JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  202 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานเอกสารนำเข้า-ส่งออก
-จัดเตรียมเอกสารส่งออก-นำเข้า -ติดต่อประสานงานลูกค้า เรื่องการส่งออก-นำเข้าสินค้า -ติดต่อสายเรือ/สายการบิน จองระวางสินค้า -ประสานงานจัดหารถบรรทุกขนสินค้า ให้ตรงตามกำหนดเวลาของลูกค้า

บริษัท ซีเจ ชิปปิ้ง จำกัด
4 Position
Salary ตามความสามารถ
26 Aug 19
2 . CUSTOMER SERVICE (SEA FREIGHT) EXPORTUrgently Required !
Export - รับ Booking จากลูกค้า และประสานงานกับลูกค้า - Booking Space กับสายเรือ และ Co-loader ตาม Plan Loading ของลูกค้า - จัดทำ B/L เพื่อส่งให้ลูกค้าตรวจสอบ และออก B/L - ส่ง Pre-Alert ให้กับ Agen...

บริษัท อาร์.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล เฟรท จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
26 Aug 19
3 . Import & Export Cutomer Service Asst' Group Manager (Taniya Plaza Building, BKK)
1. Manage, administrate team and coordinate with concerned parties 2. Cooperate & support Import & Export processes 3. Other tasks as assigned 4. Work at Taniya Plaza Building, 22nd Floor, Silom, B...

บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จำกัด
1 POSITION
Salary ตามตกลง
26 Aug 19
4 . Sales Executive (Sea & Air Freight) (Taniya Building, BKK)
1. Prepare Import/Export documentation 2. Quote rate and INCO Terms 3. Input data in the program and correspondance with concern parties 4. Liason with all concern parties 5. Other tasks as assign...

บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จำกัด
1 POSITION
26 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่เอกสารนำเข้า-ส่งออก (ภาษาจีน)รับสมัครด่วน !
1. Check E-mail 2. chech PO 3. ดูแลประสานงาน Order 4 การขออย. 5. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจัดแสดงสินค้าทั้งในแบะต่างประเทศ 6. การส่งออก 7. ประสานงานกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท อาจจิตต์อินเตอร์เนชั่นแนลเพ็พเพอร์ แอนด์ สไปซ์ จำกัด ในเครือ ง่วนสูน (พริกไทยตรามือ 1)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Aug 19
6 . CS Import
1. จัดทำใบขนขาออก หรือขาเข้า 2. ประสานงานกับลูกค้าเพื่อการเช็คเอกสาร 3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ชิปปิ้ง 4. ตรวจสอบพิกัดภาษีศุลกากร 5. ประสานงานกับหน่วยจัดรถ 6. เปิดรับตำแหน่งชิปปิ้งประจำออฟฟิตและช...

Inter Connections Logistics Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 12,000 - 30,000 บาท
26 Aug 19
7 . Import Supervisor - VANSUrgently Required !
- Follow up shipping documents & related documents from overseas suppliers for smoothing the shipment clearance process in Thailand and reducing tariffs benefits in time. - Contact government institu...

ไทย เอาท์ดอร์ กรุ๊ป (TOG)
1 Position
26 Aug 19
8 . ผู้ชำนาญการศุลกากร (customs specialist)
- ตรวจสอบ Invoice/Packing lists/BL/Air way bill และ Form ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง - ให้ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และกฎหมายต่างๆ ของศุลกากร - สามารถไปเจรจาหรือโต้แย้งกับเจ้าหน้าศุลกากรได้...

GOYO KAIUN (THAILAND) CO., LTD.
1 Position
Salary 30,000-38,000
26 Aug 19
9 . พนักงานธุรการ, CS.Shipping รับสมัครด่วน !
1. พนักงานธุรการ - รับโทรศัพท์ - พิมพ์-จัดเก็บเอกสาร - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย - ยินดีรับผู้ที่กำลังศึกษา 2.CS.Shipping - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - จัดทำเอกสารขาเข้าและ ขาออก - ติดต่อสายเรือ...

