JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  649 Positions      
Sort By 
1 . สัตวแพทย์ประจำสาขาประเทศลาว
รักษาสัตว์ ผ่าตัด และควบคุม ดูแลการทำงานของผู้ช่วยสัตวแพทย์ 1.ตรวจวินิจฉัยและตรวจทางห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ 2.ให้การรักษาสัตว์ป่วยนอกและดูแลรักษาสัตว์ป่วยในหลักทางอายุรกรรม 3.ควบคุมประสิทธิภาพกา...

บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
23 Aug 19
2 . สัตวแพทย์ประจำสาขาพระราม 9
รักษาสัตว์ ผ่าตัด และควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ช่วยสัตวแพทย์ 1. ตรวจวินิจฉัยและตรวจทางห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ 2. ให้การรักษาสัตว์ป่วยนอกและดูแลรักษาสัตว์ป่วยในตามหลักทางอายุรกรรม 3. ควบคุมประ...

บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
5 Position
Salary 21,000-50,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 Aug 19
3 . ช่างเทคนิค, ช่างผลิต, ช่างซ่อมบำรุง
1.จัดหา/จัดทำชิ้นงานต้นแบบ ตามแบบ drawing ที่กำหนด (ตัด, กลึง, เชื่อม, ขัด) 2. ประกอบชิ้นงานหรือสินค้าต้นแบบ ตามแบบโครงสร้างทางกลและทางไฟฟ้าที่กำหนด 3. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน/สินค้าหลังจากกระบวนการผล...

บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
23 Aug 19
4 . พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ประจำสาขาพระราม 9/ประจำสาขาบรมราชชนนี
-ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลที่เข้ามาติดต่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ลูกค้าต้องการทราบ -ดูแลรับผิดชอบสินค้า Pet Shop ทั้งหมด -ดูและนำเสนอขายลูกค้าเข้ามาซื้อที่ร้านและวางแผนเสนอขายช่องทางอื่นๆ เช่น...

บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary 15,000-20,000
23 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาวุโส
ดำเนินการด้านสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังพล ดูแลด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งประกาศขององค์กร ดูแลด้านสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ ดูแลด้านฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่...

บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
23 Aug 19
6 . Sale&BD Supervisor
-ร่วมวางแผนกำหนดนโยบายกลยุธธุรกิจร่วมกับผู้บริหาร -ดูแลแผนการขายใน และยอดขาย Area ต่างๆของโรงพยาบาลสัตว์ -วิเคราะห์และพัฒนาด้านคู่ค้าธุรกิจให้เพิ่มขึ้น -เพิ่มช่องทางการขายให้กับบริษัท -อื่นๆที่ได้...

บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าบริษัท
23 Aug 19
7 . ผู้จัดการสาขาพระราม 9/บรมราชชนนี
-กำหนด ปรับเปลี่ยน ทบทวน นโยบายต่างๆของบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหาร - รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารสาขาให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - งานวางแผน ควบคุม ติดตามผลการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ -ควบ...

บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้าบริษัท
23 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่บริหารงานสาขา
1. จัดทำเวชระเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องในกระบวนการรักษา 2. ให้การรับรองและดูแลลูกค้าด้วยความสุภาพและมีจิตใจบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด 3. แนะนำสินค้าและการบริการให้แก่ลูกค้าอย่างเ...

บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary 14,000-20,000
23 Aug 19
9 . ผู้ช่วยสัตวแพทย์ประจำสาขา/พระราม9/บรมราชชนนี
1. ช่วยสัตวแพทย์ในการจับบังคับสัตว์เพื่อรับการรักษา 2. ช่วยสัตวแพทย์ในการผ่าตัดหรือทำหัตถการต่างๆ 3. จัดอุปกรณ์และยาตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ดูแลสัตว์ป่วยในและสัตว์ป่วยวิกฤตตามแผนการรักษา 5. ทำความส...

บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
4 Position
Salary 13,000-18,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 Aug 19
10 . สัตวแพทย์ประจำสาขาบรมราชชนนี
รักษาสัตว์ ผ่าตัด และควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ช่วยสัตวแพทย์ 1. ตรวจวินิจฉัยและตรวจทางห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ 2. ให้การรักษาสัตว์ป่วยนอกและดูแลรักษาสัตว์ป่วยในตามหลักทางอายุรกรรม 3. ควบคุมประ...

บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
5 Position
Salary สัตวแพทย์ประจำสาขาบรมราชชนนี
23 Aug 19

โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงพรีเมียร์
23 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานด้านการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน การนำส่งเงิน สรุปรายรับรายจ่ายของโรงพยาบาล การเก็บรักษาเงิน ควบคุมกำกับการเก็บเงินประจำวัน/เวรที่ปฏิบัติงาน 2.จัดการเรื่องเอกสารทางด้านการเงินทั้งหมด ...

โรงพยาบาลเมืองพัทยา
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
13 . เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
1. ให้ความรู้คนไข้เรื่องสิทธิการรักษาตามหลักประกันสุขภาพ 2. เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค 3. เยี่ยมบ้าน 4. คีย์ข้อมูลต่างๆ และบันทึกแฟ้มข้อมูล

บริษัท คลินิกบ้านอบอุ่น จำกัด
8 Position
Salary ตามโครงสร้าง
23 Aug 19
14 . Consultant
เงินเดือน + สวัสดิการ - ประกันสังคม หน้าที่ - ต้อนรับและให้คำปรึกษาลูกค้า ด้านความงาม - นำเสนอผลิตภัณฑ์ คอร์สความงามให้แก่ลูกค้า - ติดตาม ดูแล ผลการเข้ารับบริการ รวมถึงนัดลูกค้าเข้าใช้บริการ -...

บริษัท เอสเค พระราม9 จำกัด
1 Position
Salary 20,000 +++ รวมค่าคอมมิชชั่น 70,000 บาท
23 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่ประสัมพันธ์ สาขาพระราม 2
- รับโทรศัพท์ ทำการนัดหมายและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า - อธิบายโปรโมชั่นต่างๆ - ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทโคลอน แอนด์ เคิร์ฟ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่ประสัมพันธ์ สาขาเกษตร
- รับโทรศัพท์ทำการนัดหมายและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า - อธิบายโปรโมชั่นต่างๆ - ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทโคลอน แอนด์ เคิร์ฟ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่ประสัมพันธ์ สาขา บางแค
- รับโทรศัพท์ ทำการนัดหมายและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า - อธิบายโปรโมชั่นต่างๆ - ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทโคลอน แอนด์ เคิร์ฟ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
18 . ประชาสัมพันธ์ สาขา แจ้งวัฒนะ
-รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ รับโทรศัพท์ -โทรเตือนนัดคนไข้ -แจ้งโปรโมชั่น

บริษัทโคลอน แอนด์ เคิร์ฟ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สาขา รัชโยธิน
-รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ รับโทรศัพท์ -โทรเตือนนัดคนไข้ -แจ้งโปรโมชั่น

บริษัทโคลอน แอนด์ เคิร์ฟ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
20 . พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesale)
- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์ - ติดตามการบริการของลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท โฮลิสติก เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Aug 19
  649 Positions      
Sort By 
Disability Jobs