JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2,901 Positions      
Sort By 
1 . ช่างติดตั้งประดับยนต์
- ติดตั้งอุปกรณ์ประดับยนต์ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ - ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00

BM SPORT CO.,LTD
2 อัตรา
Salary ตามตกลง/ประสบการณ์
26 Apr 19
2 . ช่างทำแม่พิมพ์ งานฉีด/งานเป่า/งานแว็คคัม ABS และไฟเบอร์กลาส
- ควบคุมดูแล ออกแบบ พัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากแม่พิมพ์ - ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องของแม่พิมพ์ ก่อนนำไปใช้งาน - ดูแลทุกขั้นตอนของการสร้างแม่พิมพ์ ไปจนถึงผลิตออกมาเป็นชิ้นงานว่าสมบูรณ์...

BM SPORT CO.,LTD
2 Position
Salary ตามตกลง/ประสบการณ์
26 Apr 19
3 . เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก/3D
- สามารถออกแบบกราฟิกและเขียนแบบ 3D ได้เป็นอย่างดี - ใช้โปรแกรมออกแบบได้หลากหลาย - ทำงานร่วมกันกับช่างทำแม่พิมพ์ เพื่อช่วยกันดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขไปทีละขั้นตอน จนออกมาเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ - ตรวจสอบ...

BM SPORT CO.,LTD
1 Position
Salary ตามตกลง/ประสบการณ์
26 Apr 19
4 . เซลล์/การตลาด
- ดูแลลูกค้าและเพิ่มกลุ่มลุกค้า, ยอดขาย ของบริษัท - ค่าคอมมิชชั่น, ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์ - ประสานงานภายในและนอกองค์กร - ออกบูธและสามารถไปเสนองานที่ต่าง...

BM SPORT CO.,LTD
1 Position
Salary ตามตกลง/ประสบการณ์
26 Apr 19
5 . ธุรการบัญชี
- คีย์ข้อมูล,ติดต่อประสานงาน - จัดทำงานเอกสารสั่งซื้อ - รับจ่าย ,ทำบัญชี - การเงิน - จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย,ดูแลงานด้านเอกสาร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน วันจันทร์ – เสาร์ เวลา ...

BM SPORT CO.,LTD
2 Position
Salary ตามตกลง/ประสบการณ์
26 Apr 19
6 . Japanese Interpreter ล่ามญี่ปุ่น รับสมัครด่วน !
- แปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้บังคับบัญชา จาก ภาษาไทย เป็น ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาอังกฤษ และ จาก ภาษาญี่ปุ่น /ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย - ติดต่อประสานงาน กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชามอ...

บริษัท ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท จำกัด
Laem Chabang Industrial Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
26 Apr 19

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
4 Position
Salary N/A
26 Apr 19
8 . Purchasing Staff
จัดซื้อสินค้าและบริการตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

R.R.D AUTOMOTIVE (THAILAND) CO.,LTD.
Nong Khae Industrial Saraburi
1 อัตรา
26 Apr 19

R.R.D AUTOMOTIVE (THAILAND) CO.,LTD.
Nong Khae Industrial Saraburi
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
10 . Purchasing&BOI Asst.Manager
ผู้ช่วยบริหารจัดการงานจัดซื้อและสโตร์วัตถุดิบ

R.R.D AUTOMOTIVE (THAILAND) CO.,LTD.
Nong Khae Industrial Saraburi
1 อัตรา
26 Apr 19
11 . พนักงานขับรถบรรทุก
จัดส่งสินค้า

R.R.D AUTOMOTIVE (THAILAND) CO.,LTD.
Nong Khae Industrial Saraburi
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Apr 19
12 . QA/QC MANAGERรับสมัครด่วน !
Management Quality assurance, quality control, new model

R.R.D AUTOMOTIVE (THAILAND) CO.,LTD.
Nong Khae Industrial Saraburi
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
26 Apr 19
13 . ช่างเทคนิค Tooling
1. Set up งาน M/C ตามแบบ 2. เขียนโปรแกรมหน้าเครื่องได้เบื้องต้น เช่น เจารู

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
5 Position
Salary N/A
26 Apr 19
14 . Production Engineer
1. ควบคุมเปลี่ยนแปลงในสายการผลิต เช่น คน วัตถุดิบ เครื่องจักร วิธีการทำงาน 2. จัดทำมาตรฐานการปฎิบัติงานในสายการผลิต เช่น ขั้นตอนการปฎิบัติงาน(WI) 3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในสายการผลิตที่รับผิดชอ...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
หลายอัตรา
Salary N/A
26 Apr 19
15 . Marketing Engineer
- จัดทำใบเสนอราคาต่อลูกค้า เมื่อได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์จากทางลูกค้าและเรียกทีม Feasibility - ติดต่อประสานงานแและการติดต่อส่งสารทาง Website ของลูกค้าได้ - ติดตามการจัดทำชิ้นงานตัวอย่าง ให้เป็นไปตามที่ก...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
3 Position
Salary N/A
26 Apr 19
16 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) วิชาชีพ
1. คอยตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างทราบและปฎิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการทำงาน 2. คอยเสนอแนะให้นายจ้างจัดการด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง 3. จัดประชุมค...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
1 Position
Salary ์N/A
26 Apr 19
17 . วิศวกรซ่อมบำรุง ( Maintenance Engineer )
หน้าที่และความรับผิดชอบ - ดูแลงานแผนกซ่อมบำรุงและผู้ใต้บังคับบัญชาภายในแผนก - งานด้านระบบเอกสารและการจัดการระบบ IATF:16949 - รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 - ติดตามงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary N/A
26 Apr 19
18 . วิศวกรวิจัย และพัฒนาวัตถุดิบ
1. ดำเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 2. วางแผน และจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3. ดำเนินการวิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ 4. ดำเนินการทดลองในสายการผลิต 5. รวบรว...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
3 Position
Salary N/A
26 Apr 19
19 . พนักงานขับรถรับสมัครด่วน !
1. พนักงานขับรถธุรการ 2.ประจำ บ.เฟลตัลฯ นิคมบางปู

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
หลายอัตรา
Salary N/A
26 Apr 19
20 . QC Engineerรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมตรวจสอบวัตถุดิบให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ตรวจสอบและพัฒนาผู้ขายให้มีศักยภาพที่สามารถบรรลุตามมาตรฐาน 3. จัดทำเอกสารแบบฟอร์มและบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระบบคุณภาพ 4. ควบคุมดูแลการตรวจส...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
26 Apr 19
  2,901 Positions      
Sort By 
Disability Jobs