JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  223 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้า
1.ควบคุมดูแลบริหารการรับ-จ่ายสินค้าคลังสำเร็จรูป และวัตถุดิบ 2.ตรวจนับสินค้าประจำเดือนให้ถูกต้องตรงตามเอกสารรับ-จ่ายสินค้าสำเร็จรูป 3.จัดสรรพื้นที่จัดเก็บสินค้ารอเข้าคลัง วัตถุดิบ และอื่น ๆ ได้เป็...

บริษัท เค.พี.บี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
2 . พนักงานแพ็คสินค้า / ส่งสินค้า
-บรรจุสินค้าลงบรรจุภัณฑ์ -จัดเรียง ตรวจนับสินค้าขึ้นชั้น -แพ็คสินค้าลงลัง / กล่องไปรษณีย์ -ตรวจสอบรายการสินค้าให้ตรงกับรายการสั่งซื้อ -ตรวจเช็คสินค้าคงคลัง -รับส่งสินค้า -อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ดอทชีป จำกัด
1 Position
Salary 360 บาท/วัน
15 Jul 19
3 . พนักงานคลังสินค้า
1.การเบิก-จ่ายของคลังสินค้าให้ถูกต้อง 2.ตรวจนับสินค้าประจำเดือน 3.หยิบและบรรจุสินค้า แพ็คสินค้า 4.ตรวจเช็ควันเดือนปีสินค้า และบันทึกลงระบบ 5.รับสินค้าเข้าและคัดแยกสินค้าตามหมวดหมู่ของสินค้า 6.จัด...

บริษัท บีส์นีส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 12,000 -13,000
15 Jul 19
4 . พนักงานรับสินค้าเข้าขากลับ
- รับสินค้าเข้าระบบได้อย่างถูกต้อง - ตรวจสอบสินค้า Defect, สินค้าเก็บฝาก, งานโอนสินค้าระหว่างสาขา และสินค้าที่ส่งคืน - เก็บข้อมูลและทำรายงานสรุปผลยอดสินค้าที่เข้าระบบในแต่ละวัน - ติดต่อประสานงานกับ...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
15 Jul 19
5 . พนักงานสต๊อกสินค้าประจำร้านสาขา
รายละเอียดของงาน - ตรวจรับสินค้าที่มาส่ง และจัดเก็บตามหมวดหมู่ - ดูแลสต็อกสินค้าของทางร้าน - ดูแลตรวจนับสินค้าในสต๊อกคงเหลือ - ช่วยรีดผ้า สำหรับสินค้าจัดโชว์หน้าร้าน สาขาที่เปิดรับสมัคร - JAS...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
15 Position
Salary 15,000 - 17,000 บาท + OT + Incentive ตามยอดขาย
15 Jul 19
6 . พนักงานคลังสินค้า
1. รับสินค้า ( โทรศัพท์ ) เข้าคลังสินค้า ในระบบ Oracle 2. ตรวจสอบสินค้า ( โทรศัพท์ ) ก่อนรับเข้าคลังสินค้า 3. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน เช่น ฝ่ายผลิตภัณฑ์ และหน่วยงานภายนอก เช่น Supplier 4. และจัดท...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
10 อัตรา
Salary 11,000-13,000 บาท
15 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1. รับสินค้า ( โทรศัพท์ ) เข้าคลังสินค้า ในระบบ Oracle 2. ตรวจสอบสินค้า ( โทรศัพท์ ) ก่อนรับเข้าคลังสินค้า 3. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน เช่น ฝ่ายผลิตภัณฑ์ และหน่วยงานภายนอก เช่น Supplier 4. แ...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000 - 20,000 บาท ( ตามประสบการณ์ )
15 Jul 19
8 . ธุรการคลังสินค้า
1.ออกสาขาเพื่อตรวจนับทรัพย์สิน 2.ออกงานในส่วนคลังสินค้ากระจายสินค้าเมื่อมีงาน Exibition ต่างๆ

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,000 - 17,000
15 Jul 19
9 . Chief Store/เจ้าหน้าที่ คลังวัสดุ อุปกรณ์ (Site งานก่อสร้าง)
- เบิกจ่ายวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง - จัดสรรพื้นที่สำหรับการ วางวัสดุ อุปกรณ์ - ตรวจนับ และจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ - จัดทำรายงานเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ประจำเดือนและประจำสัปดาห์...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาจากประสบการณ์)
15 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ลำเลียงเงิน ประจำห้องนับเงิน รายได้รวม 17,000+ ประจำพระรามสาม
-ยกลำเลียงเงิน ตามที่รับมอบหมาย -เบิกพัสดุ ต่างๆ

