JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  224 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรไฟฟ้า / โฟร์แมนงานระบบ รับสมัครด่วน !
วิศวกรไฟฟ้า - ดูแลระบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร กล้องวงจรปิด CCTV - ออกแบบวิเคราะห์งานระบบการติดตั้งให้เป็นไปตามหลักของวิศวกรรม - ควบคุมการปฏิบัติงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามขั้...

บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด
23 May 19
2 . Technical Engineerรับสมัครด่วน !
- สื่อสารทางโทรศัพท์กับทางลูกค้า - ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและฝ่ายขายดังต่อไปนี้ - การเลือกสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน - ให้คำปรึกษาพร้อมแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิค - รับเรื่องเคลมและตรวจสอบสินค้...

บริษัท คอมโพแม็ก จำกัด
5 ตำแหน่ง
Salary 23,000 บาท/เดือน
23 May 19
3 . วิศวกรโครงการ (กทม.)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบออกแบบ และจัดทำแผนงานโครงการ - ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน - ควบคุมการทดสอบ และตรวจเช็คอุปกรณ์ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิฯ และประสบการณ์
23 May 19
4 . วิศวกรสำนักงาน (Electrical-อาคารสูง)
- จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ และประสานงานการออกแบบโครงการ - จัดทำแผนก่อสร้าง ,งบประมาณ และแผนการเงิน - ตรวจสอบแบบเบื้องต้น ,แบบสำหรับประมูล ,แบบเพื่อทำสัญญา ,แบบเพื่อก่อสร้าง - จัดประมูลงา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 May 19
5 . วิศวกรโครงการ(Project Engineer)รับสมัครด่วน !
- สำรวจหน้างาน ถอดแบบ วิเคราะห์ประมาณการวัสดุอุปกรณ์และต้นทุนของแต่ละโครงการ - วางแผน บริหารงานบุคคลและควบคุมการทำงานของแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ได้ประสิทธิภาพและตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ - กำ...

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
Salary 20,000 - 60,000 ฿ (ตามประสบการณ์การทำงาน)
23 May 19
6 . E&I Engineering (ประจำสาขารัชดา)
• ควบคุมและตรวจสอบการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน / ข้อกำหนด และเข้าใจรายละเอียดของตัวแบบที่ถูกออกแบบได้ • ควบคุมและตรวจสอบการประเมินราคางานไฟฟ้าระบบให้มีความถูกต้องและใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด • ออก...

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000-30,000 (ตามประสบการณ์)
23 May 19
7 . วิศวกรโครงสร้าง/วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
ตำแหน่งงานวิศวกรโครงสร้าง - ทำงานประจำที่หน่วยงานก่อสร้าง ทำหน้าที่บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง - ประสานงานกับเจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง วิศวกรผู้ออกแบบ สถาปนิก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด
หลายอัตรา
23 May 19
8 . วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอาวุโส (Solar Farm/Solar roof)
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในการสั่งซื้อชิ้นส่วนประกอบสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารสัญญาต่าง ๆ 3. ตร...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 May 19
9 . Electrical Engineering (Hard Engineer) 〔T01158〕
-Complete engineering design, testing and commissioning of facility instrumentation and control system. -Perform engineering tasks using established procedures, these include but not limited to...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
2 Position
Salary 25,000THB to 30,000THB (Depend on experience)
23 May 19
10 . Technical Assistant Manager (Fire Alarm Systems)[T01110]
- Analysis of problematic products and make report to HQ of Japan. - Technical training for dealers. - Support dealers for install, Maintenance, Repair at on-site. - Investigation of equipment inst...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 40,000THB to 60,000THB (Depend on experience)
23 May 19
11 . Senior Application Engineer (F.A Manufacture) [T0872]
- Support Technical of Own company product such as Inverter, Servo and Controller to dealer - Conduct Own company and Technical training for dealer - Support Technical at customer’s site - Support ...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary Negotiate / depend on skills (not over 35,000THB)
23 May 19
12 . Electrical Engineer (HV Substation / Construction Project)[T0856]
- Guide and direct subcontractors and other suppliers as required achieving objective of HV Substation Design and Construction - To design Substation constraction systems with cordinate electrical su...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 70,000THB (Depend on experience)
23 May 19
13 . Electrical Engineer
- จัดทำข้อมูลการออกแบบ การติดตั้ง และข้อกำหนด - จัดทำข้อกำหนดการออกแบบผลิตภัณฑ์ - จัดทำบทความทั้งภาษาไทยและอังกฤษ - รับผิดชอบงานด้าน Grounding & Lightning Protection System - ทำงาน จันทร์-ศุกร์

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
3 Position
23 May 19
14 . Service Engineer BKK CMCรับสมัครด่วน !
1. Managing and solving of system breakdowns ie. Preparing of test equipment ; trip planning ; trouble shooting ; purchasing of parts ; documentation ; consulting with principal if required and effe...

บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ + ค่าอื่นๆ
23 May 19
15 . วิศวกร (Telecom System Engineer)รับสมัครด่วน !
- ออกแบบระบบสื่อสาร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ IT และระบบรักษาความปลอดภัย - จัดทำเอกสารเสนอราคา/ประกวดราคา - เปรียบเทียบสเปคสินค้ากับข้ออกำหนดความต้องการ - เรียนรู้สินค้าของบริษัทฯและให้คำปรึกษากับพนักง...

Universal Matrix Technology Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 May 19
16 . Service Engineer (based in Bangkok)
รับผิดชอบงานบริการหลังการขาย โดยการซ่อม ติดตั้ง และสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์

Sithiporn Associates Co., Ltd.
4 Position
Salary ตามประสบการณ์
23 May 19
17 . Application Electrical Engineer-Industrial Automation
Responsibilities: • Involve in automation project design • Writing and troubleshooting PLC ladder diagram using Mitsubishi, OMRON, AB,SIEMENS etc. • Writing and troubleshooting HMI touch panel. Kn...

บริษัท อีโมเยอร์ ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด/Emoyor system (Thailand)Co.,Ltd
1 Position
Salary Depend on experience
23 May 19
18 . Instrumentation and Electrical Engineer (Large Sized Food Manufacturer) รับสมัครด่วน !
- Responsible for Engineering Design,Calculation, Drawing,Program and Technical Support - Analyzing,Interpreting Data,Writing Reports,and Documentation for Improvement - Computer Literacy in MS O...

Food People Recruitment Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 25,000 - 40,000 บาทหรือมากกว่าขึ้นไป (และสวัสดิการอิ่นๆ)
23 May 19
19 . วิศวกร ไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
-ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร -จัดทำสรุปรายงานผลการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำเดือน./ไตรมาส -วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร และหาแนวทางซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติ -ประสานงา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 May 19
20 . Electrical Design Engineerรับสมัครด่วน !
-ออกแบบวงจร Electronic และวางระบบได้ -เขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ Controller -ทดสอบระบบซอฟท์แวร์ของงานระบบโครงการ

Loxley Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
23 May 19
  224 Positions      
Sort By 
Disability Jobs