JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  920 Positions      
Sort By 
21 . ผู้จัดการโครงการ ประจำ กรุงเทพมหานครรับสมัครด่วน !
- Managing site construction work. - Controlling the quality, timeline and budget of the projects. - Monitoring project progress and ensuring on time completion according to the agreed schedule - ...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
17 Jun 19
22 . วิศวกรประมาณราคา
1. เตรียมบัญชีแสดงปริมาณงาน (BOQ) 2. ถอดแบบ ประมาณราคา 3. สืบราคาวัสดุ 4. ประมาณราคาตามแบบให้ถูกต้อง 5. จัดทำเอกสารเสนอราคา 6. มีความรู้ความเข้าใจในแบบงานก่อสร้าง 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอ...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
17 Jun 19
23 . วิศวกรโครงการ ประจำ กทม.
-จัดทำแผนงานการใช้วัสดุในโครงการ แผนงานกำลังพลในโครงการ แผนงานการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโครงการ -จัดเตรียมวิธีการก่อสร้างสำหรับงานโครงสร้าง,สถาปัตย์และงานระบบที่จำเป็นในโครงการ -เจรจาตกลงเรื่องมา...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
17 Jun 19
24 . วิศวกรสนาม ประจำโครงการ กรุงเทพมหานคร
-รับผิดชอบดูแล ควบคุมงาน ประสานงาน ประจำหน่วยงานก่อสร้าง -ถอดปริมาณงาน ตรวจเช็คงานให้ตรงตามแบบ -ควบคุมวัสดุที่ใช้งานให้อยู่ในแผน -วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมงานให้ได้งานตามที่กำหนด -ควบคุมหน้างานให...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
17 Jun 19
25 . หัวหน้าคนงาน (Foreman)
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด - รับทราบปัญหาต่างๆ และประสานงานแต่ละฝ่าย พร้อมทั้งสรุปรายงานปัญหาให้หัวหน้างานรับทราบเพื่อทำการแก้ไขให้ทันกำหนดตามแผนงาน

บริษัท บี ที วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 Position
Salary N/A
17 Jun 19
26 . ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Inspector)
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเวลา แผนงาน และคุณภาพงานที่กำหนด ตามเงื่อนไขของโครงการ และระบบงานของบริษัท 2.เวลาปฎิบัติงาน 6วัน/สัปดาห์

บริษัท ก๊อดศิลา จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
27 . วิศวกรโครงการ (Project Engineer)
- วางแผนจัดการควบคุมดูแลการทำงานต่างๆ ภายในโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - แนะนำงานด้านเทคนิค ในการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมให้กับทีมงานได้ - ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ - สามา...

บริษัท บี ที วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 Position
Salary ์N/A
17 Jun 19
28 . โฟร์แมนก่อสร้าง งานถนน งานคอนกรีต รับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานถนน งานคอนกรีต 2.สถานที่ไปปฎิบัติงานได้ในแต่ละโครงการ เช่น - อ.แก่งคอย จ.สระบุรี - อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี - อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
29 . โฟร์แมน / วิศวกรโยธา งานบ้านแนวราบ
-รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้าง เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม -ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา -ควบคุมการก่อสร้างให้เป็น...

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Jun 19
30 . ทีมจัดหาช่างก่อสร้าง
- ประสานกับหน้างาน - จัดหาผู้รับเหมาเข้าหน้างาน

Modern Tage Co.,Ltd.
2 ตำแหน่ง
Salary 15,000บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
17 Jun 19
31 . โฟร์แมน / เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ดูแลรับผิดชอบในส่วนของการติดต่อผู้รับเหมาเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านนาย (โซนสุขุมวิท/ พัฒนาการ/ เอกมัย/ เกษตรนวมินทร์), โรงเรียนสาธิตพัฒนา (เขตคลองสามวา) และ โรงแรมเอสเคปหัวหิ...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 Position
Salary สามารถต่อรองได้
17 Jun 19
32 . Site Engineer
- ควบคุมงานก่อสร้างบ้าน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป - ตรวจบ้าน และส่งมอบบ้านกับลูกค้า - จัดทำข้อมูลและเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายและหน่วยงานต่างๆ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
5 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
17 Jun 19
33 . Project Manager (Pattaya)รับสมัครด่วน !
PRIMARY FUNCTION: Project Management -Prepare project execution strategy -Plan manpower organization plan for a development, project management, and construction team -Assess, evaluate, and pr...

บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
34 . M&E Senior Project Engineer , M&E Project Managerรับสมัครด่วน !
- รับนโยบายจากผู้จัดการโครงการ - ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในระบบคุณภาพและควบคุมการติดตั้งของโครงการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและสัญญา - ควบคุมคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาโดยบริษัทและการเบิกจ่าย -...

บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
35 . Foreman

บริษัท ทรี บี เอส จำกัด
1 อัตรา
17 Jun 19
36 . ถอดแบบและประมาณราคา
-รวบรวมข้อมูลประมาณราคา -ถอดแบบ ถอดปริมาณราคาตาม BOQ -ตรวจสอบคุณภาพ งานก่อสร้างโครงการให้ถูกต้องตาม BOQ

บริษัท ดับบลิว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ประสบการณ์และข้อตกลง
17 Jun 19
37 . Civil Engineer The Fortune สุวรรณภูมิรับสมัครด่วน !
1.ประมาณการต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างโครงการ 2.ถอดแบบปริมาณงานจากแบบ,ถอดแบบ,สอบราคาจัดจ้างผรม. 3.ติดตาม ตรวจสอบความคืบหน้าผลงาน ปริมาณคุณภาพงานก่อสร้างทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดของโครงการ และ...

บริษัท ดับบลิว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตกลงและประสบการณ์
17 Jun 19
38 . Office Engineer
1.จัดทำเอกสารต่างๆของโครงการที่รับผิดชอบ ให้ถูกต้องและเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 2.ขณะดำเนินการโครงการ แผนงาน ( แผนงานหลัก ) / ประจำเดือน / สัปดาห์ / ประจำวัน ) 3.การเตรียม ก่อนเริ่มงาน ( วัสดุ / อุ...

บริษัท อิทธิพันธ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
4 Position
Salary 25,000 - 30,000 บาท (ไม่รวมสวัสดิการ)
17 Jun 19
39 . Site Engineer ไซต์งานกรุงเทพรับสมัครด่วน !
1. เปิด PR สั่งจ้างผู้รับเหมา และตรวจสอบผลงานก่อสร้าง 2. ตรวจสอบความถูกต้องของงานให้สอดคล้องกับแบบ 3. เร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผน 4. ตรวจสอบความเรียบร้อย ของงานผู้รับเหมาหลักให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ...

บริษัท อิทธิพันธ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
4 อัตรา
Salary 18,000-25,000 บาท
17 Jun 19
40 . Project Manager
1.ปฏิบัติงานด้านการบริหารโครงการตามนโยบายบริษัท 2.กำหนดทิศทาง แผนงานรวมของทั้งโครงการ 3.ประสานงานกับผู้ออกแบบและสรุปข้อแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนการก่อสร้างในแต่ละส่วน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อราคาและตัวแบบก...

บริษัท นารา พลัส คอนซัลท์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 50,000-60,000
17 Jun 19
  920 Positions      
Sort By 
Disability Jobs