JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  194 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรติดตั้ง
1. วางแผนการเข้าติดตั้งหน้างาน เพื่อให้เสร็จทันกำหนดเวลา 2. ควบคุมและทำการติดตั้งอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามแบบ 3. ลงโปรแกรมและทดสอบระบบ 4. ทำ shop drawing

Smart Home (Thailand) Co.,Ltd.
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
21 Jul 19
2 . วิศวกรงานระบบ (M&E)
1. ควบคุม ตรวจสอบ และทดสอบงานให้มีคุณภาพ เป็นไปตามแบบและแผนงาน 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน 4. รายงานความก้าวหน้าของโครงการ จัดทำบันทึกประจำวัน

บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด
3 Position
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
20 Jul 19
3 . Application Electrical Engineer-Industrial Automation
Responsibilities: • Involve in automation project design • Writing and troubleshooting PLC ladder diagram using Mitsubishi, OMRON, AB,SIEMENS etc. • Writing and troubleshooting HMI touch panel. Kn...

บริษัท อีโมเยอร์ ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด/Emoyor system (Thailand)Co.,Ltd
1 Position
Salary Depend on experience
20 Jul 19
4 . วิศวกรไฟฟ้า ( Test Engineer )รับสมัครด่วน !
เป็นพนักงานประจำ ปฏิบัติงานภาคสนามระบบไฟฟ้าแรงสูง ด้านงาน Test and Commissioning

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 19
5 . Site Engineer ( โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ) รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานในโครงการก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบคุณภาพของสายสื่อสารที่ได้ลงใต้ดิน เพื่อส่งมอบงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป - ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 19
6 . วิศวกรโครงการ (ไฟฟ้า) (โครงการ Solar Rooftop )รับสมัครด่วน !
- สำรวจและควบคุมการติดตั้ง Solar Rooftop ให้เป็นไปตามที่รับมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ความโครงสร้าง
20 Jul 19
7 . วิศวกรสำนักงาน (ไฟฟ้า) ( ประจำสำนักงาน )รับสมัครด่วน !
ควบคุม/ดูแลการดำเนินการปฏิบัติงานภาคสนามของงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. รวมทั้งคุณภาพของงานให้เป็นไปตาม มาตราฐานสากลและความถูกต้องตามหลักวิชาการ ภายใต้เงื่อนไขและสัญญาระหว่างบริษัทและลูกค้า. ต...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ความโครงสร้าง
20 Jul 19
8 . วิศวกรออกแบบและประมาณราคารับสมัครด่วน !
- ออกแบบและประมาณราคางาน ( งานด้านวิศวกรรม ) ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 19
9 . วิศวกร ไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
-ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร -จัดทำสรุปรายงานผลการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำเดือน./ไตรมาส -วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร และหาแนวทางซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติ -ประสานงา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
10 . Electrical Engineering (Hard Engineer) 〔T01158〕
-Complete engineering design, testing and commissioning of facility instrumentation and control system. -Perform engineering tasks using established procedures, these include but not limited to...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
2 Position
Salary 25,000THB to 30,000THB (Depend on experience)
20 Jul 19
11 . Technical Assistant Manager (Fire Alarm Systems)[T01110]
- Analysis of problematic products and make report to HQ of Japan. - Technical training for dealers. - Support dealers for install, Maintenance, Repair at on-site. - Investigation of equipment inst...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 40,000THB to 60,000THB (Depend on experience)
20 Jul 19
12 . Senior Application Engineer (F.A Manufacture) [T0872]
- Support Technical of Own company product such as Inverter, Servo and Controller to dealer - Conduct Own company and Technical training for dealer - Support Technical at customer’s site - Support ...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary Negotiate / depend on skills (not over 35,000THB)
20 Jul 19
13 . Electrical Engineer (HV Substation / Construction Project)[T0856]
- Guide and direct subcontractors and other suppliers as required achieving objective of HV Substation Design and Construction - To design Substation constraction systems with cordinate electrical su...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 70,000THB (Depend on experience)
20 Jul 19
14 . Engineer
บริษัทฯ เปิดรับวิศวกรตามตำแหน่งงาน ดังนี้ 1. Project Engineer 2. Mechanical engineer 4. Civil Engineer 5. Environmental Engineer

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
20 Jul 19
15 . วิศวกรไฟฟ้า/ช่างเทคนิค
- อ่านออกแบบวงจรไฟฟ้า และวงจรอีเลคทรอนิคส์ได้ - ออกแบบวงจรไฟฟ้าคอนโทรล - สามารถเขียนแบบวงจรไฟฟ้าได้ - เขียน วงจรไฟฟ้าคอนโทรลตามท่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานได้ตามที่รับมอบหมาย

บริษัท เดอะไฟน์ อินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
20 Jul 19
16 . วิศวกรออกแบบและติดตั้ง (ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล)
ประเภทธุรกิจ : ออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย วันและเวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ (2เสาร์ต่อเดือน) 08.00-17.00 น. รายละเอียด - ออกแบบและควบคุมกาารติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องก...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 30 - 40 K
20 Jul 19
17 . Electrical Engineer (กรุงเทพ / สระบุรี / อยุธยา / ชลบุรี / ระยอง)รับสมัครด่วน !
ประเภทธุรกิจ : งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า,ติดตั้งระบบระบายอากาศ,ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ : 1.เขียนแบบก่อสร้างโดยใช้ CA...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 25,000 - 45,000
20 Jul 19
18 . Instrumentation and Electrical Engineer (Large Sized Food Manufacturer) รับสมัครด่วน !
- Responsible for Engineering Design,Calculation, Drawing,Program and Technical Support - Analyzing,Interpreting Data,Writing Reports,and Documentation for Improvement - Computer Literacy in MS O...

Food People Recruitment Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 25,000 - 40,000 บาทหรือมากกว่าขึ้นไป (และสวัสดิการอิ่นๆ)
20 Jul 19
19 . Technical Development and Service Engineer (TD&S Engineer) Urgently Required !
• ดูแลและพัฒนาระบบงาน service และระบบ service online ของผลิตภัณฑ์ในบริษัทเพื่อขยายการเติบโตและส่วนแบ่งการตลาด • วางกลยุทธ ประสานความร่วมมือระหว่างงานบริการและฝ่ายขายเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน • ว...

บริษัท จี อาร์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000-40,000 บาท
20 Jul 19
20 . Process Engineerรับสมัครด่วน !
1.คิดค้นเครื่องจักรใหม่ๆๆที่ทันสมัย 2.เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรระบบmanual เป็นระบบ ‎Automatic

บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
  194 Positions      
Sort By 
Disability Jobs