JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  228 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานคลังสินค้า/สโตร์
- จัดสินค้าตามออเดอร์ - จัดเรียงสินค้าในสต๊อกสินค้า

บริษัท ทีซีที เอสเซสโซรี่ จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000 บาท
27 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำโครงการสวนลุมพินี,ปทุมวัน,สุขุมวิท)
- วางแผนและจัดทำเอกสารเพื่อเตรียมสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสำรองสำหรับการใช้งาน - ตรวจรับสินค้า – เบิกจ่าย และจัดทำสต๊อกวัสดุ/อุปกรณ์คงเหลือ - ดูแลและควบคุมความถูกต้องของสินค้าก่อนนำส่งไปยั...

บริษัท จี.เอ็ม.อี.จำกัด
2 อัตรา (ด่วน)
Salary 16,000 - 25,000
27 Jun 19
3 . พนักงานคลังสินค้า/QC สินค้ารับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านการกระจายสินค้า จัดเก็บสินค้า - QC ตรวจสอบสภาพสินค้า สินค้าเป็นรองเท้า และเครื่องประดับสตรี - ตรวจรับสินค้าเข้าตามรายการส่งสินค้า จัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ - บันทึกการทำงานประจำวัน...

บริษัท เซเว่น สเต็ป จำกัด
5 อัตร
Salary 10,000 บาท/เดือน(ยังไม่รวม OT)
27 Jun 19
4 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.รับและจ่ายสินค้าและวัตถุดิบให้ถูกต้อง , รวดเร็ว และไม่มีสินค้าเสียหาย 2.จัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบให้ถูกต้อง , รวดเร็ว , สะดวก และปลอดภัย 3.นับสต๊อคสินค้าตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด 4.ประกอบสินค้าให้...

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 10,000-13,000
27 Jun 19
5 . Packing Officer (พนักงานแพคสินค้า) สัญญาจ้าง 3 เดือน
- จัดเตรียมสินค้าตามลิสที่ได้รับ - แพคสินค้าใส่กล่องให้เรียบร้อย - ตรวจความถูกต้อง, ความเรียบร้อยของสินค้า

Fastwork Techonologies Co., Ltd.
3 Position
Salary 15,000 บาท
27 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.จัดเตรียมอุปกรณ์ตามใบเบิกอย่างครบถ้วน 2.ดูแลการโหลดอุปกรณ์เข้า-ออกจากคลังสินค้า 3.จัดเก็บอุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 4.ตรวจนับสต๊อกตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
2 Position
27 Jun 19
7 . พนักงานคลังสินค้า/ธุรการ (สาขาลาดกระบัง)
1)ตรวจเช็คเอกสารใบโอนสินค้าออก (จากโรงงานระยอง) กับใบโอนสินค้าในระบบ Oracle พร้อมจัดเก็บเอกสาร ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อยร้อย 2)ดำเนินการโอนสินค้าที่มาจาก ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง เข้าสู่ระบบ Oracle หลั...

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
27 Jun 19
8 . Storekeeper (พนักงานสโตร์)รับสมัครด่วน !
- จัดทำสต๊อก วัสดุ อุปกรณ์ รับของ-เบิกจ่าย เครื่องมือเครื่องใช้งานในระบบงานไฟฟ้า ประปา แอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ของบริษัท - จัดทำ Stock Card ดูแลทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและไม่สูญหาย - จัดทำข้อม...

บริษัท เจนเพาเวอร์ เอ็นจิเนียร์ส จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
27 Jun 19
9 . Inventory Control
1) Responsible to pick and kit materials, components for finished goods work orders and finished goods ผู้ควบคุมคลังสินค้าจะรับผิดชอบการหยิบและจัดเตรียมวัตถุดิบต่างๆ, ส่วนประกอบของชิ้นงานที่จะผลิต แล...

NGG Group
1 Position
27 Jun 19
10 . Merchandiser (พนักงานจัดเรียงสินค้า)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจนับสินค้าในสต๊อก ที่จัดจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้า 2.ดูแลและจัดเรียงสินค้าหน้าร้าน 3.เดินทางด้วยรถโดยสารในการไปปฏิบัติหน้าที่

SWEET BEE FARM Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
11 . พนักงานธุรการคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ควบคุมและบันทึกการรับ-จ่าย สินค้าให้ถูกต้อง - ตรวจสอบสต๊อกสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด - ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดในการจัดเก็บสินค้าภายในคลังให้ได้มาตรฐานที่กำหนด - ควบคุมดูแลการเคลื...

