JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  40 Positions      
Sort By 
1 . Office Engineer (กทม.แม่ฮ่องสอน,หนองคาย)รับสมัครด่วน !
จัดทำแบบก่อสร้าง เคลียร์แบบ ,คิดปริมาณงานออกแบบก่อสร้าง , ทำ Shop Drawing ,เบิก Payment , ขออนุมัติวัสดุ อื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
2 . Calibration/Service Engineer ( วิศวกรสอบเทียบ )
สอบเทียบเครืองมือวัดและทดสอบในอุตสาหกรรม ทั้งในห้องปฏิบัติการ และนอกสถานที่ ** หยุดเสาร์ - อาทิตย์ สวัสดิการสำหรับตำแหน่งงานนี้ - ประกันสังคม - การปรับค่าจ้างประจำปี - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประ...

บริษัท เทค ควอลิตี้ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 15,000-25,000 หรือตามความสามารถ
27 Jun 19
3 . Service Engineer (วิศวกรบริการ)Urgently Required !
To manage and control General Service resources both staff and sub-contractors to do service & repairing work for residential and commercial air conditioners. 1.To supervise sub-contractor for air ...

Siam Daikin Sales Co.,Ltd.
10 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
4 . Engineer , M&E
- รับผิดชอบงานด้านดูแลหน้างานและแก้ไขแบบให้เป็นปัจจุบัน - ดูแลตรวจสอบผู้รับเหมาให้เหมาะสมกับงานตามมาตรฐานและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - จัดทำ Payment สำหรับส่งงวดงาน

บริษัท เอเซี่ยน ไลน์ อิเล็คทริค ดีไซน์ จำกัด
5 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
27 Jun 19
5 . Product Officer(Robotics) วิศวกรหุ่นยนต์รับสมัครด่วน !
สอนหรือนำเสนอการใช้หุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ เช่น หุ่นยนต์สำหรับเด็ก,หุ่นยนต์สำหรับงานบริการในธุรกิจธนาคาร,โรงแรม,โรงพยาบาล ฯลฯ ให้กับลูกค้าหรือผู้ที่สนใจได้

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
6 . วิศวกรวางแผนโครงการ (Project Management)
- ดำเนินการจัดทำ Project Management Plan และ Quality Plan - วางแผนการใช้ Manpower เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ - การจัดทำระบบเอกสารดำเนินการโครงการ - การควบคุมงานโครงการ การบริหารงบประมาณโครงการ - ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
27 Jun 19
7 . Project Engineer (IT)
1. ประเมินราคาโครงการ (IT), ตรวจสอบโครงงาน 2. ควบคุมโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดและระยะเวลา 3. ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการปัญหาได้ 4. ควบคุมต้นทุนการดำเนินโครงการให้อยู่ในงบประมาณ 5. ประสานงาน...

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
8 . วิศวกร-ควบคุม (จ.ระยอง)
- ควบคุม/ กำกับดูแลโปรแกรม Control Center และการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล - ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมและประเมินผลแบบศูนย์รวม (Control Center) - ตรวจสอบ/วิเคราะห์ แก้ไข รวมถึงปรับปรุงแ...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
1 อัตรา
Salary N/A
27 Jun 19
9 . วิศวกรจัดซื้อ (ต่างประเทศ)
1. จัดหาข้อมูลประเมินผู้จำหน่ายวัตถุดิบเพื่อการผลิตทั้งหมด เพื่อดำเนินการเจรจาต่อรองวิเคราะห์ Specification , Cost Break Down , Tooling เพื่อสรุปราคาและคัดเลือกผู้จำหน่ายที่เหมาะสมนำเสนอผู้บริหารเพื่อ...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
10 . Project Management and Coordination Division Manager
Job Summary : Ensure that engineering standards, safety standards and regulations are set and followed throughout project life cycle and take lead role for initiating, planning, coordinating, executi...

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
1 Position
27 Jun 19
11 . Communications Engineer
Job Summary : Undertakes engineering activities in line with BTSC policies and procedures. Works in accordance with design and installation standards for Communications systems to facilitate safe, re...

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
1 Position
27 Jun 19
12 . Application Specialist Engineer
Responsible: • Installation/Commissioning • Troubleshooting. • Maintenance • Customer training

บริษัท แพลนท์เทค ซิลเมท (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary 30,000 (negotiate)
27 Jun 19
13 . Technical & Consulting Engineer @Near MRT Phetburi (818)
Provides technical assistance to sales in order to maximize support for customers : · Respond to requests for emergency support programming, set up and services to settle machine problem or line stop...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
1 Position
Salary 40,000 - 70,000 THB
27 Jun 19
14 . วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้า, อุตสาหการ
- ควบคุมและปฎิบัติงานระบบปรับอากาศ, ระบบไฟฟ้า, ระบบสุขาภิบาล และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบวิศวกรรม - ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่ปฎิบัติ - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบวิศวกรรม

บริษัท คิว.เอ็ม แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
2 Position
Salary ตามที่ตกลงกัน
27 Jun 19
15 . Q.C.ENGINEER
1.ควบคุมดูแลรักษามาตรฐานของงาน 2.ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งมอบ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุ การเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและ...

INOAC GROUP (บริษัท เซ็นจูรี่ อินโนแอ็ค จำกัด, บริษัท เอเชี่ยน อิโนแอ็ค จำกัด, บริษัท เทคโนโฟม จำกัด)
1 Position
27 Jun 19
16 . วิศวกรสำนักงาน (Office Engineer)
1.จัดเตรียมแผนงานแบบก่อสร้างจริง และวัสดุที่ต้องขออนุมัติ 2.ทำ Payment เบิกจ่ายงวดงาน และคิดงาน เพิ่ม - ลด 3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการก่อสร้างของหน่ว...

บริษัท จงเทียน โอเวอร์ซีส์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
27 Jun 19
17 . วิศวกรจัดซื้อ (ไฟฟ้า/เครื่องกล/โยธา/อุตสาหการ)รับสมัครด่วน !
-จัดซื้อจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากทั้งในและต่างประเทศ -จัดซื้อจัดหาเครื่องมือ วัสดุสำนักงาน และสินค้า หรือบริการอื่นๆ ตามที่ได้รับก...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
27 Jun 19
18 . วิศวกรสุขาภิบาล (สัญญาจ้าง) รับสมัครด่วน !
1.ช่วยผู้เชี่ยวชาญทบทวน ตรวจสอบแบบงานสุขาภิบาล และงานที่เกี่ยวข้องของโครงการฯ 2.จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการฯ

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
27 Jun 19
19 . Project Engineer เพศชายเท่านั้นรับสมัครด่วน !
- จัดการบริหารงานทั้งระบบในโครงการคลังสินค้า เช่น พนักงานขับรถยก, รถยก Forklift และงานด้านเอกสารต่างๆ - ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของส่วนโครงการ ตามไซต์งานลูกค้าในแต่ละพื้นที่ - ประสานงานกับองค์กรภายใ...

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
20 . วิศวกรพัฒนากระบวนการ (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.ช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ในการศึกษา วิเคราะห์ และหาแนวทางในการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นเรื้อรัง 2.ศึกษา เก็บข้อมูล และหาปัจจัยกระบวนการ และวิธีการทำงานที่เหมาะสมที่สุด ที่จะทำให้ปฏิบัติงานได้อย่าง ปลอดภ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
27 Jun 19
  40 Positions      
Sort By 
Disability Jobs