JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  214 Positions      
Sort By 
1 . Chief Store/เจ้าหน้าที่ คลังวัสดุ อุปกรณ์ (Site งานก่อสร้าง)
- เบิกจ่ายวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง - จัดสรรพื้นที่สำหรับการ วางวัสดุ อุปกรณ์ - ตรวจนับ และจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ - จัดทำรายงานเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ประจำเดือนและประจำสัปดาห์...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาจากประสบการณ์)
17 Aug 19
2 . Operations Expert
ภาพรวมของงาน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าคงคลัง คุณทราบถึงความพึงพอใจของการได้สัมผัสผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Apple ดียิ่งกว่าใคร ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคุณที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจเช่นเดียวกับคุณ ...

Apple Inc.
17 Aug 19
3 . พนักงานแพ็คสินค้า ปฏิบัติงานทีถนนเพชรบุรี (ใกล้ท่าเรืือชิดลม)
1.แพ็คสินค้า, นับสต็อค, จัดเรียงและจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 2.จัดส่งสินค้าตามจุดที่หัวหน้างานมอบหมาย 3.จัดทำข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 13,000 + เบี้ยขยัน
17 Aug 19
4 . คลังสินค้า
- จัดเรียงสินค้า แพ็คสินค้า - ยกสินค้า - ดูแลสต็อกสินค้า - ทำงานเป็นทีม

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
3 Position
Salary 11,000-13,000
17 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า / Warehouse Officer รับสมัครด่วน !
1.ตรวจรับสินค้าเข้าระบบคลังสินค้าโดยตรวจสินค้าที่ทำการรับเข้าจริงกับเอกสารที่ทำการส่งมอบ 2.จัดเก็บสินค้าหลังจากที่ตรวจรับบสินค้า โดยจัดเก็บเข้าพื้นที่กำหนด 3.การจัดสินค้า โดยจัดสินค้าตามเอกสารการเบิ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2 Position
Salary 9,000 - 15,000 บาท
17 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่อะไหล่รถยนต์ (มาสด้า สาขาวิภาวดี)
1. จ่ายอะไหล่ให้กับช่างยนต์ตามเอกสารรายการเบิก 2. บันทึกรายการเบิก-จ่ายอะไหล่ 3. สั่งซื้อและรับผิดชอบการจัดเก็บอะไหล่ 4. ตรวจเช็คสต๊อกประจำเดือน 5. จำหน่ายอะไหล่ให้ลูกค้า

บริษัท แปซิฟิคไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด (เวิร์นส์ ออโตโมทีฟ)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่งานพัสดุสำนักงานและคลังอะไหล่รับสมัครด่วน !
- ดูแล และ ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน - ดูแลและ ควบคุมการเบิกจ่ายอะไหล่ในShopช่าง - ติดต่อประสานงานในการรับของ/สั่งของเข้าคลังสินค้า - จัดทำรายงานและสรุปเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ดูแลการเบิก...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
1 อัตรา
17 Aug 19
8 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.) จัดสินค้า รับสินค้า จ่ายสินค้า  2.) ตรวจนับสินค้าภายในบริษัท  3.) ประสานงานกับแผนกต่างๆ

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
หลายอัตรา
Salary 10,000 - 15,000
17 Aug 19
9 . ผู้ช่วย Audit warehouseรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบคลังสินค้า 2.นับสินค้าและประสานงานกับแผนกต่างๆ 3.Audit and QC Process การทำงานของฝ่ายคลังสินค้า 4.ทำรายงาน Stock เสนอผู้บริหาร

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
3 อัตรา
Salary 13,000 - 15,000
17 Aug 19
10 . Audit warehouseรับสมัครด่วน !
1. เข้าตรวจสอบงานในฝ่ายคลังสินค้าทุกแผนก 2. สุ่มตรวจนับสินค้าภายในคลังสินค้าทุกเดือน 3. ร่วมควบคุมการโหลดสินค้าขึ้นรถส่งสินค้า 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 5. ปฎิบัติตามกฎระเบียบข...

