JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6472800  แก้ไขประวัติล่าสุด : 17 สิงหาคม 2562  


78%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
สมุทรสาคร 74120
Mobile
วันเกิด 9 ตุลาคม 2538 ( อายุ 23 ปี )
* ประวัตินี้มีการแสดงข้อมูลแบบช่วงอายุไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถแสดง ประวัติการฝึกอบรม ได้
เนื่องจากเจ้าของประวัติระบุช่วงเวลาไม่ชัดเจน หรือผิดพลาด เช่น ไม่กรอก เดือน หรือปี ของข้อมูลนั้น
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ธ.ค. 58 - ธ.ค. 58
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการข...
ปีที่จบ 2560
จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา เทคโนโลยีการผลิตพืช
เกรดเฉลี่ย 3.27  เกียรตินิยมอันดับ 2
2556 - 18
2557 - 19
2558 - 20
2559 - 21
2560 - 22
2561 - 23
2562 - 24
2563 - 25
ม.ค. 61 - พ.ค. 61
XXXXXXX
เงินเดือน 4000
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ
ก.ย. 61 - ก.ค. 62
XXXXXXX
เงินเดือน 17000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6472800  แก้ไขประวัติล่าสุด : 17 สิงหาคม 2562  
ชื่อ   นามสกุล
78%
ที่อยู่
สมุทรสาคร 74120
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 9 ตุลาคม 2538 อายุ 23 ปี
ส่วนสูง 168 ซม. น้ำหนัก 57 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. นักวิชาการเกษตร
2. เจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร
3. ควบคุมงานด้านเกษตร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2560
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะ สัตวศาสตร์เเละเทคโนโลยีการเกษตร วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณทิต
เกรดเฉลี่ย 3.27 (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
กันยายน 2561  -  กรกฎาคม 2562   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต เงินเดือน 17000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
QC การใส่ปุ๋ยผักไฮโดรโพนิกส์ ดูแลการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ และดูแลการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2561  -  พฤษภาคม 2561   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ เงินเดือน 4000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
วัด และปรับค่า pH EC ของปุ๋ย
ผักไฮโดรโพนิกส์, ผสมปุ๋ย A และ B, ดูแลในขั้นตอนการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโพนิกส์จนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว, ตลอดจนการดูแลการเจริญเติบโตของต้นกล้าของผักไฮโดรโพนิกส์ในแต่ละชนิด, เป็นผู้ช่วยนักวิชาการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ของผักไฮโดรโพนิกส์
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธันวาคม 2558  -  ธันวาคม 2558   
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการขยายพันธุ์พืช ติดตา ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
- มีความสามารถรัยผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น Microsoft Office (Words, Excel, Power Point)
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
จุลนิพนธ์เรื่องศึกษาผลของการศึกษากรดอินโดลแอซิติกต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนข้าวเเละผลต่การงอกของข้าวที่เพาะในสภาพเค็มในห้องปฏิบัติการ
โครงการวิจัยสหกิจศึกษาเรื่องผลของเเสงจากหลอดไฟLEDต่อการเจริญเติงโตของผักสลัดกรีนโอ๊คในระบบโรงเรือนไฮโดรโพนิกส์