JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  32 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรประจำสำนักงาน (Office Engineer)
- รายงานความก้าวหน้างาน, ควบคุมการทำ Shop Drawing - ทำเอกสารเบิกจ่าย Payment ทั้งของโครงการและผู้รับเหมา - จัดทำงานเอกสารโครงการให้ถูกต้องและทันตามกำหนดการ - จัดทำ BOQ ค่าวัสดุ, ค่าแรง - จัดทำแผนง...

บริษัท ไฮเทค โฮม ซิสเท็มส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
2 . Office Engineer (กทม.แม่ฮ่องสอน,หนองคาย)รับสมัครด่วน !
จัดทำแบบก่อสร้าง เคลียร์แบบ ,คิดปริมาณงานออกแบบก่อสร้าง , ทำ Shop Drawing ,เบิก Payment , ขออนุมัติวัสดุ อื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
3 . CAD Operator,CAD Engineering (MEPs)
- วางแผน ประสานงาน ทบทวนข้อกำหนด สรุป ออกแบบงานระบบ ด้านวิศกรรมงานระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบสื่อสาร และระบบเครื่องกล (ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย) และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง...

บริษัท 361 แอบโซลูท จำกัด(361 Absolute Co.,Ltd.)
5 Position
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
24 Aug 19
4 . Design Engineer (CATIA) +บางบ่อ+ ***รับเฉพาะเด็กจบใหม่เท่านั้น***Urgently Required !
· Development and Design by using CATIA program · Write, Edit, Check Drawing and Create part list · Create and manage overall schedule and report to managers in Japanese · Perform product inspectio...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
1 Person
Salary Depend on experience and skill
23 Aug 19
5 . Technical & Consulting Engineer @Near MRT Phetburi (818)
Provides technical assistance to sales in order to maximize support for customers : · Respond to requests for emergency support programming, set up and services to settle machine problem or line stop...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
1 Position
Salary 40,000 - 70,000 THB
23 Aug 19
6 . Design engineer (Catia)PT19081404
-Design auto parts by CATIA V5. **Working hours: Monday-Friday 08:30-17:30

PA & CA RECRUITMENT Co., Ltd.
Salary 25,000-40,000 Baht
23 Aug 19
7 . Automotive test engineer (Car air condition)PT19081311
Develop Verify and Judgment of Automotive air conditioning System for high and most appropriation -Initiate corrective actions on vehicle issues and personally conducts routine vehicle inspect...

PA & CA RECRUITMENT Co., Ltd.
Salary 35,000-45,000 Baht
23 Aug 19
8 . System engineer assistant manager (Japanese/Chinese)PT19081305
-Manage the purchasing system sales -Perform system demonstration -Gather the customer’s requirement -Fit & Gap analysis -Coordinate with Japan team to report work progress, share issue, etc. ...

PA & CA RECRUITMENT Co., Ltd.
Salary 45,000 - 65,000 Baht
23 Aug 19
9 . วิศวกรจัดซื้อ (ต่างประเทศ)
1. จัดหาข้อมูลประเมินผู้จำหน่ายวัตถุดิบเพื่อการผลิตทั้งหมด เพื่อดำเนินการเจรจาต่อรองวิเคราะห์ Specification , Cost Break Down , Tooling เพื่อสรุปราคาและคัดเลือกผู้จำหน่ายที่เหมาะสมนำเสนอผู้บริหารเพื่อ...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
10 . Communications Engineer
Job Summary : Undertakes engineering activities in line with BTSC policies and procedures. Works in accordance with design and installation standards for Communications systems to facilitate safe, re...

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
1 Position
23 Aug 19
11 . นักวิจัย/วิศวกรไฟฟ้า
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงาน และประสบการณ์ทางงานวิจัย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ปฏิบัติงานด้านการวิจัย อาทิ การทบทวนบทความ วารสารทั้งในและต่างประเท...

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่เทคโนโลยีคอนซัลติ้ง จำกัด
1 Position
Salary พิจารณาตามประสบกาณ์
23 Aug 19
12 . วิศวกรพัฒนากระบวนการ (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.ช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ในการศึกษา วิเคราะห์ และหาแนวทางในการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นเรื้อรัง 2.ศึกษา เก็บข้อมูล และหาปัจจัยกระบวนการ และวิธีการทำงานที่เหมาะสมที่สุด ที่จะทำให้ปฏิบัติงานได้อย่าง ปลอดภ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 Aug 19
13 . ENGINEER
- Qualitry - Control - Kaizen

บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด
Latkrabang Industrial Bangkok
1 Position
Salary 15,000-20,000
23 Aug 19
14 . Service Engineer (วิศวกรบริการ)Nonthaburi/Chiang Mai/Phuket BranchUrgently Required !
To manage and control General Service resources both staff and sub-contractors to do service & repairing work for residential and commercial air conditioners. 1.To supervise sub-contractor for air ...

Siam Daikin Sales Co.,Ltd.
4 อัตรา
Salary N/A
23 Aug 19
15 . ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม ประจำ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
สนับสนุนกำกับดูแลและอำนวยการให้การดำเนินงานของแผนกต่างๆ ในฝ่ายวิศวกรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้แนวทางและนโยบายของบริษัทฯ ร่วมวางแผนและกำกับดูแลการตรวจสอบการบริหารงานด้านซ่อมและบำรุงรักษาเครื่อ...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
16 . Project Engineer เพศชายเท่านั้นรับสมัครด่วน !
- จัดการบริหารงานทั้งระบบในโครงการคลังสินค้า เช่น พนักงานขับรถยก, รถยก Forklift และงานด้านเอกสารต่างๆ - ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของส่วนโครงการ ตามไซต์งานลูกค้าในแต่ละพื้นที่ - ประสานงานกับองค์กรภายใ...

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
17 . วิศวกรมาตรวิทยาและระบบคุณภาพ (ประจำสนง.ใหญ่ ถ.นวลจันทร์ รามอินทรากม.6 กรุงเทพ) รับสมัครด่วน !
- งานจัดทำเอกสารยื่นขอ ISO17025:2015 สาขาเครื่องมือวัดต่างๆ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินโทร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 - 22,000 บาท
23 Aug 19
18 . วิศวกรปรับอากาศ/ซุปเปอร์ไวเซอร์ปรับอากาศ/โฟร์แมนปรับอากาศ
- วางแผนงาน ควบคุมและดูแลงานด้านระบบปรับอากาศและงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อี.เอส.ดี 222 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 ตำแหน่ง
23 Aug 19

Thai Ohnishi Co.,Ltd.
10 Positions
Salary 18,000
23 Aug 19
20 . วิศวกร (ด้านพลังงาน)
- จัดเตรียมข้อมูลและจัดทำข้อเสนอโครงการตรวจวัดด้านพลังงาน - ตรวจวัดพลังงาน และการให้ความรู้ด้านการจัดการด้านพลังงาน - จัดทำรายงาน และวิเคราะห์มาตรการด้านพลังงาน - ติดตาม และประเมินผลการให้บริการโคร...

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
22 Aug 19
  32 Positions      
Sort By 
Disability Jobs