JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  226 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
รถโฟล์คลิฟท์ได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ตรวจเช็คสินค้า และ รับสินค้าเข้า-ออก จัดเรียงสินค้าเข้าที่จัดวาง รับเข้า Stock ในระบบ มีการวางแผนสต๊อกสินค้าให้มีคุณภาพ ตวรจสอบอุณภูมิห้องเย็นก่อนนำเข้า ตรวจ...

บริษัท บุษยาธรพืชผล จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
2 . พนักงานขับรถขนส่งสินค้า
• ขนส่งสินค้าไปส่งให้กับลูกค้าตามใบส่งมอบในสภาพพร้อมขาย • นำใบรับสินค้าให้ลูกค้าเซ็นชื่อหลังจากส่งมอบและนำกลับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง • ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรม • ง...

บริษัท ถนอม ฟาร์มา ดิสทริบิวชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง หรือ ตามประสบการณ์
24 Aug 19
3 . พนักงานคลังสินค้า (เพศชาย / หญิง วุฒิ ม.3 ถึง ป.ตรี - ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- รับ-จ่ายสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของคลังสินค้าตามระบบ 5ส. - จัดแพ็คสินค้า - บันทึกและจัดทำรายงานประจำวัน

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
3 อัตรา
Salary N/A
24 Aug 19
4 . Chief Store/เจ้าหน้าที่ คลังวัสดุ อุปกรณ์ (Site งานก่อสร้าง)
- เบิกจ่ายวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง - จัดสรรพื้นที่สำหรับการ วางวัสดุ อุปกรณ์ - ตรวจนับ และจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ - จัดทำรายงานเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ประจำเดือนและประจำสัปดาห์...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาจากประสบการณ์)
24 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่ตรวจนับ แผนกวางแผน
1. ควบคุมสต๊อกสินค้า 2. ตรวจนับสินค้า เข้า - ออก และสินค้าคงเหลือ 3. ตรวจสอบคุณภาพสินค้า เข้า – ออก 4. ประสานงานกับแผนกต่างๆภายในองค์กร 5. ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพทำงานตามระบบที่บริษัทวางไว้อ...

บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ สตีล (อึ้งเชียงหมง) จำกัด
Salary 11,000 - 16,000 บาท
24 Aug 19
6 . Operations Expert
ภาพรวมของงาน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าคงคลัง คุณทราบถึงความพึงพอใจของการได้สัมผัสผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Apple ดียิ่งกว่าใคร ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคุณที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจเช่นเดียวกับคุณ ...

Apple Inc.
24 Aug 19
7 . พนักงานแพ็คสินค้า ปฏิบัติงานทีถนนเพชรบุรี (ใกล้ท่าเรืือชิดลม)
1.แพ็คสินค้า, นับสต็อค, จัดเรียงและจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 2.จัดส่งสินค้าตามจุดที่หัวหน้างานมอบหมาย 3.จัดทำข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 13,000 + เบี้ยขยัน
24 Aug 19
8 . พนักงานคลังสินค้า
- ดูแลรับผิดชอบ การรับ-จ่ายสินค้า, ตรวจสอบสินค้าคงคลัง

บริษัท แกรนด์ฟินิกซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าUrgently Required !
- ตรวจสอบจำนวนและคุณภาพเพื่อรับสินค้าเข้าในคลังสินค้า - คุมการขึ้นสินค้า เพื่อขึ้นรถบรรทุกในแต่ละวัน - รวบรวมใบเบิกสินค้า ใบขอตัวอย่างทุกรายการ - ตรวจนับสินค้าในคลังให้ยอดจริงตรงกับข้อมูลในระบบ - ...

