JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  277 Positions      
Sort By 
1 . Sales&Marketing Director รับสมัครด่วน !
• กำหนดแนวทางการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายหลัก เพิ่มโอกาสการขยายธุรกิจอย่างมีศักยภาพ พร้อมตรวจสอบความเหมาะสมของข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวข้อง • สำรวจและวิเคราะห์ทางการตลาด (Market Research & ...

บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
22 Aug 19
2 . Supervisor Telesales
- กำหนดกลยุทธ์แนวทางการขายเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายที่บริษัทกำหนด - บริหารและพัฒนาทีมขาย - วิเคาระห์และรวบรวมข้อมูลยอดขาย

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary 25k -ขึ้นไป
22 Aug 19
3 . หัวหน้าแผนกขาย / เจ้าหน้าที่ขาย - Modern Trade
• บริหารจัดการและดูแลงานขายในช่องทาง Modern Trade (MT) • บริหารจัดการงานขาย และดูแลการจัดเรียงสินค้าของพนักงานที่อยู๋ในความรับผิดชอบ • จัดทำรายงานการขายรวมทั้งสรุปยอดขายส่งผู้บังคับบัญชา • สร้างยอ...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
1 อัตรา
Salary Negotiable
22 Aug 19
4 . ผู้จัดการเขต (Sales Area Manager) ภาคเหนือและภาคอีสานรับสมัครด่วน !
1. ดูแลและบริหารยอดขายของสาขาที่รับผิดชอบ 2. ผลักดันยอดขายของสาขาและวางเป้าหมายรวมถึงกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย 3. บริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย Target Sale 4. แก้ปัญหาให้กับลูกค้าตรวจเยี่ยมลูกค้าใน...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
22 Aug 19
5 . Sale manager
-บริหารจัดการงานขายและทีมงานขาย รวมทั้งวางแผนงานขายให้สอดคล้องกับแผนการตลาด -วาง stategy ในการทำให้ยอดขายเติบโตไปข้างหน้า -หาcustomer insight เพื่อนำมาพัฒนา Product -กำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขา...

บริษัท ฟิลกู้ด เทคโนโลยี จำกัด
1 Position
Salary 40,000
22 Aug 19
6 . Sales Supervisor / Sales Manager
- วางแผน บริหาร จัดการ จูงใจ พัฒนา ทีมขาย ให้ช่วยกันผลักดันยอดขาย ประสานงาน ควบคุม ดูแล ติดตาม และแก้ไขปัญหา ร่วมกัน เพื่อขยายตลาด และสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ดูแลลูกค้าเดิม ของบริษัทฯ และขย...

B-TAC Industrial Automation Co., Ltd.
3 อัตรา
22 Aug 19
7 . ผู้จัดการส่วนขายโครงการรถเช่าBizCar Rental
1. บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 2. จัดการให้ยอดขายที่สามารถวางบิลได้ครบถ้วนทุกเดือน 3. แก้ปัญหาให้ทีมได้ทั้งทีมงานระยะสั้นและระยะยาว 4. ประชุมทีมขายและสรุปรายงานการประชุมทุกสัปดาห์ * วันปฎิบัติ...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
2 อัตรา
Salary 30,000 - 40,000
22 Aug 19
8 . ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจสื่อโฆษณารับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในการจัดการทีมเป้าหมายการตลาด การเจรจาธุรกิจ การวางแผนการตลาด บุกเบิกตลาด ความสัมพันธ์กับรัฐบาล ประสบการณ์การขายอาวุโส ถนัดด้านความท้าทาย 2.ปรับปรุงโครงสร้างระบบเชิงกลยุทธ์ของแผนกการตลาด แ...

บริษัท ไทย ดีญ่า จำกัด
1 Position
Salary 25,000 บาท/เดือน
22 Aug 19
9 . ผู้จัดการสาขา (Branch Manager)รับสมัครด่วน !
- บริหารสาขาให้มีประสิทธิภาพ - บริหารสต๊อกสินค้าภายในสาขาทั่วประเทศ - บริหารจัดการและพัฒนาทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดต่อประสานงาน เพื่อพัฒนายอดขายให้เติบโต - ให้ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ หรือร...

