JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6451880  แก้ไขประวัติล่าสุด : 23 สิงหาคม 2562  


81%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
นครนายก 26000
Mobile
วันเกิด 9 มกราคม 2537 ( อายุ 25 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2554
จาก นครนายกวิทยาคม
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.68
ปีที่จบ 2561
จาก มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา ภูมิสารสนเทศศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.88
2552 - 15
2553 - 16
2554 - 17
2555 - 18
2556 - 19
2557 - 20
2558 - 21
2559 - 22
2560 - 23
2561 - 24
2562 - 25
2563 - 26
มิ.ย. 59 - ก.ค. 59
XXXXXXX
ตำแหน่ง พนักงานอัพเดทข้อมูล
มิ.ย. 60 - ส.ค. 60
XXXXXXX
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน
พ.ย. 61 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 12000
ตำแหน่ง พนักงานภูมิศาสตร์สารสนเทศ
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6451880  แก้ไขประวัติล่าสุด : 23 สิงหาคม 2562  
ชื่อ   นามสกุล
81%
ที่อยู่
นครนายก 26000
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 9 มกราคม 2537 อายุ 25 ปี
ส่วนสูง 175 ซม. น้ำหนัก 75 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. นักภูมิสารสนเทศศาสตร์
2. ไอที
3. สำรวจ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 - 17,000
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 15 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
2561
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ภูมิสารสนเทศศาสตร์
คณะ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.88
นครนายกวิทยาคม
2554
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.68
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
พฤศจิกายน 2561  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง พนักงานภูมิศาสตร์สารสนเทศ เงินเดือน 12000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ตรวจแปลงทั้งในระบบและพื้นที่จริง ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลรูปแปลงอ้อย shapefile บินโดรนตรวจสอบแปลงอ้อยและตามงานที่ได้รับมอบหมาย วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมตามจุดประสงค์ที่ได้รับมอบหมายเช่น ค่าการสะท้อนแสงของพืช ชนิดพืช
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2560  -  สิงหาคม 2560   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ลงระวางดิจิตอล ออกสำรวจรังวัดพื้นที่ ดูแลซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอทีในสำนักงาน
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2559  -  กรกฎาคม 2559   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง พนักงานอัพเดทข้อมูล เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
อัพเดทข้อมูลของกลุ่มลูกค้าเพื่อทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ
มี รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ArcGis,ERDAS,QGis
- Microsoft Office
- ประกอบ hardware computer ตรวจสอบแก้ไข
- Autocad (เล็กน้อย)
- C++,PHP (เล็กน้อย)
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
วิจัย : การประยุกต์อากาศยานไร้คนขับตรวจจับฝุ่นละอองในอากาศภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
บุคคลอ้างอิง