JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  228 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
รถโฟล์คลิฟท์ได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ตรวจเช็คสินค้า และ รับสินค้าเข้า-ออก จัดเรียงสินค้าเข้าที่จัดวาง รับเข้า Stock ในระบบ มีการวางแผนสต๊อกสินค้าให้มีคุณภาพ ตวรจสอบอุณภูมิห้องเย็นก่อนนำเข้า ตรวจ...

บริษัท บุษยาธรพืชผล จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
2 . คลังสินค้า สต้อก แพคของจัดส่ง
- พนักงานแพคสินค้าตาม order - จัดเตรียมสินค้าขึ้นรถรับส่งไปยังคลัง - ตามจำนวนและขนาดที่ระบุ เช็คจำนวนสินค้า น้ำหนักให้ครบ นำสินค้าใส่กล่อง ใส่ซอง - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสินค้า - ติดรถไปยัง...

บริษัท ฟูจิครีมดอทคอม จำกัด
5 อัตรา
Salary 9,300-12,000
23 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าUrgently Required !
- ตรวจสอบจำนวนและคุณภาพเพื่อรับสินค้าเข้าในคลังสินค้า - คุมการขึ้นสินค้า เพื่อขึ้นรถบรรทุกในแต่ละวัน - รวบรวมใบเบิกสินค้า ใบขอตัวอย่างทุกรายการ - ตรวจนับสินค้าในคลังให้ยอดจริงตรงกับข้อมูลในระบบ - ...

บริษัท สยาม ควอลิตี้ เกรน จำกัด
5 Position
23 Aug 19
4 . พนักงานคลังสินค้า & พนักงานติดรถขนส่งสินค้า
พนักงานคลังสินค้า - จัดเตรียมอุปกรณ์ควบคุมความเย็น เช่น ice packs และน้ำแข็ง ที่ใช้สำหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไว้ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ - จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการบรรจ...

บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด
2 อัตรา
Salary ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท + รายได้อื่น
23 Aug 19
5 . Chief Store/เจ้าหน้าที่ คลังวัสดุ อุปกรณ์ (Site งานก่อสร้าง)
- เบิกจ่ายวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง - จัดสรรพื้นที่สำหรับการ วางวัสดุ อุปกรณ์ - ตรวจนับ และจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ - จัดทำรายงานเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ประจำเดือนและประจำสัปดาห์...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาจากประสบการณ์)
23 Aug 19
6 . Operations Expert
ภาพรวมของงาน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าคงคลัง คุณทราบถึงความพึงพอใจของการได้สัมผัสผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Apple ดียิ่งกว่าใคร ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคุณที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจเช่นเดียวกับคุณ ...

Apple Inc.
23 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่ Store ร้านสปา - สาขา เพลินจิต / รัชดารับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คการรับ-จ่าย สินค้า - ดูแลและจัดการ Stock สินค้าภายในร้านสปา - บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม - งานเอกสารอื่นๆ - ประสานงานระหว่างสาขาและสำนักงานใหญ่ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Siam Wellness Group Public Co., Ltd.
2 Position
Salary 14,000-15,000 บาท
23 Aug 19
8 . พนักงานแพ็คสินค้า ปฏิบัติงานทีถนนเพชรบุรี (ใกล้ท่าเรืือชิดลม)
1.แพ็คสินค้า, นับสต็อค, จัดเรียงและจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 2.จัดส่งสินค้าตามจุดที่หัวหน้างานมอบหมาย 3.จัดทำข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 13,000 + เบี้ยขยัน
23 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สินค้าแบรนด์ Deus)
1. ตรวจรับ และตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนรับเข้า 2. จัดเก็บสินค้าให้ถูกต้องเหมาะสม 3. เบิก-จ่ายสินค้าตามใบสั่งขาย 4. ดูแลควบคุมสต๊อกคงเหลือให้ถูกต้อง แม่นยำ 5. รายงานปัญหาที่พบในการทำงานให้หัวหน้างานร...

บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary 15,000 บาท
23 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่ตรวจนับ แผนกวางแผน
1. ควบคุมสต๊อกสินค้า 2. ตรวจนับสินค้า เข้า - ออก และสินค้าคงเหลือ 3. ตรวจสอบคุณภาพสินค้า เข้า – ออก 4. ประสานงานกับแผนกต่างๆภายในองค์กร 5. ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพทำงานตามระบบที่บริษัทวางไว้อ...

บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ สตีล (อึ้งเชียงหมง) จำกัด
Salary 11,000 - 16,000 บาท
23 Aug 19
11 . พนักงานคลังสินค้า
- ดูแลรับผิดชอบ การรับ-จ่ายสินค้า, ตรวจสอบสินค้าคงคลัง

บริษัท แกรนด์ฟินิกซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า / Warehouse Officer รับสมัครด่วน !
1.ตรวจรับสินค้าเข้าระบบคลังสินค้าโดยตรวจสินค้าที่ทำการรับเข้าจริงกับเอกสารที่ทำการส่งมอบ 2.จัดเก็บสินค้าหลังจากที่ตรวจรับบสินค้า โดยจัดเก็บเข้าพื้นที่กำหนด 3.การจัดสินค้า โดยจัดสินค้าตามเอกสารการเบิ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2 Position
Salary 9,000 - 15,000 บาท
23 Aug 19

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
5 อัตรา
Salary N/A
23 Aug 19
14 . สต็อค
รับผิดชอบดูและจัดทำสต็อคของสดและของแห้ง รวมทั้งการเบิกจ่ายและรับเข้า สั่งของให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมทั้งจัดทำเอกสารและสั่งของมายังสำนักงานใหญ่ และงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสเอสวี เรสเตอรองต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
Salary 16,000
23 Aug 19
15 . พนักงานคลังสินค้า
1.การเบิก-จ่ายของคลังสินค้าให้ถูกต้อง 2.ตรวจนับสินค้าประจำเดือน 3.แพ็คสินค้า 4.ตรวจเช็ควันเดือนปีสินค้า และบันทึกลงระบบ 5.ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท บีส์นีส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 12,000 -13,000
23 Aug 19
16 . Inventory Audit Officerรับสมัครด่วน !
- ตรวจนับสินค้าตามสาขาและคลังสินค้า - จัดทำรายงานการตรวจนับและกระทบยอด - ตรวจเอกสารในระบบของบริษัท เพื่อส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ

บริษัท บูทรูม จำกัด
1 อัตรา
23 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคลังสินค้า (Inventory Audit)รับสมัครด่วน !
1) ควบคุม ประสานงาน ตรวจสอบและดำเนินการสุ่มตรวจสต็อคแต่ละสาขา 2) ควบคุม ตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้สต็อค เกิดความคาดเคลื่อนและแก้ไขปัญหา 3) ดูแลการนำออกอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในสต็อค เพื่อให้เกิดความโปร่งใส...

บริษัท บูทรูม จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
23 Aug 19
18 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการรับสินค้าและจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ 2.ดูแล ควบคุม จัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบ 3.ตรวจนับยอดสต็อคสินค้า จัดเตรียมสินค้า การเบิกจ่ายสินค้าตามออเดอร์ พร้อมจัดส่งให้ครบถ้วน ...

บริษัท บูทรูม จำกัด
หลายอัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
23 Aug 19
19 . Warehouse Fulfillment Manager/ผู้จัดการคลังสินค้าe-commerceรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในการเลือกจัดเก็บและจัดส่งสินค้าตามความต้องการของลูกค้าในระบบ e-commerce 2.สามารถจัดส่งสินค้าตามขั้นตอนในระบบทุกวันทำงานอย่างตรงเวลา 3.สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยของงานและรักษาคุณภาพได้ตาม...

บริษัท บูทรูม จำกัด
2 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
23 Aug 19
20 . พนักงานคลังสินค้า
- ตรวจนับสินค้าเข้าออกที่ส่งมาจากคลังสินค้าใหญ่ - จัดเตรียมสินค้า พร้อมทั้ง บรรจุหีบห่อ ให้พร้อมในการจัดส่ง - จัดรายการที่มียอดสั่งซื้อให้ตรงตามเวลาที่กำหนด - ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายสินค้าให้เป็นไปอย...

โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี
1 อัตรา
Salary 12,000 บาท
23 Aug 19
  228 Positions      
Sort By 
Disability Jobs