JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  93 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สรรหาว่าจ้าง)
1.วางแผนและออกแบบการใช้ช่องทางการสรรหาบุคลากร 2.ดำเนินการสรรหา คัดเลือก ทั้งสายงาน Office-Operation-Driver 3.เก็บข้อมูลเรื่องอัตรากำลังคน และจัดทำรายงานอัตรากำลังคน 4.แรงงานสัมพันธ์

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท/ตามประสบการณ์
15 Sep 19
2 . HR-Recruitment Coordinator (Contract)
• Maintains information in the Applicant Tracking and other Human Resource Systems. • Interacts with candidates and hiring managers to ensure a successful on-boarding experience. • Responsible for p...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
15 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (HR-Recruitment)
- วางแผนการสรรหาบุคลากร - นำเสนอช่องทางในการสรรหาบุคลากรใหม่ๆ - สัมภาษณ์ คัดกรองผู้สมัครงาน - จัดทำประกาศรับสมัครงานส่งไปยังหน่วยงานจัดหางานของภาครัฐและเอกชน - ติดต่อกรมจัดหางาน ออกบูธรับสมัครงานต...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Sep 19
4 . Recruitment Consultant (Base in Ramkhamhaeng 60/4)
- Establish a recruitment plan to help the delivery of long term plans to support the business growth. - Ensuring that the recruitment standards are maintained at the highest practicable level and th...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
N/A
Salary ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
15 Sep 19

Fircroft Thailand Co., Ltd.
1 position
15 Sep 19
6 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส/ Senior Recruitment Officerรับสมัครด่วน !
•รับผิดชอบงานสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร •บริหารจัดการเรื่องของการจัดทำและพัฒนา JD, JS, Organization Chart •ดูแลรับผิดชอบการสมัครงาน และการหาช่องทางเปิดรับสมัครงานใหม่ๆ •ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น สำน...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 25,000 - 32,000 บาท
15 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่บุคคล Payroll (ใช้โปรแกรมTiger soft)รับสมัครด่วน !
1.คำนวณค่าแรง ค่าล่วงเวลา OT ค่าตอบแทนของพนักงาน 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม แจ้งเข้า-ออก ทำบัตรรับรองสิทธิ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.งานด้านสวัสดิการ เงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ 4.ท...

บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (เครือ บมจ.RPCG)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
15 Sep 19
8 . พนักงานสรรหาบุคคล(Recruitment) **Welcome new graduate** Tel.0922726259 K.ใบตาล
[ลักษณะการทำงาน] - สรรหาบุคลากรให้ตรงตามที่ได้รับมอบหมาย - สัมภาษณ์ผู้สมัครเบื้องต้น - คุยกับลูกค้าที่มาใช้บริการสรรหาบุคคลากรกับบริษัท - ทำรายงานสรุปการทำงาน - งานเอกสารอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
2 Position
Salary 14,000 - 15,000
15 Sep 19
9 . Senior Recruitment Consultant รับสมัครด่วน !
- สรรหาบุคลกร ระดับฝ่ายบริหาร ให้ตรงกับความต้องการขององค์ลูกค้า - วางแผนการสรรหาบุคคลากรในช่องทางต่างๆ Online / Offline อย่างมีประสิทธิภาพ - สัมภาษณ์เบื้องต้นและคัดเลือกผู้สมัครให้ตรงตามคุณสมบัติค...

360 Quality Management Co.,Ltd.
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
15 Sep 19
10 . HR Analysts (Native in Dutch) 2 Year Contract
MAIN FUNCTIONS: Provides analytical, administrative and project support to the Human Resources (HR) team. Conducts compensation and benefits analyses using benchmarking and interprets findings. Perf...

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
หลายอัตรา
Salary Open
14 Sep 19
11 . เจ้าหน้าที่เงินเดือน
- คำนวณเงินเดือน เงินโอที เงินอื่นๆ โดยใช้โปรแกรม Prosoft - ดูแลเรื่องระบบ Time Attendance (การมาปฏิบัติงาน ขาด ลา มาสาย) - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานค่าจ้างเงินเดือน - ตรวจสอบเอกสารเริ่มงานของ...

บริษัท ซิเนอร์ไจซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000 - 20,000 บาท
14 Sep 19
12 . พนักงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment Officer)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารการขออัตรากำลังคนจากหน่วยงานผู้ขอ 2.สรุปจำนวนและตำแหน่งที่ต้องสรรหา เพื่อวางแผนอัตรากำลังประจำเดือนและประจำปี 3.เปิดรับใบสมัครจากช่องทางต่างๆ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
14 Sep 19
13 . Senior Recruitment Officer/ Development Officer
1) Plan, implement and manage the overall Recruitment & Selection strategy. 2) Provide counseling and support on policies and procedures. 3) Perform duties such as job descriptions, job posting and ...

บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
2 Position
Salary Negotiation
14 Sep 19
14 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคลากร (Recruitment Officer)
• คัดกรองใบสมัครและผู้สมัครให้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด และตรงตามวัฒนธรรมองค์กรบริษัท • ดูแลจัดการสัมภาษณ์ทั้งทางโทรศัพท์เบื้องต้น และการเชิญผู้สมัครมาสัมภาษณ์ที่บริษัท รวมไปถึงสามารถจัดการสัมภาษณ์แบบ ...

Vevo Systems Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
14 Sep 19
15 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (Payroll Audit) รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบการทำเงินเดือนและค่าจ้างจ่ายประจำเดือน - Report ค่าจ้างประจำเดือนต่อผู้บังคับบัญชา - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก - บันทึกจัดเก็บข้อมูลการทำจ่าย - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ทำงานวันจันทร์-...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
14 Sep 19
16 . เจ้าหน้าที่ Payroll
- ดูแลรับผิดชอบในการทำ Payroll ของลูกค้าในแต่ละเดือน

บริษัท เพย์โรลทูยู จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 25,000
14 Sep 19
17 . Payroll
- จัดทำเงินเดือนพนักงานในบริษัท

Teledirect Telecommerce (Thailand) Limited
2 Position
14 Sep 19
18 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างรับสมัครด่วน !
หน้าที่รับผิดชอบ -วิเคราะห์หาความต้องการของงาน ว่าต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างไร -ลงประกาศรับสมัครงาน คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น -นัดหมายสัมภาษณ์งาน ทดสอบด้วยเครื่องมือวิธีก...

บริษัท นาเอะกิ ซูชิ จำกัด (Naeki Sushi Co., Ltd.)
1 อัตรา
Salary 17,000++ บาท
14 Sep 19
19 . IT Recruiter (Freelance / Part-Time)Urgently Required !
ลักษณะงาน: - ค้นหาผู้สนใจร่วมงานรายใหม่ๆ ที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของลูกค้า - ประสานงานและช่วยเหลือลูกค้า ในการคัดสรรบุคลากรเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ - ประสานงานและช่วยเหลือให้ผู้สนใจ...

I-ZERV Technology Co., Ltd.
Salary 3% ของฐานรายได้รวม 12เดือน
14 Sep 19
20 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- สรรหา คัดเลือกพนักงาน - สัมภาษณ์งานพนักงานเบื้องต้น - ดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์และชุดยูนิฟอร์มของพนักงาน - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานวัน จันทร...

บริษัท เบรน เว็ค ฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Sep 19
  93 Positions      
Sort By 
Disability Jobs