JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  226 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกคลังวัตถุดิบรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายวัตถุดิบให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 2. ควบคุมดูแลการบันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายวัตถุดิบให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 3. ควบคุมการจัดเก็บวัตถุดิบและพื้นที่การจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้อย...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่สโตร์
- จัดเก็บและดูแลสินค้า - ดูแลควบคุมการเบิก-จ่ายสินค้า - เช็คจำนวนสต็อคและตรวจสอบคุณภาพก่อนรับเข้าสต็อค - จัดทำรายงานสต็อคทุกอาทิตย์ - ตรวจสอบดูแลทุกส่วนของพื้นที่เก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

บริษัท อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
3 . พนักงานคลังสินค้า (สาขาพระราม 3)
1.ตรวจเช็คสินค้าก่อนจัดเก็บเข้าชั้นวาง 2.จัดสินค้าตามใบเบิก,ใบโอนย้าย 3.ตรวจนับสินค้าประจำเดือน,ประจำรอบกลางเดือน-สิ้นเดือน 4.อัพเดทข้อมูลสินค้าและ ชั้นวางให้เป็นปัจจุบันเสมอ 5.ช่วยตรวจเช็คสินค้าก...

บริษัท เจริญยนต์ไทยพัฒนา จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
4 . พนักงานพาร์ทไทม์แผนกคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ขนย้ายสินค้าไปส่งตามหน้าร้านสาขาหรือลูกค้า ของบริษัทฯ (ไม่ต้องขับรถเอง) - เคลียร์เอกสารกับทางหน้าร้านได้ - ช่วยแพ็ค หรือ แยกสินค้า ของแต่ละสาขาได้ - ช่วยติดบาร์โค้ด เช็ครายการสินค้า ตรวจสอบความถู...

บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
Salary 400 บาท/วัน
19 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่สโตร์
- ตรวจสอบสินค้า รับสินค้าตามรายการสั่งซื้อ และตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า - นับสินค้า - ดูแลความเรียบร้อยของคลังสินค้า

TopHat Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์
19 Jul 19
6 . หัวหน้ากะ (กะกลางคืน) พระราม 3 และ บางบอน
สาขาที่เปิดรับ : พระราม3, บางบอน วันทำงาน : 6 วัน/สัปดาห์ เวลาทำงาน : 20.00 - 04.00 มี OT ให้ มีค่าเข้ากะให้ ความรับผิดชอบโดยย่อ (Overall Responsibilities in Brief) 1. ปฏิบัติ ควบคุม สั่งการ สน...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
หลายอัตรา
Salary 15,000 - 20,000
19 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า (Inventory Audit)
1. ตรวจนับสินค้าในคลังศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ 2. จัดทำรายงานตรวจนับสินค้า 3. กระทบยอดสินค้าคงเหลือได้อย่างถูกต้อง

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่สโตร์รับสมัครด่วน !
1. จัดเก็บสินค้าเข้าพื้นที่ตามหมวดหมู่สินค้า 2. จัดเตรียมสินค้าตามเอกสาร 3. แพ็คสินค้าให้พร้อมส่ง 4. เช็คสต๊อกตามแผนที่กำหนด 5. รายงานจำนวนสินค้าที่ต้องสั่งเพิ่ม 6. ดูแลความสะอาดสินค้า และพื้นที่...

บริษัท วีรสุ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
9 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- จัดซื้อ - ดูแลสต็อกสินค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 - 17.30 น. (ทำงานเสาร์เว้นเสาร์)

บริษัท มาสเตอร์ คอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายตำแหน่ง
Salary 12,000-15,000
19 Jul 19
10 . Merchandiser : พนักงานจัดเรียงสินค้า (กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
1.ออกสาขาในเขต กทม. 2.จัดเรียงสินค้าหน้าร้าน และ ติดสื่อประชาสัมพันธ์ 3.เช็คราคาหน้าร้าน 4.เช็คสินค้าใกล้หมดอายุ 5.เช็คสื่อ และ Display (ชั้นปกติ และ พื้นที่พิเศษ) 6.เช็คสินค้าคู่แข่ง 7.ดู...

