ระดับ ปวส.
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 3.75
ก.พ. 57 - ก.พ. 57
สถาบัน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
หลักสูตร การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ปีที่จบ 2559
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชี...
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย 2.26
2552 - 16
2553 - 17
2554 - 18
2555 - 19
2556 - 20
2557 - 21
2558 - 22
2559 - 23
2560 - 24
มี.ค. 54 - พ.ค. 54
XXXXXXX
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน
ก.ค. 56 - ก.ย. 56
XXXXXXX
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6177660  แก้ไขประวัติล่าสุด : 19 กรกฎาคม 2562  
ชื่อ   นามสกุล
82%
ที่อยู่
เชียงใหม่ 50180
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 3 พฤษภาคม 2536 อายุ 26 ปี
ส่วนสูง 178 ซม. น้ำหนัก 76 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
2. เจ้าหน้าที่ข้อมูล
3. เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000-15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน เชียงใหม่
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ  Part-time 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
2559
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.26
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
2557
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 3.75
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
2555
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 3.74
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
กรกฎาคม 2556  -  กันยายน 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
ชื่อบริษัท :
มีนาคม 2554  -  พฤษภาคม 2554   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
กุมภาพันธ์ 2557  -  กุมภาพันธ์ 2557   
หลักสูตร การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- สามารถใช้งาน Microsoft Word ได้
- สามารถใช้งาน Microsoft Excel ได้
- ใช้อินเตอร์เน็ตได้คล่อง