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000
17 Aug 19
11 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- เคลื่อนย้าย, จัดเก็บ - ทำเอกสารเบิกจ่าย - จัดพื้นที่เก็บสินค้า - จัดทำรายงานสต๊อกสินค้า

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
17 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
-เปิดบิลขาย(เปิดบิลขายเป็นหลัก) รับคืนสินค้า จัดออเดอร์ เพื่อส่งให้ลูกค้า ค้าปลีก ค้าส่ง ออนไลน์ -จัดการระบบคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ -นับสต๊อกสินค้า - ประสานงานกับฝ่า...

บริษัท โพซิทีฟ อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
13 . สต็อคอะไหล่เครื่องประดับ / Stock Finding
1.ปฏิบัติงานด้านการตรวจเช็คสินค้าเข้า-ออก ภายในแผนกให้มีความถูกต้อง 2.รับเข้า-จ่ายออก ภายในแผนกให้มีความถูกต้อง 3.ควบคุมการรับ-จ่าย วัสดุ อุปกรณ์ตามใบเบิก

บริษัท ดอนนาเจมม่า จิวเวลเลอรี่ จำกัด
2 ตำแหน่ง / Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์
17 Aug 19
14 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- จัดเช็คสต็อกของในบริษัท - จ่ายสินค้าภายในโรงงาน - เช็คยอดคงเหลือของสินค้า

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
15 . Store
- เบิก จ่าย เช็ค ตรวจสอบ อะไหล่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ - เช็ค Stock

บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงการ
17 Aug 19
16 . พนักงานคลังสินค้า (เพศชาย / หญิง วุฒิ ม.3 ถึง ป.ตรี - ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- รับ-จ่ายสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของคลังสินค้าตามระบบ 5ส. - จัดแพ็คสินค้า - บันทึกและจัดทำรายงานประจำวัน

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
3 อัตรา
Salary N/A
17 Aug 19
17 . เช็คเกอร์
1.จัดสินค้าตามใบเบิก โดยแยกตามแฟ้มงานให้ถูกต้อง และตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นอีกครั้ง 2.จัดเก็บสินค้าภายในคลังให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย 3.ตรวจนับสินค้าให้ถูกต้อง 4.บันทึกข้อมู...

บริษัท สินสมบูรณ์ เทรดดิ้ง จำกัด
1 (ด่วนกรอกใบสมัคร,สัมภาษณ์ ทราบผลทันที)
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
18 . พนักงานคลังสินค้า / ธุรการคลังสินค้า (ม.3-ปวส) สอบถามโทร 083-0978284รับสมัครด่วน !
พนักงานคลังสินค้า หน้าที่ - ตรวจนับสินค้าตามจำนวนที่ถูกต้อง - คัดแยกประเภทและจัดเก็บตามหมวดหมู่ - จัดส่งสินค้าตามรายการ พนักงานธุรการคลังสินค้า หน้าที่ - ดูแลเอกสารรับ-จ่ายสินค้าในคลัง - บัน...

บริษัท ล้ำยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
5 Position
Salary 9,750-11,000 บาท
17 Aug 19
19 . พนักงานคลังสินค้าและคนส่งของรับสมัครด่วน !
- ดูแลรักษาความสะอาดภายในคลังสินค้า - จัดสินค้าตามใบสั่งสินค้า - จัดเรียงสินค้าเข้าขั้น - ติดรถขนส่ง

บริษัท โชว์จุ่งกรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Aug 19
20 . พนักงานคลังสินค้า/สโตร์
- จัดสินค้าตามออเดอร์ ดูแลการรับเข้า-เบิกจ่ายสินค้า - ตรวจนับสต๊อกสินค้า จัดเรียงสินค้าในสต๊อก และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ทีซีที เอสเซสโซรี่ จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000 บาท
17 Aug 19
  214 Positions      
Sort By 
Disability Jobs