JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  30 Positions      
Sort By 
1 . Contact Center Platform Officer
- ร่วมวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมลูกค้าที่ติดต่อ Contact Center ผ่านช่องทาง Social Media & AI Chatbot / Voice Bot - ร่วมกัน Design Call Flow และ Business เพื่อรองรับการติดต่อ Contact Center ผ่า...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
18 Sep 19
2 . Credit Assessment Supervisor - Chief
จัดทำรายงาน และ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก Datawarehouse / Cognos system เพื่อเสนอต่อหัวหน้างาน และ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการข้อมูลให้หน่วยงานอื่นๆ

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
1 Position
Salary N/A
18 Sep 19
3 . Java Developer (25K – 40K) (SDG-36409)
- To be responsible for overall system developing from requirement definition to trial at client site - Complete the software development of web application, including participation in requirements g...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 Position
Salary 25,000–40,000THB
18 Sep 19
4 . Investment Analyst/นักวิเคราะห์
-นำเสนอข้อมูลข่าวสาร บทวิเคระห์เชิงลึก ให้แก่ผู้บริหารและแนะนำผู้ลงทุน -ติดตามข้อมูลข่าวสาร งบการเงิน ข่าวเศรษฐกิจ สังคม การเมืองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท จีแคป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
5 . MIS Database รับสมัครด่วน !
-ทดสอบระบบการทำงานของ Website ต่างของบริษัท -ประสานงานกับลูกค้าในการส่งผลการทดสอบ -Training การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ให้กับ User -จัดทำเอกสาร Test Case Test Result -ประสานงานกับฝ่ายโปรแกรมเมอร์เมื่...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามความสามารถ
18 Sep 19
6 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ(Data Scientist)
1.ศึกษาข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า 2.ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการของลูกค้าในช่องทางต่างๆ เพื่อนำมาวางแผนและออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ ให้คำแนะนำ และเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับปรุง ในการสนับสนุนระบบและ...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
7 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ(Data Scientist)
1.จัดทำกลยุทธ์และแผนการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 2.ควบคุมระยะเวลาการทำงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 3.จัดทำสรุปรายงาน และ ประเมินผลงานทั้งรูปแบบ Excel, Paper ฯลฯ 4.บริหาร...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
8 . Data Analytics
- พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล - ทำ BI, DWH, Data Analytics, MIS Report

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
18 Sep 19
9 . พนักงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ศูนย์ลุมพินี
1.ปฏิบัติงานตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย 2.รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ 3.รายงานความคืบหน้าของผลการตรวจสอบ 4.ปรับปรุง พัฒนา ความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง 5.ประสาน...

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามฐานเงินเดือนบริษัทและประสบการณ์
18 Sep 19
10 . Actuarial Officer
- ร่วมอยู่ในทีมพัฒนา New Actuarial Software and IFRS17 - จัดทำรายงานหรือข้อมูลเพื่อสนับสนุนและสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ (ฝ่ายช่องทางการขาย,ฝ่ายบัญชี,ผู้สอบบัญชี,Pricing actuarial,สำนักบริหารความเสี...

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
11 . ด่วนๆ Credit Risk Analyst ใกล้MRTเพชรบุรี เงินเดือน 30K.สนใจไลน์ 0625907300คุณพีรับสมัครด่วน !
- Credit risk experience in banking industry is desired - Support and verify potential clients’ application information - Proficiency with Microsoft excel - Experience with any programming (R or P...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary 25,000 - 30,000 บาท
18 Sep 19
12 . SAP Specialistรับสมัครด่วน !
- ดูแล และ แก้ไขปัญหา ระบบ ERP SAP HANA - พัฒนา รายงาน,ฟอร์มและโปรแกรม ตามความต้องการของธุรกิจ - ฝึกอบรมพนักงานในเรื่อง ERP

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง/ประสบการณ์
18 Sep 19
13 . เจ้าหน้าที่บริหาร วิเคราะห์ข้อมูล (Data Scientist)
เจ้าหน้าที่บริหาร วิเคราะห์ข้อมูล (Data Scientist) หน่วยงาน : Collection, Credit Analyst • จัดข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น Performance Report, Collection Report, KPIs etc. • รวบรวมข้อมูล ...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
5 Position
18 Sep 19
14 . Data Warehouse (SQL Server)
• ดึงข้อมูลจากระบบ SQL Server • บริหาร และจัดการข้อมูล Data base (SQL Server) • จัดทำ และกระจายข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • สรุป Reports Performance (Collection)

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
1 Position
18 Sep 19
15 . เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติ-MTM
- จัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย เข้าระบบ Activity - ตรวจสอบความถูกต้องใบแจ้งหนี้ค่าส่งเสริมการขายกับใบอนุมัติกิจกรรมส่งเสริมการขาย - จัดทำรายงาน สรุปค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายประจำเดือน - ประสา...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Sep 19
16 . System Development Specialist
พัฒนาฐานข้อมูล ระบบ และรายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนทีมงานขาย ทีมงานการตลาด ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขนส่ง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลการทำงานในทุกๆ ด้าน ทุกๆ มุม อันจะเป็นผลให้รู้สถานะผลงานปัจจุบัน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
18 Sep 19
17 . Business Analyst Officer/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์กระบวนการธุรกิจ รับสมัครด่วน !
1. จัดทำรายงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และวิเคราะห์เพื่อนำเสนอแนวทางการปรับปรุงงานต่อผู้บริหาร 2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และระหว่างบริษัทในกลุ่ม ในการนำนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานไปสู...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
18 . เจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการชำระเงิน (Data Analyst)
• รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการเดินรถไฟฟ้า การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลโดยการเขียนโปรแกรมเพื่อตอบปัญหาข้อมูลธุรกิจด้านบัตรโดยสารแล...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
19 . Data Analytic - Enterprise search platform specialist.รับสมัครด่วน !
1. Implement and support data analytic tool 2. Integrate tool to current customer application to perform search platform or data analytic tool 3. Custom Dashboard follow customer's requirement 4. D...

Proscope Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000 - 25,000
17 Sep 19
20 . Senior Database Administrator
• Design and present database solution to customers • Collaborate with network and infrastructure teams to revise and design database architecture • Maintain, support and manage database on RDBMS pl...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
2 Position
16 Sep 19
  30 Positions      
Sort By 
Disability Jobs