JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  316 Positions      
Sort By 
1 . IT Admin ดูแล เวบไซส์ การทำตลาดออนไลน์
ทำงาน Admin ด้าน IT มีความเข้าใจในการเขียน website เบื้องต้นโดยเฉพาะ wordpress มีความเข้าใจในการทำ SEO รู้จักการวิเคราะห์ key words งานอื่นๆด้าน IT

บริษัท ควัลลิกก์ จำกัด
1 Position
Salary 13,000-16,000
17 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานระบบคอมพิวเตอร์ประจำฝ่ายบริหาร - ดูแลงานแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ - ดูแลงานโฉนดที่ดิน

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
17 Jun 19
3 . กราฟิกดีไซน์และสารสนเทศรับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน ออกแบบงานกราฟฟิกต่างๆ ของคลินิก, เตรียมข้อมูลนำเสนอในรูปแบบ Power Point, ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์โดยรวมของคลินิก และ ตอบข้อมูลข่าวสารลูกค้าทางออนไลน์

V Plast Clinic
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
17 Jun 19
4 . IT Programmer ( ประจำนิคมฯปิ่นทอง ชลบุรี )
-Development and Customize Program Syteline8.0.2/ Other Program (Form and Report) และโปรแกรมมีความถูกต้องสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลต่อได้ -ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาในส่วนของการใช้งาน Program ERP Syte...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
Pinthong Industrial (Project 1) Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน IT Risk (ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ)
1.พัฒนากระบวนการ มาตรฐาน และเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกำหนดรายการความเสี่ยง และ แผนงานในการพัฒนากระ...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ IT ธนาคารกสิกรไทยอาคารแจ้งวัฒนะ รับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบของทางธนาคาร - ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของฝ่ายงานให้เป็นปัจจุบัน - ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล - Query ข้อมูลออกเป็น Report เพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ติด...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
10 Position
Salary 13,000 ขึ้นไป (ผลตอบแทนตามความสามารถ)
17 Jun 19
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการ IT ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
- บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบของทางธนาคาร - ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของฝ่ายงานให้เป็นปัจจุบัน - ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล - Query ข้อมูลออกเป็น Report เพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ติด...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
5 อัตรา
Salary 14,000 - 16,000
17 Jun 19
8 . AIS Fibre Contact Center (สัมภาษณ์ผ่าน เริ่มงานทันที)Urgently Required !
- เป็นผู้ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล, นำเสนอสินค้า โปรโมชั่น แพคเกจ และบริการของ AIS Fibre รวมทั้งแจ้งผลดีที่ลูกค้าจะได้รับ - แก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือให้แก่ลูกค้าทางด้าน Technic Broadband Network ...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 17,000++
17 Jun 19
9 . เจ้าหน้าที่ IT Support (เงินเดือน 15,000 - 20,000)รับสมัครด่วน !
1. ติดตั้งดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ระบบ Window SQL รวมถึงระบบความปลอดภัยด้านสรสนเทศ 2. ดูแล และควบคุมระบบ POS Selling System (Point Of Sale) ประสานงานกับทางโปรแกรมเมอร์ เพื่อพัฒนาระบบ ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000
17 Jun 19
10 . IT Support
• In-charge of IT systems & network operations, hardware devices and software applications. • Provide support to end users on a variety of technical issues (e.g. computer virus information IT system...

Saraff Global of Companies Co., Ltd.
10 อัตรา
17 Jun 19
11 . IT Supportรับสมัครด่วน !
- Infrastructure & Network • ดูแล บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในความรับผิดชอบของแผนก • ดูแล บำรุงรักษา ระบบเครือข่ายภายใน • อำนวยความสะดวกในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุ...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
12 . IT Infrastructure (Staff - Sr.Staff)
- ดูแลระบบ Network,Server - ออกแบบ พัฒนาและการติดตั้ง รวมถึงสนับสนุนงานทางด้านเครือข่ายในระหว่างวัน - ออกแบบ ติดตั้งการให้บริการทางด้านสื่อสารของนะบบโทรศัพท์แบบ VoIP - ดูแล จัดการระบบเครือข่ายของบ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่วิศวกรเครือข่าย / Network Engineerรับสมัครด่วน !
1.ติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย และสำรองข้อมูล 2.วางแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและปฏิบัติจริง 3.วางแผนบริหารจัดการระบบเครือข่าย 4.ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย 5.ตั้งค่า ติดตั้ง ออกแ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 30,000 บาท
17 Jun 19
14 . เจ้าหน้าที่ IT Support Onsite (เพศชาย) ประจำจังหวัดระยองรับสมัครด่วน !
1. ลงโปรแกรมให้ลูกค้า 2. สอนการใช้งานโปรแกรมให้ลูกค้า 3. ติดตามวิเคราะห์แก้ปัญหางานให้ลูกค้า 4. เยี่ยมลูกค้า 5. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 13,000-17,000 บาท
17 Jun 19
15 . เจ้าหน้าที่ระบบฐานข้อมูล / Database Administratorรับสมัครด่วน !
1.ติดตั้งระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2.กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานฐานข้อมูล และตรวจสอบการเข้าถึง 3.จัดสรรฐานข้อมูลให้เพียงพอต่อการใช้งาน 4.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาฐานข้อมูล 5.มอนิเตอร์และปรับปรุงฐานข้อ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 30,000 บาท
17 Jun 19
16 . เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า/ IT Helpdesk Support (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)รับสมัครด่วน !
1. แก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้นให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ แจ้งอีเมล์ และแนะนำวิธีการใช้งาน 2. ประสานงานแผนกต่างๆ Support IT , PC , Sales และช่างเทคนิคเพื่อแก้ปัญหา 3. ประสานงานแผนกต่างๆ Support และ ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 13,000 - 20,000 บาท
17 Jun 19
17 . System Administrator
• Selecting, implementing, supporting, maintaining and upgrading of the hardware and software of server and storage systems. • Installing, supporting and maintaining new server hardware and software ...

Trax Intertrade Co., Ltd.
1 Position
17 Jun 19
18 . System Engineer - Vmware / ServerUrgently Required !
System Engineer - Vmware / Server Location: Chamchuri square

Dimension Data (Thailand) Co.,Ltd.
2 Position
Salary 25,000
17 Jun 19
19 . System Engineer (Cloud Security)Urgently Required !
- Basic knowledge in Cloud AWS, AZure and Palo Alto. - Implement duration and engineer operation.

Dimension Data (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary Negotiate
17 Jun 19
20 . System Admin (Linux) BTS อารีย์ - Welcome New Graduated.Urgently Required !
- Operation of Linux OS infrastructures including local user administration and Active Directory-integrated - Participate in after-hours monthly patching rotation - Collaborate with the rest of the...

Dimension Data (Thailand) Co.,Ltd.
5 Position
Salary 18,000-20,000
17 Jun 19
  316 Positions      
Sort By 
Disability Jobs