JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6510490  แก้ไขประวัติล่าสุด : 27 มิถุนายน 2562  


75%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
แม่ฮ่องสอน 58110
Mobile
วันเกิด 20 มิถุนายน 2535 ( อายุ 27 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2550
จาก โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
ปีที่จบ 2553
จาก วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
ระดับ ปวช.
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย 1.98
ปีที่จบ 2555
จาก วิทยาลัยการอาชีพป่าซ่าง
ระดับ ปวส.
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย 2.51
2548 - 13
2549 - 14
2550 - 15
2551 - 16
2552 - 17
2553 - 18
2554 - 19
2555 - 20
2556 - 21
2557 - 22
2558 - 23
2559 - 24
2560 - 25
2561 - 26
2562 - 27
2563 - 28
ส.ค. 56 - มี.ค. 58
XXXXXXX
เงินเดือน 10,750
ตำแหน่ง พนักงาน
ธ.ค. 59 - มี.ค. 62
XXXXXXX
เงินเดือน 13,700
ตำแหน่ง พนักงาน
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6510490  แก้ไขประวัติล่าสุด : 27 มิถุนายน 2562  
ชื่อ   นามสกุล
75%
ที่อยู่
แม่ฮ่องสอน 58110
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 20 มิถุนายน 2535 อายุ 27 ปี
ส่วนสูง 169 ซม. น้ำหนัก 55 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ช่างไฟฟ้า
2. ช่างซ่อมบำรุง
3. ช่างทั่วไป
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000-15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน สระบุรี
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพป่าซ่าง
2555
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย 2.51
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
2553
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย 1.98
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ
2550
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย -
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
ธันวาคม 2559  -  มีนาคม 2562   
ตำแหน่ง พนักงาน เงินเดือน 13,700
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลระบบไฟฟ้าและซ่อมเครื่องจักรภายในโรงงาน
ชื่อบริษัท :
สิงหาคม 2556  -  มีนาคม 2558   
ตำแหน่ง พนักงาน เงินเดือน 10,750
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลรักษาและคุมเครื่องจักร
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง