JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  90 Positions      
Sort By 
1 . System Analysis Specialistรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการออกแบบระบบ - นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับระบบที่พัฒนาให้กับลูกค้า เป็นที่ปรึกษาของลูกค้า ในการออกแบบระบบ Software - ควบคุม ดูแลการทำงานของทีมพัฒน...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
Salary 50,000 - 80,000 บาท
25 Jun 19
2 . System Analystรับสมัครด่วน !
A. งานศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า - วางแผนวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม จัดเก็บข้อมูลได้มีประสิทธิ์ภาพ วิเคราะห์ข้อมูลจนเข้าใจความต้องการที่แท้จริง B. งานออกแบบและพัฒนา software - จัดทำเอ...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
Salary 30,000 - 45,000 บาท
25 Jun 19
3 . System Analysis
จัดเก็บความต้องการของผู้ใช้งานระบบได้ วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างและหน้าตาของระบบได้ มีทักษะในการเรียนรู้งานได้รวดเร็ว และมีความรู้รอบตัวสูง สามารถออกแบบการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของระบบได้ จด...

บริษัท อินสเปคชั่น จำกัด
1 Position
Salary 25,000-30,000
25 Jun 19
4 . System Engineer (IT Solution provider) 〔T01159〕
- Provides high-level technical expertise in support of pre-sales activities. - Lead project design, reviews, risk analysis and implementation phases. - Provides post-implementation technical suppor...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary Depend on experience
25 Jun 19
5 . System Staff ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย จ.อยุธยา
- แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับระบบ Warehouse Management System - จัดทำรายงาน Progress daily report โดยมีการตรวจสอบว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องถูกต้องแม่นยำ 100% - Set up & Implement ระบบใหม่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
2 อัตรา
25 Jun 19
6 . IT Support Officerรับสมัครด่วน !
1. ดูแลแก้ไข Software,Hardware คอมพิวเตอร์ภายในศูนย์การค้า 2. ดูแลรับผิดชอบระบบ Network ในองค์กร 3. ดูแลรับผิดขอบในการติดตั้ง การจัดหาอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4. วิเคราะห์แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และด...

บริษัท สยามพิริยา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ/ตามโครงสร้าง
25 Jun 19
7 . System Engineer
- ควบคุม ดูแล Monitor ระบบ IT ทั้งภายในบริษัท และบริษัทของลูกค้าให้พร้อมต่อการใช้งานเสมอ - เป็นผู้ดูแลระบบ จัดการปัญหาของระบบ การ Config ตลอดจนการ Backup - วางแผนการบำรุงรักษาระบบ IT ทั้งภายนอก และภ...

บริษัท วัน-ทู-ออล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนโปรแกรมระบบ (SAP Support Analyst) – IT
→ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมระบบ SAP ใน Module ที่ได้รับมอบหมาย 1 Module และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง → ประสานงานกับหน่วยงาน / เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา • เนื่องจาก...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
9 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานขายแคชแวนอาวุโส - กรุงเทพฯ
→ ศึกษาทำความเข้าใจกระบวนการทำงานของธุรกิจและสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหา/ความต้องการทางธุรกิจได้ (Business Process) → ศึกษารายละเอียดโครงการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน, ข้อมูลทางเลือกในการลงทุน แ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
10 . System Analyst (SA) Project Manager (ด่วน!!)รับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน 1. วิเคราะห์ระบบ ออกแบบ flow การทำงาน ออกแบบ UX-UI และ Diagram ต่างๆ ใน Application 2. ประสานงานและแก้ปัญหาร่วมกับ Application Developer และ User เพื่อให้งานออกมาตาม Requirement 3.จัดทำ...

Thailand YellowPages
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
25 Jun 19
11 . เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย IT for M-Senko by MK บางนาตราด กม.21
-ดูแลงาน IT ระบบ Server,Network -ติดต่อประสานงานกับสำนักงานใหญ่ -ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
25 Jun 19
12 . Configuration and Deploy Management
- Coordinate relevant stakeholder on meeting to explore/assess impact regarding IT System establish (New or Change) as authorized to logging change record, and up-to-date progress and status. - Work ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
13 . Business Analyst
1. ศึกษา รวบรวม และทำความเข้าใจในรายละเอียดของ requirements รวมถึงผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท (Business Impact) 2. วิเคราะห์ และการจัดทำเอกสาร software specification ซึ่งเกี่ยวข้องก...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
5 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
25 Jun 19
14 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน / System Analystรับสมัครด่วน !
1.ออกแบบและวางระบบงานจากผลิตภัณฑ์มาตราฐาน ของบจก.วิศวกรรม ซอร์ฟแวร์ เพื่อประยุกต์ให้เข้ากับระบบงานของลูกค้า 2.วิเคราะห์ระบบงาน เขียนวัตถุประสงค์ และกำหนดขอบเขตงาน ให้ครอบคลุมระบบงานทั้งหมด 3. จัดทำเ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบกาณ์และความาสามารถ
25 Jun 19
15 . System Analyst
- ออกแบบพัฒนา product ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยี และการปฏิบัติการ - ทำ User Interview เพื่อเก็บและรวบรวม requirement - จัดทำ User Stroy - Grooming Requirement กับทีมพัฒนา - ตั้งสมมติฐาน จากปัญหาในการ...

THiNKNET Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
25 Jun 19
16 . Business Intelligence Analyst
1. วิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลมาจัดทำรายงานรูปแบบต่างๆที่ตอบสนองธุรกิจ 2. วิเคราะห์ความต้องการและประสานงานผู้ใช้งานระบบ BI (Management Level) 3. ออกแบบและสร้างBusiness Dashboard (Domestic&Internation...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
17 . Data Analyst (Social Media)
Working on Digital and Social Platform (Facebook,google,IG,Website) •Brand ANALYSIS •KPI PERFORMANCE TRACKING •OPERATION SUPPORT •EFFECTIVENESS

360 Innovative Co., Ltd
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
18 . Linux System Administrator
- Identify and investigate customer incidents in root causes in order to propose reducing risk and resolve those issues. - Manage customer issues until resolved, analyze problems and perform technica...

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
1 Position
Salary N/A
25 Jun 19
19 . System Analyst (สำนักงานพระราม3)รับสมัครด่วน !
- System Analysis รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนา(ออกแบบ)ระบบงานข้อมูล ** ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.**

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 40,000 บาท
25 Jun 19
20 . Social Media Data Analysis Officer รับสมัครด่วน !
• ศึกษาและเข้าใจโจทย์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของลูกค้า • ใช้เครื่องมืออย่างเป็นระบบ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนําไปใช้ต่อยอดงานวิเคราะห์ได้ • ใช้เครื่องมือเพื่อสร้างราย...

บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จำกัด
1 Position
Salary พิจารณาจากประสบการณ์
25 Jun 19
  90 Positions      
Sort By 
Disability Jobs