JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  82 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส /Senior Recruitment Officer (ทำงานวันจันทร์-เสาร์)
1. คัดเลือกใบสมัครตามคุณสมบัติที่กำหนดในตำแหน่งที่รับผิดชอบ และทำการ/ call Interview เบื้องต้น 2. ดำเนินการนัดหมายผู้สมัครงาน เพื่อทดสอบและสัมภาษณ์งานตามตำแหน่งงาน 3. จัดทำกระบวนการว่าจ้างพนักงานใหม...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
19 Jun 19
2 . Recruitment Specialist (New graduates are welcome)
- Establish a recruitment plan to help the delivery of long term plans to support the business growth. - Ensuring that the recruitment standards are maintained at the highest practicable level and th...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
19 Jun 19
3 . Payroll Officer/ Sr. Payroll (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
- จัดทำเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆของพนักงาน - ทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สรรหาว่าจ้าง)
1.วางแผนและออกแบบการใช้ช่องทางการสรรหาบุคลากร 2.ดำเนินการสรรหา คัดเลือก ทั้งสายงาน Office-Operation-Driver 3.เก็บข้อมูลเรื่องอัตรากำลังคน และจัดทำรายงานอัตรากำลังคน 4.แรงงานสัมพันธ์

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท/ตามประสบการณ์
19 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส/ Senior Recruitment Officerรับสมัครด่วน !
•รับผิดชอบงานสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร •บริหารจัดการเรื่องของการจัดทำและพัฒนา JD, JS, Organization Chart •ดูแลรับผิดชอบการสมัครงาน และการหาช่องทางเปิดรับสมัครงานใหม่ๆ •ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น สำน...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 25,000 - 32,000 บาท
19 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง รับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบด้านการสรรหาพนักงานประจำสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนจบกระบวนการสรรหาและการจ้าง • วางแผนช่องทางการรับพนักงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด • ติดต่อสถาบัน...

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
7 . Pay Roll & Benefit Officer (รับสมัครด่วน)
1.ดูแลรับผิดชอบงานด้านค่าจ้าง จัดทำเงินเดือนพนักงานในเครือ โอ ซี เอส กรุ๊ป 2.ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการแจ้งเข้า-ออก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.ทำงานงานประจำเดือน ภงด.1,แจ้งเข้า-ออกประกันสังคม,กองทุนสำรอง...

OCS.THAILAND CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคล (พัฒนาการ 48)
1.ดูแลและตรวจสอบระบบสแกนลายนิ้วมือ เวลาเข้า-ออกของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ 2.ดูแล จัดทำ ข้อมูลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์การลาของพนักงาน 3.ดูแล และจัดทำสวัสดิการการเบิกค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยา...

บริษัท เดอะ เดลี่ เฮ้าส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000-15,000 บาท
19 Jun 19
9 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน
-รับผิดชอบจัดการดูแลเอกสารและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้าง/ค่าตอบแทน -จัดทำดำเนินการจ่ายเงินเดือนของพนักงานให้ทันตามกำหนดทั้งกระบวนการ -ดำเนินการนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับภาษีและประกันสังคมของ...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
19 Jun 19
10 . Recruitment Officer
1.สรรหาพนักงานประจำสำนักงานและประจำสาขา 2.วางแผนการสรรหาและหาช่องทางใหม่ๆ หรือช่องทางที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งนั้นๆ 3.ติดต่อสถาบันการศึกษา สถานที่ราชการเพื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน 4.สัมภาษณ์ และคัดเ...

บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด (Villa market JP)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
11 . HR & Administration Assistant.
1. Personal Income Tax for all our employee including local and foreign 2. Society Security for all our employee including local and foreign 3. Assist Administration Department preparing the documen...

