JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  128 Positions      
Sort By 
1 . ครูสอนภาษาญี่ปุน
1.ดูแลและวางระบบการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นให้เป็นไปตามกำหนด 2.ให้คำแนะนำและวิธีการในทิศทางที่เหมาะสม 3.ติดตามความก้าวหน้าในการเรียนการสอนของนักเรียน 4.สรุปและประเมินผลรายงานต่อองค์กร​

บริษัท จัดหางานเซบา เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
19 Sep 19
2 . ครูสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมต้น-มัธยมปลาย ย่านมีนบุรีรับสมัครด่วน !
สอน/ติววิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนมัธยมเพื่อเตรียมตัวสอบและทบทวนบทเรียน ทุกวันเสาร์ ในชั้นเรียนติวเดี่ยว สอนเสาร์ละ 7 ชม เริ่มสอนเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562

โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
5 Position
Salary ตามตกลง
19 Sep 19
3 . อาจารย์สอนภาษาจีนเพื่อเตรียมสอบ HSK (ติวเดี่ยว)รับสมัครด่วน !
-เตรียมเอกสารประกอบการสอน เพื่อติวสอบ HSK ระดับ -เรียนทุกวันศุกร์ เวลา 17.00-19.00 น.

โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
ตามอัตรา
Salary ค่าสอนเป็นรายชั่วโมง
19 Sep 19
4 . ครูสอนคณิตศาสตร์
- สอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยม 3 - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนกวดวิชา Math Talent
4 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ หรือตามโครงสร้างบริษัท
19 Sep 19
5 . พนักงานวิชาการ
-ประสานงานด้านวิชาการกับผู้แต่งหนังสือเรียนและตรวจสอบงานเบื้องต้น -มองหาผู้แต่งหนังสือใหม่ เพื่อเพิ่มจำนวนหนังสือเรียน -มีความขยันขันแข็งกระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Sep 19
6 . เจ้าหน้าที่แนะนำคอร์สเรียน ประจำสาขาวงเวียนใหญ่(อาคารplatform)รับสมัครด่วน !
หลังผ่านทดลองงาน ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ *ไม่หยุดเสาร์-อาทิตย์* ทดลองงาน 90 วัน , เบี้ยขยัน 300-1,000 บาท/เดือน(เฉพาะปิดเทอม) ***แนะนำคอร์สเรียนและวางแผนการเรียนให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่สาขาและทาง...

โรงเรียนกวดวิชาณภัทรศึกษา (O-PLUS)
2 ตำแหน่ง
Salary 17,000 ++(ไม่รวมค่าคอม+สวัสดิการ)
19 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่แนะนำคอร์สเรียน ประจำบางกะปิลาดพร้าว 101/3 รับสมัครด่วน !
หลังผ่านทดลองงาน ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ *ไม่หยุดเสาร์-อาทิตย์* ทดลองงาน 90 วัน , เบี้ยขยัน 300-1,000 บาท/เดือน จำเป็นต้องงานที่สาขาสยามในวันเสาร์และอาทิตย์ มีค่าเดินทางเพิ่มให้ ***แนะนำคอร์สเรียนและวา...

โรงเรียนกวดวิชาณภัทรศึกษา (O-PLUS)
2 ตำแหน่ง
Salary รายได้ 17,000+++ (ไม่รวมค่าคอม+OT+เบี้ยขยัน)
19 Sep 19
8 . อาจารย์ประจำ/อาจารย์ Part timeรับสมัครด่วน !
1.สอนวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-มหาวิทยาลัย 2.เตรียมเอกสารหลักสูตรการสอน ออกข้อสอบ บันทึกผลการสอนของนักเรียน 3.ช่วยงานต่างๆที่ได้ับมอบหมาย

บริษัท แอปโซลูทวัน นอลลิจ จำกัด
สำนักงานใหญ่ 1 อัตรา / สาขานครปฐม 2 อัตรา
Salary *****
19 Sep 19
9 . Advocacy - Program Development
-Engaging Proactively with the deinstitutionalization/ care reforms discourses and processes in the country, pushing through the advocacy messaging of the federation -Developing the national advocac...

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Sep 19
10 . พี่วิศวะสอนเด็กประดิษฐ์หุ่นยนต์ และ เขียนโปร สาขา สาทร, ประชาอุทิศรับสมัครด่วน !
- ครู สอนประดิษฐ์หุ่นยนต์สำหรับเด็ก เพื่อพัฒนาทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิด (มีอบรมให้) - ประเมินผู้เรียน และ บันทึกพัฒนาการของผู้เรียน - ส่งพัฒนาการผู้เรียน ให้กับผู้ปกครอง - ดูแลเด็กนักเรี...

สถาบัน เรสจีเนียสสคูล
2 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Sep 19
11 . เจ้าหน้าที่วิชาการ วิทยาการคำนวณ (Coding)
- ควบคุมการผลิตตำราและไฟล์สอนในสายงาน - จัดทำตำราเรียน ตรวจ digital proof และ proof plate ร่วมกับ Editor - วางแผนและรวบรวมข้อสอบสนามต่างๆ - ไฟล์สอนของคู่แข่งจัดทำ Benchmark ตำราและ จัดทำเฉลยแบบฝึกห...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Sep 19
12 . English Curriculum Development
• วางแผน และ พัฒนาการสอนร่วมกับอาจารย์ • วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ เฉลยข้อสอบ ภาษาอังกฤษ • ร่วมพัฒนา เอกสาร และ ตำราเรียน สำหรับนักเรียนในระบบ มัธยม ต้น - ปลาย • ให้บริการทางวิชาการอื่นๆ เช่น ทำเฉล...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
19 Sep 19
13 . เจ้าหน้าที่วิชาการ ฟิสิกส์รับสมัครด่วน !
• วางแผน และ พัฒนาการสอนร่วมกับอาจารย์ • วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ เฉลยข้อสอบ • ร่วมพัฒนา เอกสาร และ ตำราเรียน สำหรับนักเรียนในระบบ มัธยม ต้น - ปลาย • ให้บริการทางวิชาการอื่นๆ เช่น ทำเฉลย และ สนั...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Sep 19
14 . เจ้าหน้าที่วิชาการคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ
- พัฒนาการสอนร่วมกับอาจารย์ (หาแนวทางการสอนใหม่ๆเพื่อน้องๆมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น) - ควบคุมบรรยากาศในการสอนสด ในห้องเรียน - วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ พัฒนาเทคนิคในการทำ โจทย์/ข้อสอบ (SAT) - จัด...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Sep 19
15 . นักวิชาการภาษาไทยรับสมัครด่วน !
- ร่วมวางแผน ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาวิชาภาษาไทย - จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรับปรุง สื่อการเรียนการสอนต่างๆ - ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับสื่อ การเรียนการสอนที่ปลิตให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง - ติดต่...

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
19 Sep 19
16 . นักวิชาการสังคมศึกษา (ประสบการณ์ครู)
- ร่วมวางแผน ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเนิ้อหาวิชาสังคมศึกษา - จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรับปรุง สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ - ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตให้กับผู้เกี่ยวข้อง - ติด...

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
2 Position
Salary 15,000 + (ค่าประสบการณ์)
19 Sep 19
17 . นักวิชาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ( Part Time )
- ร่วมวางแผน ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความถูกต้อง น่าสนใจและและทันสมัย - จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรั...

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
หลายอัตรา
Salary รายวัน / รายชั่วโมง
19 Sep 19
18 . นักวิชาการ ฝ่ายอบรมและกิจกรรมพิเศษ (สัญญาจ้าง 1 ปี)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานเขียนโครงการ ออกแบบหลักสูตร บริหารโครงการอบรม และสร้างเครือข่ายวิทยากร - ดูแลงานโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานนอกสถานที่ กรณี Observe วิทยากร - ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่...

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
2 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000 บาท
19 Sep 19
19 . นักวิชาการ (ด้านภาษาอังกฤษ) รับสมัครด่วน !
- ร่วมวางแผน ค้นคว้า และหาข้อมูล เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความถูกต้อง น่าสนใจ และทันสมัย - จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรับปรุง สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ - ให้ข้อมูล และคำแน...

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
3 อัตรา
Salary หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
19 Sep 19
20 . นักวิชาการ สาย STEM (วิทยาศาสตร์,เทคโนโลยี,วิศวกรรมศาสตร์, คณิตศาสตร์ )รับสมัครด่วน !
- ร่วมวางแผน ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความถูกต้อง น่าสนใจและและทันสมัย - จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรั...

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
หลายอัตรา
Salary หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
19 Sep 19
  128 Positions      
Sort By 
Disability Jobs