JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6378727  แก้ไขประวัติล่าสุด : 20 สิงหาคม 2562  


86%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
ฉะเชิงเทรา 24120
Mobile
วันเกิด 12 พฤศจิกายน 2538 ( อายุ 23 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2556
จาก โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.31
ปีที่จบ 2561
จาก มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา เทคโนโลยีการศึกษา
เกรดเฉลี่ย 3.71  เกียรตินิยมอันดับ 1
2554 - 16
2555 - 17
2556 - 18
2557 - 19
2558 - 20
2559 - 21
2560 - 22
2561 - 23
2562 - 24
2563 - 25
ต.ค. 61 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 13150
ตำแหน่ง ธุรการประสานงาน
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6378727  แก้ไขประวัติล่าสุด : 20 สิงหาคม 2562  
ชื่อ   นามสกุล
86%
ที่อยู่
ฉะเชิงเทรา 24120
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 12 พฤศจิกายน 2538 อายุ 23 ปี
ส่วนสูง 156 ซม. น้ำหนัก 47 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. ประชาสัมพันธ์
3. เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ฉะเชิงเทรา
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
2561
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการศึกษา
คณะ ศึกษาศาสตร์ วุฒิ -
เกรดเฉลี่ย 3.71 (เกียรตินิยมอันดับ 1)
โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
2556
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.31
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
ตุลาคม 2561  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ธุรการประสานงาน เงินเดือน 13150
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ธุรการของบริษัท ประสานงานภายในและภายนอกของบริษัท งานเอกสารต่างๆของบริษัท คีย์ข้อมูล รับส่งเมลต่างๆ supportงานของตำแหน่งอื่นๆในออฟฟิศ จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ทำเอกสารเรื่องเงินของศูนย์คุมองที่ดูแลส่งฝ่ายบัญชี และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ ดี
จีนกลาง พอใช้ พอใช้ ไม่ได้
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 35 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- สามารถใช้โปรแกรมMs office ได้
- สามารถใช้โปรแกรม Adobe Ailustartor ได้
- สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshops ได้