JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  96 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
• ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามให้ตรงคุณสมบัติของตำแหน่งตามระยะเวลาที่กำหนดตามใบขออัตรากำลัง • วิเคราะห์และพัฒนาช่องทางการสรรหา • ติดต่อสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างเครือค่ายในการทำ MOU • เน้นการทำงานแบ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
18 Jul 19
2 . HR Payroll รับสมัครด่วน !
- การจัดการกระบวนการบัญชีเงินเดือนเตรียมคำนวณเงินเดือน และรองรับความสมบูรณ์และถูกต้องของการจ่ายเงินเดือน - ประสานงานกับ on site พนักงานเกี่ยวกับกำหนดวันส่งใบลงเวลา ให้คำปรึกษา เรื่องสวัสดิการ - จัดท...

Boost Fitness Co., Ltd.
18 Jul 19
3 . HR Generalist Urgently Required !
1. งานบริหารสัญญาจ้าง - จัดทำเอกสารพนักงานใหม่เพื่อส่งเอกสารให้กับแผนก Payroll - ดูแลพนักงานพร้อมประสานงานเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (VISA&Work Permit) การขึ้นทะเบียนคนงานสัญชาติญี่ปุ่น เป็นต้น 2. ค...

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
18 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ / Compensation&Benefit Officer
1.จัดทำ Time Attendance 2.จัดทำค่าแรงพนักงานรายวัน 3.จัดทำสวัสดิการพนักงาน 4.สรุปรายงานประจำเดือน 5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์-เสาร์) ในช่วงทดลองงาน

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามที่ตกลง
18 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส /Senior Recruitment Officer (ทำงานวันจันทร์-เสาร์)
1. คัดเลือกใบสมัครตามคุณสมบัติที่กำหนดในตำแหน่งที่รับผิดชอบ และทำการ/ call Interview เบื้องต้น 2. ดำเนินการนัดหมายผู้สมัครงาน เพื่อทดสอบและสัมภาษณ์งานตามตำแหน่งงาน 3. จัดทำกระบวนการว่าจ้างพนักงานใหม...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
6 . Recruitment Officer (New graduates are welcome)
- Establish a recruitment plan to help the delivery of long term plans to support the business growth. - Ensuring that the recruitment standards are maintained at the highest practicable level and th...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
18 Jul 19
7 . Senior Recruitment Officer
- ดำเนินการสรรหาและว่าจ้างพนักงาน - สัมภาษณ์งานผู้สมัคร - จัดทำเอกสารรับพนักงานใหม่ - ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - จัดกิจกรรมรับสมัครงาน

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
18 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ HR (Payroll)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานTime Attendance , Payroll และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลทั้งหมด จำนวน 80-100 คน - จัดทำPayroll โดยใช้โปรแกรม B-plus - ติดต่อและประสานงานกับสาขาต่างๆ ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคล เช่...

โรงเรียนกวดวิชาณภัทรศึกษา (O-PLUS)
ประจำสำนักงาน 2 อัตรา
Salary 20,000-25,000บาท (ตามประสบการณ์)
18 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่บุคคล Time Attendance (B-Plus)
- ตรวจสอบการบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน - ตรวจสอบการจ่ายค่าล่วงเวลา - สรุปรายงานประจำเดือน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary 16,000 - 25,000 บาท
18 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส/ Senior Recruitment Officerรับสมัครด่วน !
•รับผิดชอบงานสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร •บริหารจัดการเรื่องของการจัดทำและพัฒนา JD, JS, Organization Chart •ดูแลรับผิดชอบการสมัครงาน และการหาช่องทางเปิดรับสมัครงานใหม่ๆ •ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น สำน...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 25,000 - 32,000 บาท
18 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน
-รับผิดชอบจัดการดูแลเอกสารและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้าง/ค่าตอบแทน -จัดทำดำเนินการจ่ายเงินเดือนของพนักงานให้ทันตามกำหนดทั้งกระบวนการ -ดำเนินการนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับภาษีและประกันสังคมของ...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
18 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ Payroll
- ดูแลรับผิดชอบในการทำ Payroll ของลูกค้าในแต่ละเดือน

บริษัท เพย์โรลทูยู จำกัด
1 Position
Salary 13,000 - 20,000
18 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่สรรหา BTS ช่องนนทรี เงินเดือน 25K-27K ด่วน!!!รับสมัครด่วน !
- สรรหาและคัดเลือกผู้สมัครในตำแหน่งพนักงาน Technician / Office - ดูแลเกี่ยวกับขั้นตอนการสรรหาว่าจ้างพนักงาน - ประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ (8.30 - 17.30 น.) - สัญญ...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
หลายอัตรา
Salary 25,000 -27,000
18 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- งานเอกสาร ภาษี ประกันสังคม รายงานค่าจ้างประจำปี กองทุนเงินทดแทน - รายงาน 50 ทวิ ภงด.1 ภงด.1ก - ดำเนินการจัดทำเงินเดือนพนักงาน - แจ้งเข้า-แจ้งออกพนักงาน ประกันสังคม - ดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงาน...

บริษัท มิเลนเนียม พลัส วัน จำกัด
1 อัตรา
18 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่บุคคล Payroll & Benefit (สัญญาจ้าง 5 เดือน) รับสมัครด่วน !
1.คำนวณค่าแรง ค่าล่วงเวลา OT ค่าตอบแทนของพนักงาน 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม แจ้งเข้า-ออก ทำบัตรรับรองสิทธิ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.งานด้านสวัสดิการ เงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ 4.ท...

บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (เครือ บมจ.RPCG)
1 อัตรา
Salary 15,000-18,000
18 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (Recruiter)
1.ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานกลุ่มจบใหม่ และมีประสบการณ์ - ดำเนินกิจกรรมการสรรหา และคัดเลือกพนักงานตั้งแต่การคัดเลือกใบสมัคร จนถึงพนักงานมาเริ่มงาน - ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานสรรหาแ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
18 . Recruitment Officer
- ดูแลด้านการรับสมัครงาน (สรรหาบุคลากร) - คัดเลือก, สัมภาษณ์ผู้สมัคร ตำแหน่งงานต่างๆ ที่รับมอบหมาย - จัดอบรมพนักงาน - สรุปรายงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือน การสัมภาษณ์, วิเคราะห์สาเหตุต่างๆ ของงานสรรหา

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
19 . สรรหาผู้สมัครงาน (เน้นผู้ที่มีประสบการณ์ตรง)
สรรหาผู้สมัครงานในตำแหน่งงานพนักงานขับรถตู้/รถบัส(กัปตัน) , พนักงานดูแลเด็กนักเรียนประจำรถ(มอนิเตอร์) และตำแหน่งงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. และวันเสาร์ เ...

บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
20 . Recruitment Officer (เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง)
- สรรหาผู้สมัครตามกระบวนการของ Recruitment Function โพสต์ประกาศงานในช่องทางต่างๆ, คัดกรองผู้สมัครและนัดสัมภาษณ์, ปรับปรุง Website สมัครงานให้อัพเดตเสมอ - จัดทำเอกสารเริ่มงานในแต่ละรอบเดือน ส่งตรวจสุข...

บริษัท กัสตรอนอมเม่อ จำกัด
2 อัตรา
18 Jul 19
  96 Positions      
Sort By 
Disability Jobs