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
Salary 15,000
15 Jul 19
11 . พนักงานแพ็คสินค้า ปฏิบัติงานทีถนนเพชรบุรี (ใกล้ท่าเรืือชิดลม)
1.แพ็คสินค้า, นับสต็อค, จัดเรียงและจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 2.จัดส่งสินค้าตามจุดที่หัวหน้างานมอบหมาย 3.จัดทำข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 13,000 + เบี้ยขยัน
15 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า / Warehouse Officer รับสมัครด่วน !
1.ตรวจรับสินค้าเข้าระบบคลังสินค้าโดยตรวจสินค้าที่ทำการรับเข้าจริงกับเอกสารที่ทำการส่งมอบ 2.จัดเก็บสินค้าหลังจากที่ตรวจรับบสินค้า โดยจัดเก็บเข้าพื้นที่กำหนด 3.การจัดสินค้า โดยจัดสินค้าตามเอกสารการเบิ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2 Position
Salary 9,000 - 15,000 บาท
15 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.จัดเตรียมอุปกรณ์ตามใบเบิกอย่างครบถ้วน 2.ดูแลการโหลดอุปกรณ์เข้า-ออกจากคลังสินค้า 3.จัดเก็บอุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 4.ตรวจนับสต๊อกตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
2 Position
15 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า (Inventory Audit)
1. ตรวจนับสินค้าในคลังศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ 2. จัดทำรายงานตรวจนับสินค้า 3. กระทบยอดสินค้าคงเหลือได้อย่างถูกต้อง

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jul 19
15 . Warehouse Administrative officer (Minburi)
(**Required resume in English only**) 1. Establish, implement and control processes by SAP system 2. Operate and control warehouse, inventory management 3. Summary data and create report

MITSUBISHI CORPORATION LT (THAILAND) CO.,LTD.
1 Position
15 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.ศึกษาวัตถุดิบ/วัสดุ/เครื่องมือในงานก่อสร้าง 2.จัดเก็บสินค้าให้อยู่ในพื้นที่ ที่เหมาะสม 3.เบิกจ่าย สินค้า /เครื่องมือให้ถูกต้อง 4.ติดป้ายบ่งชี้ ตรวจนับ Stock ทุกสัปดาห์ 5.จัดทำเอกสาร การรับเข้าแล...

บริษัท ร้อคกรีตคอนสตรัคชั่น จำกัด
2 Position
Salary 10,000 ขึ้นไป
15 Jul 19
17 . Supervisor-Operationรับสมัครด่วน !
1. ดูแลและตรวจสอบด้านระบบต่างๆของสาขาและหน้าร้าน ช้ระบบ FI-FO ในการรับเข้า-จ่ายออกสินค้า และดูแลสินค้าให้มีสภาพดีพร้อมส่ง และใช้ โปรแกรม ERP ในการปฏิบัติงานเพื่อความพร้อมในการเรียกดูข้อมูล 2. ผลักดัน...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่สต๊อค
1.ดูแลคลังสินค้า (เบิก,รับคืน,ส่งคืนและตรวจนับสินค้า) 2.ทำเอกสารเบิกด้านระบบคลังสินค้า 3.จัดสิ้นค้าเพื่อส่งร้านค้า และจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า 4.จัดเตรียมสินค้างานแฟร์ (ทุก 3 เดือน มีงานแฟร์) 5.ทำงาน...

บริษัท ดาสโก้ จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000-15,000
15 Jul 19
19 . พนักงานจัดของสโตร์
1.จัดวัตถุดิบและสินค้าตามใบเบิกวัตถุดิบ,สินค้า 2.ส่งมอบวัตถุดิบและสินค้าให้กับผู้ขอเบิก 3.คัดนับแพ็ควัตถุดิบ ที่ซื้อใหม่ 4.จัดเก็บวัตถุดิบเข้าชั้น 5.ตรวจเช็คสต๊อก

บริษัท ดินแดน เทคนิคอล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลงและประสบการณ์
15 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.การรับสินค้า ตรวจนับสินค้าเข้าคลังตาม Invoice ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 2.การจ่ายสินค้า ตรวจนับการจ่ายสินค้าตามคำสั่งขายที่ได้รับให้ถูกต้อง ครบถ้วน 3.การจัดส่งสินค้าขึ้นรถ ตรวจนับสินค้าให้ครบถ้วนก่อนนำขึ...

บริษัท โอลิมเปียไทย จำกัด
2 อัตรา
15 Jul 19
  223 Positions      
Sort By 
Disability Jobs