Manpower (Eastern Seaboard Branch) Co., Ltd.
1 Position
Salary 30,000 - 50,000 Thb.
19 Jun 19
12 . ฝ่ายบุคคล
ทำเงินเดือน,ประกันสังคม,ภงด.1,1ก,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,เก็บสถิติการลางาน,ติดต่องานราชการต่างๆ,จองตั๋ว+ทำวีซ่า,สรรหาบุคคลากรเมื่อตำแหน่งงานว่าง,จัดทำสวัสดิการให้พนักงานเช่นทำเสื่อยูนิฟอร์ม,ดูแลและตรวจสอ...

บริษัท บุญถาวร ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jun 19
13 . พนักงานฝ่ายบุคคลคิดเงินเดือน ประเวศ สัญญาจ้าง 3 เดือน รายได้รวม 19,000 บาทรับสมัครด่วน !
Key Accountabilities: - ตรวจสอบและแก้ไขรายการเวลาเข้า-ออกของพนักงานทั้งองค์กรเพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง - ปรับแก้รายการเวลาของพนักงานที่พักเบรคเกินเวลาที่บริษัทฯกำ...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
Gemopolis Industrial Bangkok
1 คน
Salary รายได้รวม 19,000 บาท
19 Jun 19
14 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการติดต่อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน - เก็บรวบรวมและคัดเลือกใบสมัคร - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ดูแลและดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการจ้างงาน - ดำเนินการจัดเตรียมการปฐมนิเทศพนักงานใหม...

บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Jun 19
15 . Recruitment Officer (เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง)
- สรรหาผู้สมัครตามกระบวนการของ Recruitment Function โพสต์ประกาศงานในช่องทางต่างๆ, คัดกรองผู้สมัครและนัดสัมภาษณ์, ปรับปรุง Website สมัครงานให้อัพเดตเสมอ - จัดทำเอกสารเริ่มงานในแต่ละรอบเดือน ส่งตรวจสุข...

บริษัท กัสตรอนอมเม่อ จำกัด
2 อัตรา
19 Jun 19
16 . เจ้าหน้าที่บุคคล รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ และจัดทำสรุปรายงานการมาปฏิบัติงานของพนักงาน - ตรวจสอบการทำงานล่วงเวลา จัดทำข้อมูลการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนอื่นๆ และรายการหักต่างๆ ของพนักงานบริษัทฯ - จัดทำเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย ประกันสังค...

บริษัท กัสตรอนอมเม่อ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 25,000 บาท (อัตราค่าจ้างพิจารณาตามประสบการณ์)
19 Jun 19
17 . เจ้าหน้าที่บุคคล/เจ้าหน้าที่เงินเดือน
- รับผิดชอบตรวจสอบจัดทำเงินเดือน การประเมิณผล โบนัส ประจำปีของพนักงาน - รับผิดชอบตรวจสอบการคำนวนค่าจ้าง เงินเดือน ของบริษัทรับเหมาแรงงาน - ตรวจเช็คการขอทำโอทีของพนักงาน - รับผิดชอบสรุปอัตราการมาทำ...

บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด (กลุ่มบริษัท เค.กรุ๊ป)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
18 . เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
-จัดทำค่าแรงพนักงานรายวัน -ตรวจสอบและแก้ไขรายการบันทึกเวลาเข้า-ออก ของพนักงาน -ดูแลงานประกันสังคม และภาษีของพนักงาน -ดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงาน -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Areeya Property Public Co., Ltd.
19 Jun 19
19 . Human Resources Officer – Payroll รับสมัครด่วน !
Responsible for payroll, performance appraisal including administrative function in order to support Company's strategic direction and long term goals. • To administrate all company leave, payroll, w...

บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัด
หลายอัตรา
Salary 13,000-20,000
19 Jun 19
20 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน (Pay-roll)
- ดำเนินการจัดทำ และสรุปรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินเดือน และสวัสดิการ - ตรวจสอบจัดทำ และสรุปรายงานให้ถูกต้องและแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการแจ้งเ...

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
  82 Positions      
Sort By 
Disability Jobs