JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  211 Positions      
Sort By 
1 . System & Network Engineer
- ติดตั้ง/ดูแลการจัดระบบ IT Infrastructure ของ SERVER, NETWORK, TELEPHONE, CCTV, FINGER SCAN รวมเทคโนโลยีอื่นๆ - ติดตั้ง/ดุแลการจัดระบบ Internet & link และระบบ security เช่น Firewall - จัดการและ Mo...

GRAVITY GAME TECH CO., LTD.
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
19 Sep 19
2 . ดูแลเพจ FACEBOOKรับสมัครด่วน !
1.ดูแลเพจ FACEBOOKและWebsite ของบริษัท 2.สามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator และ Photoshopได้ 3.มีความสามารถในการถ่ายรูปสินค้า 4.มีความคิดสร้างสรรค์ 5.มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ...

บริษัท ด๊อกเตอร์ไบค์ กรุงเทพ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)
18 Sep 19
3 . Admin ( BIGBIKE /ใช้Adobe IllustratorและPhotoshopได้) **WALK IN สัมภาษณ์ทันที**รับสมัครด่วน !
1.ดูแลเพจ FACEBOOKและWebsite ของบริษัท 2.สามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator และ Photoshopได้ 3.มีความสามารถในการถ่ายรูปสินค้า 4.มีความคิดสร้างสรรค์ 5.มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ...

บริษัท ด๊อกเตอร์ไบค์ กรุงเทพ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary 15,000บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)
18 Sep 19
4 . IT & Admin ( BIGBIKE)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลเพจ FACEBOOKและWebsite ของบริษัท 2.สามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator และ Photoshopได้ 3.มีความสามารถในการถ่ายรูปสินค้า 4.มีความคิดสร้างสรรค์ 5.มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ...

บริษัท ด๊อกเตอร์ไบค์ กรุงเทพ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary 15,000บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)
18 Sep 19
5 . IT Coordinator
- Focus on CarPro system and SAP B1 system. - Maintain and monitor routine work to implement data into CarPro system and SAP B1 system. - IT Support. - Applications support. - Install and maintain...

LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Sep 19
6 . เจ้าหน้าที่สารสนเทศ(SHE.)
หน่วยงาน สำนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน - ให้บริการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ ของหน่วยงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง(on request) - ปรับปรุงข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข่าวสา...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ต่อรองได้
18 Sep 19
7 . System Support
1. รับโทรศัพท์และอีเมลจากลูกค้า 2. สนับสนุน และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบงาน ให้ผู้ใช้ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรสามารถใช้งานระบบที่ดูแลได้ราบรื่น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที...

Ascend Group Co., Ltd.
3 Position
18 Sep 19
8 . AIS Fibre Contact Center (Technical Skil Thai, Engl) สัมภาษณ์ผ่าน เริ่มงานทันทีUrgently Required !
- เป็นผู้ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล, นำเสนอสินค้า โปรโมชั่น แพคเกจ และบริการของ AIS Fibre รวมทั้งแจ้งผลดีที่ลูกค้าจะได้รับ - แก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือให้แก่ลูกค้าทางด้าน Technic Broadband Network ...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 17,000++
18 Sep 19
9 . System Engineer
The System Engineer is part of our IT team and supports all Windows servers in local and remote locations. The successful candidate will have significant experience managing Windows systems, specifica...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
3 Position
Salary N/A
18 Sep 19
10 . System Administrator (Location: BTS ช่องนนทรี)
-ให้บริการและดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านไอที -ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบไอทีแก่ผู้ใช้งาน พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จและลงบันทึกในระบบ Helpdesk เพื่อจัดeทำรายงาน Helpdesk Report -ดูแลระบบ Server ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 30,000-40,000 บาท
18 Sep 19
11 . IT Support (ปฏิบัติงานที่อาคารสาทรธานี 1 ติด BTS ช่องนนทรี)
- จัดเตรียม คอมพิวเตอร์ , E-mail Account และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานใหม่ในวันเริ่มงาน - ให้บริการและบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านไอที - ให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับระบบไอทีแก่ผู้ใช้งาน พร้อมทั้งดำเนิน...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
12 . Helpdesk Administrator / IT Support (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
- ดูแล และบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ ประสานงานกับส่วนวางแผนและควบคุมเทคโนโลยีสานสนเทศในการดูแลความปลอดภัย และการเข้าถึงฐานข้อมูล ของผู้ใช้งานในระดับต่างๆ - ประสานงานกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจข้อมูลสารสนเท...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
13 . Network Adminรับสมัครด่วน !
- Setup and MA. Network Windows Server infrastructure - Setup Firewall and Network Security. - Setup Wan, Lan, VPN, Internet. - Setup and MA. Mail server ,MS SharePoint , MS SQL Server, Web Server...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
18 Sep 19
14 . เจ้าหน้าที่ระบบฐานข้อมูล / Database Administratorรับสมัครด่วน !
1.ติดตั้งระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2.กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานฐานข้อมูล และตรวจสอบการเข้าถึง 3.จัดสรรฐานข้อมูลให้เพียงพอต่อการใช้งาน 4.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาฐานข้อมูล 5.มอนิเตอร์และปรับปรุงฐานข้อ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 30,000 บาท
18 Sep 19
15 . เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า/ IT Helpdesk Support (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)รับสมัครด่วน !
1. แก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้นให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ แจ้งอีเมล์ และแนะนำวิธีการใช้งาน 2. ประสานงานแผนกต่างๆ Support IT , PC , Sales และช่างเทคนิคเพื่อแก้ปัญหา 3. ประสานงานแผนกต่างๆ Support และ ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 13,000 - 20,000 บาท
18 Sep 19
16 . IT Support
- ติดตั้ง ดูแล รักษา ให้คำปรึกษาและซ่อมบำรุง Hardware / Software - ดูแลระบบ Network การเชื่อมต่อภายในบริษัทฯ - ดูแลระบบทรัพย์สินเกี่ยวกับ IT และจัดทำรายงานประจำเดือน - ตรวจเช็คการสำรองข้อมูลของข้อม...

Siamese Asset Co., Ltd.
1 Position
Salary N/A
18 Sep 19
17 . System Engineer/Senior System Engineer
1.Oversee company server administration, and software application management on Window 2003/2008. 2.Maintain the computer network system to ensure smooth operations of all users. 3.Inspect, maintai...

บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
18 . IT Support Engineerรับสมัครด่วน !
1.Responsible support all problem in core business software , In-House Software and other 2.Responsible record issues or on-call in company information system 3.Responsible problem analysis and crea...

บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
2 อัตรา
18 Sep 19
19 . IT Supportรับสมัครด่วน !
1. แก้ไขปัญหา Hardware,Software,Network 2.ให้คำปรึกษาทางด้านข้อมูลทางเทคนิค 3.ดูแลระบบงานและคอมพิวเตอร์ของบริษัท และ พัฒนาตัวเองเพื่อทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ 4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก...

บริษัท แฮปปี้โฮม เคเบิ้ล ทีวี จำกัด
5 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
20 . Network Engineer (IT Company) T01355
- Monitor networking systems, networking devices, LAN/WAN scope - Analyze network topologies and identify network performance issues on LAN/WAN scope - Handle 2nd tier troubleshooting issues of LAN/...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 24,000 to 40,000THB (depend on experience)
18 Sep 19
  211 Positions      
Sort By 
Disability Jobs