JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2,701 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานรับ-ส่งเอกสารรับสมัครด่วน !
1.ขับรถ รับ-ส่งเอกสาร 2.วางบิล-รับเช็ค 3.ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารที่ได้รับมอบหมาย 4.ติดต่อประสานงานในสถานที่ต่างๆและในสถานที่ราชการ 5.งานอื่นๆทีได้รับมอบหมาย

ULTIMATE REFLEX CO.,LTD.
1 อัตรา
Salary 12,000 บาท
19 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- จัดทำเงินเดือน - บันทึกและคำนวณวันเวลาทำงานของพนักงาน - จัดทำสัญญาจ้าง ข้อมูลประวัติพนักงาน - สรรหาพนักงาน - งานประกันสังคม/สวัสดิการต่างๆ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ULTIMATE REFLEX CO.,LTD.
2 อัตรา
Salary 12,000 - 18,000 บาท
19 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำเอกสารใบวางบิล-รับเช็ค - ตรวจสอบและติดตามหนี้ค้างชำระพร้อมจัดทำรายงาน - คีย์ข้อมูลลงระบบบัญชี - จัดเก็บเอกสารและข้อมูลทางบัญชี - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงา...

ULTIMATE REFLEX CO.,LTD.
3 อัตรา
Salary 15,000-18,000 บาท
19 Jul 19
4 . หัวหน้าแผนก QCรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในมาตรฐาน 2. จัดแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการแก้ไข ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ 3. ติดตามวิเคราะห์ปัญหาที่ลูกค้าแจ้ง เพื่อหาทางป้องกันกา...

ULTIMATE REFLEX CO.,LTD.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
- รับโทรศัพท์ ติดต่อลูกค้า รับส่งอีเมล - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - พิมพ์บิลส่งของและใบเสร็จรับเงิน - Supportงานเอกสารเกี่ยวกับงานขาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์

ULTIMATE REFLEX CO.,LTD.
2 อัตรา
Salary 12,000 - 15,000 บาท
19 Jul 19
6 . พนักงานฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- นำเสนอขายสินค้าของบริษัท - วางแผนการทำงานก่อนเข้าพบลูกค้า - ศึกษาหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้เข้าใจมากที่สุด - รายงานความเป็นไปของตลาด คู่แข่ง - ออกพบลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่ - ทำร...

มณฑลกรุ๊ป ( MONTHOL GROUP )
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
7 . ผู้จัดการศูนย์บริการ ไทร์พลัสรับสมัครด่วน !
- บริหารงานด้านต้อนรับ งานขาย งานบริการซ่อมช่วงล่างรถยนต์ และงานคลังอะไหล่ - วางแผนการซ่อมแซมรถยนต์ และการตรวจสอบคุณภาพงานก่อนการส่งมอบ - ให้คำปรึกษา / คำแนะนำด้านบริการซ่อมรถยนต์แก่ลูกค้า - สร้าง...

มณฑลกรุ๊ป ( MONTHOL GROUP )
5 อัตรา
Salary ตามความสามารถ และประสบการณ์
19 Jul 19
8 . Japanese Interpreter
ทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซียสุวรรณภูมิ บริษัท ดีเอ็ม แคสติ้ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ดีเอ็ม แคสติ้ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
Asia Industrial (Suvarnabhumi) Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
9 . Store raw materiel Staff
Job Description - Setting item code - Receive plan from production control - Manage Stock

บริษัท ดีเอ็ม แคสติ้ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
Asia Industrial (Suvarnabhumi) Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
10 . Maintenance Manager
- Preparing and managing maintenance staff, developing and maintaining asset inventory of spare and repair parts, materials and tools. - Ensure that all responsibility equipment is running in good co...

บริษัท ดีเอ็ม แคสติ้ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
Asia Industrial (Suvarnabhumi) Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
11 . Machining Manager
- Control and manage production following the production plan - Control quality and defective part on the production floor - Responsible for troubleshooting quality and production issues - Sustain...

บริษัท ดีเอ็ม แคสติ้ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
Asia Industrial (Suvarnabhumi) Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
12 . Mold Maintenance (ช่างซ่อมบำรุงแม่พิมพ์)
-จัดเตรียมแม่พิมพ์สำหรับการผลิต -ซ่อม แก้ไข ดัดแปลง แม่พิมพ์ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา -PM แม่พิมพ์ตามแผนงาน -จัดเตรียมเครื่องมือการซ่อมบำรุงแม่พิมพ์

บริษัท ดีเอ็ม แคสติ้ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
Asia Industrial (Suvarnabhumi) Samut Prakan
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
13 . Engineer senior Engineer
1.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภณฑ์ ในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้เป็น ไปตามมาตรฐานการผลิต 2.ประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานภายในเรื่องการควบคุมกระบวนการ และระบบคุณภาพผลิตภณฑ์ 3.ตรวจวัดจัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาด้...

NTST (Thailand) Co., Ltd
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
14 . Production Engineering
1.วางแผน จัดทำ และดูแลงานด้านการออกแบบ ทดสอบระบบวิศวกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2.วางแผน จัดทำ และดูแลงานด้านการติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 3.วางแผน จัดทำ และดูแลงา...

NTST (Thailand) Co., Ltd
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
15 . Purchase Engineer
1.สั่งซื้อ ติดตามการสั่งซื้อ การเปิด Purchase Order 2.ประสานงานกับแผนกที่ต้องการขอซื้อเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และได้สินค้าตามกำหนด 3.ติดต่อ คัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 4.ดูแลก...

NTST (Thailand) Co., Ltd
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
16 . IT Staff
-Support customer program that concerned -Learning to improvement server computer in SAT to working continuous -Web programming (Intranet, Other) -Control ERP System

บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary Company Structure
19 Jul 19
17 . Quality Assurance Staff
- ทำการทดสอบและวิเคราะห์ปัญหาของงาน New model และงาน Mass production - ทำรายงานสรุปผลการทดสอบและวิเคราะห์ของงาน New model และ Mass production - ติดต่อประสานงานภายในบริษัทเกี่ยวกับงาน New model - ปฏ...

บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
2 Positions
Salary Company Structure
19 Jul 19
18 . Accounting managerUrgently Required !
- J sox Management - Transfer Pricing - Account Administration

บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
1 position
Salary NA
19 Jul 19
19 . Accounting Supervisor Urgently Required !
- Inventory Management - Costing, Calculation Processing cost - Lead of Inventory Center

บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 Position
Salary Company Structure
19 Jul 19
20 . Japanese interpreterUrgently Required !
- Manager meeting translator - Conversation with JPN to Thai translator - Document translator JPN, Eng, Thai - To support SAT.activity - To support Supervisor or Manager in translator process - T...

บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 Person
Salary Company Structure
19 Jul 19
  2,701 Positions      
Sort By 
Disability Jobs