JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2,701 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการการตลาด (สาขาพาซิโอลาดกระบัง, กาญจนาภิเษก)
- วางแผนและดูการประชาสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาด พร้อมทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้า - จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น โปรโมชั่น , งาน Event และกิจก...

บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
2 . Mall Manager
ดูแลบริหารงานตามนโยบายของผู้บริหาร ประจำศูนย์การค้า พาซิโอ้ -ศึกษากลยุทธ์ ปรับปรุง พัฒนาและวางแผนการทำงานและระบบต่างๆ องค์กร - ดูแลและพัฒนา Leasing และการเพิ่มรายได้ขององค์กรให้เป็นไปตามเป้า - วางแ...

บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
3 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (บจ.ทีบีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้) รับสมัครด่วน !
- กำหนดนโยบายของฝ่ายฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารระดับสูง - วางแผนการทำงานในฝ่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพ - รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงมาบริหารงานในฝ่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพ - ดูแล ควบคุมฝ่ายฯ ให้เกิด...

บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
18 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ ISO (สาขาลาดกระบัง)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลควบคุมระบบเอกสาร ISO 14001 :2004 2. เป็น Lead Auditor ISO 14001 : 2004 จัดทีม Internal Audit และจัดทำแผนงานต่างๆ ของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 3. อบรมพนักงานใหม่ - เก่า เรื่อง ระบบการจัดการ...

บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jul 19
5 . ฝ่ายขาย(พื้นที่เช่าศูนย์การค้าพาซิโอ)
ติดต่อกับลูกค้าเพื่อขายโครงการพื้นที่ในศูนย์การค้า The Paseo

บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
6 . Tool Shop Engineerรับสมัครด่วน !
1. สนับสนุนกจกรรม ติดตามแผนงานรวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ 2. ออกแบบแม่พิมพ์ forging, เกจและเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการผลิต 3. รับข้อมูลจากฝ่ายผลิตและแก้ไขงานให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนด 4. ตัดสินใจและแ...

Hanil Forging (Thailand) Co.,Ltd.
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jul 19
7 . Production Control Assistant Manager
1.Work with purchasing unit to correlate & diminish materials supplies part interruption that may causes to impact production planning and its delivery schedules. 2.Duty on Production Planning,Schedu...

Fujikura Automotive (Thailand) Ltd.
1 Position
18 Jul 19
8 . เซลล์ขายน้ำมันเครื่อง
-ขยายฐานลูกค้าใหม่ -ขายสินค้าตามเป้าที่กำหนด -ส่งเสริมและสนับสนุนงานขายและการตลาด -ประสานงานงานขายและการตลาด -หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆในสายงานขายและการตลาดที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มซีทีซี เพาเวอร์ จำกัด
3 Position
17 Jul 19
9 . ผจก.แผนกสโตร์/จัดส่ง
- จัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด - อนุมัติการเบิกจ่ายสินค้า เข้า/ออกจากคลังสินค้า - ทำการตรวจรับสินค้า โดยการเปิดหีบห่อตรวจนับ และจดบันทึกว่าเป็นของที่อันตรายในการจัดเ...

บริษัท ซุปเปอร์ฟาสท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง/โครงสร้าง
17 Jul 19
10 . PLANNING SUPERVISOR/PLANNING MANAGER
1.check lead time / capacity and confirm plan delivery to sale Deptเช็คเวลานำ/กำลังการผลิตของโรงงานพร้อมทั้งยืนยันวันส่งสินค้ากับแผนก Sale 2.Co-ordinate,control,priority and follow up part to deliver...

บริษัท ซุปเปอร์ฟาสท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary (20,000 - 40,000 บาท) หรือตามตกลงกัน
17 Jul 19
11 . ช่างซ่อมบำรุง
1.ดำเนินการบำรุงรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องจักร / อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 2.ดำเนินการบำรุงรักษา และซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 3.ดำเนินการบำรุงรักษา และซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคภายในโรงงาน

บริษัท เทคนิคอุตสาหกรรม จำกัด
2 Position
Salary 12,000 - 14,000 บาท
17 Jul 19
12 . Sale Engineer
1. ให้ข้อมูลสินค้า, กระบวนการผลิตให้กับลูกค้า 2. ปิดการขายกับลูกค้าและสรุปความต้องการและรายละเอียดสินค้าที่ลูกค้าต้องการให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 3. เป็นตัวแทนลูกค้าในการประสานงานกับหน่วยงานภาย...

