JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  22 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกร QAรับสมัครด่วน !
วางแผน ตรวจสวบ ตามกระบวนการทำงานที่วางไว้ รักษามาตรฐานการทำงาน ควบคุม ดูแล คุณภาพงานให้ไปตามระบบ

บริษัท เอลโม เทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 19
2 . วิศวกรฝ่ายผลิต / Production Supervisor (ประจำสาขานวมินทร์ 135)
- ควบคุมการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน - วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการผลิต เพื่อส่งมอบสินค้าให้ทันตรงตามกำหนด - วางแผนกำลังคน และเครื่องจักร ให้เหมาะกับการผลิต - ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวน...

IPD PACKAGING CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 19
3 . Production Engineer (Foreigner boss)
- Planning machine capacity - Match the product capacity with material for efficiency - Reporting process from each department in production - Making and control document according to document cont...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
1 Position
Salary Salary negotiable
20 Jul 19
4 . วิศวกรการผลิต (IE)
- ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ - พัฒนา และปรับปรุงระบบกระบวนการการผลิตให้มีประสิทธิาพและประสิทธิผลตามข้อกำหนด - วิเคราะห์ ป้องกัน หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่า...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
5 . วิศวกร New Model
1.ทบทวนความสามรถขององค์กร เทียบกับข้อกำหนดของงานโครงการใหม่ เพื่อพิจารณาความสามารถก่อนรับงานใหม่ 2.จัดทำประมาณการราคาต้นทุนด้านโรงงาน 3.กำหนด Process การขึ้นรูป Mat'l Spec และ Machine Spec สำหรับงาน...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
6 . วิศวกรผลิต(พิมพ์/หลังพิมพ์) (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพ และนำมากำหนดเป็นมาตรฐานปัจจัยกระบวนการที่จะนำไปควบคุมปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 2.ติดตามและผลักดันให้มีการนำปัจจัยกระบวนการและมาตรฐานการทำงานที่กำหน...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
2 อัตรา
19 Jul 19
7 . วิศวกรฝ่ายผลิต (อ่อนนุช 80)
1. ดูแล ควบคุม และวางแผนกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. พัฒนาปรับปรุงระบบเครื่องจักรเพื่อให้มีประสิทธิภาพ 3. ให้คำปรึกษาและคอยสนับสนุนการทำงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอันสูงสุด ...

บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Jul 19
8 . Manufacturing Instruction Engineer(นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
- ตรวจสอบการ Design ของลูกค้า - Modification ก่อนเริ่มการผลิต - ออกเอกสารใบกำกับงาน Manufacturing Instruction Sheet และ ECN สำหรับงานใหม่และงานที่ต้องทำการแก้ไข - กำหนดกระบวนการผลิต และความสามารถใ...

KCE Group Company Co., Ltd.
Latkrabang Industrial Bangkok
2 อัตรา
Salary N/A
19 Jul 19
9 . IE engineer / หัวหน้า / เจ้าหน้าที่
รับนโยบายจากลูกค้าและผู้บริการ เพื่อจัดทำแผนการทำงาน ถ่ายทอดระบบการทำงาน ให้กับบุคลากร และติดตามผลทุกเดือน

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Jul 19
10 . Maintenance Engineer PT19060312
Type of Business: Boiler, power plant sale&construction Job Description: -Visiting customer and asking their needs and conducting site survey of customer's as sale engineer. -Making a technical p...

PA & CA RECRUITMENT Co., Ltd.
Salary 20,000-35,000 Baht
19 Jul 19
11 . วิศวกรโครงการ (ME)
1.งานควบคุมดูแลการติดตึ้งเครื่องจักร ประเภท Water chiller,AHU,Water pump,Water piping etc. 2.จัดทำ Shop Drawing และ รายการวัสดุประกอบระบบ 3.จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ และผู้รับเหมาเพื่อดำเนินงาน 4.ควบคุ...

บริษัท แอดวานซ์ คูล เทคโนโลยี จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary 17,000 - 23,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์
19 Jul 19
12 . Planning Engineer
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตในงานสร้างแม่พิมพ์โลหะ 2.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผลิตแม่พิมพ์ 3.ตรวจสอบใบรายงานการผลิต 4.จัดทำเอกสารคู่มือและวิธีการปฏิบัติงาน 5.ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประ...

บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด
Latkrabang Industrial Bangkok
1 Position
Salary 18,000 -25,000
18 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่วิศวกรรม IEรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์และจัดทำเวลามาตรฐาน (SAM), ตรวจสอบค่าเวลามาตรฐาน (SAM) - จัดสมดุลไลน์ผลิตจาก Cycle check, Real time - ตั้งเป้าหมายการผลิตในแต่ละขั้นตอนการผลิต

บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Jul 19
14 . วิศวกรควบคุมการผลิต
ควบคุมและแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต

บริษัท จี.ไอ.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 Jul 19
15 . Production Assembly Engineer - วิศวกรฝ่ายผลิต
JOB DESCRIPTION: • Prepares work to be accomplished by studying assembly instructions, blueprint specifications, and parts lists; gathering parts, subassemblies, tools, and materials. • Positions ...

Pure Search Recruitment Co., Ltd.
Salary 18,000- 22,000 THB
18 Jul 19
16 . วิศวกร (Logistics Planning & Customs)
- ดูแลการจัดหาอะไหล่ตัวถัง/ ชิ้นส่วนอะไหล่ประกอบรถสำหรับใช้ในการผลิต - ติดต่อซัพพลายเออร์ทั้งในและต่างประเทศ - ประสานงานกับตัวแทนและหน่วยงานราชการในการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์จากเขตปลอดอากร - ติดต...

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
Bang Chan Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
17 . Production Engineer (ฝ่าย Assembly)
- ปฏิบัติงานตามกระบวนการผลิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้า - ดำเนินการ บำรุงรักษาและหาวิธีการปรับปรุง ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต - ประเมิ...

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
Bang Chan Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
18 . วิศวกรการผลิต
1.ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิต และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ทางอุตสาหกรรม เช่น การผลิต การจัดการและการตลาดใช้ระบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคน วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักร 2.ตรวจสอบสถิติต่างๆ เช่น สถิติการข...

บริษัท เดอะวัน แล็บบอราเทอรีส์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000-20,000
16 Jul 19
19 . วิศวกร
1.ควบคุมการทำงานในส่วนโรงงาน งานซ่อมบำรุง 2.งานควบคุม ดูแล ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 3.ปฏิบัติงาน ไปตามแผนที่วางไว้ 4.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ต่อผู้บังคับบัญชา สรุปปัญหาหน้างาน และเสนอแนะวิธีการ...

บริษัท มหาจักร เกียวโด จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามที่ตกลง
16 Jul 19
20 . วิศวกรการผลิต ( Production Engineer )รับสมัครด่วน !
- วางแผน ควบคุม และติดตามผลจากกระบวนการการผลิต - ดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - จัดทำการและปรับปรุงวิธีการเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต - จัดทำการ Line Balance หรือประปรุ...

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด
Numkrai Industrial Bangkok
2 Position
16 Jul 19
  22 Positions      
Sort By 
Disability Jobs