JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  29 Positions      
Sort By 
1 . Application Engineer
-นำเสนอและให้คำแนะนำกับลูกค้าในการใช้เครื่อง -ติดตั้งเครื่อง ให้กับลูกค้า -Training การใช้เครื่องให้กับลูกค้า

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 18,000-20,000
18 Sep 19
2 . ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม ประจำ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
สนับสนุนกำกับดูแลและอำนวยการให้การดำเนินงานของแผนกต่างๆ ในฝ่ายวิศวกรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้แนวทางและนโยบายของบริษัทฯ ร่วมวางแผนและกำกับดูแลการตรวจสอบการบริหารงานด้านซ่อมและบำรุงรักษาเครื่อ...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
3 . Communications Engineer
Job Summary : Undertakes engineering activities in line with BTSC policies and procedures. Works in accordance with design and installation standards for Communications systems to facilitate safe, re...

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
1 Position
18 Sep 19
4 . วิศวกรพัฒนากระบวนการ (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.ช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ในการศึกษา วิเคราะห์ และหาแนวทางในการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นเรื้อรัง 2.ศึกษา เก็บข้อมูล และหาปัจจัยกระบวนการ และวิธีการทำงานที่เหมาะสมที่สุด ที่จะทำให้ปฏิบัติงานได้อย่าง ปลอดภ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 Sep 19
5 . วิศวกร (ด้านพลังงาน)
- จัดเตรียมข้อมูลและจัดทำข้อเสนอโครงการตรวจวัดด้านพลังงาน - ตรวจวัดพลังงาน และการให้ความรู้ด้านการจัดการด้านพลังงาน - จัดทำรายงาน และวิเคราะห์มาตรการด้านพลังงาน - ติดตาม และประเมินผลการให้บริการโคร...

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
18 Sep 19
6 . วิศวกรออกแบบกลไก
ออกแบบ/คิดค้น/ทดลอง นวัฒกรรมใหม่ๆ

Vanguard Architects Co., Ltd.
2 Position
Salary ทดลองงาน4เดือนแรก 15,000บาทหลังจากผ่านการทดลองงานเงินเดือนขึ้นอยู่กับผลงาน
18 Sep 19
7 . Office Engineer (กทม. ,ภาษีเจริญ ,หนองคาย)รับสมัครด่วน !
จัดทำแบบก่อสร้าง เคลียร์แบบ ,คิดปริมาณงานออกแบบก่อสร้าง , ทำ Shop Drawing ,เบิก Payment , ขออนุมัติวัสดุ อื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
8 . Product Engineer(Product Development)
- Manage manufacturing engineers, schedules and budgets related to the design, integration and maintenance of manufacturing equipment and systems. This includes approving and overseeing the design a...

Thaiyarnyon Intersales Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
9 . Design Engineer
Design and preparing design 2D/3D for new model/Tooling jig and fixture design for new model manufacturing/Verification/validation part and drawing/Update and maintaining all concerned drawing in PDM....

Thaiyarnyon Intersales Co., Ltd.
2 Position
Salary หลังการสัมภาษณ์งาน
18 Sep 19
10 . QA Engineer
- Set up QM Process - Managing of all QM activities at part receiving inspection area - Ensuring receiving/Delivery of new parts according to standards; identification of non-conformity including...

Thaiyarnyon Intersales Co., Ltd.
3 Position
18 Sep 19
11 . วิศวกรสนับสนุนด้านเทคนิค (มีนบุรี)รับสมัครด่วน !
ปฎิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบระบบ วิธีการ รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือช่างเพื่อสนับสนุนงานธุรกิจใหม่ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงอะไหล่ของบริษัทให้มีความทันสมัยและเหมาะสมต่อการใช้งาน ทำงาน ...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
Bang Chan Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
12 . Technical Support Engineer
-เข้าตรวจสอบงานติดตั้งระบบปรับอากาศตามไซต์งาน -ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกหรือระหว่างองค์กร -เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000-28,000
18 Sep 19
13 . Project Engineer เพศชายเท่านั้นรับสมัครด่วน !
- จัดการบริหารงานทั้งระบบในโครงการคลังสินค้า เช่น พนักงานขับรถยก, รถยก Forklift และงานด้านเอกสารต่างๆ - ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของส่วนโครงการ ตามไซต์งานลูกค้าในแต่ละพื้นที่ - ประสานงานกับองค์กรภายใ...

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
14 . Development Engineer Staff
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม และธุรกิจยานยนต์ วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ ( วันเสาร์ 6ครั้ง/ปี) เวลาทำการ : 08.00 - 17.30 น. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ : -...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 20 - 40K
18 Sep 19
15 . Tools & Dies Design
รับผิดชอบงาน Design Tools& Dies, CAD-CAM

บริษัท บราเดอร์ ออโต้พาร์ทส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามความความสามารถ และประสบการณ์
18 Sep 19
16 . วิศวกรจัดซื้อ (ต่างประเทศ)
1. จัดหาข้อมูลประเมินผู้จำหน่ายวัตถุดิบเพื่อการผลิตทั้งหมด เพื่อดำเนินการเจรจาต่อรองวิเคราะห์ Specification , Cost Break Down , Tooling เพื่อสรุปราคาและคัดเลือกผู้จำหน่ายที่เหมาะสมนำเสนอผู้บริหารเพื่อ...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
17 . วิศวกรรับสมัครด่วน !
จัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงานโครงการ ควบคุมงานติดตั้งเครื่องจักรตามไซด์งาน ประสานงานกับผู้รับเหมาและลูกค้า

บริษัท ปาร์คเกอร์เอ็นยิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
18 Sep 19
18 . วิศวกรโครงการ
- รับผิดขอบการควบคุมการติดตั้งเครื่องจักร การก่อสร้าง และงานโครงการต่างๆของบริษัทฯ ให้เสร็จตามแผนงานที่กำหนด

บริษัท ดีมายเออร์ จำกัด
5 อัตรา
18 Sep 19

บริษัท เอสจีที เอนยิเนียริ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
20 . Engineer
1. ติดต่อและประสานงานกับลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ 2. ดูแลด้านการประกอบชิ้นงาน และการซ่อมบำรุง 3. นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Raise Engineering (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 18,000 - 22,000 บาท
17 Sep 19
  29 Positions      
Sort By 
Disability Jobs