JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  196 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วยวิศวกร (ฝ่ายสนับสนุน)
- ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าคอนโทรล และอื่นๆ - ขับรถของบริษัทฯ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - เวลาปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ 8:00น.- 18:00น. - ล่วงเวลา วันเสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดน...

บริษัท ไฮเท็ก เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary 20,000 ขึ้นไป
22 Jul 19
2 . วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineer)รับสมัครด่วน !
- to support designing and programming the Electronic Component - to develop and create other Electronic tasks and new advanced NDT innovation for the company - Other related assigned tasks from su...

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 18,000 บาท ขึ้นไป (ไม่รวม OT,เบี้ยเลี้ยง,ค่า Cert.) / หรือหากมีประสบการณ์ตรงตามต้องการ: ค่าตอบแทนสูง
22 Jul 19
3 . วิศวกรไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
- ออกแบบระบบไฟฟ้า สื่อสาร ระบบปรับอากาศ และระบบมัตติมิเดีย - คำนวนค่าโหลดไฟฟ้า ติดต่อหน่วยงานทดสอบ และติดตั้งงานไฟฟ้า - คุมหน้างานตรวจสอบหน้างาน ประสานผู้รับเหมางานไฟฟ้า สื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบบ...

บริษัท อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์สตูดิโอ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
4 . วิศวกรไฟฟ้า
1.ตรวจสอบงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแบบ 2.ทำรายงานการทำงานของผู้รับเหมา 3.ตรวจสอบการเบิกงวดงาน 4.จัดทำ Shop Drawing

บริษัท เน็กซ์ สเต็ปส์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
22 Jul 19
5 . วิศวกรไฟฟ้า (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)
1.รับผิดชอบงานด้านการวางแผนระบบไฟฟ้าในสถานีบริการ 2.วางแผนและแก้ไข้ปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการ 3.จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการ

บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (เครือ บมจ.RPCG)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 Jul 19
6 . Process Engineerรับสมัครด่วน !
1.คิดค้นเครื่องจักรใหม่ๆๆที่ทันสมัย 2.เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรระบบmanual เป็นระบบ ‎Automatic

บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
7 . Electrical or Mechanical Engineer Leader / exp. 5 y / Silom / 25-28K (W)
- Structure calculation, also supervise structure of electric or mechanical for factory, building, storage - Monitor with other engineering out-sourcing and contact to sub-contractor - Co-operate wi...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary 25,000-28,000
22 Jul 19
8 . Engineer รับสมัครด่วน !
แก้ไขปัญหาหน้างาน Support งานที่เกี่ยวกับงานไฟฟ้า เครื่องจักร ภายในโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท ซีนาไลส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
22 Jul 19
9 . วิศวกรไฟฟ้า
- งานระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ซ่อมสร้างอาคารโรงงาน งานติดตั้งเครื่องจักรใหม่ งานประสานผู้รับเหมาในการดำเนินงานในโรงงาน - ดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรภายในโรงงาน - ควบคุมและบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงแล...

บริษัท แอล.วาย.อินดัสตรีส์ จำกัด
1 Position
Salary 20 k - 30 k
22 Jul 19
10 . Engineering and Field Inspection Officer (วิศวกรงานระบบ/ส่วนกลาง)
- ทำงาน5วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) - มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ไฟฟ้าหรือเครื่องกล) - มีรถส่วนตัว สามารถเดินทางทำงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้ - สำนักงานใหญ่ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์1 ถ.รัชดา...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + โบนัสประจำปี + ค่าเดินทาง + ค่าครองชีพ + ค่าวิชาชีพ
22 Jul 19

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
22 Jul 19
12 . วิศวกรงานระบบไฟฟ้าประกอบอาคาร
- ตรวจสอบปริมาณงานระบบ , ถอดแบบ - ควบคุมงานก่อสร้างงานระบบให้ตรงกับแบบโครงสร้าง/แบบสถาปัตย์ - ตรวจสอบ ดำเนินการด้านข้อมูลเอกสาร เพื่อส่งอนุมัติ - ควบคุมดูแลผู้รับเหมารายย่อย – ควบคุมงานให้ได้คุ...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและข้อตกลง
22 Jul 19
13 . วิศวกรไฟฟ้า (Head Office)
1.จัดทำ TOR เพื่อกำหนดรายละเอียดเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมายในงานโครงการส่วนของเครื่องมือควบคุม 2.ออกแบบ ประเมิน และตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือควบคุมสำหรับงานโครงการ 3.ติดตา...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
14 . วิศวกรบริการหลังการขาย (Service Engineer) ประจำอ่อนนุช 44รับสมัครด่วน !
- ดูแลให้การสนับสนุนด้านเทคนิคแก่ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ข้อความอีเมล์ - วิเคราะห์ข้อผิดพลาดหรือปัญหาทางเทคนิคและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม - การสอบเทียบผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ยอมรับ - สนับสนุ...

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
22 Jul 19
15 . วิศวกรไฟฟ้า
1.ดูแลงานระบบต่างๆของอาคาร 2.ประสานงานด้านการพลังงานของอาคาร 3.วิเคราะห์ความสูญเสียด้านพลังงาน 4.จัดทำเอกสาร รายงาน บันทึกการใช้พลังงาน

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
16 . วิศวกรประสานงาน (สัญญาจ้าง)ปฎิบัติงานสนามบินสุวรรณภูมิ
-ประสานงานระหว่างลูกค้าและผู้รับเหมา -จัดทำเอกสารของงานโครงการและงานประมูล -ควบคุมงานโครงการและเอกสารส่งมอบงานให้ทันภายในเวลาที่กำหนด -วิเคราะห์งานระบบโครงการ

Loxley Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
22 Jul 19
17 . วิศวกรโครงการรับสมัครด่วน !
-ออกแบบวงจร Electronic และวางระบบได้ -ควบคุมงานโครงการและตรวจสอบงานติดตั้ง -ประสานงานผู้รับเหมา ลูกค้า -เขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ Controller

Loxley Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
22 Jul 19
18 . Project Engineerรับสมัครด่วน !
- วางแผนงานโครงานรถไฟฟ้า - ออกแบบระบบในโครงการ - ติดตั้งงานโครงการรถไฟฟ้า - เขียนแบบงานด้วยโปรแกรม Auto CAD ได้ - ประมาณราคางานโครงการ - สรุปจัดทำรายงานในโครงการรถไฟฟ้า - ควบคุมและประสานงานโครงก...

Loxley Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
22 Jul 19
19 . วิศวกรไฟฟ้ากำลังอาวุโส (ระบบราง) **มีใบกว.**
ออกแบบ ประเมินราคา ควบคุมงานระบบไฟฟ้าแรงสูง,ปานกลางของสถานีไฟฟ้า ในโครงการรถไฟและรถไฟฟ้า **เคยผ่านงาน substation แรงดันสูง 24KV 69KV 115KV จะพิจารณาเป็นพิเศษ**

Loxley Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Jul 19
20 . Service Engineer (บริษัทในเครือ/ธุรกิจขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์) ด่วนมาก! รับสมัครด่วน !
•ให้บริการลูกค้าในการติดตั้งเครื่องมือ และบำรุงรักษาเครื่องมือตามผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุเป้าหมาย •สอบเทียบและซ่อมแซมเครื่องมือให้กับลูกค้า •เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆให้กับลูกค้า •งานอื่นๆที่ได...

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด/Bara, Windsor & Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000 บาท+รายได้อื่นๆ
22 Jul 19
  196 Positions      
Sort By 
Disability Jobs