JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  560 Positions      
Sort By 

บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด
2 อัตรา
18 Aug 19
22 . Mechanical Design Engineer-Industrial Automation
• Plan, manage and execute designs on projects, typically from concept through to completion and manage design changes during the construction stage. • Coordinate with various parties/departments to ...

บริษัท อีโมเยอร์ ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด/Emoyor system (Thailand)Co.,Ltd
1 Position
Salary 25,000-35,000
18 Aug 19
23 . ดราฟท์แมน,พนักงานดราฟท์แบบก่อสร้าง,Draft man
-ดราฟท์งานตามสถาปนิกมอบหมายในโปรแกรม Autocad -ถอดแบบ,จำนวนพื้นที่,วัสดุ ตามสถาปนิกมอบหมาย -ติดต่อประสานงานกันทีมหน้างาน

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 11,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
18 Aug 19
24 . Draftman
- สำรวจหน้างาน - เขียนแบบงานระบบ - ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท มาตา จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Aug 19
25 . Welding Engineer
1. Develops welding techniques, procedures (PQR/WPS), and application of welding equipment to problems involving fabrication of metals. 2. Conducts research and development investigations to develop ...

Yaokun Machinery Co.,Ltd.
WHA Rayong Industrial Land Rayong
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Aug 19
26 . เจ้าหน้าที่ขยายแบบ/เขียนแบบ Auto cad
- เขียนแบบตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้โปรแกรม AUTO-CAD หรืออื่นๆ - อ่านแบบ วิเคราะห์แบบ และขยายแบบ

Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Aug 19
27 . วิศวกรออกแบบ และ ช่างเขียนแบบเครื่องกลรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบทางด้านงานออกแบบ-เขียนแบบเครื่องจักร . ระบบลำเลียง

TR MODERN INDUSTRY CO., LTD.
วิศวกรออกแบบ 3 ตน. และ ช่างเขียนแบบเครื่องกล 3 ตน.
Salary ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ มีโบนัสขั้นต่ำ 1-2 เดือน เบี้ยขยัน
18 Aug 19
28 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
1.จัดทำShop Drawing ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาลและดับเพลิง ตามที่วิศวกรหน้างานร่างมาให้ 2.จัดทำแบบAs built หลังจากงานติดตั้งแล้วเสร็จให้ตรงกับหน้างงานจริง

บริษัท บี.เอส.แมคคานิค วิศวกรรม จำกัด
2 Position
Salary ตามความสามารถ ตามตกลง
18 Aug 19
29 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (Draftsman)
1. วาง Layout ชั้นขายสินค้าของร้าน TD 2. ออกแบบผังร้าน TD ตามลักษณะของห้องเช่าที่ทางทีมสำรวจหามาได้ 3. ประสานและออกแบบงานต่างๆตามคำร้องขอ

TD Tawandang
2 Position
Salary 15,000 - 22,000
18 Aug 19

บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง (กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
18 Aug 19
31 . ออกแบบแม่พิมพ์รับสมัครด่วน !
ออกแบบแม่พิมพ์ โดยใช้โปรแกรม Cimatron

บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนล รับเบอร์ พาทส์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000+
18 Aug 19
32 . Sales Designer (สาขาเกษตร-นวมินทร์)
- ออกแบบ และเสนอราคาชุดครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในครัว - ประสานงานถ่ายทอดข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่วัดพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และนำข้อมูลจากการเช็คพื้นที่จริงกลับมาได้ถูกต้...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Aug 19
33 . เขียนแบบ Solidworks,AutoCad
เขียนแบบ,copyแบบ,งานพาร์ท ชิ้นส่วนเครื่องจักร ,jig &Fixture

บริษัท ไมโคร พรีซิชั่น จำกัด
2 Position
Salary ตามความสามารถและประสบกราณ์
18 Aug 19
34 . Draftman
1.เขียนแบบงานระบบวิศวกรรม ได้แก่ - ระบบไฟฟ้า - ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง - ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 2.จัดทำ Shop drawing , As-built drawing 3.Combine แบบกับงานระบบอื่นๆ

บริษัท เอ็นไว ซิสเต็ม แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
18 Aug 19
35 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ Draftsman
เขียนแบบงานระบบ UL เพื่อติดตั้งเครื่องครัวอุตสาหกรรม

Allied Metals (Thailand) Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
36 . วิศวกรฝ่ายออกแบบ / เขียนแบบ
- รับนโยบายจากหัวหน้ามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปัจจุบัน ตามที่หัวหน้าแผนกมอบหมาย - เขียนแบบ เก็บข้อมูล ทดลอง ทดสอบ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก ...

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2 อัตรา
17 Aug 19
37 . เจ้าหน้าที่ถอดปริมาณวัสดุงานตกแต่งภายในรับสมัครด่วน !
- สามารถดูแบบด้าน interior และงานก่อสร้างได้ - สามารถถอดปริมาณวัสดุตกแต่งภายใน

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 19
38 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานตกแต่งภายใน (Draftman)รับสมัครด่วน !
- สามารถดูแบบด้าน interior และงานก่อสร้างได้ - สามารถเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้ - สามารถเขียน Shop Engineer ได้

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 19
39 . พนักงานเขียนแบบ
1.รับงานจากผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบแบบและเอกสารที่ได้รับให้ถูกต้อง 2.การถอดวัสดุให้พนักงานในหน่วยงาน รวมทั้งลงมือปฏิบัติด้วย 3.ดูแลการทำงานให้ถูกต้อง ติดต่อประสานกับวิศวกรควบคุมงานในกรณีแบบมีปัญหา ...

บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด (VIPCO)
4 Position
Salary ตามประสบการณ์ และความสามารถ
17 Aug 19
40 . Draftman/Foreman รับสมัครด่วน !
- อ่านแบบ, ถอดแบบ, เขียนแบบ - ประสานงานกับทีมผู้รับเหมา, Designer, โรงงาน, owner - วัดหน้างาน วางแผนการติดตั้ง และควบคุมงานติดตั้งภายใน (บางโอกาส) - วิเคราะห์ความเสี่ยงในการติดตั้ง - งานอื่น ๆ ที่...

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
  560 Positions      
Sort By 
Disability Jobs