JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  74 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย IT for M-Senko by MK บางนาตราด กม.21
-ดูแลงาน IT ระบบ Server,Network -ติดต่อประสานงานกับสำนักงานใหญ่ -ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
2 . System Analyst (SA) รับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน 1. วิเคราะห์ระบบ ออกแบบ flow การทำงาน ออกแบบ UX-UI และ Diagram ต่างๆ ใน Application 2. ประสานงานและแก้ปัญหาร่วมกับ Application Developer และ User เพื่อให้งานออกมาตาม Requirement 3.จัดทำ...

Thailand YellowPages
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
18 Sep 19
3 . Configuration and Deploy Management
- Coordinate relevant stakeholder on meeting to explore/assess impact regarding IT System establish (New or Change) as authorized to logging change record, and up-to-date progress and status. - Work ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
4 . Business Analyst
1. ศึกษา รวบรวม และทำความเข้าใจในรายละเอียดของ requirements รวมถึงผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท (Business Impact) 2. วิเคราะห์ และการจัดทำเอกสาร software specification ซึ่งเกี่ยวข้องก...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
5 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
18 Sep 19
5 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน / System Analystรับสมัครด่วน !
1.ออกแบบและวางระบบงานจากผลิตภัณฑ์มาตราฐาน ของบจก.วิศวกรรม ซอร์ฟแวร์ เพื่อประยุกต์ให้เข้ากับระบบงานของลูกค้า 2.วิเคราะห์ระบบงาน เขียนวัตถุประสงค์ และกำหนดขอบเขตงาน ให้ครอบคลุมระบบงานทั้งหมด 3. จัดทำเ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบกาณ์และความาสามารถ
18 Sep 19
6 . Business Intelligence รับสมัครด่วน !
•อ่าน วิเคราะห์ และกำหนดคุณสมบัติข้อมูลบนโซเชียลมีเดียด้วยการใช้เครื่องมือที่จัดหาให้ (คุณสมบัติเช่น หมวดหมู่ คุณลักษณะ ประเภท เป็นต้น) ให้อยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้ต่อยอดงานวิเคราะห์ได้ •รับผิดชอบในส่ว...

บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์ ตามความสามารถ
18 Sep 19
7 . Software Project Coordinator(contract 6 months - renew)-BTS Morchit -KG
Responsibilities: •Determine time frame and relevant resource in project schedule for the projects sold. •Determine all necessary tasks needed in each step of project implementation. •Pres...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
2 Position
Salary 30,000-45,000
18 Sep 19
8 . ****Senior System Administrator (Linux/Windows)******
- Solution design & prepare document. - Help customer on migration to Nipa public cloud. - Provide technical guidance in order to elevate customer application working process to become fully effect...

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
2 Position
Salary 40,000-60,000
18 Sep 19
9 . ****Junior System Administrator (Linux/Windows) ******
- Public cloud customer support. - Support day-to-day customer incidents. - Identify root causes in order to resolve issues. - Prepare documents for customer and related parties. - Public cloud ba...

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
2 Position
Salary 25,000-40,000
18 Sep 19
10 . System Enginer
- To support and maintaining clients, servers environment by installing, setting up, troubleshooting, and resolving technical issue. - To support and maintaining network, LAN, WAN by monitor, trouble...

กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)
Bang Plee Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary ตามตกลง+สวัสดิการดีมาก
18 Sep 19
11 . SAP B1 [Financial & Accounting] Consult
- รวบรวม จัดการ ดูแล requests ที่ได้รับ เตรียมแผนโครงการให้สอดคล้องกับ Road map - ดำเนินงานในโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด (Requirement Gathering, Research, Design, Development, and Testing, Rel...

กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)
Bang Plee Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary ตามตกลง+สวัสดิการดีมาก
18 Sep 19
12 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (System Resolution Officer ) ประจำสำนักงานบางนา
• รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ จากผู้ใช้ระบบ เพื่อนำมาใช้ในการทำโครงใหม่ หรือปรับปรุงโครงการที่มีอยู่ให้ดีขึ้น • ประสานงานกับผู้ใช้ระบบเพื่อกำหนดแผนงาน ขั้นตอน และข้อตกลงให้เข้าใจตรงกัน • ทำการทดส...

กรุงศรี ออโต้
18 Sep 19
13 . เจ้าหน้าที่บริหารระบบโครงการสารสนเทศ
1. งานดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ - ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา ในขั้นตอนการทำงานของระบบงาน กับผู้ใช้งาน - ดูแลระบบงานต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ / ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ในการแก้ไขปัญ...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
14 . System Analyst (Assistant Manager)
• สัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่อการพัฒนาระบบจาก User เพื่อนำมาพัฒนาองค์กร • กำหนดแผนงานและระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน • จัดทำเอกสารและวิเคราะห์ระบบงานสร้าง ER-Diagram • ทบทวนและยื่นข้อเสนอร...

Major Development Estate Co.,Ltd.
1 อัตรา
18 Sep 19
15 . Digitizer in Sriracha, Chonburi, Thailand (Permanent Job)
• Capitalize on current and next-generation technologies with an underlying principle of value and process improvement to drive competitive advantage • Proactively work with business users as a partn...

OMNI International Consultant Co.,Ltd.
1 Position
18 Sep 19
16 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ รับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ และพัฒนาระบบโปรแกรม SAP และโปรแกรมอื่นๆของบริษัท เพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินการของธุรกิจได้เป็นอย่างดี 2.ติดตาม ตรวจสอบการใช้งานของระบบที่ทำการพัฒนา พร้อมแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์ในการใช...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
18 Sep 19
17 . System & Project Management Officer
• รวบรวมความต้องการจากธุรกิจ พร้อมทั้งวิเคราะห์ และจัดทำเอกสารความต้องการระบบงาน (Requirement Document) เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบงานรองรับการดำเนินธุรกิจ • สื่อสารการเปลี่ยนแปลงระบบงาน และกระบวนการปฏิ...

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
18 . System Analyst (Software Business)
• ทำการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น SRS (Software Requirement Specification), Screen Mock Up ฯลฯ • ออกแบบฐานข้อมูลเพื่อให้รองรับกับความต้องการระบบ ของลูกค้า และจัดทำ...

AR Group บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด และบริษัทในเครือฯ
3 อัตรา
18 Sep 19
19 . System Analyst
-Complete the software development life cycle in requirement gathering, application design both frontend and backend, testing, deployment and maintenance. -Collaborate with stakeholders, both the dev...

บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด และ บริษัทในเครือ
2 อัตรา
Salary 20,000-40,000 บาท(พิจารณาตามประสบการณ์+ความสามารถ)
18 Sep 19
20 . System Analyst
- สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ เเละให้ความเห็นในระบบ ERP เเละ Application ต่างๆของบริษัทได้ - สามารถประสานงาน สื่อสาร บริหารจัดการระบบ ERP เเละ Application ต่างๆของบริษัทได้ - มีประสบการณ์ทางด้าน Syst...

บริษัท เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ 88 จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
  74 Positions      
Sort By 
Disability Jobs