JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  215 Positions      
Sort By 
1 . IT Officer
1) รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ IT, คอมพิวเตอร์, และ network ทั้ง software และ hardware. 2) ออกแบบ สื่อ รูป เอกสาร ต่างๆที่ใช้ในแต่ละแผนก 3) ดูแลฐานข้อมูล

BBH Hospital Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000-20,000
16 Sep 19
2 . Digital Marketing
- ดูแลการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง - สร้าง Content Marketing - สร้างกิจกรรมออนไลน์ต่างๆ - ทำงาน Photoshop, Illustrator, ตัดต่อไฟล์ภาพไฟล์วีดีโอ - คิดคำบรรยาย และสร้างข้อความต่างๆ อย่างมืออาชีพ...

Birdee International Development Co.,Ltd.
1 Position
Salary 30,000 - 35,000 บาท
16 Sep 19
3 . IT Support รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้ทุกระดับ - ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เชื่อมโยงในระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ - อำนว...

บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 17,000-27,000 บาท
16 Sep 19
4 . Admin IT - จตุจักร
- ประสานงาน ติดตามงานและมอบหมายงานให้กับ Vender - ประสานงานระหว่างลูกค้ากับ Sub Contract - จัดทำ Report - ประสานงานช่างเรื่องของการติดตั้ง - ออกใบงาน Sub Contract - ในส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ไม่เกิน 20,000
16 Sep 19
5 . เจ้าหน้าที่วิศวกรเครือข่าย / Network Engineerรับสมัครด่วน !
1.ติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย และสำรองข้อมูล 2.วางแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและปฏิบัติจริง 3.วางแผนบริหารจัดการระบบเครือข่าย 4.ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย 5.ตั้งค่า ติดตั้ง ออกแ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 30,000 บาท
16 Sep 19
6 . เจ้าหน้าที่ระบบฐานข้อมูล / Database Administratorรับสมัครด่วน !
1.ติดตั้งระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2.กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานฐานข้อมูล และตรวจสอบการเข้าถึง 3.จัดสรรฐานข้อมูลให้เพียงพอต่อการใช้งาน 4.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาฐานข้อมูล 5.มอนิเตอร์และปรับปรุงฐานข้อ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 30,000 บาท
16 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า/ IT Helpdesk Support (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)รับสมัครด่วน !
1. แก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้นให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ แจ้งอีเมล์ และแนะนำวิธีการใช้งาน 2. ประสานงานแผนกต่างๆ Support IT , PC , Sales และช่างเทคนิคเพื่อแก้ปัญหา 3. ประสานงานแผนกต่างๆ Support และ ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 13,000 - 20,000 บาท
16 Sep 19
8 . IT Support,Infratructure,System Engineer,IT Network,Software Tester
1.ตรวจสอบการเชื่อมต่อสื่อสารบนระบบเครือข่าย ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท 2.ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยด้านการใช้งานเทคโนโลยี 3.ศึกษาและวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ เ...

บริษัท คอมพิวเตอร์ เทเลโฟนี เอเซีย จำกัด
1 Position
Salary 15,000.- Up
16 Sep 19
9 . IT Officer ลาดกระบัง เลียบคลองมอญ (สัญญาจ้าง4เดือน)
1.จัดหา Hardware และ Software ให้แก่แผนกต่าง ๆ ตามคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา 2. ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ 3. สำรองข้อมูลประจำวันและกู้ข้อมูลกลับคืนเมื่อประสบปัญหา 4. ศึกษาห...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 Sep 19
10 . Network Operation Center (NOC)
-Monitor System Log -Report with Microsoft Excel -On call support ทำงาน 4 วัน หยุด 3 วัน/สัปดาห์ สถานที่ปฎิบัติงานอยู่ตรงถนนวิภาวดี

บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด และ บริษัทในเครือ
5 อัตรา
Salary 14,000-20,000บาท(พิจารณาตามประสบการณ์+ความสามารถ)
16 Sep 19
11 . IT Security Engineer
Security Engineer ----------------------------------------------------- ทำงานร่วมกับทีม Information Security ( Onsite 8x5 ) Job Responsibility - Services และดูแล อุปกรณ์ Endpoint Security - Inv...

บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด และ บริษัทในเครือ
2 อัตรา
Salary 25,000 - 35,000
16 Sep 19
12 . IT Network Security ( SOC )รับสมัครด่วน !
รับสมัครงานตำแหน่ง "Security Operation Center" Onsite เขต สวนหลวง ถนน ศรีนครินทร์ Job Responsibility - ปฏิบัติงาน 24/7 เพื่อ Monitor ระบบความปลอดภัยให้กับลูกค้า - ทำการแจ้งเตือน และ Investigate เ...

บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด และ บริษัทในเครือ
4 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000 บาท
16 Sep 19
13 . IT Supportรับสมัครด่วน !
1. แก้ไขปัญหา Hardware,Software,Network 2.ให้คำปรึกษาทางด้านข้อมูลทางเทคนิค 3.ดูแลระบบงานและคอมพิวเตอร์ของบริษัท และ พัฒนาตัวเองเพื่อทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ 4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก...

บริษัท แฮปปี้โฮม เคเบิ้ล ทีวี จำกัด
5 Position
Salary ตามประสบการณ์
16 Sep 19
14 . IT Specialist (Application)
- ติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับบริหารจัดการห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล - เชื่อมต่อเครื่องตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลเข้ากับระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ

บริษัท เมดิทอป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
16 Sep 19
15 . AIS Fibre Contact Center (Technical Skil Thai, Engl) สัมภาษณ์ผ่าน เริ่มงานทันทีUrgently Required !
- เป็นผู้ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล, นำเสนอสินค้า โปรโมชั่น แพคเกจ และบริการของ AIS Fibre รวมทั้งแจ้งผลดีที่ลูกค้าจะได้รับ - แก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือให้แก่ลูกค้าทางด้าน Technic Broadband Network ...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 17,000++
16 Sep 19
16 . IT Monitoring Officer / NOC
Job Summary: The IT Monitoring Officer will be responsible for monitoring of company IT systems under a 24/7 Network Operation Center (NOC) environment. Position holder is required to perform initia...

บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด
2 Position
Salary Negotiable
16 Sep 19
17 . IT Support (Modis)
Installing and configuring computer hardware, software, systems, networks, printers and scanners Monitoring and maintaining computer systems and networks Responding in a timely manner to service iss...

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด
1 Position
Salary 20,000
16 Sep 19
18 . Docucare (สัญญาจ้าง 1 ปี) (On Site เพลินจิต หรือ พระรามสาม)
ปฎิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของลูกค้าตามตารางเวลา เข้า-ออก ที่บริษัทฯกำหนด ใบรับรองการทำงานให้อยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้า เป็นผู้เซ็นต์รับรองการปฏิบัติงานในแต่ละวัน และสรุปส่งให้กับหัวหน้าแผนกต้นสังกัดต...

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด
หลายอัตรา
Salary 13,500
16 Sep 19
19 . Security Engineer (1 year contract)
•Provide Field Services installation and Technical Support for Firewall and Security product at customer site. •Provide high level service and applications support to customers on the Company’s prod...

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด
1 Position
Salary 30,000
16 Sep 19
20 . Desktop Support (สัญญาจ้าง 1 ปี) (งานเป็นกะ)
1.Perform Change Management follow the customer manual, process and WI : - Confirm Manual Process and Change Step with the Customer before deploy change - Execute or deploy the infrastructure change...

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด
1 Position
Salary 25,000
16 Sep 19
  215 Positions      
Sort By 
Disability Jobs