JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  244 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝ่ายขายโฆษณาออนไลน์
- วางเเผนเเละบริหารงานทีมขาย (Google) ทีมละ 5 คน ให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมยอดขายในทีมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดูแลภาพรวมของทีม - ติดตามการดำเนินงานของในทีมฝ่า...

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
2 Position
Salary 25,000-50,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ (เพราะเราไม่ได้วัดคุณจากกระดาษแผ่นเดียว) !!!!!
17 Jun 19
2 . Direct Sales Manager
Responsibilities: Responsible Overall sales and profit of team Target. Plan and control workflow and work’s direction by follow a company’s strategy. Control, analyse and improving sales process ...

บริษัท ไอท้อปพลัส จำกัด
3 Position
Salary N/A
17 Jun 19
3 . Assistant Key Account Manager
1.จัดทำและบริหารแผนการขาย และงบค่าใช้จ่ายของกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ 2.ตรวจสอบ ติดตาม ผลักดัน ยอดขายให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 3.ร่วมเจรจาต่อรอง ข้อตกลงทางการค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ 4.จ...

บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด
1 อัตรา
Salary 50,000-60,000
17 Jun 19
4 . Sales Manager
บริษัทให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ รายละเอียดงาน - วางแผนการขายรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายในระยะสั้น, ระยะยาว - บริหารจัดการทีมขายเพื่อบรรลุยอดตามเป้าหมาย - ดูแลลูกค้ากลุ่มเดิมและหาฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ ...

IDEABOY Recruitment Co.,Ltd.
1 คน
Salary 35,000 - 45,000 บาท (สามารถต่อรองได้ตามประสบการณ์)
17 Jun 19
5 . Sales Manager ( Domestic ) ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ
- ติดต่อลูกค้าในประเทศเพื่อส่งเสริมการขาย - ประสานเพื่อให้ได้ยอดขายจากลูกค้าปัจจุบัน - สร้างลูกค้าใหม่ๆ - ประสานงานภายในทุกหน่วยงานเพื่อสร้างยอดขาย - หาช่องทางการขายใหม่ๆ - อื่นๆตามคำสั่งผู้บังคั...

โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
6 . หัวหน้าขาย แผนกร้านขายยา เขตกรุงเทพมหานคร
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคู่ค้าร้านขายยาและบริษัท สามารถเป็นที่พี่งแก่คู่ค้าได้ ขายสินค้าบริษัทได้ตามเป้าการขาย เข้าเยี่ยมคู่ค้าเข้าใจสถานะการณ์คู่แข่งขันและดำเนินการขายอย่างเหมาะสม รายงานผลการท...

บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด Samaphan Health Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000-50,000
17 Jun 19
7 . ผู้จัดการแผนกขาย(สารปรุงแต่งอาหาร)
-วางแผนการขายและแนะนำ กำกับดูแล บริหารจัดการทีมขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด -ออกเยี่ยมลูกค้าและสำรวจตลาดรวมทีั้งติดตามข้อมูลการตลาดเพื่อใช้วางแผนการดำเนินงานของแผนก -ร่วมจัดทำแผนการตลาดในผลิตภัณฑ์ท...

บริษัท อดินพ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
8 . หัวหน้าแผนกขาย (วัตถุดิบเครื่องสำอาง ) รับสมัครด่วน !
-วางแผนการขายและแนะนำ บริหารจัดการทีมขายให้เป็นไปตามแผน -ออกเยี่ยมลูกค้า รักษาลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ -บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย -จัดทำรายงานการขาย /วิเคราะห์การตลาด

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
9 . หัวหน้าแผนกขาย ( สารปรุงแต่งอาหาร ) รับสมัครด่วน !
• วางแผนการขายและแนะนำ บริหารจัดการทีมขายให้เป็นไปตามแผน • ออกเยี่ยมลูกค้า รักษาลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ • บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท อดินพ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
10 . Sale Manager
1.บริหารยอดขายสาขาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2.บริหารบุคลากรของสาขาให้มีความสามารถด้านงานขายและงานบริการ 3.รักษากลุ่มลูกค้าเก่าและเพิ่มช่องทางการสร้างฐานลูกค้าใหม่ 4.วิเคาระห์กลุ่มธุรกิจคู่แข่งเพ...

บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
5 อัตรา.
Salary รายได้รวมเฉลี่ย 35,000-100,000 บาท
17 Jun 19
11 . Sale Executive รับสมัครด่วน !
1.บริหารผลักดันยอดขายภายในสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.บริหารบุคลากรภายในสาขาให้มีความชำนาญและมาตาฐานให้ดีขึ้น 3.วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสาขา พร้อมแผนงานระยะยาว 4.ถ่ายทอดนโยบายต่างๆให้...

บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
Salary 55,000 ++
17 Jun 19

บริษัท ยูนิเพอร์เฟค คอสเมติคส์ จำกัด
17 Jun 19
13 . Manager
ภาพรวมของงาน การรักษาให้ Apple Store เติบโตอยู่เสมอนั้นจำเป็นต้องใช้ทักษะความเป็นผู้นำที่หลากหลาย และในฐานะผู้จัดการ คุณคือผู้รอบรู้ในทักษะทั้งมวล ในสภาพแวดล้อมที่ทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่...

Apple Inc.
17 Jun 19
14 . Senior Manager
ภาพรวมของงาน ความท้าทายและโอกาสของธุรกิจที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้การเป็นผู้นำที่ Apple Store 
เป็นอาชีพที่มีผลตอบแทนสูง ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของคุณในฐานะผู้จัดการอาวุโสที่จะนำทีมและ
นำการปฏิบัติงาน...

Apple Inc.
17 Jun 19
15 . Store Manager@Central Chidlom (Power Buy)
- บริหารยอดขายภายใน store ให้เป็นไปตามที่กำหนด - บริหารยอดขายของสาขาและงบกำไรขาดทุน - วางแผนกระตุ้นยอดขายภายใน Store - บริหารพนักงานและ PC ภายใน Store - บริหารจัดการยอดสูญเสียให้เป็นไปตามที่กำหนด ...

Central Group Co., Ltd.
ไม่ระบุ
17 Jun 19
16 . Sale Department Manager@เซ็นทรัลศาลายา/ไทยวัสดุ สุขาภิบาล 3(Power Buy)
- บริหารยอดขายภายในแผนก ให้เป็นไปตามที่กำหนด - บริหารยอดขายของสาขาและงบกำไรขาดทุน - วางแผนกระตุ้นยอดขายภายในแผนก - บริหารพนักงานและ PC ภายในแผนก - บริหารจัดการยอดสูญเสียให้เป็นไปตามที่กำหนด - บริ...

Central Group Co., Ltd.
17 Jun 19
17 . หัวหน้าแผนกขาย (B2S)
1. บริหารยอดขายแผนกที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้า 2. ทำการสั่งซื้อให้สอดคล้องกับการขาย 3. จัดเรียงสินค้าและป้ายให้เกิดยอดขายสูงสุด 4. ดูแลการบริการให้ลูกค้าเกิดความพอใจ 5. สนับสนุน/ดูแลบุคลากรในแผนกให้...

Central Group Co., Ltd.
ไม่ระบุ
17 Jun 19
18 . Store Manager , Assistant Store Manager (Office mate)
1. บริหารยอดขายภายใน store ให้เป็นไปตามที่กำหนด 2. บริหารยอดขายของสาขาและงบกำไรขาดทุน 3. วางแผนกระตุ้นยอดขายภายใน Store 4. บริหารพนักงานและ PC ภายใน Store 5. บริหารจัดการยอดสูญเสียให้เป็นไปตามที่ก...

Central Group Co., Ltd.
17 Jun 19
19 . หัวหน้าแผนกขายสินค้า | Department Sales Manager (CDG)
- บริหารยอดขายแผนกที่รับผิดชอบ - ตรวจสอบและควบคุมเอกสารการโอน-การส่ง/รับคืนสินค้า ให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ รวมทั้งการตรวจนับสต็อคสินค้า - จัดทำและวางแผนอัตรากำลังการทำงานของพนักงานให้เหมาะสมต่อกา...

Central Group Co., Ltd.
ไม่ระบุ
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Jun 19
20 . Account Executive บจก.แอดซ์เจ้าพระยา
ทำงาน จ.-ศ. - ขยายฐานลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าเก่า - ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า และทีมงานในบริษัทฯ - พรีเซ็นต์งาน หรือโปรเจ็กต์ ที่ได้รับมอบหมาย - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
17 Jun 19
  244 Positions      
Sort By 
Disability Jobs