JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  96 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร
- สรรหา ว่าจ้าง สัมภาษณ์งาน ประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้อง - บันทึก ตรวจสอบข้อมูลประวัติของพนักงาน - สำรวจ วางแผนตำแหน่งงานตามอัตรากำลัง - จัดอบรม ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมถึงจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ...

บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
1 Position
Salary 18,000-25,000
16 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
-งานค่าจ้างและเงินเดือน -บริหารค่าจ้างและสวัสดิการ -พัฒนาบุคลากร -กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ -Safety-Security-Housekeeping

บริษัท กรีนไลฟ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความรู้ความสามารถ+ประสบการณ์ (18,000-25,000)
16 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่บุคคล (เงินเดือน) Tigersoft Program
1.ดูแลรับผิดชอบการตรวจสอบการทำงาน Time Attendance , OT และดึงสแกนนิ้วพนักงานให้ Update และเป็นปัจจุบัน (ทุกวัน) สามารถใช้โปรแกรม Tigersoft ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2.จัดทำเอกสาร,รายได้,ค่าจ้าง,คอมมิชช้น...

บริษัท บูทรูม จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-20,000
16 Jul 19
4 . Senior Recruitment Consultant รับสมัครด่วน !
- สรรหาบุคลกร ระดับฝ่ายบริหาร ให้ตรงกับความต้องการขององค์ลูกค้า - วางแผนการสรรหาบุคคลากรในช่องทางต่างๆ Online / Offline อย่างมีประสิทธิภาพ - สัมภาษณ์เบื้องต้นและคัดเลือกผู้สมัครให้ตรงตามคุณสมบัติค...

360 Quality Management Co.,Ltd.
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
16 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- งานเอกสาร ภาษี ประกันสังคม รายงานค่าจ้างประจำปี กองทุนเงินทดแทน - รายงาน 50 ทวิ ภงด.1 ภงด.1ก - ดำเนินการจัดทำเงินเดือนพนักงาน - แจ้งเข้า-แจ้งออกพนักงาน ประกันสังคม - ดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงาน...

บริษัท มิเลนเนียม พลัส วัน จำกัด
1 อัตรา
16 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่ Pay-roll (ประจำ สนง.ใหญ่)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงาน Payroll และงานสรรหาทั้งระบบ จัดทำเงินเดือนพนักงาน ค่าคอมมิชชั่นพนักงาน 2.คำนวนโอทีพนักงาน 3.ตรวจเช็คสถิติขาด ลา มาสายของพนักงาน 4.นำส่งข้อมูลเงินสมทบภาษีและประกันสังคมประจำเดือน ...

บริษัท ฮอนมะ จำกัด
1 Position
Salary รายได้รวมเริ่มต้น 11,000++
16 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ / Compensation&Benefit Officer
1.จัดทำ Time Attendance 2.จัดทำค่าแรงพนักงานรายวัน 3.จัดทำสวัสดิการพนักงาน 4.สรุปรายงานประจำเดือน 5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์-เสาร์) ในช่วงทดลองงาน

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามที่ตกลง
16 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส /Senior Recruitment Officer (ทำงานวันจันทร์-เสาร์)
1. คัดเลือกใบสมัครตามคุณสมบัติที่กำหนดในตำแหน่งที่รับผิดชอบ และทำการ/ call Interview เบื้องต้น 2. ดำเนินการนัดหมายผู้สมัครงาน เพื่อทดสอบและสัมภาษณ์งานตามตำแหน่งงาน 3. จัดทำกระบวนการว่าจ้างพนักงานใหม...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
16 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่ค่าจ้าง-เงินเดือน
1.ตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงานที่สำนักงานใหญ่ดินแดง 2.เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขข้อมูลเวลาจากข้อผิดพลาดต่างๆ ของแต่ละสาขา 3.รวบรวมเอกสารค่าใช้จ่ายปิดงวดเงินเดือน 4.ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ท...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 20,000 บาท/เดือน
16 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ประจำสำนักงานใหญ่ดินแดง)
1.วางแผนการสรรหาว่าจ้างพนักงานในส่วนงานสำนักงานใหญ่ 2.สรรหาว่าจ้างพนักงานตามเกณฑ์ที่บริษัทต้องการ 3.สรุป และรายงานผลการสรรหาว่าจ้างพนักงานในแต่ละสายงาน 4.ปฏิบัติงานอื่นๆของฝ่ายบุคคลที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
11 . Recruitment Officer (New graduates are welcome)
- Establish a recruitment plan to help the delivery of long term plans to support the business growth. - Ensuring that the recruitment standards are maintained at the highest practicable level and th...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
16 Jul 19
12 . Senior Recruitment Officer
- ดำเนินการสรรหาและว่าจ้างพนักงาน - สัมภาษณ์งานผู้สมัคร - จัดทำเอกสารรับพนักงานใหม่ - ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - จัดกิจกรรมรับสมัครงาน

