JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  38 Positions      
Sort By 
1 . สถาปนิก รับสมัครด่วน !
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมสถาปนิกและออกแบบ เรามีหลากหลายโครงการ เช่น -โครงการรถไปฟ้า โครงการเซเว่น โครงการอาคารสูง และอื่นๆ ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ 1.ดำเนินการออกแบบ, ศึกษาข้อมูลสำหรับออกแบบ, ข้อกำหนด ...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 Aug 19
2 . Architect (สถาปนิกโครงการ)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการปฏิบัติงาน จัดทำ Shop Drawing และข้อมูลที่ใช้ในการก่อสร้างให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จทันเวลา - เปรียบเทียบคุณสมบัติ และราคาของวัสดุที่ใช้ในโครงการ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และแรงงานด้านสถาปัตยกรรมเ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
17 Aug 19
3 . สถาปนิกรับสมัครด่วน !
- ออกแบบ,ถอดแบบและประเมินราคา - ควบคุมและดูแลการทำงานของแบบก่อสร้าง,ตรวจเช็คความถูกต้องของงาน - ประสานงานระหว่างลูกค้าและทีมงานของบริษัท - ติดตามความก้าวหน้าของงานโครงการ การวางแผนงานเขียนแบบและการ...

บริษัท นันทวิชญ์ โยธาการ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
4 . Sale Designer ประจำสาขารัตนาธิเบศร์, รามอินทรา, ราชพฤกษ์รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ ตกแต่ง ชุดครัว ตามความต้องการของลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ปิดการขาย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
5 . สถาปนิกโครงการ (มีใบประกอบวิชาชีพ สามัญสถาปนิก)รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบ/จัดทำ แบบ Shop Drawing, แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลง -จัดเตรียมวัสดุเพื่อการอนุมัติให้เป็นไปตามรูปแบบ และทันตามกำหนดแผนงานโครงการ

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ไม่ระบุ
17 Aug 19
6 . พนักงานประเมินราคา / ออกแบบ งาน อลูมิเนียม ประตู/หน้าต่างรับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ / ถอดแบบ / ประเมินราคา แบบ ประตู/หน้าต่าง อลูมิเนียม 2. จบปริญญาตรี ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป 4. ขยัน ซื่อสัตย์ มี วินัย ตรงต่อเวลา 5. มีความรับผิดชอบ

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
2อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 19
7 . สถาปนิก
1. วางแผนและบริหารควบคุมงานก่อสร้าง/ Planning managing and control of construction. 2. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมา/ Inspect, follow up and liaising operation of foreman and contr...

บริษัท พีทีเอฟ เรียลตี้ (2015) จำกัด
17 Aug 19
8 . สถาปนิก / Architects Urgently Required !
1.เข้าร่วมประชุม และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมืออาชีพ 2.รับผิดชอบงานที่รับมอบหมายได้ด้วยตนเองตั้งแต่ออกแบบจนงานสร้างเสร็จ

Green Architects Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
16 Aug 19
9 . สถาปนิก
1. ประสานงานการออกแบบระหว่างสถาปนิกและผู้รับเหมาก่อสร้าง 2. พัฒนาออกแบบทางสถาปัตยกรรมโครงการของบริษัท 3. ตรวจสอบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมในอาคารชุดพักอาศัยโครงการบริษัท

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 Aug 19
10 . Head of Architecture Design/ผู้จัดการแผนกออกแบบสถาปัตยกรรม(สามัญสถาปนิก)
-วางผังและออกแบบงานอาคารให้ถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรม โดยสามารถอ้างอิงที่มาได้ -เขียนแบบ ทำ Shop DWG. ตลอดจนเป็นตัวแทนของส่วนงานตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างก่อสร้าง และ ตรวจสอบปริมาณงานหลังก่อสร้าง -จัดทำ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Aug 19
11 . สถาปนิกผังเมือง
- งานวางผังเมือง วางผังนโยบาย ออกแบบชุมชนเมือง - จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องด้านในการทำโครงการตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
16 Aug 19
12 . สถาปนิกประสานงาน(โครงการคอนโด)
- วางแผน ติดตาม ตรวจสอบการทำงานฝ่ายฯ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดและมีคุณภาพ - ประสานงานก่อสร้างโครงการคอนโดกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ติดตามการทำงานตามเเผนงานเพื่อให้โครงการเเล้วเส...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
16 Aug 19
13 . Architect (โซนกรุงเทพ-ปริมณฑล)
1) ประจำโครงการคอนโด/อาคารสูง ในโซนกรุงเทพ-ปริมณฑล จำนวน 3 อัตรา 2) ประจำสำนักงานใหญ่ จำนวน 1 อัตรา - ดูแลแผนงานก่อสร้างและมอบหมายงานให้ทีมงานและผู้รับเหมาให้เป็นตามแผนงานและส่งงานทันตามระยเวลาที่...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Aug 19
14 . Interior Designer
- ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง - นำเสนอผลงานออกแบบต่อลูกค้า - ออกนอกสถาที่เพื่อตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเดีย ทู อาร์คิเทค จำกัด
1 Position
16 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่ประสานงานสถาปัตยกรรมรับสมัครด่วน !
วัตถุประสงค์ - รับผิดชอบงานออกแบบหรือตรวจสอบสถาปัตยกรรมของโครงการต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารทั้งด้านควบคุมงาน ประสานงาน ติดตามกำกับ ดูแล สนับสนุนและตรวจสอบ กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อใ...

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
16 Aug 19
16 . สถาปนิกขาย ( Sales Architect )
- บริการ ให้คำปรึกษาลูกค้าที่มาติดต่อสร้างบ้าน - เสนอขายแบบบ้าน ออกแบบ ปรับแบบให้ตรงกับงบประมาณของลูกค้า

กลุ่มบริษัท บิวท์ ทู บิวด์
หลายอัตรา
Salary 20,000 -25,000
16 Aug 19
17 . INTERIOR DESIGNER
ออกแบบตกแต่งภายใน

บริษัท มูฟ อินทีเรีย อาคิเทค จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถ
16 Aug 19
18 . เจ้าหน้าที่วางสเปค / Sales Spec งานโปรเจค
- ติดต่อประสานงานการวางสเป็คสินค้า ติดต่อสถาปนิก/เจ้าของโครงการ/ที่ปรึกษาโครงการ - ดูแลงานด้านวางสเปคและแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับโครงการ - ประสานงานทีมขายและทีมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - วางสเปคสินค้ากับทางผ...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
4 Position
Salary ตามตกลง + ค่าโทร + ค่าน้ำมัน
16 Aug 19
19 . นักออกแบบตกแต่งภายใน interior designer/ช่างตกแต่งภายใน
1.ออกแบบภายใน 2.ช่างตกแต่งภายใน

บริษัท แมนดาริน แอคเคาติ้ง ลอว์เฟิร์ม จำกัด
5 Position
Salary ตามตกลง
16 Aug 19
20 . Architects / Interior
- ดูแลแผนงานก่อสร้างและงานออกแบบตกแต่งภายในให้ทีมงานและผู้รับเหมาให้เป็นตามแผนงานและส่งงานทันตามระยเวลาที่กำหนด - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดการ แผนงาน และสัญญา - ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของท...

บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด (กลุ่มบริษัท เค.กรุ๊ป)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Aug 19
  38 Positions      
Sort By 
Disability Jobs