JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  211 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานติดรถส่งสินค้า(เพศชาย) ประจำคลังสินค้าไฝ่เงิน ใกล้ๆวัดไผ่เงิน สาทร
1. ตรวจเช็คสินค้าก่อนรับ-ส่งสินค้าให้ลูกค้า 2. จัดเรียง,ขนถ่ายสินค้าอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานที่จัดเก็บของลูกค้า 3. ร่วมจัดสินค้าเพื่อส่งในรอบเช้าวันต่อไป 4. ปฎิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา เริ่มงานได้ทันที
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+สวัสดิการดีมาก
18 Aug 19
2 . พนักงานขับรถขนส่งสินค้า
• ขนส่งสินค้าไปส่งให้กับลูกค้าตามใบส่งมอบในสภาพพร้อมขาย • นำใบรับสินค้าให้ลูกค้าเซ็นชื่อหลังจากส่งมอบและนำกลับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง • ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรม • ง...

บริษัท ถนอม ฟาร์มา ดิสทริบิวชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง หรือ ตามประสบการณ์
18 Aug 19
3 . พนักงานคลังสินค้า (เพศชาย / หญิง วุฒิ ม.3 ถึง ป.ตรี - ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- รับ-จ่ายสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของคลังสินค้าตามระบบ 5ส. - จัดแพ็คสินค้า - บันทึกและจัดทำรายงานประจำวัน

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
3 อัตรา
Salary N/A
18 Aug 19
4 . พนักงานคลังสินค้า
- จัดสินค้าตามใบสั่งซื้อสินค้า เพื่อนำส่งในแต่ละวัน - จัดเก็บสินค้าเข้าคลัง แยกตามหมวดหมู่ของสินค้า - รับสินค้าเข้า - รับคืนสินค้า - เช็คสต๊อกประจำเดือน, ประจำปี - ควบคุมสต๊อกสินค้า - งานอื่นๆ ที...

บริษัท บี.โอ.ที. จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
18 Aug 19
5 . Chief Store/เจ้าหน้าที่ คลังวัสดุ อุปกรณ์ (Site งานก่อสร้าง)
- เบิกจ่ายวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง - จัดสรรพื้นที่สำหรับการ วางวัสดุ อุปกรณ์ - ตรวจนับ และจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ - จัดทำรายงานเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ประจำเดือนและประจำสัปดาห์...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาจากประสบการณ์)
18 Aug 19
6 . Operations Expert
ภาพรวมของงาน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าคงคลัง คุณทราบถึงความพึงพอใจของการได้สัมผัสผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Apple ดียิ่งกว่าใคร ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคุณที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจเช่นเดียวกับคุณ ...

Apple Inc.
18 Aug 19
7 . พนักงานแพ็คสินค้า ปฏิบัติงานทีถนนเพชรบุรี (ใกล้ท่าเรืือชิดลม)
1.แพ็คสินค้า, นับสต็อค, จัดเรียงและจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 2.จัดส่งสินค้าตามจุดที่หัวหน้างานมอบหมาย 3.จัดทำข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 13,000 + เบี้ยขยัน
18 Aug 19
8 . คลังสินค้า
- จัดเรียงสินค้า แพ็คสินค้า - ยกสินค้า - ดูแลสต็อกสินค้า - ทำงานเป็นทีม

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
3 Position
Salary 11,000-13,000
18 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า / Warehouse Officer รับสมัครด่วน !
1.ตรวจรับสินค้าเข้าระบบคลังสินค้าโดยตรวจสินค้าที่ทำการรับเข้าจริงกับเอกสารที่ทำการส่งมอบ 2.จัดเก็บสินค้าหลังจากที่ตรวจรับบสินค้า โดยจัดเก็บเข้าพื้นที่กำหนด 3.การจัดสินค้า โดยจัดสินค้าตามเอกสารการเบิ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2 Position
Salary 9,000 - 15,000 บาท
18 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์ (ประจำไซส์งาน)
- บันทึกรับ-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ในโปรแกรมสำเร็จรูป - ควบคุมดูแล รายงานสต๊อก update - ตรวจนับสต๊อกคงเหลือร่วมกับพนักงานสโตร์ - ตรวจนับ ตรวจรับวัสดุจากร้านค้า - ส่งรายงาน KPIแผนกประจำเดือน - จัดเก็บ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Aug 19
11 . พนักงานสโตร์ (ประจำไซส์งาน)
- รับผิดชอบจัดเตรียมและดูแลเอกสารของโครงการ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - ดูแลการเบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ภายในโครงการ

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
18 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าUrgently Required !
- ตรวจสอบจำนวนและคุณภาพเพื่อรับสินค้าเข้าในคลังสินค้า - คุมการขึ้นสินค้า เพื่อขึ้นรถบรรทุกในแต่ละวัน - รวบรวมใบเบิกสินค้า ใบขอตัวอย่างทุกรายการ - ตรวจนับสินค้าในคลังให้ยอดจริงตรงกับข้อมูลในระบบ - ...

