JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  242 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานดูแล และ จัดส่งสินค้า
หน้าที่รับผิดชอบ -บรรจุและจัดส่งสินค้า -วางแผนและจัดการ ส่งสินค้าให้ถึงที่หมายตามเวลาที่กำหนด -บริหารจัดสรร การส่งสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้ -บันทึกและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป...

GussDamnGood Co.,LTD
1 Position
Salary 15,000
21 Feb 19
2 . เจ้าหน้าที่สต๊อก(อุปกรณ์ IT) BTSเพลินจิต18,000-20,000ทำ 5 หยุด 2 สัญญาจ้าง6เดือน
เข้าใจถึงวิธีตรวจรับสินค้า ตรวจนับ การนับสต็อก การจัดเก็บ การจัดเรียง การเบิกจ่าย และบรรจุสินค้าตามใบสั่งงาน ปฏิบัติงานตรวจนับสินค้า มีความรู้เบื่องต้นและความเข้าใจ ในงานที่รับผิดชอบ เข้าใจในเอกสาร ...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
3 Position
Salary 18,000-20,000
21 Feb 19
3 . พนักงานโหลดสินค้า รายได้รวม 16,000-20,000 ปฏิบัติงานที่ฟรีโซนสุวรรณภูมิ
- รับสินค้าและเคลื่อนย้ายสินค้า - ตรวจสอบสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน จันทร์-ศุกร์ กะเช้า 9.00-18.00 กะดึก 17.00-02.00 และเสาร์ครึ่งวัน กะเช้า 9.00-13.00 กะดึก 17.00-21.00 - หยุดท...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
3 อัตรา
Salary 11,000-12,000 + โอที
21 Feb 19

บริษัท แซมซั่น คอนแทรคเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
5 . Logistic Officer
1. Handle import/export shipments or orders from client. 2. Coordinate with shipping agent,make booking,handle all scheduling for shipment,manage inventory in a timely manner. 3. Coordinate with war...

Prime East Co., LTD.
2 อัตรา
Salary 25,000 -30,000
21 Feb 19
6 . พนักงานสต๊อกรับสมัครด่วน !
1. จัดเก็บสินค้า,จัดแยกสินค้าต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ จดบันทึกในระบบสต๊อก (โปรแกรมสำเร็จรูป) 2. ตรวจเช็คนับสต๊อกสินค้า (เส้นพาสต้าของแห้ง) 3. ประสานงานช่วยเหลือเช็คสินค้าก่อนปล่อยงาน Mes...

บริษัท ฟรานซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
หลายอัตรา
Salary 13,000.00.- บาท
21 Feb 19
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์ (ประจำไซส์งาน)
- บันทึกรับ-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ในโปรแกรมสำเร็จรูป - ควบคุมดูแล รายงานสต๊อก update - ตรวจนับสต๊อกคงเหลือร่วมกับพนักงานสโตร์ - ตรวจนับ ตรวจรับวัสดุจากร้านค้า - ส่งรายงาน KPIแผนกประจำเดือน - จัดเก็บ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Feb 19
8 . พนักงานสโตร์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบจัดเตรียมและดูแลเอกสารของโครงการ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - ดูแลการเบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ภายในโครงการ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
21 Feb 19
9 . พนักงานสต๊อกสินค้า
-แพ็คของ ส่งของ ตามออแดอร์ที่ได้รับ -จัดเรียงสต๊อกสินค้า ดูแลเรื่องการเบิกสินค้า -ออกบูธแนะนำสินค้า ให้บริการลูกค้าทั้งเขตกรุงเทพฯ ปริมลฑลและเดินทางไปต่างจังหวัด -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอบี นิวทรีชั่น จำกัด
Salary 10,000++
21 Feb 19
10 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- ดูแลสต๊อกสินค้า - รับ-จ่าย สรุปยอดสินค้าในคลัง - ดูแลทั่วไปเกี่ยวกับคลังสินค้า

บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด
2 Position
21 Feb 19
11 . พนักงานคลังสินค้า (ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ทำงาน - ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- รับ-จ่ายสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของคลังสินค้าตามระบบ 5ส. - จัดแพ็คสินค้า - บันทึกและจัดทำรายงานประจำวัน

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
3 อัตรา
21 Feb 19
12 . พนักงานคลังสินค้า(สโตร์)
1.จัดสินค้าตามใบสั่งให้ถูกต้อง 2.รับสินค้าและตรวจนับให้ครบตามจำนวน 3.ตรวจสอบและดูแลสินค้าในสต๊อกให้สะอาดและไม่พังเสียหาย 4.ส่งรายงานสต็อกประจำวัน

บริษัท ชาญนภัส จำกัด
2 Position
21 Feb 19
13 . เช็คเกอร์+QC ประจำเอกชัย73 รับสมัครด่วน!!!!รับสมัครด่วน !
-ตรวจเช็คสินค้า ให้ตรงตามใบสั่งซื้อ เช็คอุปกร์ทุกอย่างในบริษัท -ตรวจเช็คสินค้าก่อนส่งลูกค้า ทั้งสี ขนาดของสินค้า ให้แม่นยำและรวดเร็ว -เช็ควัสดุจัดซื้อทั้งหมดที่มาส่งก่อนรับวัสดุเข้าบริษัท -งานอื่นๆ...

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
3 Position
Salary 13,000
21 Feb 19
14 . พนักงานคลังสินค้า
ประเภทธุรกิจ ขายเครื่องสำอาง แบรนด์ Hello - ดูแลเรื่องบัญชี สินค้าเข้า-ออก ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าตาม Order - เช็คสต๊อกสินค้าในคลังสินค้า - ดูแลเรื่องความสะอาดเรียบร้อย คลังสินค้า - ควบคุมดูแลการส...

บริษัท ฮัลโหลบิวตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000 บาท
21 Feb 19
15 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีความสนใจในการจัดการคลังสินค้า มาเรียนรู้สินค้าในบริษัทและดูแลเกี่ยวกับ 1. การรับของเข้า-จ่ายออกสินค้าวัสดุต่างๆให้เป็นไปตามระบบที่กำหนด 2. การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ทร...

Diva Supply Co., Ltd. (บริษัท ดีว่า ซัพพลาย จำกัด)
1 อัตรา
Salary 12,000-25,000 (ตามประสบการณ์และวุฒิการศึกษา)
21 Feb 19
16 . Logistic officer
- การบริหารสินค้าคงคลัง - ดูแลเอกสารสินค้านำเข้า-ส่งออก - การตรวจสอบคุณภาพสินค้าหากพบสินค้าไม่ได้มาตรฐานต้องดำเนินการ

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000
21 Feb 19
17 . พนักงานแพ็คสินค้า (Logistics Packing)
- แพ็คสินค้าตามคำสั่งซื้อ - จัดเรียงสินค้า - อื่นๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 12,000 บาท + เบี้ยขยัน
21 Feb 19
18 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/แพ็คสินค้า
- คีย์ข้อมูลเข้าระบบของบริษัท - ปล่อยิล ปริ๊นซ์บิล ประสานงานและรับเคสกับทางฝ่ายขาย - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 11,000
21 Feb 19
19 . พนักงานคลังสินค้า-โรงงานลาดพร้าว 107
1. รับ-จ่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 2. รับ-จ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 3. เช็คสินค้าและเคลื่อนย้ายสู่หน่วยงานขนส่ง 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 5. ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 08.30 - 17...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
3 อัตรา
21 Feb 19
20 . พนักงานคลังสินค้า VG ประจำสำนักงานสาธุประดิษฐ์ รายได้รวม 15,000-17,000
- รักษาความปลอดภัยในคลังสินค้า - ตรวจนับและตรวจสอบความถูกต้องของสินค้ามีมูลค่า - บรรจุสินค้าตามคำสั่งของลูกค้า

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
Salary 15,000++
21 Feb 19
  242 Positions      
Sort By 
Disability Jobs