JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  248 Positions      
Sort By 
1 . ประสานงานฝ่ายผลิต/ธุรการฝ่ายขาย
1.บันทึกรับ – ออก สินค้าตัวอย่าง ชิ้นงาน เครื่องจักร ที่ส่งเข้ามาในฝ่ายผลิตทั้งหมด 2.บันทึกรับ - ออก วัสดุและอุปกรณ์ทั้งหมด ของฝ่ายผลิต 3.จัดทำเอกสาร บรรจุหีบห่อสินค้าสำหรับการส่ง ประสานงานส่งงาน ...

A.T.W. Engineering Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 15,000 - 17,000 +สวัสดิการ เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุ
22 Oct 18
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า รายได้รวม 15,000 - 18,000++ (ประจำรามอินทรา)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจเช็คดูแลสินค้า เข้า - ออก 2. จัดเตรียมสินค้าสำหรับส่งออก 3. ยกและจัดเรียงสินค้าในคลังสินค้า 4. ตรวจสอบสินค้าคงคลัง 5. จัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการจัดส่งหรือตรวจสอบ 6. ปฏิบัติหน้...

KAMU KAMU Co., Ltd.
1 Position
Salary 15,000 - 18,000++
21 Oct 18
3 . หัวหน้าคลังสินค้า และตรวจปล่อยสินค้า (ยินดีรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป)
- บริหารจัดการคลังสินค้า - วางแผนการขอโอน - ขอซื้อสินค้ามาเติมเต็ม - บันทึก และตรวจสอบการรับ - จ่ายสินค้าในระบบ - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ และตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องก่อนส่งออก - ประสานงานเรื่อง การจัด...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
21 Oct 18
4 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- ดูแลรับผิดชอบ การรับ - เบิกจ่าย สินค้าให้ถูกต้องตามเอกสาร - ตรวจนับสต๊อคสินค้า และจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
2 อัตรา
Salary N/A
21 Oct 18
5 . พนักงานหยิบสินค้า /Picker ประจำสาขาลาดพร้าว
- ทำหน้าที่ตรวจคุณภาพ และจัดชุดสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า - วางแผนทำงานร่วมกับแผนกต่างๆ ภายในคลังสินค้าเพื่อการบริหารสต๊อคสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า - ทำงานร่วมกับแผนกต่างๆ ของ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
21 Oct 18
6 . พนักงานหยิบสินค้า /Picker ประจำสาขาศรีนครินทร์
- ทำหน้าที่ตรวจคุณภาพ และจัดชุดสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า - วางแผนทำงานร่วมกับแผนกต่างๆ ภายในคลังสินค้าเพื่อการบริหารสต๊อคสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า - ทำงานร่วมกับแผนกต่างๆ ของ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
21 Oct 18
7 . พนักงานรับสินค้า (Staff - GR) สาขาพระราม4
รับสินค้าจากผู้จัดส่งเพื่อจัดเก็บภายในสาขาเพื่อรอการเบิกสินค้าออกไปวางขาย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
21 Oct 18
8 . Production Supervisor (ประจำศูนย์กระจายสินค้ามหาชัย)
Responsibilities :: - Contact buyers raw material requirements for production use (Import & Local supply). - Order packaging material for Fruit packing. - Oversee the training of new staff o...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
21 Oct 18
9 . พนักงานเคลื่อนย้ายสินค้า /Loader ประจำสาขาสาขาศรีนครินทร์ , สาขาสาทร
ความรับผิดชอบ - ดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียมสินค้าเพื่อรอการส่ง ประกอบด้วยการจัดเก็บภาชนะที่มีสินค้าอยู่ภายใน การเคลื่อนย้ายสินค้า หรือภาชนะที่พร้อมให้จัดส่งไปยังจุดโหลดสินค้า การตรวจสอบยืนยันคุณภาพขอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
21 Oct 18
10 . พนักงานหยิบสินค้า /Picker ประจำประจำสาขาสาทร
- ทำหน้าที่ตรวจคุณภาพ และจัดชุดสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า - วางแผนทำงานร่วมกับแผนกต่างๆ ภายในคลังสินค้าเพื่อการบริหารสต๊อคสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า - ทำงานร่วมกับแผนกต่างๆ ของ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
21 Oct 18
11 . พนักงานประจำศูนย์กระจายสินค้ามหาชัย /วังน้อย
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้ ควบคุมสต็อคสินค้า - ดำเนินการร่วมกับพนักงานตรวจรับสินค้า - ทำงานร่วมกับผู้จัดการแผนกอาหารสดในการจัดแผนผัง/การจัดวางสินค้า/การจัดการพื้นที่ภายในห้า...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
21 Oct 18
12 . พนักงานทั่วไป รับสมัครด่วน !
- งานแพ็คสินค้า ยกสินค้า และจัดสต๊อกสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน จ-ส

