JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  202 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่วิศวกรเครือข่าย / Network Engineerรับสมัครด่วน !
1.ติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย และสำรองข้อมูล 2.วางแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและปฏิบัติจริง 3.วางแผนบริหารจัดการระบบเครือข่าย 4.ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย 5.ตั้งค่า ติดตั้ง ออกแ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 30,000 บาท
21 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่ระบบฐานข้อมูล / Database Administratorรับสมัครด่วน !
1.ติดตั้งระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2.กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานฐานข้อมูล และตรวจสอบการเข้าถึง 3.จัดสรรฐานข้อมูลให้เพียงพอต่อการใช้งาน 4.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาฐานข้อมูล 5.มอนิเตอร์และปรับปรุงฐานข้อ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 30,000 บาท
21 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า/ IT Helpdesk Support (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)รับสมัครด่วน !
1. แก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้นให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ แจ้งอีเมล์ และแนะนำวิธีการใช้งาน 2. ประสานงานแผนกต่างๆ Support IT , PC , Sales และช่างเทคนิคเพื่อแก้ปัญหา 3. ประสานงานแผนกต่างๆ Support และ ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 13,000 - 20,000 บาท
21 Aug 19
4 . Network Engineer
"• Monitor networking systems, networking devices, LAN/WAN scope • Analyze network topolgies and identify network performance issues on LAN/WAN scope • Handle 2nd tier troubleshooting issues of LAN/...

360 Quality Management Co.,Ltd.
5 อัตรา
Salary 27,000++
21 Aug 19
5 . IT Support
- Providing on-site services to customers which need to travel around all-region in Thailand based on the location of each company. - Installing and configuring computer hardware, software, systems, ...

Saraff Global of Companies Co., Ltd.
2 อัตรา
21 Aug 19
6 . IT Support
- ควบคุม ดูแล แก้ปัญหา ระบบ server / network - ควบคุม ดูแล แก้ปัญหา Software/Hardware ของบริษัทฯ - ควบคุม ดูแล อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ IT - แนะนำ ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้ user - งานอื่นๆตามที่ได้ร...

Wisco Alliances Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
7 . Network Engineer @BTS Ploenchit
• Monitor networking systems, networking devices, LAN/WAN scope • Analyze network typologies and identify network performance issues on LAN/WAN scope • Handle 2nd tier troubleshooting issues of LAN/...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
1 Position
Salary depending on experience
21 Aug 19
8 . Senior iOS Developer รับสมัครด่วน !
Responsibilities  - Develop apps to improve and add new features. Working closely with Product  Manager, UX / UI Designer, Web Frontend / Backend team. And may include other  teams such as Marketing,...

360 Innovative Co., Ltd
1 Position
21 Aug 19
9 . Frontend Web Developer
- Web Development in the Frontend Website  - Quality control of the code to a good quality. Works correctly. Tested and easy to  care. Flexibility and future changes well. 

360 Innovative Co., Ltd
1 Position
21 Aug 19
10 . CG Design and System Administrator (Game, Animation Production Studio)[T01261]
- CG production - Internal Manage and repair 35-40 internal PC + purchasing - Internal Network Management - Software License control - Stock Control for PC related product.

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary More than 40,000 (depends on experiences & abilities)
21 Aug 19
11 . IT System Engineer(IT Company) [T01180]
- Handle on technical support for the assigned software - Manage and operate the implementation project to customer - Provide customer support for new installation of software/hardware and trouble...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 19,000THB – 40,000 THB (depend on experience)
21 Aug 19
12 . Billing Application Analyst (สัญญาจ้างรายเดือน)
- Configureและ Verify หมายเลขโทรศัพท์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และลูกค้ารายใหม่ - ตรวจสอบ,วิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อมูล Error ของค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการใช้งานในระบบ Post Paid - ประสานงานหน่วยงานด้านก...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
3 Position
21 Aug 19
13 . IT Support ประจำสาขาวิภาวดีรับสมัครด่วน !
1. แก้ไขปัญหา Hardware,software,network 2.มีความเข้าใจระบบ IP Phone เบื้องต้นรวมถึงการแก้ปัญหา 3.สามารถทำงานเป็นทีม และรู้ระบบ Infrastructure 4.มีความเข้าใจการทำงาน Project 5.กระตือรือร้นในงานที่ไ...

บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด
1 Position
Salary 18,000-25,000
21 Aug 19
14 . IT Support ประจำสำนักงานใหญ่
1.ให้บริการแก้ไขปัญหา หรือให้คำแนะนำเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้น รวมถึงให้บริการตามคำร้องของผู้ใช้งานทางด้านสารสนเทศ ทั้ง Hardware, Software, Network, Operating Systems ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.จัด...

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
21 Aug 19
15 . IT Support/System
-ดูแลระบบ Computer ฮาร์ดแวและซอฟแวและอื่นๆที่เกี่ยวข้องและทำตามที่หัวหน้างานได้มอบหมายงานให้ -ทำงาน จ.- ศ หยุดวันเสาร์

Fruehauf Mahajak Co.,ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้งบริษัท
21 Aug 19
16 . Security Engineer
- Plan and carry out an customer’s information security strategy. - Implementation of computer security and ensures compliance with corporate cybersecurity policies and procedures. - Monitor cyber...

Gosoft (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
21 Aug 19

บริษัท เบลสสกาย คอนเนคชั่น จำกัด
1 Position
Salary N/A
21 Aug 19
18 . IT Officerรับสมัครด่วน !
I.SAP Functional Support •Responsible for the support of the SAP to meet the business needs •Working closely with our customers to deliver, maintain and troubleshoot functionality II.Application...

International Beauty Products Ltd.
1 Position
21 Aug 19
19 . System Admin & Software Support
1.ทำการช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ให้บริการงานด้านเทคนิค ตอบข้อซักถามและรับแจ้งปัญหาจากช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์, อีเมล์, แฟกซ์ รวมถึงช่องทางการสื่อสารทางสังคมได้ 2.รับแจ้งปัญหา หรือ คำร้องขอปรั...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
1 Position
Salary 25,000-30,000
21 Aug 19
20 . ERP Supportรับสมัครด่วน !
1.เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม ERP ในแต่ละ Modules 2.แนะนำการใช้งานโปรแกรม ERP ให้กับผู้ใช้งานได้ 3.ทดสอบและแก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรม ERP 4.เรียนรู้ Business Process สำหรับ Retail

NGG Group
2 อัตรา
Salary N/A
21 Aug 19
  202 Positions      
Sort By 
Disability Jobs