บริษัท สยาม ควอลิตี้ เกรน จำกัด
5 Position
18 Aug 19
13 . พนักงานคลังและโลจิสติกส์รับสมัครด่วน !
1. บริหารการจัดส่งสินค้า เอกสาร และการดูแลรักษาสินค้า 2. กำหนดเส้นทางในการจัดส่งสินค้า เอกสาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัย 3. วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานในด้านการจัดส่งสินค้า และเอกสาร 4. ควบคุมค่าใช...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Aug 19
14 . พนักงานคลังสินค้า / ธุรการคลังสินค้า (ม.3-ปวส) สอบถามโทร 083-0978284รับสมัครด่วน !
พนักงานคลังสินค้า หน้าที่ - ตรวจนับสินค้าตามจำนวนที่ถูกต้อง - คัดแยกประเภทและจัดเก็บตามหมวดหมู่ - จัดส่งสินค้าตามรายการ พนักงานธุรการคลังสินค้า หน้าที่ - ดูแลเอกสารรับ-จ่ายสินค้าในคลัง - บัน...

บริษัท ล้ำยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
5 Position
Salary 9,750-11,000 บาท
18 Aug 19
15 . พนักงานสต๊อกสินค้า
-แพ็คของ ส่งของ ตามออแดอร์ที่ได้รับ -จัดเรียงสต๊อกสินค้า ดูแลเรื่องการเบิกสินค้า และสินค้าเข้า-ออก -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เวลาทำงาน จันทร์-เสาร์ 08:30-19:30

ราชวิถีเภสัช
5 Position
Salary 15,000++ ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่อะไหล่รถยนต์ (มาสด้า สาขาวิภาวดี)
1. จ่ายอะไหล่ให้กับช่างยนต์ตามเอกสารรายการเบิก 2. บันทึกรายการเบิก-จ่ายอะไหล่ 3. สั่งซื้อและรับผิดชอบการจัดเก็บอะไหล่ 4. ตรวจเช็คสต๊อกประจำเดือน 5. จำหน่ายอะไหล่ให้ลูกค้า

บริษัท แปซิฟิคไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด (เวิร์นส์ ออโตโมทีฟ)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่งานพัสดุสำนักงานและคลังอะไหล่รับสมัครด่วน !
- ดูแล และ ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน - ดูแลและ ควบคุมการเบิกจ่ายอะไหล่ในShopช่าง - ติดต่อประสานงานในการรับของ/สั่งของเข้าคลังสินค้า - จัดทำรายงานและสรุปเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ดูแลการเบิก...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
1 อัตรา
17 Aug 19
18 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.) จัดสินค้า รับสินค้า จ่ายสินค้า  2.) ตรวจนับสินค้าภายในบริษัท  3.) ประสานงานกับแผนกต่างๆ

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
หลายอัตรา
Salary 10,000 - 15,000
17 Aug 19
19 . ผู้ช่วย Audit warehouseรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบคลังสินค้า 2.นับสินค้าและประสานงานกับแผนกต่างๆ 3.Audit and QC Process การทำงานของฝ่ายคลังสินค้า 4.ทำรายงาน Stock เสนอผู้บริหาร

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
3 อัตรา
Salary 13,000 - 15,000
17 Aug 19
20 . Audit warehouseรับสมัครด่วน !
1. เข้าตรวจสอบงานในฝ่ายคลังสินค้าทุกแผนก 2. สุ่มตรวจนับสินค้าภายในคลังสินค้าทุกเดือน 3. ร่วมควบคุมการโหลดสินค้าขึ้นรถส่งสินค้า 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 5. ปฎิบัติตามกฎระเบียบข...

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000
17 Aug 19
  211 Positions      
Sort By 
Disability Jobs