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
10 Position
Salary N/A
21 Oct 18
13 . พนักงานคลังสินค้า/เด็กโกดัง/แพ็คกิ้ง รับสมัครด่วน !
-ดูแลการเบิก-จ่ายสินค้า ตามOrder -เช็คสต๊อคสินค้าในคลังสินค้า -ทำรายงานการส่งมอบสินค้าให้กับผู้จัดการคลังสินค้า ดุแลรับผิดชอบการตรวจนับสินค้าในคัลงสินค้า และดูแลเรื่องพื้นที่การรับสินค้า-จัดเรียงสิน...

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
15 Position
21 Oct 18
14 . เจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้า (GR) พระราม3 ซอย53
- ตรวจรับและบันทึกสินค้า เข้า-ออก อย่างถูกต้องและแม่นยำ

บริษัท จัดหางาน เมโทรซอร์ส จำกัด
หลายอัตรา
Salary 10,500+++
21 Oct 18
15 . Storekeeper/เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1. การรับของเข้า-จ่ายออกสินค้าวัสดุต่างๆให้เป็นไปตามระบบที่กำหนด 2. การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สินในสโตร์ ให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้ชำรุด เสียหาย หมดอายุ 3. ควบคุมดูแลสต็อค พร้อมจัดทำรายงานได้อย่างถู...

Diva Supply Co., Ltd. (บริษัท ดีว่า ซัพพลาย จำกัด)
1 อัตรา
Salary 12,000-16,000 (ตามวุฒิการศึกษา,ประสบการณ์และความสามารถของผู้สมัคร)
21 Oct 18
16 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4
- ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสินค้าทั้ง เข้า-ออก - ตรวจเช็คสต็อคสินค้า - ดูแลคลังสินค้า - สินค้าประเภทสุขภาพ ความงาม อาหารเสริม - ทำงานในห้องแอร์

1577 Home Shopping Co., Ltd.
2 อัตรา ด่วน!!
Salary 9,000-13,000
21 Oct 18
17 . เจ้าหน้าที่ลำเลียงเงิน ประจำห้องนับเงิน รายได้รวม 17,000+ ประจำพระรามสาม
-ยกลำเลียงเงิน ตามที่รับมอบหมาย -เบิกพัสดุ ต่างๆ

บริษัท บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
Salary 15,000
21 Oct 18

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
21 Oct 18
19 . เจ้าหน้าที่รับส่งและจัดสต๊อกสินค้า
- ขับรถรับส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน - จัดเก็บสินค้าที่มาส่ง และจัดระเบียบสต๊อกสินค้าภายในร้าน - ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปของสินค้า - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - อาทิตย์ละ 6 วัน เวลา 9...

บริษัท ซีที มิวสิค จำกัด
Salary เงินเดือนเริ่มต้น 10,000 – 13,000 บาท / ต่อรองได้ / ปรับเงินเดือนหลังจากช่วงทดลองงาน /ค่าคอมมิชชั่น
21 Oct 18
20 . พนักงานคลังสินค้า
- รับผิดชอบด้านการตรวจรับสินค้า เบิก-จ่าย สินค้าและวัสดุอุปกรณ์ - จัดเตรียมสินค้าสำหรับรถขนส่ง,Production Line,สำหรับลูกค้า - จัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าให้เป็นระเบียบตามแผนผังคลังสินค้า - ตรวจเช็...

บริษัท โอทูอี ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000-15,000
21 Oct 18
  248 Positions      
Sort By 
Disability Jobs