JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  863 Positions      
Sort By 
1 . คนขับรถส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
1. ตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกปฎิบัติงาน 2. ส่งมอบและดูแลรักษาสินค้าให้ถึงหน่วยงานอย่างไร้อุบัติเหตุ 3. รับ-ส่งคนงานเข้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี.เค.อลูมินั่ม จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่ขับรถส่งสินค้า
- พนักงานขับรถคือพนักงานผลิต 1.ทำงานภายในโรงงานที่ร้อนมาก 2.งานมีปริมาณมาก ไม่มีโอกาสได้หยุดพัก 3.กลับไปทำการบ้านและเขียนเรียบเรียงการทำงานทุกวัน เพื่อพัฒนาสักยภาพของตนเอง 4.บรรจุน้ำหอมด้วยมือ 5...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000 บาท
16 Jun 19
3 . พนักงานขับรถบ้าน/รถผู้บริหาร
ขับและดูแลรักษารถ รุ้จักเส้นทางกรุงเทพฯ

บริษัท รุ่งแสงแบตเตอรี่ จำกัด
1 Position
16 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่ขับรถส่งสินค้า
- พนักงานขับรถคือพนักงานผลิต 1.ทำงานภายในโรงงานที่ร้อนมาก 2.งานมีปริมาณมาก ไม่มีโอกาสได้หยุดพัก 3.กลับไปทำการบ้านและเขียนเรียบเรียงการทำงานทุกวัน เพื่อพัฒนาสักยภาพของตนเอง 4.บรรจุน้ำหอมด้วยมือ 5...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000 บาท
16 Jun 19
5 . ขับรถส่งสินค้า (กระบะ / หกล้อ)ประจำอ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
1.ขับรถส่งน้ำแข็ง+ขนลงส่งลูกค้าตามจุดต่างๆ 2.เริ่มวิ่งส่งสินค้าตั้งแต่ 05.00น. 3.ช่วยหาลูกค้าใหม่ร่วมกับฝ่ายขาย 4.ควบคุมมาตรฐานให้เป็นไปตามระบบ ISO (Certify by International BC)

บริษัท กรุงเทพไอซ์ จำกัด
20 Position
Salary ขั้นต่ำ 11,000 บาท + คอมมิชชั่น + โบนัส (ขึ้นอยู่กับประเภทใบขับขี่และประสบการณ์การทำงาน)
16 Jun 19
6 . ขับรถส่งสินค้า (กระบะ / หกล้อ ) (ประจำสาขา อ.เมือง จ.ระยอง)
1.ขับรถส่งน้ำแข็ง+ขนลงส่งลูกค้าตามจุดต่างๆ 2.เริ่มวิ่งส่งสินค้าตั้งแต่ 05.00น. 3.ช่วยหาลูกค้าใหม่ร่วมกับฝ่ายขาย 4.ควบคุมมาตรฐานให้เป็นไปตามระบบ ISO (Certify by International BC)

บริษัท กรุงเทพไอซ์ จำกัด
5 Position
Salary ขั้นต่ำ 11,000 บาท + คอมมิชชั่น + โบนัส(ขึ้นอยู่กับประเภทใบขับขี่และประสบการณ์การทำงาน)
16 Jun 19
7 . ขับรถส่งสินค้า (กระบะ / หกล้อ) (ประจำโรงงาน อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง)
1.ขับรถส่งน้ำแข็ง+ขนลงส่งลูกค้าตามจุดต่างๆ 2.เริ่มวิ่งส่งสินค้าตั้งแต่ 05.00น. 3.ช่วยหาลูกค้าใหม่ร่วมกับฝ่ายขาย 4.ควบคุมมาตรฐานให้เป็นไปตามระบบ ISO (Certify by International BC)

บริษัท กรุงเทพไอซ์ จำกัด
20 Position
Salary ขั้นต่ำ 11,000 บาท + คอมมิชชั่น + โบนัส (ขึ้นอยู่กับประเภทใบขับขี่และประสบการณ์การทำงาน)
16 Jun 19
8 . ขับรถผู้บริหาร (ประจำสำนักงานใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม)
- ขับรถและบริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร - ไม่ฟิควันหยุด เช่น ต้องหยุดทุกวันอาทิตย์ โดยทางบริษัทจะจัดวันหยุดให้ตามความเหมาะสมหน้างาน

บริษัท กรุงเทพไอซ์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง + เบี้ยเลี้ยง + โบนัส
16 Jun 19
9 . พนักงานขับรถส่วนกลาง (Staff 1)
1.ขับรถยนต์รับส่งผู้บริหาร และพนักงานเพื่อไปติดต่องานภายนอกบริษัท 2.ขับรถยนต์รับส่งลูกค้าของบริษัท 3.ทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษารถยนต์ที่รับผิดชอบทั้งภายใน และภายนอก 4.ปกป้องดูแลทั้งรถ และทรัพย์สินข...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
16 Jun 19
10 . พนักงานขับรถ ประจำสุขุมวิท71 รับสมัครด่วน!!!รับสมัครด่วน !
-รับส่งเจ้านายที่สุขุมวิท 71 และบางบอน 73 -ดูแล บำรุงรักษาความสะอาดรถและตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ -ขับรถพาเจ้านายไปสถานที่ต่างๆ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2 Position
Salary 16,000
16 Jun 19
11 . พนักงานขับรถ-แคชแวนสำรอง (ศูนย์แพร่)
ยกของ-จัดเรียงสินค้า-ขับรถส่งของตามร้านค้า