บริษัท เทคนิคอุตสาหกรรม จำกัด
2 Position
Salary 20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
17 Jul 19
13 . วิศวกรผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Model Engineer)
1. ทำการทบทวนผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อทำการผลิตงานตัวอย่างให้ได้ตามความต้องการ 2. วางแผนการผลิตงานตัวอย่างเพื่อให้ได้คุณภาพงานตามความต้องการและตรงต่อ เวลาที่กำหนดส่ง 3. ทำการจัดหาวัตถุดิบ แม่พิมพ์ อุ...

บริษัท เทคนิคอุตสาหกรรม จำกัด
3 Position
Salary 18,000-25,000
17 Jul 19
14 . SALE ENGINEER
-นำเสนอขายสินค้าและงานโปรเจ็ค Auto Gate Cut plastic& Automation ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ในนิครมอุตสหกรรมเขตชลบุรี และระยอง -ให้คำปรึกษาในงานโปรเจ็คและสินค้า เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า - สร้างค...

S.Y.D.ENGINEER LTD., PART.
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่สารสนเทศ /เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและวิดีโอ
1.สามารถถ่ายรูป และตัดต่อวิดีโอเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ 2.ออกแบบ AD BANNER เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ 3.ออกแบบ ดูแล Content และเขียนข่าวที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์เพื่อสร้างการรับรู้ 4.ดูแลช่องทางสื่อ...

บริษัท ป.รุ่งเรือง ออโต้ จำกัด
2 Position
Salary 15,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)
17 Jul 19
16 . พนักงานขายรถยนต์ SALES
- เชียร์สินค้า + โพสต์สินค้าตามสื่อออนไลน์ต่างๆ - มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการพูดคุย การทำสัญญาจอง และการปิดการขาย - สรุปรายงานการทำงานในแต่ละวัน - สามารถทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้

บริษัท ป.รุ่งเรือง ออโต้ จำกัด
10 Position
Salary การันตีรายได้ 25,000+
17 Jul 19
17 . พนักงานขับรถยนต์รับสมัครด่วน !
1) นำรถยนต์ไปส่งมอบให้ลูกค้า หรือรับรถยนต์กลับคืนตามจุดนัดพบ 2) อธิบายเงื่อนไขการเช่ารถยนต์และรับชำระเงิน จากลูกค้า 3) จัดเตรียมความพร้อมของรถยนต์อยู่เสมอ และดูแลรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ขอ...

ECOCAR rent-a-car
10 Position
Salary 11,000 - 15,000
17 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่ขายรถเช่า สาขาดอนเมือง,สาขาสุวรรณภูมิ
1) รับโทรศัพท์ ตอบ Line@, ตอบ inbox Facebook, E-mail และช่องทางอื่นๆ เพื่อตอบ-เสนอขายรถเช่า 2) ดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ที่มีความต้องการเช่ารถ 3) ประสานงานกับฝ่ายการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการขาย...

ECOCAR rent-a-car
10 Position
Salary 11,000 - 17,000
17 Jul 19
19 . Sales Engineer - "Atlas Copco" Power Tools, Air Motor and Air Compressor Rental
- ดูแลด้านงานขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ของ Atlas Copco / Yale / Budgit / Ichinen - Chemical for Machinery and Equipment ให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและงานโครงการ - ดูแลด้านขายงานบริการ ﴾ Preventive Maintenan...

EntaGear Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary + Commission แปรผัน ตามกำไรและจ่ายแบบรายเดือน
17 Jul 19
20 . Supervisor แผนกผลิตแม่พิมพ์ (Finishing)
- ดูแลรับผิดชอบ แก้ปัญหาในการผลิตแม่พิมพ์ - มีทักษะความรู้งานแม่พิมพ์โลหะเป็นอย่างดี - ดูแลบริหารจัดการการผลิตแม่พิมพ์ การขัดเงาแม่พิมพ์ - แนะนำและสามารถให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการสร้า...

บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary 28,000 - 40,000
17 Jul 19
  2,701 Positions      
Sort By 
Disability Jobs