JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  107 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปฏิบัติการ (Branch Audit)
1. รับผิดชอบตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของสาขาตามรอบที่กำหนดทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ ต่างจังหวัดที่มอบหมายให้ 2. สามารถร่วมงานกับทีมงานหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานพัฒ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อรถยนต์มือ 2
- พิจารณาอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ Used Car

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
10 Position
Salary ืN/A
18 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อประจำศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพฯ
-วิเคราะห์สินเชื่อ บัตรเครดิต, สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อเช่าซื้อได้ -วิเคราะห์สินเชื่อ ลูกค้าใหม่ และ ทำการทบทวนสินเชื่อสำหรับลูกค้าเดิม -ตรวจสอบเอกสารสินเชื่อ และโทรตรวจสอบลูกค้า, บัญชีธนาคาร, สลิป...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
30 Position
Salary N/A
18 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่การเงิน,สินเชื่อ พื้นที่สาธุประดิษฐ์,เจริญกรุง,เจริญนคร รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบเอกสารสินเชื่อ และโทรตรวจสอบลูกค้า, บัญชีธนาคาร, สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, หรือ...

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
5 . หัวหน้าส่วนงานรีไฟแนนช์
- กำกับดูแลการทำงานของทีมรีไฟแนนช์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นิสสัน - ให้คำแนะนำลูกค้าที่เข้าโครงการรีไฟแนนช์ - ตรวจสอบข้อมูลเกณฑ์การพิจารณาของทีมงาน ก่อนส่งจดหมายเชิญชวนลูกค้า - ตรวจสอบเอกสารตามขั้นตอน...

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
18 Sep 19
6 . พนักงานธุรการประจำฝ่ายสินเชื่อ (วุฒิปวช. - ปวส. / ไม่ใช่งานขาย)รับสมัครด่วน !
- จัดชุดแจ้งหนี้ค่าสินค้า - งานธุรการฝ่าย - หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ไม่ใช่งานขาย

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
18 Sep 19
7 . Credit Analyst (พิจารณาทุนประกันชีวิต) - งานวิเคราะห์การเงิน
1. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลเอกสารทางการเงิน งานทุนประกันสูง เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท ในบางกรณีอาจต้องมีการขอเอกสารทางการเงินเพิ่มเติม 2. ให้คำปรึกษา ตอบคำถาม ตอบข้อร้องเรียน ข้อสงสัยให้กับฝ...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1 Position
18 Sep 19
8 . หัวหน้าทีมขายสินเชื่อรถยนต์ (Sales Team Lead) สาขา ลำปาง, สระบุรี, อุบลราชธานี
1. ขยายช่องทางการตลาดให้ครอบคลุมพื้นที่ 2. ควบคุมการทำงานของ พนักงาน และตัวแทนเสนอสินเชื่อรถยนต์ เพื่อให้งานได้ตามเป้าหมาย 3. รักษา และสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง 4. ตรวจสอบเงื่อนไขการ...

กรุงศรี ออโต้
5 อัตรา
18 Sep 19
9 . ตัวแทนขายสินเชื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ประจำสาขาพัทยา
- ให้บริการทำสัญญา, วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าให้มีความถูกต้องครบถ้วน - ตรวจสอบที่พักอาศัย/ ที่ทำงาน ของผู้เช่าซื้อ/ ผู้ค้ำประกัน พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบข้อมูลและแผนที่อย่าง...

กรุงศรี ออโต้
หลายอัตรา
18 Sep 19
10 . ตัวแทนขายสินเชื่อรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ (กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด)
• วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น ให้บริการทำสัญญา และตรวจสอบเอกสารของลูกค้าให้ถูกต้องครบถ้วน • ตรวจสอบที่พักอาศัยและที่ทำงานของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบข้อมูลและแผนที่อย่างชั...

กรุงศรี ออโต้
หลายอัตรา
18 Sep 19
11 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (สัญญาจ้าง) ประจำสำนักงานใหญ่และสาขาภูมิภาค
- พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์สินเชื่อรถของลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - สัญญาจ้างระยะยาวปีต่อปี ประจำที่สำนักงานใหญ่: เพลินจิต กรุงเทพฯ ประจำที่สำนักงานภูมิภาค: หาดใหญ่ / ชลบุรี / ขอนแก่น

กรุงศรี ออโต้
หลายอัตรา
18 Sep 19
12 . ที่ปรึกษาด้านการขายสินเชื่อการเงิน สินเชื่อบ้าน พื้นที่ กทม.
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ - Home Loan สินเชื่อบ้าน - My Home My Cash สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ไม่จำกัด
Salary Allowance + (Commission)
18 Sep 19
13 . ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า (MBK Guarantee)
M B K Guarantee Co., Ltd. • ดูแลภาพรวมและบริหารจัดการ การบริการลูกค้า, การปฏิบติการสินเชื่อ, การรับชำระหนี้จากลูกหนี้ รวมทั้งงานสนับสนุนหน่วยงาน เพื่อจัดทำรายงานบริหาร รวมการวิเคราะห์เพื่อรายงานแก่...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์(MBK Guarantee)
1. ติดต่อหาผู้มีความต้องการใช้สินเชิ่อ เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงิน 2. รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอสินเชื่อให้ครบถ้วนตามนโยบายสินเชื่อ และจัดทำแฟ้มสินเ...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
15 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจและกลั่นกรองสินเชื่อ(MBK Guarantee)
1. บริหาร/จัดทำการสำรวจหลักประกันของผู้ขอสินเชื่อ และจัดทำเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาการให้สินเชื่อ 2. วิเคราะห์ศักยภาพของหลักประกัน ที่ตั้ง ทำเล สภาพคล่อง และความเหมาะสมของราคา 3. จัดทำคำพิจารณาสิน...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
16 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ ประจำธนาคารกสิกรไทยสาขาบางพลี สัญญาจ้าง 2 เดือน
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 2. บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบข้อมูล 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. จัดเก็บข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระบบ 5. งานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
2 อัตรา
Salary 12,000 - 13,000
18 Sep 19
17 . เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (กรุงเทพฯและปริมณฑล)
- สร้างและบริหารความสัมพันธ์อันดีกับผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ (Dealer) และ ให้บริการธุรกรรมสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ดีกับลูกค้า - เก็บข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นในการวิเคราะห์เครดิตและนำส่งเอกสารข้อมูล เพื่อป...

บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
18 Sep 19
18 . เจ้าหน้าที่พิจารณาเครดิตสินเชื่อลูกค้ารายย่อย
- พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์สินเชื่อรถยนต์ของลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ตรวจสอบข้อมูล เพื่อพิจารณาเครดิตและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่ขออนุมัติสินเชื่อ พร้อมนำเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ ตามขั้นตอน...

บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
หลายอัตรา
18 Sep 19
19 . ปฏิบัติการสินเชื่อธุรกิจ(Loan Operations) Officer
1.บันทึกข้อมูลประวัติของลูกค้า ในระบบงานสินเชื่อ 2.บันทึกการตั้งวงเงินสินเชื่อ ตามใบอนุมัติสินเชื่อ (CA), ที่อนุมัติเมื่อมีการตั้งวงเงินรายใหม่ 3.บันทึกการเบิกเงินกู้ การตั้งสัญญา (Contract) ที่ต้อง...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
18 Sep 19
20 . เจ้าหน้าที่จัดเก็บ สาขาสีคิ้ว-โนนสูง
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด 2.ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระ 3.เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีการเร่งรัดการชำระค่างวด 4.ดูแลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
สาขาละ 1 คน
Salary 11,000+++
18 Sep 19
  107 Positions      
Sort By 
Disability Jobs