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ขั้นต่ำ 9,300 บาท
16 Jun 19
12 . พนักงานขับรถ หน่วยรถเงินสด-แคชแวน
- ขับรถ / ส่งสินค้า - ขนย้าย / ส่งสินค้าที่ขายให้กับร้านค้าตามที่ลูกค้าสั่งให้แต่ละร้านได้ถูกต้อง รวดเร็ว - ดูแลรักษาสินค้าในรถขณะขายไม่ให้สูญหาย - ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถและน้ำมันเชื้อเพลิง - ต...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jun 19
13 . พนักงานขับรถ หน่วยรถเงินสด-แคชแวน
- ขับรถ / ส่งสินค้า - ขนย้าย / ส่งสินค้าที่ขายให้กับร้านค้าตามที่ลูกค้าสั่งให้แต่ละร้านได้ถูกต้อง รวดเร็ว - ดูแลรักษาสินค้าในรถขณะขายไม่ให้สูญหาย - ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถและน้ำมันเชื้อเพลิง - ต...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jun 19
14 . พนักงานขับรถ หน่วยรถเงินสด-แคชแวน (พื้นที่กรุงเทพตะวันออก)
- ขับรถ / ส่งสินค้า - ขนย้าย / ส่งสินค้าที่ขายให้กับร้านค้าตามที่ลูกค้าสั่งให้แต่ละร้านได้ถูกต้อง รวดเร็ว - ดูแลรักษาสินค้าในรถขณะขายไม่ให้สูญหาย - ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถและน้ำมันเชื้อเพลิง - ต...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jun 19
15 . พนักงานขับรถ หน่วยรถเงินสด-แคชแวน (พื้นที่กรุงเทพตะวันตก)
- ขับรถ / ส่งสินค้า - ขนย้าย / ส่งสินค้าที่ขายให้กับร้านค้าตามที่ลูกค้าสั่งให้แต่ละร้านได้ถูกต้อง รวดเร็ว - ดูแลรักษาสินค้าในรถขณะขายไม่ให้สูญหาย - ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถและน้ำมันเชื้อเพลิง - ต...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jun 19
16 . พนักงานขับรถ หน่วยรถเงินสด-แคชแวน (พื้นที่กรุงเทพกลางเมือง)
- ขับรถ / ส่งสินค้า - ขนย้าย / ส่งสินค้าที่ขายให้กับร้านค้าตามที่ลูกค้าสั่งให้แต่ละร้านได้ถูกต้อง รวดเร็ว - ดูแลรักษาสินค้าในรถขณะขายไม่ให้สูญหาย - ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถและน้ำมันเชื้อเพลิง - ต...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jun 19
17 . พนักงานขับรถ-แคชแวนสำรอง (ศูนย์เชียงใหม่)
ยกของ-จัดเรียงสินค้า-ขับรถส่งของตามร้านค้า

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ขั้นต่ำ 9,450 บาท
16 Jun 19
18 . พนักงานขับรถแคชแวน-พื้นที่ภาคตะวันออก (ขับขี่รถยนต์ประเภท 2)
- ขนย้าย / ส่งสินค้าที่ขายให้กับร้านค้าตามที่ลูกค้าสั่งให้แต่ละร้านได้ถูกต้อง รวดเร็ว - ดูแลรักษาสินค้าในรถขณะขายไม่ให้สูญหาย - ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถและน้ำมันเชื้อเพลิง - ตรวจสอบเส้นทาง แผนที่ใ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
16 Jun 19
19 . พนักงานขับรถ ประจำสำนักงานบุคคโล
1.ตรวจสภาพและความสะอาดของรถก่อนการปฏิบัติส่งสินค้าประจำวัน 2.เบิกสินค้าจากคลังสินค้า 3.ควบคุมการจัดเรียงสินค้าขึ้นรถให้ถูกต้องตามใบเบิก 4.ขับรถจัดส่งสินค้าตามแผนการจัดส่งสินค้าในแต่ละวัน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
16 Jun 19
20 . พนักงานขับรถผู้บริหารต่างชาติ (สัญญา 1 ปี)
- ดูแลรับส่งผู้บริหารระหว่างที่พัก - ที่ทำงาน หรือ ตามเส้นทางที่ผู้บริหารแจ้ง - ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ และ เส้นทาง พร้อม ดูแลรักษา ทำความสะอาด - เตรียมพร้อมสนับสนุนการทำงานภายในองค์กรหากมีการขอความช่วยเ...

BRAND’S Suntory (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
16 Jun 19
  863 Positions      
Sort By 
Disability Jobs