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
16 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ HR (Payroll)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานTime Attendance , Payroll และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลทั้งหมด จำนวน 80-100 คน - จัดทำPayroll โดยใช้โปรแกรม B-plus - ติดต่อและประสานงานกับสาขาต่างๆ ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคล เช่...

โรงเรียนกวดวิชาณภัทรศึกษา (O-PLUS)
ประจำสำนักงาน 2 อัตรา
Salary 20,000-25,000บาท (ตามประสบการณ์)
16 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส/ Senior Recruitment Officerรับสมัครด่วน !
•รับผิดชอบงานสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร •บริหารจัดการเรื่องของการจัดทำและพัฒนา JD, JS, Organization Chart •ดูแลรับผิดชอบการสมัครงาน และการหาช่องทางเปิดรับสมัครงานใหม่ๆ •ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น สำน...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 25,000 - 32,000 บาท
16 Jul 19
15 . จนท.- หัวหน้าแผนกสรรหาว่าจ้าง
1. สรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงานในระดับตำแหน่ง จนท.-หน.แผนก 2. ดำเนินการจัดทำสรุปสาเหตุการลาออกของพนักงานในรูปแบบ Dashboard รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น และนำเสนอผู้บริหาร 3. ดำเนินการว่าจ้าง รวมถึงเ...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
16 . จนท.สรรหาว่าจ้าง (ชั่วคราว) 6 เดือน
1. สนับสนุนงานคัดเลือกผู้สมัคร 2. ประสานงานการสัมภาษณ์งานกับผู้สมัครงาน 3. งานจัดเตรียมเอกสาร การจ้างงาน 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
17 . พนักงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment Officer)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารการขออัตรากำลังคนจากหน่วยงานผู้ขอ 2.สรุปจำนวนและตำแหน่งที่ต้องสรรหา เพื่อวางแผนอัตรากำลังประจำเดือนและประจำปี 3.เปิดรับใบสมัครจากช่องทางต่างๆ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
16 Jul 19
18 . พนักงานทำเงินเดือน - แผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1. คำนวณเงินเดือน เงินโอที เงินอื่นๆ ภาษี ประกันสังคม โดยใช้โปรแกรม Excel 2. ดูแลเรื่องระบบ การมาปฏิบัติงาน ขาด ลา มาสาย เงินเดือน ภาษี 3. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานค่าจ้างเงินเดือน 4. ติดต่อป...

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
1. ดึงข้อมูลระบบ NAV. 2. เปรียบเทียบไฟล์ข้อมูล /ค้นหาไฟล์ข้อมูลต่างๆ/สังเคราะห์ข้อมูล (Big Data) 3. คีย์เงินเดือนพนักงาน

N.A.P. Service and Trading Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 13,000 ขึ้นไป
16 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพยากรบุคคล (เงินเดือน) ประจำอ้อมน้อย / เพชรเกษม 71รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบด้านข้อมูลเงินเดือน, คอมมิชชั่น - เอกสารที่ใช้ประกอบเกี่ยวกับเงินเดือนเพื่อต่อ VISA ให้พนักงานต่างชาติ, ภงด.1, ภงด.1ก, ภาษีบุคคลธรรมดา และประกันสังคมของพนักงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
  96 Positions      
Sort By 
Disability Jobs