JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2,691 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขาย ประจำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น..ด่วนมากรับสมัครด่วน !
- ให้คำปรึกษาลูกค้าเรื่องรถจักรยานยนต์ - ดูแลรับผิดชอบงานขายและการเงิน - งานสต็อกรถ จัดร้าน - รับงวด เข้าสัญญาซื้อขาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + คอมมิชชั่น
22 Jul 19

บริษัท ไทยซัมมิท เอนจิเนียริง จำกัด
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 POSITION
22 Jul 19
3 . พนักงานขาย/การเงิน ประจำสาขา อ.หนองหินรับสมัครด่วน !
- ขายรถ ,รับงวด เข้าสัญญาซื้อขาย,ลงค่าใช้จ่าย เงินสดย่อย - ให้คำปรึกษาลูกค้าเรื่องรถจักรยานยนต์ - ดูแลรับผิดชอบงานขาย - งานสต๊อกรถ จัดร้าน - จัดรถตรงตามความต้องการของสาขา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น
22 Jul 19
4 . Purchasing staff
- ติดต่อประสานงานกับ Supplier ด้านการต่อรองราคา - ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สินค้าทั่วไป - จัดทำและจัดเก็บใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอผู้บร...

SAN-EN (THAILAND) CO., LTD.
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
5 . Workshop Leading Hand
Working with an industry market leader alongside with a highly dedicated team, the Workshop Manager will be responsible for managing and directing the workshop overhaul and service sales badgets. K...

Crown Equipment (Thailand) Co.,Ltd.
1 position
Salary 48,000.-
22 Jul 19
6 . Field Service ManagerUrgently Required !
- Manage the direction for a specific group of field service technicians and site technicians in designated area of the service business. - Provide support to Crown Service Customer requirements. -M...

Crown Equipment (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
22 Jul 19
7 . Technician (ช่างเทคนิค)Urgently Required !
บำรุงรักษาตามแผน หรือซ่อมแซมไม่ประจำในลักษณะมืออาชีพ หรือแบตเตอรี่ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลภายในรถยก

Crown Equipment (Thailand) Co.,Ltd.
3 อัตรา
Salary 17,220.-
22 Jul 19
8 . ผู้จัดการศูนย์บริการ รับสมัครด่วน !
1.วางแผน ควบคุมการให้บริการให้ได้ตามมาตรฐานบริษัท 2.ตรวจสอบคุณภาพงานก่อนส่งมอบบริการให้ลูกค้า 3.ให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้า/ทีมงาน 4.ควบคุมงานซ่อมให้ได้มาตรฐาน ตามระยะเวลาที่กำหนด 5.พัฒนาประสิทธิภาพพนั...

บริษัท พรีเมียร์ อาฟเตอร์เซลส์ เซอร์วิส จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
9 . แมสเซ็นเจอร์
- วางบิล เก็บเงิน รับเช็ค ตามร้านลูกค้าที่กำหนด - รับ - ส่งเอกสารและพัสดุ ตามที่ได้รับมอบหมาย - นำเช็ค หรือ เงินสด ไปเข้าธนาคาร - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไจแอนท์ ท๊อป วัน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
10 . พนักงานขาย กรุงเทพ
1.ติดต่อดูแลลูกค้า ในเขตพื้นที่ของตน 2.นำเสนอขายสินค้า 3.หาฐานลูกค้าใหม่

บริษัท ไจแอนท์ ท๊อป วัน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
11 . Admin Digital Marketing Online
1. ขยาย โปรโมท ช่องทางจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ Online 2. ให้ข้อมูล อัพเดท สินค้า กับผู้สนใจ 3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกที่เกี่ยวข้อง 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
22 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
1. เขียนโปรแกรม พัฒนา และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. สร้างรายงานต่างๆ 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
22 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่สรรหาทรัพยากรบุคคล
1. ควบคุม ตรวจสอบ ข้อมูลการปฏิบัติงาน การลาต่างๆ 2. สรรหาพนักงานคนไทย แรงงานต่างด้าว 3. การต่อ VISA, work permit 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
22 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า
1. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน 2. รับผิดชอบงานเอกสารทั่วไป 3. งานบันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
22 Jul 19
15 . หัวหน้าแผนกขนส่ง
1. บริหารจัดการพนักงานขับรถได้ 2. ตรวจสอบการจัดส่งสินค้าได้ 3. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
22 Jul 19
16 . Helpdesk / IT Support รับสมัครด่วน !
1. ติดตั้งโปรแกรม Computer แก้ไข Hardware, อุปกรณ์เชื่อมต่อ และเครื่อง PC 2. มีความรู้เบื้องต้นด้านเน็ตเวิร์ค LAN, WIFI, Internet 3. ดูแล แก้ไข ช่วยเหลือ User ใช้งาน Office Application ทั่วไป 4. จั...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามประสบการณ์
22 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
1. ตรวจสอบ ตรวจย้อนกลับ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆได้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือนโยบายที่กำหนด 2. ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ 3. ดำเนินการสุ่มตรวจเอกสารของหน่วยงานต่างๆเพื่อ...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามประสบการณ์
22 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานขาย (Sales Support) รับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานขาย เช่น บิลล์เอกสาร ใบเสนอราคา เป็นต้น 2. งานสั่งซื้อและเบิกสินค้าจากสต็อก 3. เอกสารรับสินค้าคืน 4. ประสานงานกับพนักงานขาย 5. ประสานงานกับลูกค้า 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบ...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามประสบการณ์
22 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่ขายและประสานงานสินค้าต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1. ประสานงานด้านเอกสารหรือพิธีการศุลกากร (นำเข้า-ส่งออก) 2. ประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ 3. ให้ข้อมูลสินค้าเบื้องต้นกับลูกค้า 4. ประสานงานกับแผนกจัดซื้อหรือคลังสินค้าในการจัดเตรียมหรือจัดส่งสินค้า ...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามประสบการณ์
22 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1. วางบิล เก็บเช็ค 2. โทรประสานงานลูกค้าติดตามหนี้ 3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อย 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามประสบการณ์
22 Jul 19
  2,691 Positions      
Sort By 
Disability Jobs