บริษัท สยาม ควอลิตี้ เกรน จำกัด
5 Position
24 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า / Warehouse Officer รับสมัครด่วน !
1.ตรวจรับสินค้าเข้าระบบคลังสินค้าโดยตรวจสินค้าที่ทำการรับเข้าจริงกับเอกสารที่ทำการส่งมอบ 2.จัดเก็บสินค้าหลังจากที่ตรวจรับบสินค้า โดยจัดเก็บเข้าพื้นที่กำหนด 3.การจัดสินค้า โดยจัดสินค้าตามเอกสารการเบิ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2 Position
Salary 9,000 - 15,000 บาท
24 Aug 19
11 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า รับสมัครด่วน !
- จ้ดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่และสถานที่จัดเก็บ - เบิกจ่ายสินค้าให้ถูกต้องตามใบ order - ตรวจนับสินค้าตามเอกสารรับเข้า - ควบคุมดูแลสต็อคสินค้า - บริหารจัดการด้านสต้อคสินค้า และพื้นที่

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Aug 19
12 . หัวหน้าแผนกคลังวัตถุดิบรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายวัตถุดิบให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 2. ควบคุมดูแลการบันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายวัตถุดิบให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 3. ควบคุมการจัดเก็บวัตถุดิบและพื้นที่การจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้อย...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
13 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- เคลื่อนย้าย, จัดเก็บ - ทำเอกสารเบิกจ่าย - จัดพื้นที่เก็บสินค้า - จัดทำรายงานสต๊อกสินค้า

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
24 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่สโตร์ (ไซต์งานก่อสร้าง) รับสมัครด่วน !
1. ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ 2. จ่ายวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้รับเหมา 3. จัดทำสต๊อกวัสดุอุปกรณ์ 4. แจ้งความต้องการซื้อหรือหามาซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นใช้งาน 5. จัดทำเอกสารงานสต๊อก 6. งานอื่นๆตามได้รั...

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
2 อัตรา (ด่วน)
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
15 . พนักงานคลังสินค้า
1. รับเข้าวาล์วอุตสาหกรรม 2. ตรวจเช็คสภาพและการใช้งานของวาล์ว 3. เบิก-จ่ายวาล์ว 4. เช็คสต๊อกวาล์วประจำเดือน/ปี 5. ซ่อมแซมวาล์ว

บริษัท โหย่ง เฉียง (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
16 . พนักงานคลังสินค้า
- จัดสินค้าตามใบสั่งซื้อสินค้า เพื่อนำส่งในแต่ละวัน - จัดเก็บสินค้าเข้าคลัง แยกตามหมวดหมู่ของสินค้า - รับสินค้าเข้า - รับคืนสินค้า - เช็คสต๊อกประจำเดือน, ประจำปี - ควบคุมสต๊อกสินค้า - งานอื่นๆ ที...

บริษัท บี.โอ.ที. จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์
- ตรวจเช็คจำนวนสินค้า และ บันทึกสรุปยอดสินค้า ทั้งขาเข้า-ออก - จัดเตรียมสินค้าตามลำดับ วันและเวลา ตามหมายกำหนดการส่งมอบสินค้า - ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คิง โปรดัค คอนโทรล จำกัด
1 Position
Salary 9,000 - 13,000 บาท / เดือน
24 Aug 19
18 . พนักงานเช็คเกอร์ (ถ.หทัยราษฏร์)
- ตรวจเช็คสินค้าตามขั้นตอนการทำงาน - ตรวจสอบสต็อกสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบเอกสารการเบิก จ่ายสินค้าให้ถูกต้อง - ควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย ต้องมาสัมภาษณ์งานที่ สำนักงานใหญ่ บจก.คิงบา...

บริษัท คิงบางกอก อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า (ประจำที่ กทม.)
- ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าก่อนส่งถึงลูกค้า - จัดส่งสินค้าถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว - ตรวจสอบเอกสารการจัดส่งให้มีความถูกต้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
20 . เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสินค้ารับสมัครด่วน !
1.แยกสินค้าเข้าสายการเดินรถ พร้อมทั้งจดบันทึกในรายงาน 2.ตรวจเช็คสินค้าเพื่อกระจายตามศูนย์บริการ 3.โหลดสินค้าขึ้นรถ สถานที่ปฏิบัติงาน ถนนพระราม 3 ซอย 37 ใกล้แยกท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ รถโดยสารที่ผ่าน...

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
หลายอัตรา
Salary 11,000 ขึ้นไป
24 Aug 19
  226 Positions      
Sort By 
Disability Jobs