JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  40 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานประเมินราคา / ออกแบบ งาน อลูมิเนียม ประตู/หน้าต่างรับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ / ถอดแบบ / ประเมินราคา แบบ ประตู/หน้าต่าง อลูมิเนียม

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
1อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
2 . Architect Specialist
Job Purpose ดำเนินการผลิตแบบเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง หรือเพื่อการขออนุญาต หรือเพื่อการปฎิบัติงานในกระบวนการต่อไป โดยรับผิดชอบการจัดทำลงระบบอย่างถูกต้องทันตามกำหนดเวลาในการใช้งาน Responsibilities -...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
22 Aug 19
3 . สถาปนิกขาย ( Sales Architect )
- บริการ ให้คำปรึกษาลูกค้าที่มาติดต่อสร้างบ้าน - เสนอขายแบบบ้าน ออกแบบ ปรับแบบให้ตรงกับงบประมาณของลูกค้า

กลุ่มบริษัท บิวท์ ทู บิวด์
หลายอัตรา
Salary 20,000 -25,000
21 Aug 19
4 . สถาปนิกผังเมือง
- งานวางผังเมือง วางผังนโยบาย ออกแบบชุมชนเมือง - จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องด้านในการทำโครงการตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
21 Aug 19
5 . สถาปนิกประสานงาน(โครงการคอนโด)
- วางแผน ติดตาม ตรวจสอบการทำงานฝ่ายฯ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดและมีคุณภาพ - ประสานงานก่อสร้างโครงการคอนโดกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ติดตามการทำงานตามเเผนงานเพื่อให้โครงการเเล้วเส...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
21 Aug 19
6 . INTERIOR DESIGNER
ออกแบบตกแต่งภายใน

บริษัท มูฟ อินทีเรีย อาคิเทค จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถ
21 Aug 19
7 . Head of Architecture Design/ผู้จัดการแผนกออกแบบสถาปัตยกรรม(สามัญสถาปนิก)
-วางผังและออกแบบงานอาคารให้ถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรม โดยสามารถอ้างอิงที่มาได้ -เขียนแบบ ทำ Shop DWG. ตลอดจนเป็นตัวแทนของส่วนงานตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างก่อสร้าง และ ตรวจสอบปริมาณงานหลังก่อสร้าง -จัดทำ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Aug 19
8 . สถาปนิก
1. ประสานงานการออกแบบระหว่างสถาปนิกและผู้รับเหมาก่อสร้าง 2. พัฒนาออกแบบทางสถาปัตยกรรมโครงการของบริษัท 3. ตรวจสอบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมในอาคารชุดพักอาศัยโครงการบริษัท

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
21 Aug 19
9 . Interior design
1.เขียนแบบก่อสร้างในส่วนงานออกแบบภายใน และสามารถเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับราคา 2.ควบคุมการดูแลการก่อสร้างที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมภายใน 3.ประสานงานกับเจ้าของงาน ผู้รับเหมางานและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เ...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Aug 19
10 . Architect (โซนกรุงเทพ-ปริมณฑล)
1) ประจำโครงการคอนโด/อาคารสูง ในโซนกรุงเทพ-ปริมณฑล จำนวน 3 อัตรา 2) ประจำสำนักงานใหญ่ จำนวน 1 อัตรา - ดูแลแผนงานก่อสร้างและมอบหมายงานให้ทีมงานและผู้รับเหมาให้เป็นตามแผนงานและส่งงานทันตามระยเวลาที่...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
11 . สถาปนิก / Architects Urgently Required !
1.เข้าร่วมประชุม และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมืออาชีพ 2.รับผิดชอบงานที่รับมอบหมายได้ด้วยตนเองตั้งแต่ออกแบบจนงานสร้างเสร็จ

Green Architects Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
21 Aug 19
12 . Interior Designer
- ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง - นำเสนอผลงานออกแบบต่อลูกค้า - ออกนอกสถาที่เพื่อตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเดีย ทู อาร์คิเทค จำกัด
1 Position
21 Aug 19
13 . Architect
-ออกแบบ,สร้างต้นแบบ, การปรับแบบ อสังหาฯ คอนโด ที่อยู่อาศัย -นำเสนอวิเคราะห์, ให้คำปรึกษาในแบบและผังต่างๆ -ประมาณราคา -ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด -ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของทีมงานและ...

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
21 Aug 19
14 . สถาปนิก
1.ดูแบบงานสถาปัตย์ 2.ควบคุมงานสถาปัตย์

บริษัท นารา พลัส คอนซัลท์ จำกัด
1 อัตรา
21 Aug 19
15 . Architect (สถาปนิกโครงการ)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการปฏิบัติงาน จัดทำ Shop Drawing และข้อมูลที่ใช้ในการก่อสร้างให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จทันเวลา - เปรียบเทียบคุณสมบัติ และราคาของวัสดุที่ใช้ในโครงการ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และแรงงานด้านสถาปัตยกรรมเ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
21 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่วางสเปค / Sales Spec งานโปรเจค
- ติดต่อประสานงานการวางสเป็คสินค้า ติดต่อสถาปนิก/เจ้าของโครงการ/ที่ปรึกษาโครงการ - ดูแลงานด้านวางสเปคและแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับโครงการ - ประสานงานทีมขายและทีมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - วางสเปคสินค้ากับทางผ...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
4 Position
Salary ตามตกลง + ค่าโทร + ค่าน้ำมัน
21 Aug 19
17 . สถาปนิก รับสมัครด่วน !
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมสถาปนิกและออกแบบ เรามีหลากหลายโครงการ เช่น -โครงการรถไปฟ้า โครงการเซเว่น โครงการอาคารสูง และอื่นๆ ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ 1.ดำเนินการออกแบบ, ศึกษาข้อมูลสำหรับออกแบบ, ข้อกำหนด ...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
21 Aug 19
18 . สถาปนิกรับสมัครด่วน !
-สถาปนิกออกแบบ เขียนแบบโครงสร้าง สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน -ตรวจสอบ/จัดทำ แบบ Shop Drawing,แก้ไขแบบหน้างานจริง -รับผิดชอบงานออกแบบภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ -จัดเตรียมวัสดุเพื่อการอ...

บริษัท ไพร์ม คอนสตรัคทีฟโปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
21 Aug 19
19 . สถาปนิก
- วางแผนการก่อสร้าง จัดสรรงานให้กับทีมงาน - ตรวจสอบการใช้วัสดุก่อสร้างให้ตรงตามแบบ - ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งด้านระยะเวลา ต้นทุน คุณภาพ และความปลอดภัย - ประชุมและตรวจเช็คหน้างานเพื...

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
21 Aug 19
20 . สถาปนิก ประจำหน่วยงานก่อสร้าง รับสมัครด่วน !
- จัดทำ Shop drawings / As-built drawings ทั้งแบบโครงสร้าง,สถาปัตย์ และ งานระบบ -ทำงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท รุ่งฟ้าเสริม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
21 Aug 19
  40 Positions      
Sort By 
Disability Jobs