JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  588 Positions      
Sort By 
21 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขาอุดรธานี
** ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด - ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย **เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงใ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
30 อัตรา
Salary เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น
15 Sep 19
22 . เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) ประจำกรุงเทพฯ (เพศหญิงเท่านั้น)
- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า - ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary 10,000+Commission
15 Sep 19
23 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ ฐานเงินเดือน 20,000 บาท
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
50 อัตรา
Salary เงินเดือน 20,000 +ค่าคอมมิชชั่น
15 Sep 19
24 . Collection-HEAD
- บริหารทีมงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collector)ให้ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย - จัดทำ Report ,Presentation ,Productivity performance ของทีม - จัดเตรียมและตรวจสอบรายงานประสิทธิภาพการทำงานข...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary เงินเดือน 70,000 บาท
15 Sep 19
25 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน Pre-Write Off
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ - ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary ฐานเงินเดือน 20,000 บาท + คอมมิชชั่น
15 Sep 19
26 . Collection Manager
- ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระเงิน - กำกับการทำงานของทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป้าหมาย - สรุปรายงานต่อผู้บังคับบั...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary เงินเดือน 40,000 บาท
15 Sep 19
27 . Service Advisor (ภาคสนามเพศหญิง)
- เข้าพบลูกค้าและเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - แจ้งยอดค้างชำระของลูกค้าพร้อมแนวทางแก้ไข

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
8 อัตรา
Salary 10,000 บาท+Commission
15 Sep 19
28 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขาขอนแก่น
**เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
Salary เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น
15 Sep 19
29 . เจ้าหน้าที่การเงิน,สินเชื่อ พื้นที่ร่มเกล้า,ลาดกระบัง รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบเอกสารสินเชื่อ และโทรตรวจสอบลูกค้า, บัญชีธนาคาร, สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, หรือ...

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Sep 19
30 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ/การเงิน พื้นที่เทพารักษ์,บางบ่อ,บางพลี รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบเอกสารสินเชื่อ และโทรตรวจสอบลูกค้า, บัญชีธนาคาร, สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, หรือ...

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
Salary เงินเดือน + ค่าครองชีพ + Incentive
15 Sep 19
31 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำอินทามระ 41 รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อชำระค่างวด - บริการให้คำปรึกษาด้านรับชำระค่างวด - เสนอเงื่อนไขการรับชำระค่างวดให้กับลูกค้า เช่น ค่างวดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บัตรเครดิต บ้าน ที่ดิน

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
Salary เงินเดือน+ค่าครองชีพ+Incentive
15 Sep 19
32 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ,การเงิน พื้นที่บางขุนเทียน,แสมดำ,บางกระดี,พระราม2รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบเอกสารสินเชื่อ และโทรตรวจสอบลูกค้า, บัญชีธนาคาร, สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, หรือ...

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Sep 19
33 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม
• ติดตามหนี้ภาคสนามบัญชีทีมีวันค้าง ตั้งแต่ 60-90 วัน หรือบัญชีที่มีวันค้างตั้งแต่ 120-150 วัน (All Product) หรือสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม • ติดตามหนี้ภาคสนามภายใต้เงื่อนไขและกฎระเบียบของบ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
20 Position
15 Sep 19
34 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาคสนาม (สมุทรปราการ/ นนทบุรี)
- ตรวจสอบการมีตัวตัวของลูกค้าภาคสนามเพื่อสำรวจที่อยู่อาศัยและที่ทำงานของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดและถูกต้อง - ตรวจสอบและประเมินรายได้เบื้องต้นของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน - ประ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 Sep 19
35 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปฏิบัติการ (Branch Audit)
1. รับผิดชอบตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของสาขาตามรอบที่กำหนดทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ ต่างจังหวัดที่มอบหมายให้ 2. สามารถร่วมงานกับทีมงานหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานพัฒ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 Sep 19
36 . Finance and Planning Manager ประจำศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
- Prepare all financial analysis and report, P&L evaluating key business drivers to support management decision - Prepare on a timely basis the weekly, monthly, yearly financial reports and variance...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
1 อัตรา
15 Sep 19
37 . Finance and Planning Manager ประจำศูนย์กระจายสินค้าลำลูกกา จ.ปทุมธานี
- Prepare all financial analysis and report, P&L evaluating key business drivers to support management decision - Prepare on a timely basis the weekly, monthly, yearly financial reports and variance...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
1 อัตรา
15 Sep 19
38 . แคชเชียร์
1.ดูแลลูกค้า,รับออเดอร์,แนะนำรายการอาหาร 2.อธิบายขั้นตอนการสั่งซื้อ 3.รับออเดอร์ อาหาร 4.รับจ่ายเงินจากลูกค้า ผ่านเครื่องรับเงินอัตโนมัติ 5.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 6.สัมภาษณ์งานผ่านสามารถเร...

บริษัท คนก้นครัว จำกัด
1 Position
Salary 11,000 - 14,000
15 Sep 19
39 . I'm Chinatown สาขาเปิดใหม่ รับสมัคร จนท.แคชเชียร์/จัดเรียง รายได้ 15,000++
ลักษณะงาน -ดูแลการรับชำระเงินจากลูกค้าที่เคาน์เตอร์ -ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน -จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง/ดูแลรักษาเงิน -บันทึกโปรโมชั่น บัตรเครดิต -แนะนำโปรโมชั่น สะสมคะแนนให้กับลูกค้า -งา...

Gourmet market ( ตึกมหานคร BTSช่องนนทรี )
หลายอัตรา
Salary 15,000++ มีOT (มีโบนัส+เงินปรับประจำปี)
15 Sep 19

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
15 Sep 19
  588 Positions      
Sort By 
Disability Jobs