JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  231 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานหยิบสินค้า (Picker)
- หยิบ จัดสินค้า ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ - ตรวจเช็คสินค้าประจำวัน (Cycle Count) - ตรวจเช็ควันหมดอายุของสินค้า - จัดสินค้าในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองให้เป็นระเบียบ - ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ทำงาน

บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด
5 Position
Salary Negotiable
26 Aug 19
2 . พนักงานตรวจสอบสินค้า (Checker)
- ตรวจเช็คสินค้าให้ถูกต้องตามประเภทและจำนวน ตามใบสั่งซื้อ - จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นระเบียบ - รับผิดชอบอุปกรณ์และพื้นที่ทำงานของตนเองให้สะอาด เป็นระเบียบ

บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด
5 Position
26 Aug 19
3 . Transport Supervisor
1 ควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบการวางแผนการเดินรถำ ให้ทุกขั้นตอนการปฏิบัติ งานสอดคล้องกับข้อกำหนดในระบบมาตรฐานของบริษัท 2 วางแผนกำลังคนให้เหมาะสม และเพียงพอกับการปฏิบัติงาน รวมถึงตรวจ ...

บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด
3 Position
26 Aug 19
4 . พนักงานคลังสินค้า (เพศชาย / หญิง วุฒิ ม.3 ถึง ป.ตรี - ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- รับ-จ่ายสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของคลังสินค้าตามระบบ 5ส. - จัดแพ็คสินค้า - บันทึกและจัดทำรายงานประจำวัน

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
3 อัตรา
Salary N/A
26 Aug 19

บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
26 Aug 19
6 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- รับสินค้า - จัดเก็บสินค้า - เบิกสินค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - เป็นลูกจ้างประจำรายวัน

บริษัท ไทยออสนอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
26 Aug 19
7 . พนักงานสโตร์ (เช็คเกอร์)รับสมัครด่วน !
- รับ/จ่าย สินค้า - บันทึกสต้อกการ์ด - ตรวจนับสินค้า - จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ต.กิจวิบูลย์เทรดดิ้ง จำกัด
1 Position
Salary 11,500 -13,000
26 Aug 19
8 . พนักงานสต๊อก
- เบิก วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ - เดินเอกสารภายในสำนักงาน - ติดต่อประสานงานภายนอก เช่น ส่งพัสดุ , ส่งสินค้า เป็นต้น - แพ็คของ , เช็คสินค้า - จัดสินค้าตามใบเสนอราคาจากฝ่ายขาย - อื่นๆ ตามได้รั...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
26 Aug 19
9 . พนักงานสต๊อคสินค้ารับสมัครด่วน !
-ทำการตรวจรับสินค้า โดยการเปิดหีบห่อตรวจนับ และจดบันทึกว่าเป็นของที่อันตรายในการจัดเก็บหรือไม่ หรือมีความเสียหาย หรือสภาพชำรุดหรือไม่ -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ดูแล...

KINGTECH DECORATION & ENGINEERING CO., LTD.
1 อัตรา
Salary 15,000 บาท
26 Aug 19
10 . Chief Store/เจ้าหน้าที่ คลังวัสดุ อุปกรณ์ (Site งานก่อสร้าง)
- เบิกจ่ายวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง - จัดสรรพื้นที่สำหรับการ วางวัสดุ อุปกรณ์ - ตรวจนับ และจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ - จัดทำรายงานเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ประจำเดือนและประจำสัปดาห์...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาจากประสบการณ์)
26 Aug 19
11 . Operations Expert
ภาพรวมของงาน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าคงคลัง คุณทราบถึงความพึงพอใจของการได้สัมผัสผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Apple ดียิ่งกว่าใคร ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคุณที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจเช่นเดียวกับคุณ ...

Apple Inc.
26 Aug 19
12 . พนักงานแพ็คสินค้า ปฏิบัติงานทีถนนเพชรบุรี (ใกล้ท่าเรืือชิดลม)
1.แพ็คสินค้า, นับสต็อค, จัดเรียงและจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 2.จัดส่งสินค้าตามจุดที่หัวหน้างานมอบหมาย 3.จัดทำข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 13,000 + เบี้ยขยัน
26 Aug 19
13 . สต็อคอะไหล่เครื่องประดับ / Stock Finding
1.ปฏิบัติงานด้านการตรวจเช็คสินค้าเข้า-ออก ภายในแผนกให้มีความถูกต้อง 2.รับเข้า-จ่ายออก ภายในแผนกให้มีความถูกต้อง 3.ควบคุมการรับ-จ่าย วัสดุ อุปกรณ์ตามใบเบิก

บริษัท ดอนนาเจมม่า จิวเวลเลอรี่ จำกัด
2 ตำแหน่ง / Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์
26 Aug 19
14 . พนักงานสโตร์ รับสมัครด่วน !
งานคลังสินค้า -ดูแลการรับเข้า-เบิกจ่ายสินค้า -ตัดสต๊อกสินค้าในระบบและสต๊อกการ์ด -ตรวจนับสินค้าตามเวลาที่กำหนด -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 19
15 . พนักงานธุรการ ประสานงานการส่งสินค้า
1. จัดสินค้าและแพคสินค้าใส่กล่องตามออเดอร์ 2. ตรวจรับสินค้าเข้าคลัง 3. ประสานงานกับพนักงานส่งสินค้า 4. จัดเรียงสินค้าในคลังสินค้าให้เรียบร้อย

Supply Gallery Co., Ltd.
1 Position
Salary 12,000 - 15,000 บาท
26 Aug 19
16 . หัวหน้าแผนกคลังวัตถุดิบรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายวัตถุดิบให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 2. ควบคุมดูแลการบันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายวัตถุดิบให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 3. ควบคุมการจัดเก็บวัตถุดิบและพื้นที่การจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้อย...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Aug 19
17 . พนักงานคลังสินค้า
- ดูแลรับผิดชอบ การรับ-จ่ายสินค้า, ตรวจสอบสินค้าคงคลัง

บริษัท แกรนด์ฟินิกซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
26 Aug 19
18 . พนักงานคลังสินค้า
1.การเบิก-จ่ายของคลังสินค้าให้ถูกต้อง 2.ตรวจนับสินค้าประจำเดือน 3.แพ็คสินค้า 4.ตรวจเช็ควันเดือนปีสินค้า และบันทึกลงระบบ 5.ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท บีส์นีส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 12,000 -13,000
26 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่ผลิตประจำคลังสินค้า(ทองหล่อ23)
- เตรียมความพร้อมของพื้นที่ อุปกรณ์ในการผลิต และความสะอาดตามหลักสุขลักษณะในการทำงานแต่ละวัน - รับ จัด กระจายสินค้า และบันทึกการรับสินค้า และการกระจายสินค้าให้ถูกต้อง - บรรจุสินค้าในภาชนะที่ถูกต้องเห...

บริษัท ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
26 Aug 19
20 . Inventory Audit Officerรับสมัครด่วน !
- ตรวจนับสินค้าตามสาขาและคลังสินค้า - จัดทำรายงานการตรวจนับและกระทบยอด - ตรวจเอกสารในระบบของบริษัท เพื่อส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ

บริษัท บูทรูม จำกัด
1 อัตรา
26 Aug 19
  231 Positions      
Sort By 
Disability Jobs