JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  227 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกร ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน
 ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงาน ควบคุมและติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และข้อกำหนดความต้องการทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับความต้องการทางธ...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
1 อัตรา
20 Jun 19
2 . Instrumentation and Electrical Engineer (Large Sized Food Manufacturer) รับสมัครด่วน !
- Responsible for Engineering Design,Calculation, Drawing,Program and Technical Support - Analyzing,Interpreting Data,Writing Reports,and Documentation for Improvement - Computer Literacy in MS O...

Food People Recruitment Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 25,000 - 40,000 บาทหรือมากกว่าขึ้นไป (และสวัสดิการอิ่นๆ)
19 Jun 19
3 . Application Engineerรับสมัครด่วน !
ดูแล ตรวจเช็คตรวจซ่อมระบบห้องเย็น เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ ทำหน้าที่เป็นtrainner ให้ความรู้กับบุคคลากรภายในและภายนอกองค์กร เกี่ยวกับอะไหล่ อุปกรณ์ ระบบห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น เครื่องปรั...

บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) จำกัด
1 Position
19 Jun 19
4 . Service Engineer BKK CMCรับสมัครด่วน !
1. Managing and solving of system breakdowns ie. Preparing of test equipment ; trip planning ; trouble shooting ; purchasing of parts ; documentation ; consulting with principal if required and effe...

บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ + ค่าอื่นๆ
19 Jun 19
5 . วิศวกรไฟฟ้า
- เขียนแบบและตรวจสอบแบบ (โปรแกรม AutoCAD) - ตรวจสอบและควบคุมโปรเจค และไซต์งานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานผู้รับเหมา ลูกค้า และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมเอกสารรายงาน และอื่นๆ

Taikisha (Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
19 Jun 19
6 . Project Engineer: Interlink Telecom Public Co.,Ltd.รับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานและบริหารโครงการ 4G & WIFI 2. ติดต่อและประสานงานกับลูกค้า 3. จัดทำ Progress (วางแผนงาน, จัดเตรียมงานสร้าง) 4. ทำ Report 5. วิเคราะห์โครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 6. งานอื่นๆตามที่ได้รับม...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
19 Jun 19
7 . วิศวกรติดตั้ง
1. วางแผนการเข้าติดตั้งหน้างาน เพื่อให้เสร็จทันกำหนดเวลา 2. ควบคุมและทำการติดตั้งอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามแบบ 3. ลงโปรแกรมและทดสอบระบบ 4. ทำ shop drawing

Smart Home (Thailand) Co.,Ltd.
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
19 Jun 19
8 . M&E Engineer
ควบคุมงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล เกี่ยวกับอาคาร เช่น งานระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ดับเพลิง เป็นต้น **กรณีสัมภาษณ์ จะนัดสัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่ ซอยพุทธบูชา 38**

บริษัท โซโนม่า จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 Jun 19
9 . Electrical Engineering (Hard Engineer) 〔T01158〕
-Complete engineering design, testing and commissioning of facility instrumentation and control system. -Perform engineering tasks using established procedures, these include but not limited to...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
2 Position
Salary 25,000THB to 30,000THB (Depend on experience)
19 Jun 19
10 . Technical Assistant Manager (Fire Alarm Systems)[T01110]
- Analysis of problematic products and make report to HQ of Japan. - Technical training for dealers. - Support dealers for install, Maintenance, Repair at on-site. - Investigation of equipment inst...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 40,000THB to 60,000THB (Depend on experience)
19 Jun 19
11 . Senior Application Engineer (F.A Manufacture) [T0872]
- Support Technical of Own company product such as Inverter, Servo and Controller to dealer - Conduct Own company and Technical training for dealer - Support Technical at customer’s site - Support ...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary Negotiate / depend on skills (not over 35,000THB)
19 Jun 19
12 . Electrical Engineer (HV Substation / Construction Project)[T0856]
- Guide and direct subcontractors and other suppliers as required achieving objective of HV Substation Design and Construction - To design Substation constraction systems with cordinate electrical su...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 70,000THB (Depend on experience)
19 Jun 19
13 . วิศวกรสำนักงาน (Electrical-อาคารสูง)
- จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ และประสานงานการออกแบบโครงการ - จัดทำแผนก่อสร้าง ,งบประมาณ และแผนการเงิน - ตรวจสอบแบบเบื้องต้น ,แบบสำหรับประมูล ,แบบเพื่อทำสัญญา ,แบบเพื่อก่อสร้าง - จัดประมูลงา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 Jun 19
14 . Application Electrical Engineer-Industrial Automation
Responsibilities: • Involve in automation project design • Writing and troubleshooting PLC ladder diagram using Mitsubishi, OMRON, AB,SIEMENS etc. • Writing and troubleshooting HMI touch panel. Kn...

บริษัท อีโมเยอร์ ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด/Emoyor system (Thailand)Co.,Ltd
1 Position
Salary Depend on experience
19 Jun 19
15 . Service Engineer (based in Bangkok)
รับผิดชอบงานบริการหลังการขาย โดยการซ่อม ติดตั้ง และสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์

Sithiporn Associates Co., Ltd.
4 Position
Salary ตามประสบการณ์
19 Jun 19
16 . Site Engineer (EE)
•ควบคุมงานติดตั้งให้ได้ตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพและก้าวหน้าตามแผนงาน •ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย •ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าหน่วยงานตามแผนงานและเก็บรักษาอย่างดี •ร่วมประชุมกับเจ้าของงาน ผู้ควบ...

บริษัท อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jun 19
17 . วิศวกร ไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
-ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร -จัดทำสรุปรายงานผลการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำเดือน./ไตรมาส -วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร และหาแนวทางซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติ -ประสานงา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
18 . วิศวกรเครื่องปรับอากาศ
1. ควบคุมงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ให้เป็นไปตามแบบและระยะเวลา 2. ตรวจสอบคุณภาพของงาน 3. ประสานงงานเบื้องต้นกับผู้ว่าจ้าง/ลูกค้า 4. ดูแลความปลอดภัยในการทำงาน 5. สามารถอ่านแบบและเคลียร์แบบ แก้ไขปัญ...

บริษัท สารสมบัติ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
19 . SUPPORT ENGINEER
1. เป็นผู้บรรยายและฝึกอบรมการใช้งานสินค้าทั้ง Hardware/Software 2. ให้คำปรึกษาการใช้งานสินค้าทั้ง Hardware/Software 3. จัดทำเอกสารและเครื่องมือเพื่อสนับสนุนงานขาย

บริษัท เค.พี.ที.แมชชีนเนอรี่ (1993) จำกัด
5 ตำแหน่ง
Salary 18,000+++
19 Jun 19
20 . วิศวกรโครงการ (กทม.)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบออกแบบ และจัดทำแผนงานโครงการ - ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน - ควบคุมการทดสอบ และตรวจเช็คอุปกรณ์ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิฯ และประสบการณ์
19 Jun 19
  227 Positions      
Sort By 
Disability Jobs