PERKIN LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
26 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศตามกระบวนการของฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 2.จัดทำเอกสารตั้งแต่รับออเดอร์ จนถึง กระบวนการส่งมอบสินค้า 3.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
26 Aug 19
11 . พนักงานปฏิบัติงานขาเข้า รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับลูกค้า บริษัทชิปปิ้ง และบริษัทรถ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า 2.คีย์ข้อมุล จัดทำเอกสารแลกดีโอ วางบิลลูกค้า

บริษัท ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด
1 Position
Salary จบใหม่ 13,000-15,000 / ตามประสบการณ์
26 Aug 19
12 . พนักงานปฏิบัติงานขาออก รับสมัครด่วน !
**ต้องมีประสบการณ์ด้านขาออก 2 ปีขึ้นไป 1.ตรวจเอกสารส่งออกของลูกค้า 2.จัดทำใบขนขาออกให้กรมศุลกากรในระบบ 3.จองเรือ 4.ส่งSI/VGM ให้สายเรือ ติดต่อประสานงานกับสายเรือเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ 5.ส่งBL ให้ลู...

บริษัท ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
26 Aug 19
13 . Overseas Purchasing Officer
- documentation to import goods form abroad - liaise with the maritime/warehouse (Shipping) - liaise with the relevant customs and government agencies - coordination of the BOl. - Other tasks as a...

บริษัท อมร ศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000 บาท
26 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่พิกัดศุลกากรรับสมัครด่วน !
- ให้พิกัดเพื่อนำข้อมูลเข้าระบบ Paperless - ตรวจสอบใบขนให้ถูกต้องก่อนทำการส่งข้อมุลทุกครั้ง - ติดตามข่าวสารกรมศุลกากร และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง - ให้คำอธิบายแก่ลูกค้าเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร ...

บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 19
15 . Export Exclusive
1.ยื่นเอกสารการส่งออกสินค้าและติตด่อประสานงานกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 2.ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ 3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย 4.ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก...

Internet Business Network Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามข้อตกลง
26 Aug 19
16 . Import & Export/ BOI Staff รับสมัครด่วน !
- ยื่นขอฟอร์มต่างๆ (form FTA,form A, form D, form C/O) - ดูแลงานในหน้าที่ด้านสิทธิประโยชน์ BOI (ด้านขออนุมัติบุคคลเข้าประจำหน้าที่) - งานนำเข้าและส่งออก ทั้งในด้านงานเอกสารและติดต่อประสานงานกับบุคค...

บริษัท ทรีวิว จำกัด
1 อัตรา
Salary 17,000 - 30,000
26 Aug 19
17 . Supply Chain Officer
POSITION PURPOSE: •Take full responsibility in management of international shipments, customs duty and excise tax, and all other legal functions to ensure compliance with local rules and regulations,...

Ambrose Wine Limited. (บริษัท แอมโบรส ไวน์ จำกัด)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Aug 19
18 . Sale Executive (Freight forwarder)
1.ติดต่อหาลูกค้ารายใหม่และนำเสนอขายการให้บริการต่างๆ 2.จัดทำใบเสนอราคาและติดตามลูกค้าเพื่อปิดการขาย 3.ประสานงานให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท 4.จัดทำรายงานความคืบหน้าและสร...

Umbrella Logistics Co.,Ltd.
2 Position
Salary 22,000-35,000
26 Aug 19
19 . Warehouse Inbound Administrator (สัญญาจ้าง 6 เดือนถึง 1 ปี) ทำแถวบางนา กม.16.5
ความรับผิดชอบ •ช่วยในการดำเนินงานคลังสินค้า •อัพเดทข้อมูลสินค้าคงคลัง / อุปกรณ์ •ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเข้าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและการดูแล •ทำงานกับทีมขายสินค้าและซัพพลายเออร์เพื่อทดแ...

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
Salary 18,000-25,000
26 Aug 19
20 . Office clerk พนักงานออฟฟิศ พูดภาษาจีนรับสมัครด่วน !
1. Make inquiry to oversea supplier and local supplier. 2. Prepare docments for account department. 3. Pick up the phone, answer the phone. 4. Put the inquiry from customer into ERP for salesman. ...

Kayo Shoji (Thailand) Co.,LTD
2 Position
Salary 20,000
26 Aug 19
  202 Positions      
Sort By 
Disability Jobs