SWEET BEE FARM Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
12 . ธุรการ สโตร์
- บันทึกข้อมูล การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง - ต้องใช้โปรแกรม Excel ได้คร่อง

บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
4 ตำแหน่ง
Salary ตามความสามารถ
27 Jun 19
13 . พนักงานสต๊อกสำเร็จรูป/พนักงานสต๊อกวัตถุดิบรับสมัครด่วน !
รับสินค้า ตรวจนับ และจัดเก็บให้เรียบร้อยเป็นหมวดหมู่ ตามลำดับการเข้าของสินค้า และเบิก-จ่ายสินค้าตาใบสั่งสินค้าให้ถูกต้อง แล้วเสร็จในแต่ละวัน

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary เงินเดือน+OT+ค่ากะ
27 Jun 19
14 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
•ตรวจเช็คความเรียบร้อย ทดสอบก่อนส่ง ให้ได้มาตราฐาน •จัดสินค้าขายตามบิล •ดูแลสต๊อคสินค้าทั้วไป •ดูแลสินค้า จัดเก็บอะไหล่ เครื่องมือที่ใช้ •ทำเอกสารและจัดเก็บเอกสาร •ดูแลสต้อกสินค้าทั่วไปตรวจนับ •...

บริษัท กลอรี่ เอ็ม จำกัด
จำนวนมาก
Salary 10,000 - 13,000 บาท
27 Jun 19
15 . พนักงานสต๊อกสินค้ารับสมัครด่วน !
- จัดเรียงสินค้า และจัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งลูกค้า - ตรวจนับสินค้า จดรายงานต่างๆเกี่ยวกับสินค้า - ปริั้น ออเดอร์สินค้า เพื่อเตรียมการจัดส่ง

บริษัท นาคร15 เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
16 . Inventory Audit Officer
- ตรวจนับสินค้าตามสาขาและคลังสินค้า - จัดทำรายงานการตรวจนับและกระทบยอด - ตรวจเอกสารในระบบของบริษัท เพื่อส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ

บริษัท บูทรูม จำกัด
1 อัตรา
27 Jun 19
17 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคลังสินค้า (Inventory Audit)
1) ควบคุม ประสานงาน ตรวจสอบและดำเนินการสุ่มตรวจสต็อคแต่ละสาขา 2) ควบคุม ตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้สต็อค เกิดความคาดเคลื่อนและแก้ไขปัญหา 3) ดูแลการนำออกอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในสต็อค เพื่อให้เกิดความโปร่งใส...

บริษัท บูทรูม จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
27 Jun 19
18 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.ตรวจสอบการรับสินค้าและจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ 2.ดูแล ควบคุม จัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบ 3.ตรวจนับยอดสต็อคสินค้า จัดเตรียมสินค้า การเบิกจ่ายสินค้าตามออเดอร์ พร้อมจัดส่งให้ครบถ้วน ...

บริษัท บูทรูม จำกัด
หลายอัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
27 Jun 19
19 . Warehouse Fulfillment Manager/ผู้จัดการคลังสินค้าe-commerce
1.รับผิดชอบในการเลือกจัดเก็บและจัดส่งสินค้าตามความต้องการของลูกค้าในระบบ e-commerce 2.สามารถจัดส่งสินค้าตามขั้นตอนในระบบทุกวันทำงานอย่างตรงเวลา 3.สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยของงานและรักษาคุณภาพได้ตาม...

บริษัท บูทรูม จำกัด
2 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
27 Jun 19
20 . เจ้าหน้าที่ผลิตประจำคลังสินค้า(ทองหล่อ23)
- เตรียมความพร้อมของพื้นที่ อุปกรณ์ในการผลิต และความสะอาดตามหลักสุขลักษณะในการทำงานแต่ละวัน - รับ จัด กระจายสินค้า และบันทึกการรับสินค้า และการกระจายสินค้าให้ถูกต้อง - บรรจุสินค้าในภาชนะที่ถูกต้องเห...

บริษัท ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
27 Jun 19
  228 Positions      
Sort By 
Disability Jobs