บริษัท เวนเจอร์เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง / ตามประสบการณ์
19 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า-ขนส่ง (กทม.)
1. บันทึกข้อมูล 2. ควบคุมและรับเข้า – เบิกจ่ายสินค้า 3. FIFO สินค้า โหลดสินค้า 4. ขับรถ ขนส่งสินค้า 5. โหลดสินค้า 6. ตรวจเช็คแผนผังจัดเก็บสินค้า ตรวจสอบสถานะและอุณหภูมิของสินค้า 7. ตรวจนับสต๊อ...

บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
12 . Inventory Audit Officer
- ตรวจนับสินค้าตามสาขาและคลังสินค้า - จัดทำรายงานการตรวจนับและกระทบยอด - ตรวจเอกสารในระบบของบริษัท เพื่อส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ

บริษัท บูทรูม จำกัด
1 อัตรา
19 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคลังสินค้า (Inventory Audit)
1) ควบคุม ประสานงาน ตรวจสอบและดำเนินการสุ่มตรวจสต็อคแต่ละสาขา 2) ควบคุม ตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้สต็อค เกิดความคาดเคลื่อนและแก้ไขปัญหา 3) ดูแลการนำออกอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในสต็อค เพื่อให้เกิดความโปร่งใส...

บริษัท บูทรูม จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
19 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.ตรวจสอบการรับสินค้าและจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ 2.ดูแล ควบคุม จัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบ 3.ตรวจนับยอดสต็อคสินค้า จัดเตรียมสินค้า การเบิกจ่ายสินค้าตามออเดอร์ พร้อมจัดส่งให้ครบถ้วน ...

บริษัท บูทรูม จำกัด
หลายอัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
19 Jul 19
15 . Warehouse Fulfillment Manager/ผู้จัดการคลังสินค้าe-commerce
1.รับผิดชอบในการเลือกจัดเก็บและจัดส่งสินค้าตามความต้องการของลูกค้าในระบบ e-commerce 2.สามารถจัดส่งสินค้าตามขั้นตอนในระบบทุกวันทำงานอย่างตรงเวลา 3.สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยของงานและรักษาคุณภาพได้ตาม...

บริษัท บูทรูม จำกัด
2 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
19 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่สโตร์ ประจำสำนักงานใหญ่
1.รวบรวมใบขอเบิก-สั่งซื้อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของใบเบิกเบิก-ขอสั่งซื้อที่ได้รับ 3.เปิดใบสั่งซื้อ (PR) และติดต่อกับ Supplier ในการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 4.ติดตามการส่งมอบ...

เอ็มเมด คลินิก (บริษัท เอ็มเมด กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
17 . Chief Store/เจ้าหน้าที่ คลังวัสดุ อุปกรณ์ (Site งานก่อสร้าง)
- เบิกจ่ายวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง - จัดสรรพื้นที่สำหรับการ วางวัสดุ อุปกรณ์ - ตรวจนับ และจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ - จัดทำรายงานเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ประจำเดือนและประจำสัปดาห์...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาจากประสบการณ์)
19 Jul 19
18 . Storekeeper (พนักงานสโตร์)รับสมัครด่วน !
- จัดทำสต๊อก วัสดุ อุปกรณ์ รับของ-เบิกจ่าย เครื่องมือเครื่องใช้งานในระบบงานไฟฟ้า ประปา แอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ของบริษัท - จัดทำ Stock Card ดูแลทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและไม่สูญหาย - จัดทำข้อม...

บริษัท เจนเพาเวอร์ เอ็นจิเนียร์ส จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่สโตร์
ควบคุมวัสดุคงคลัง

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ 1 (ธุรกิจทางด่วน)
1 อัตรา
Salary 15,000 บาท
19 Jul 19
20 . พนักงานแพ็คสินค้า ปฏิบัติงานทีถนนเพชรบุรี (ใกล้ท่าเรืือชิดลม)
1.แพ็คสินค้า, นับสต็อค, จัดเรียงและจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 2.จัดส่งสินค้าตามจุดที่หัวหน้างานมอบหมาย 3.จัดทำข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 13,000 + เบี้ยขยัน
19 Jul 19
  226 Positions      
Sort By 
Disability Jobs