JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  95 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ HR (Payroll)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานTime Attendance , Payroll และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลทั้งหมด จำนวน 80-100 คน - จัดทำPayroll โดยใช้โปรแกรม B-plus - ติดต่อและประสานงานกับสาขาต่างๆ ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคล เช่...

โรงเรียนกวดวิชาณภัทรศึกษา (O-PLUS)
ประจำสำนักงาน 2 อัตรา
Salary 20,000-25,000บาท (ตามประสบการณ์)
20 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่บุคคล Time Attendance (B-Plus)
- ตรวจสอบการบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน - ตรวจสอบการจ่ายค่าล่วงเวลา - สรุปรายงานประจำเดือน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary 16,000 - 25,000 บาท
20 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส/ Senior Recruitment Officerรับสมัครด่วน !
•รับผิดชอบงานสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร •บริหารจัดการเรื่องของการจัดทำและพัฒนา JD, JS, Organization Chart •ดูแลรับผิดชอบการสมัครงาน และการหาช่องทางเปิดรับสมัครงานใหม่ๆ •ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น สำน...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 25,000 - 32,000 บาท
20 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง
รับผิดชอบด้านงานสรรหาและว่าจ้าง, ฐานข้อมูลพนักงาน และการ Update ฐานข้อมูลในระบบ 1.จัดทำประกาศและประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างตามแหล่งต่างๆ 2.ประสานงานหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนแหล่งอื่นๆ ในกา...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
5 . Payroll Officer
-จัดทำเงินเดือนและรายได้อื่นๆ ของพนักงาน (โปรแกรม B-Plus) -ตรวจสอบใบลงเวลา Time sheet, OT, เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน -จัดทำรายงานการจ่ายเงินเดือนและรายได้อื่นๆ ของพนักงาน -จัดทำภาษี...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
20 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่เงินเดือน (Payroll Officer) ถนนพัฒนาชนบท 3 ลาดกระบัง
ตรวจสอบ จัดการ คิดเงินเดือนพนักงาน ตรวจสอบคิดคำนวณ OT (ดูพนักงานทั่วประเทศ มีประมาณ 600 กว่าคน ดูประกอบกับ Memo ที่แจ้ง OT) บันทึกกะการทำงานของพนักงาน จัดทำเอกสารการประเมิน งานประกันสังคม บันทึกจ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000-20,000
20 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล (เงินเดือน Payroll)รับสมัครด่วน !
• จัดทำเงินเดือนและค่าล่วงเวลา • จัดทำรายงานและประสานงานเกี่ยวกับประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • งานเบิกจ่ายสวัสดิการพนักงาน (เงินช่วยเหลือ/ประกันชีวิต) • กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ (งานเลี้ยงสังสรร...

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กร
- สนับสนุนงานสรรหาพนักงาน - ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม - เดินเอกสารที่จัดหางาน - สนับสนุนงานทางด้านปฐมนิเทศ และการจัดฝึกอบรมภายใน และภายนอก - จัดทำรายงาน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบั...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
9 . HR Generalist Urgently Required !
1. งานบริหารสัญญาจ้าง - จัดทำเอกสารพนักงานใหม่เพื่อส่งเอกสารให้กับแผนก Payroll - ดูแลพนักงานพร้อมประสานงานเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (VISA&Work Permit) การขึ้นทะเบียนคนงานสัญชาติญี่ปุ่น เป็นต้น 2. ค...

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
20 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ / Compensation&Benefit Officer
1.จัดทำ Time Attendance 2.จัดทำค่าแรงพนักงานรายวัน 3.จัดทำสวัสดิการพนักงาน 4.สรุปรายงานประจำเดือน 5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์-เสาร์) ในช่วงทดลองงาน

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามที่ตกลง
20 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส /Senior Recruitment Officer (ทำงานวันจันทร์-เสาร์)
1. คัดเลือกใบสมัครตามคุณสมบัติที่กำหนดในตำแหน่งที่รับผิดชอบ และทำการ/ call Interview เบื้องต้น 2. ดำเนินการนัดหมายผู้สมัครงาน เพื่อทดสอบและสัมภาษณ์งานตามตำแหน่งงาน 3. จัดทำกระบวนการว่าจ้างพนักงานใหม...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
12 . Recruitment Officer (New graduates are welcome)
- Establish a recruitment plan to help the delivery of long term plans to support the business growth. - Ensuring that the recruitment standards are maintained at the highest practicable level and th...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
20 Jul 19
13 . Senior Recruitment Officer
- ดำเนินการสรรหาและว่าจ้างพนักงาน - สัมภาษณ์งานผู้สมัคร - จัดทำเอกสารรับพนักงานใหม่ - ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - จัดกิจกรรมรับสมัครงาน

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
20 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่ Payroll (จัดทำเงินเดือน-ค่าแรง)
-จัดทำเอกสารเงินเดือนพนักงานของบริษัท รับผิดชอบในการดำเนิการจัดทำและตรวจสอบ งานค่าแรง , งานสถิติเวลาทำงาน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่ Time Attendance
1.ควบคุมและดูแลระบบเวลา ส่วนสำนักงาน 2.ตรวจสอบการขาดลามาสาย ส่วนสำนักงาน 3.สรุปสถิติเวลาการทำงาน + เอกสารเตือน 4.จัดทำบัตรพนักงานเข้าใหม่ 5.จัดทำเอกสารยื่นประกันสังคม 6.รับผิดชอบดูแลด้านสวัสดิการ...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-19,000
20 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่เงินเดือนอาวุโส
1.จัดทำเงินเดือนในระบบ 2.จัดทำรายงานสรุปส่งบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ตรวจสอบข้อมูลพนักงานและข้อมูลในการทำเงินเดือน 4.นำส่งเงินสมทบ เงินสะสม และอื่นๆ 5.จัดทำและติดตามการประเมินผลทดลองงาน 6.ด...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000 บาท
20 Jul 19
18 . พนักงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment Officer)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารการขออัตรากำลังคนจากหน่วยงานผู้ขอ 2.สรุปจำนวนและตำแหน่งที่ต้องสรรหา เพื่อวางแผนอัตรากำลังประจำเดือนและประจำปี 3.เปิดรับใบสมัครจากช่องทางต่างๆ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 Jul 19
19 . พนักงานทำเงินเดือน - แผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1. คำนวณเงินเดือน เงินโอที เงินอื่นๆ ภาษี ประกันสังคม โดยใช้โปรแกรม Excel 2. ดูแลเรื่องระบบ การมาปฏิบัติงาน ขาด ลา มาสาย เงินเดือน ภาษี 3. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานค่าจ้างเงินเดือน 4. ติดต่อป...

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่สรรหารับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการสรรหาพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 2.ติดต่อผู้สมัครเพื่อสัมภาษณ์งานเบื้องต้น พร้อมนัดหมายผู้สมัครเข้ามาสัมภาษณ์งาน 3.ดูแล/ปรับปรุงข้อมูลประกาศงานในสื่อสมัครง...

บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000 - 20,000 บาท
20 Jul 19
  95 Positions      
Sort By 
Disability Jobs