JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  206 Positions      
Sort By 
1 . Service Engineerรับสมัครด่วน !
1.ให้บริการหลังการขาย - ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อม (After Sales Service) 2.ให้บริการฝึกอบรมสอนการใช้งานและดูแลรักษาเครื่อง (Training Service) 3.ให้บริการสอบเทียบและปรับเทียบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Cal...

Chemical House & Lab Instrument Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary Negotiable
19 Aug 19
2 . Site Engineer-Electrical / วิศวกรงานระบบไฟฟ้า (ต้องมีใบ กว. ระดับภาคีขึ้นไป)
- ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณงาน - ตรวจสอบงานเปลี่ยนแผลงของผู้ว่าจ้าง - ถอดแบบจัดทำปริมาณงานเพิ่ม/ ลด - จัดทำแผนงานประจำสัปดาห์ภาคสนามให้สอดคล้องกับแผนประจำเดือน

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 19
3 . Service Engineer (Electrical Engineer) Urgently Required !
• ดูแลและพัฒนาระบบงาน service และระบบ service online บนแฟลตฟอร์ม IOS , Android และ web base application ของทางบริษัท • วิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคนิคในระบบ online เพื่อพัฒนางานบริการและเครื่อง heat pump ...

บริษัท จี อาร์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000-40,000 บาท
19 Aug 19
4 . วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอาวุโส (Solar Farm/Solar roof)
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในการสั่งซื้อชิ้นส่วนประกอบสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารสัญญาต่าง ๆ 3. ตร...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 19
5 . วิศวกรโครงการ(Project Engineer)รับสมัครด่วน !
- สำรวจหน้างาน ถอดแบบ วิเคราะห์ประมาณการวัสดุอุปกรณ์และต้นทุนของแต่ละโครงการ - วางแผน บริหารงานบุคคลและควบคุมการทำงานของแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ได้ประสิทธิภาพและตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ - กำ...

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
Salary 20,000 - 60,000 ฿ (ตามประสบการณ์การทำงาน)
19 Aug 19

บริษัท ปาโก้ คาซ่า จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000-40,000 ตามความสามารถ
19 Aug 19
7 . วิศวกรไฟฟ้า (M&E)
- งานควบคุมงานก่อสร้าง - งานควบคุมงานระบบ M&E - ถอดแบบประมาณราคา - ดูแลการวางระบบไฟ ระบบประปา ท่อน้ำทิ้ง - ส่งมอบบ้านกับลูกค้า **ทำงาน 6 วัน หยุดวันธรรมดา**

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
2 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
19 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่ควบคุมงานระบบไฟฟ้า
- ควบคุมงานก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า ในโครงการก่อสร้างที่รับผิดชอบ - ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโครงการ และหลักวิศวกรรม - ประสานงานร่วมกับทุกฝ่ายภายในองค์กรและบริษัทผู้รับเหมาได้ - ทำรายงานสรุปผลงานประจ...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
19 Aug 19
9 . วิศวกรโครงสร้าง/วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
ตำแหน่งงานวิศวกรโครงสร้าง - ทำงานประจำที่หน่วยงานก่อสร้าง ทำหน้าที่บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง - ประสานงานกับเจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง วิศวกรผู้ออกแบบ สถาปนิก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด
หลายอัตรา
19 Aug 19
10 . วิศวกร (การวัดคุม, ระบบควบคุม, ระบบเครื่องมือวัด)
- ฝ่ายออกแบบและถอดแบบระบบ - ฝ่ายติดตั้งและทดสอบระบบ - ฝ่ายบริการและตรวจสอบระบบ

Contrologic Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 Aug 19
11 . Technical Assistant Manager (Fire Alarm Systems)[T01110]
- Analysis of problematic products and make report to HQ of Japan. - Technical training for dealers. - Support dealers for install, Maintenance, Repair at on-site. - Investigation of equipment inst...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 40,000THB to 60,000THB (Depend on experience)
19 Aug 19
12 . Senior Application Engineer (F.A Manufacture) [T0872]
- Support Technical of Own company product such as Inverter, Servo and Controller to dealer - Conduct Own company and Technical training for dealer - Support Technical at customer’s site - Support ...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary Negotiate / depend on skills (not over 35,000THB)
19 Aug 19
13 . Electrical Engineer (HV Substation / Construction Project)[T0856]
- Guide and direct subcontractors and other suppliers as required achieving objective of HV Substation Design and Construction - To design Substation constraction systems with cordinate electrical su...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 70,000THB (Depend on experience)
19 Aug 19
14 . วิศวกรสำนักงาน (Electrical-อาคารสูง)
- จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ และประสานงานการออกแบบโครงการ - จัดทำแผนก่อสร้าง ,งบประมาณ และแผนการเงิน - ตรวจสอบแบบเบื้องต้น ,แบบสำหรับประมูล ,แบบเพื่อทำสัญญา ,แบบเพื่อก่อสร้าง - จัดประมูลงา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 Aug 19
15 . วิศวกรสอบเทียบ
1.ปฏิบัติงานสอบเทียบ และจัดทำเอกสารสอบเทียบตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลรักษาเครื่องมือมาตรฐานที่รับผิดชอบ และส่งสอบเทียบตามแผนที่ระบุไว้ 3.ติดต่อ/ให้คำปรึกษาลูกค้า และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Sithiporn Associates Co., Ltd.
2 Position
19 Aug 19
16 . Service Engineer (based in Bangkok or Khonkaen)
รับผิดชอบงานบริการหลังการขาย โดยการซ่อม ติดตั้ง และสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์

Sithiporn Associates Co., Ltd.
4 Position
Salary ตามประสบการณ์
19 Aug 19

บริษัท เมดิทอป จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
19 Aug 19
18 . วิศวกร ไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
-ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร -จัดทำสรุปรายงานผลการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำเดือน./ไตรมาส -วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร และหาแนวทางซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติ -ประสานงา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบ (Preventive Maintenance Officer)
- จัดทำรายงานสรุปการเข้าตรวจสอบดูแลรักษาระบบ - ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมการใช้งานอย่างถูกต้อง - ดูแลควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - ดูแลงานที่เกี่ยวข้อง...

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด(มหาชน), Zen Corporation Group Public Company Limited
2 Position
Salary N/A
19 Aug 19
20 . Field Engineer Development Program(FEDP)
You will be introduced to Schindler’s business and you will receive classroom and on-the-job training to learn Schindler’s latest products and technology and acquire technical skills, learning from gr...

บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด
2 Position
19 Aug 19
  206 Positions      
Sort By 
Disability Jobs