JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  178 Positions      
Sort By 
1 . Database Administrator - DBA
1.วางแผนการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ( มากกว่า 30 ชุด ) ทั้ง ORACLE , MSSQL, MYSQL ร่วมกับทีมพัฒนาระบบเพื่อรองรับบริการ 2.เฝ้าระวังระบบฐานข้อมูลให้เป็นปกติ เช่น การทำ backup / SMS + EMAIL Monitor เพ...

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
19 Jul 19
2 . IT Support Specialist
Main Responsibilities: • Develop and implement IT infrastructure according to corporate policy and guideline • Manage network and communication system • Perform network, servers, ERP and communic...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Jul 19
3 . Database Admin
1.ดูแลโปรแกรมที่ขี้นในงานแล้ว 2.MA Database 3.จัดทำ ออกแบบ Report

บริษัท จัดหางาน วันทรีซิกตี้ จำกัด
2 อัตรา
Salary 16,000-18,000++ บาท (ตามฐานเงินเดือนและประสบการณ์)
19 Jul 19
4 . Network Operation (NOC)รับสมัครด่วน !
1.ดูแล IT Infrastructure ใน Data Center 2.Monitor ระบบ Network Securty Server Storage และ Software ในส่วนของ IT Infrastructure 3.Monitoring Hardware Server x86,Storage,Network,Firewall,SAN,Switch ...

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 20,000.- 30,000.-
19 Jul 19
5 . SAP Basis (ทำงานเป็นกะ)
- Develop and maintain system. - Manage the SAP environment include configuring , monitoring , turning and troubleshooting - Understand process scheduling and executing the SAP transport system

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 Position
19 Jul 19
6 . ผู้จัดการแผนก IT
1. กำหนดแนวทางการทำงาน และแผนปฏิบัติงานต่างๆ ให้กับทีมงานแผนกไอที เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ กำหนด 2. ควบคุมมาตรฐานงานระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด อาทิ ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
7 . System Engineer
The System Engineer is part of our IT team and supports all Windows servers in local and remote locations. The successful candidate will have significant experience managing Windows systems, specifica...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
3 Position
Salary N/A
19 Jul 19
8 . Technical Service Engineer (Printer)
ปฏิบัติงานด้านบริการ และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เครื่องPrinter และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000
19 Jul 19
9 . Helpdeskรับสมัครด่วน !
1. รับแจ้งการขอใช้บริการ ปัญหาของระบบสารสนเทศต่างๆ ทั้งภาษาไทย 2. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของระบบสารสนเทศ 3. บันทึกการรับแจ้งงานลงในระบบ และปฏิบัติงานไปตามกระบวนการ KPI และ SLA ที่กำหนดไว้ 4. ส่งต่...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
70 อัตรา
Salary 12,700 - 18,500 บาทOT, ค่ากะเหมาจ่าย 3,000 บาท (ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์)
19 Jul 19
10 . IT Operation Support
-Monitoring Batch Process และ จัดทำรายสรุป Daily Operation Report และ Monthly Operation Report -ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา Daily Operation และ ตรวจสอบ resource ต่าง ๆ ของ Server ว่าเพียงพอต่อการใช้งานหรือ...

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Jul 19
11 . IT Application Admin
หน้าที่ความรับผิดชอบ: -ติดตั้ง และ บริหารจัดการ Environment (SIT / UAT / Production) ของโครงการต่าง ๆ -ติดตั้ง ควบคุมและบริหารจัดการ Version ของแอปพลิเคชัน ต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นไปตาม IT Security...

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Jul 19
12 . Computer System Engineer (พนักงานประจำ)
1. ติดตั้งระบบต่าง ๆ ให้กับลูกค้า เช่น Active Directory, Exchange Server, VMware, Antivirus, Backup, Storage 2. จัดทำเอกสาร System Configuration เพื่อส่งมอบลูกค้า 3. อบรมการใช้งานระบบงานต่าง ๆ ให้กั...

บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลยี่ จำกัด
2 Position
Salary 20,000 - 30,000
19 Jul 19
13 . Senior iOS Developer รับสมัครด่วน !
Responsibilities  - Develop apps to improve and add new features. Working closely with Product  Manager, UX / UI Designer, Web Frontend / Backend team. And may include other  teams such as Marketing,...

360 Innovative Co., Ltd
1 Position
19 Jul 19
14 . Frontend Web Developer
- Web Development in the Frontend Website  - Quality control of the code to a good quality. Works correctly. Tested and easy to  care. Flexibility and future changes well. 

360 Innovative Co., Ltd
1 Position
19 Jul 19
15 . IT Officer / Senior IT Officer
•Responsible of the overall operation and administration and maintains of information technology systems (including Servers, Security, Network, voice communication, and IT equipment). •Support and co...

บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์เตอร์ด จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
16 . IT Support
1.Preparing and installation Windows OS, MAC OS, standard software to new computer and deliver to user. 2.IT Support (remote and onsite support) hardware, standard software, solving password problem,...

Ascend Group Co., Ltd.
1 Position
19 Jul 19
17 . IT Support (กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
- ซ่อม ทำ ซอฟแวร์ / ฮาร์ดแวร์ - กล้อง CCTV - งานระบบไอทีต่างๆ

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
19 Jul 19
18 . IT Supportรับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา hardware/software/network -ช่วย support งานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กร -อธิบายรายละเอียดปัญหาให้ลูกค้าทราบและสามารถพรีเซ็นต์งานกับลูกค้าได้

บริษัท ไทย เซโฟลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
19 . IT Support (ฺBTS เพลินจิต)
• วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาทางด้าน HW/SW/Network ให้กับ User • Install , upgrade computer Hardware / Software • ประสานงานแก้ไขปัญหาผ่านระบบ E-mail และ Ticket • Call / Remote Support ให้กับ User ...

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
2 Position
Salary 18,000 - 25,000
19 Jul 19
20 . Senior IT Support (BTS สะพานตากสิน)
• ตรวจสอบความสมบูรณ์และความพร้อมใช้งานของฮาร์ดแวร์, ทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์, logs การบันทึกของระบบ ...

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
3 Position
Salary 20,000 - 25,000
19 Jul 19
  178 Positions      
Sort By 
Disability Jobs