JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  39 Positions      
Sort By 
1 . สถาปนิกผังเมือง
- งานวางผังเมือง วางผังนโยบาย ออกแบบชุมชนเมือง - จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องด้านในการทำโครงการตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
21 Aug 19
2 . สถาปนิกประสานงาน(โครงการคอนโด)
- วางแผน ติดตาม ตรวจสอบการทำงานฝ่ายฯ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดและมีคุณภาพ - ประสานงานก่อสร้างโครงการคอนโดกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ติดตามการทำงานตามเเผนงานเพื่อให้โครงการเเล้วเส...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
21 Aug 19
3 . Architect (สถาปนิกโครงการ)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการปฏิบัติงาน จัดทำ Shop Drawing และข้อมูลที่ใช้ในการก่อสร้างให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จทันเวลา - เปรียบเทียบคุณสมบัติ และราคาของวัสดุที่ใช้ในโครงการ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และแรงงานด้านสถาปัตยกรรมเ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
21 Aug 19
4 . สถาปนิก
- วางแผนการก่อสร้าง จัดสรรงานให้กับทีมงาน - ตรวจสอบการใช้วัสดุก่อสร้างให้ตรงตามแบบ - ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งด้านระยะเวลา ต้นทุน คุณภาพ และความปลอดภัย - ประชุมและตรวจเช็คหน้างานเพื...

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
21 Aug 19
5 . สถาปนิก ประจำหน่วยงานก่อสร้าง รับสมัครด่วน !
- จัดทำ Shop drawings / As-built drawings ทั้งแบบโครงสร้าง,สถาปัตย์ และ งานระบบ -ทำงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท รุ่งฟ้าเสริม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
21 Aug 19
6 . Senior Architecture
• ออกแบบ อนุมัติแบบ จัดทำทัศนียภาพและรายละเอียดของงานตกแต่งภายในร้านค้า BOU ให้สวยงาม ถูกต้องและมีรายละเอียดครบถ้วน • ตรวจสอบความถูกต้องของการก่อสร้างงานตกแต่งภายในร้านค้า BOU • ประมาณราคาและจัด...

King Power International Group Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
21 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงานสถาปัตยกรรมรับสมัครด่วน !
วัตถุประสงค์ - รับผิดชอบงานออกแบบหรือตรวจสอบสถาปัตยกรรมของโครงการต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารทั้งด้านควบคุมงาน ประสานงาน ติดตามกำกับ ดูแล สนับสนุนและตรวจสอบ กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อใ...

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
21 Aug 19
8 . Architect (โซนกรุงเทพ-ปริมณฑล)
1) ประจำโครงการคอนโด/อาคารสูง ในโซนกรุงเทพ-ปริมณฑล จำนวน 3 อัตรา 2) ประจำสำนักงานใหญ่ จำนวน 1 อัตรา - ดูแลแผนงานก่อสร้างและมอบหมายงานให้ทีมงานและผู้รับเหมาให้เป็นตามแผนงานและส่งงานทันตามระยเวลาที่...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
9 . Sale Designer ประจำสาขารัตนาธิเบศร์, รามอินทรา, ราชพฤกษ์รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ ตกแต่ง ชุดครัว ตามความต้องการของลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ปิดการขาย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
10 . INTERIOR DESIGNER
ออกแบบตกแต่งภายใน

บริษัท มูฟ อินทีเรีย อาคิเทค จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถ
21 Aug 19
11 . Architects / Interior
- ดูแลแผนงานก่อสร้างและงานออกแบบตกแต่งภายในให้ทีมงานและผู้รับเหมาให้เป็นตามแผนงานและส่งงานทันตามระยเวลาที่กำหนด - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดการ แผนงาน และสัญญา - ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของท...

บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด (กลุ่มบริษัท เค.กรุ๊ป)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
12 . สถาปนิกโครงการ (มีใบประกอบวิชาชีพ สามัญสถาปนิก)รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบ/จัดทำ แบบ Shop Drawing, แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลง -จัดเตรียมวัสดุเพื่อการอนุมัติให้เป็นไปตามรูปแบบ และทันตามกำหนดแผนงานโครงการ

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ไม่ระบุ
21 Aug 19
13 . สถาปนิก
1. ประสานงานการออกแบบระหว่างสถาปนิกและผู้รับเหมาก่อสร้าง 2. พัฒนาออกแบบทางสถาปัตยกรรมโครงการของบริษัท 3. ตรวจสอบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมในอาคารชุดพักอาศัยโครงการบริษัท

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
21 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่ Interior Designer
- ดูเรื่องงานด้านการออกแบบร้านกาแฟ - ควบคุมงานก่อสร้างตกแต่งภายในให้ถูกต้องตามแบบ,มาตรฐาน,ตามแผนงานที่กำหนด - จัดทำการรายงานความคืบหน้าภายในโครงการ

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 18,000 บาทขึ้นไป
21 Aug 19
15 . Architect Specialist
Job Purpose ดำเนินการผลิตแบบเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง หรือเพื่อการขออนุญาต หรือเพื่อการปฎิบัติงานในกระบวนการต่อไป โดยรับผิดชอบการจัดทำลงระบบอย่างถูกต้องทันตามกำหนดเวลาในการใช้งาน Responsibilities -...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
21 Aug 19
16 . สถาปนิกสำหรับตึกสูง
1.สามารถเขียนแบบ ตึกสูงและเขียน แบบขออนุญาตตึกสูงได้ 2.พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของบริษัท 3.ให้คำปรึกษาต่อวิศวกรและแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจาการก่อสร้าง

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
Salary ต่อรองได้
21 Aug 19
17 . Architect (สถาปนิก) ประจำโครงการ
- ออกแบบ,เขียนแบบ อาคารสูงและรายละเอียดงานสถาปัตยกรรมได้อย่างถูกต้อง - เขียนแบบขออนุญาตอาคารสูง - ร่วมวางแผนพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรม ให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ - ให้คำปรึกษากับวิศวกรแ...

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
21 Aug 19
18 . Architect
-ออกแบบ,สร้างต้นแบบ, การปรับแบบ อสังหาฯ คอนโด ที่อยู่อาศัย -นำเสนอวิเคราะห์, ให้คำปรึกษาในแบบและผังต่างๆ -ประมาณราคา -ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด -ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของทีมงานและ...

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
20 Aug 19
19 . สถาปนิกขาย ( Sales Architect )
- บริการ ให้คำปรึกษาลูกค้าที่มาติดต่อสร้างบ้าน - เสนอขายแบบบ้าน ออกแบบ ปรับแบบให้ตรงกับงบประมาณของลูกค้า

กลุ่มบริษัท บิวท์ ทู บิวด์
หลายอัตรา
Salary 20,000 -25,000
20 Aug 19
20 . สถาปนิก รับสมัครด่วน !
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมสถาปนิกและออกแบบ เรามีหลากหลายโครงการ เช่น -โครงการรถไปฟ้า โครงการเซเว่น โครงการอาคารสูง และอื่นๆ ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ 1.ดำเนินการออกแบบ, ศึกษาข้อมูลสำหรับออกแบบ, ข้อกำหนด ...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
20 Aug 19
  39 Positions      
Sort By 
Disability Jobs