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ แล็บบอราทอรี่่ จำกัด
22 Aug 19
10 . หัวหน้าแผนกบริหารพื้นที่เช่า (วงเวียนใหญ่)รับสมัครด่วน !
-วางแผนด้านการบริหารพื้นที่ และขายพื้นที่ เพิ่มมูลค่าพื้นที่ขาย -สำรวจพิ้นที่ในสาขาว่ามีพื้นที่ว่าง หรือพื้นที่ใดเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่สาขา -ออกสำรวจตลาดและคู่แข่ง เพื่อวิเคราะห์การตลาดและส...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 อัตรา
22 Aug 19
11 . Account Executive บจก.แอดซ์เจ้าพระยา
ทำงาน จ.-ศ. - ขยายฐานลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าเก่า - ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า และทีมงานในบริษัทฯ - พรีเซ็นต์งาน หรือโปรเจ็กต์ ที่ได้รับมอบหมาย - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
22 Aug 19
12 . Asst. & Store Manager (Retail)
- บริหารการจัดการภายในร้านอย่างเป็นระบบ - บริหารบุคลากรภายในร้าน อาทิ พนักงานขาย (BA) ให้อยู่ภายใต้กฏระเบียบของบริษัทฯ อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย - วางแผน และบริหารงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย และสอดค...

บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Aug 19
13 . Area Manager (ประจำสาขากรุงเทพมหานคร)
- บริหารยอดขายของสาขาที่ดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมาย - บริหารบุคลากรในสาขาและพัฒนาบุคลากรให้สามารถบริการลูกค้าและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตฐานของแบรนด์ - จัดตารางการทำงานของทีมงาน - วิเคราะห์ตลา...

PURI Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary เงินเดือน+ค่าตำแหน่ง+คอมมิสชั่น+ค่าน้ำมันรถ
22 Aug 19
14 . Sales & Marketing Director
• Formulate national sales and marketing policies and strategies based on market intelligence and research projections. • Implementing and monitoring the progress of marketing plans and advertising ...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
15 . Sales Assistant Manager / Near BTS Surasak (Sathorn)
- Resolving customer issues to their overall satisfaction - Follow up customers - Optimizing profits by controlling costs - Sales follow to company target - Support and make good relationship with...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
1 Position
Salary 35,000 - 40,000 THB
22 Aug 19
16 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำร้าน BKK Tablet│Smartphone สาขาเซ็นทรัลพิษณุโลก
ลักษณะงาน :ตำแหน่งผู้จัดการร้าน 1.ดูแลยอดขายของร้าน 2.สรุปรายงานประจำทุกเดือน 3.บริหารพนักงานภายในร้าน 4.มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างยอดขาย(การตกแต่งร้าน) 5.ดูแลสินค้าภายในร้าน Stock-Store

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Aug 19
17 . Key Account ( เพศชาย )รับสมัครด่วน !
1.ดูแลวางแผน วิเคราะห์ทางการขาย และการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย 2.ควบคุมและกระตุ้นยอดขายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 3.วางแผนหาลูกค้ารายใหม่ และรักษาลูกค้ารายเก่าให้สั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง 4.กำหนดแนวทางในการดูแ...

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
18 . Direct Sales Manager
Responsibilities: Responsible Overall sales and profit of team Target. Plan and control workflow and work’s direction by follow a company’s strategy. Control, analyse and improving sales process ...

บริษัท ไอท้อปพลัส จำกัด
3 Position
Salary N/A
22 Aug 19
19 . ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager)
- วางแผนการขาย รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ โดยเริ่มต้นจากกลยุทธ์การขายที่บริษัทกำหนดไว้ - บริหารและจัดการทีมขายเพื่อบรรลุยอดขายตามเป้าหมาย - ควบคุมดูแลหน้างาน สำนักงานขาย และอุปกรณ์การขายต่างๆ ...

บริษัท เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ 88 จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
20 . Lighting Sales Asistant Manager (Electrical Product Maker)[T01303]
- Achieve growth and hitting Sales Targets - Develop and manage project dealer - Responsible to develop concrete pipeline - Support Leader in Term of Sales & Marketing to penetrate focus market

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 50,000 THB - 60,000 THB (Depend on experience)
22 Aug 19
  277 Positions      
Sort By 
Disability Jobs