JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  23 Positions      
Sort By 
1 . QS (Petrochemical Plant)
โครงการ: ส่วนต่อขยายโรงงานปิโตรเคมี (Petrochemical Plant - expansion project) สถานที่ทำงาน: มาบตาพุด, ระยอง ประเภทการจ้าง: ***สัญญาจ้างปีต่อปี (จนจบโครงการ) จำนวน 3 อัตรา รา...

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
Map Ta Phut Industrial Rayong
1 Position
Salary ตามตกลง
25 Aug 19
2 . Accounting Officer / มาบตาพุด ระยอง - (V)
บันทึกรายรับ-รายจ่าย ตรวจสอบ จัดทำเอกสารทางบัญชี จัดทำและจัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็ค บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด AP /AR/P&L Profit & Loss)/GL/Account reconciliation/ Balance Sheet Cost...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
Map Ta Phut Industrial Rayong
Salary 25,000-30,000
24 Aug 19
3 . Raw Material Officer Contract 4 month Urgently Required !
Interpret project specifications, check drawings, tender documents, and bill of quantities. Coordinate and communicate with procurement to purchase order, monitor order status, delivery date, ready o...

Manpower (Eastern Seaboard Branch) Co., Ltd.
Map Ta Phut Industrial Rayong
1 Position
Salary 50K - 70K
23 Aug 19
4 . Warehouse Leader ประจำนิคมเหมราชตะวันออก มาบตาพุด รับสมัครด่วน!!
1. Manage logistics and warehouse operations, including, material and personnel 2. Maintain integrity of physical inventory and accuracy of inventory records. 3. Warehouse space utilisation efficien...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
Map Ta Phut Industrial Rayong
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
23 Aug 19
5 . Purchasing Officer (Oversea) จัดซื้อต่างประเทศ
- Communicate/Negotiation with Oversea vendor for procurement of goods and service in petrochemical plant. - Coordinate with team and vendor to conclude the job.

Thai Polyacetal Co., Ltd. / Thai Polycarbonate Co., Ltd.
Map Ta Phut Industrial Rayong
1 Position
23 Aug 19
6 . วิศวกรฝ่ายผลิต Master Batch
-วางแผน,ควบคุมกระบวนการผลิต Masterbatch -ควบคุมดูแลและตรวจสอบกระบวนการผลิตในไลน์ -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิต Masterbatch

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
Map Ta Phut Industrial Rayong
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
7 . Sales Executive (เขตพื้นที่ภาคตะวันออก)
- เข้าพบลูกค้า รับผิดชอบงานขายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย - กำหนดแผนการขาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้า - ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้าและตลาดประสานงานการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า ดูแล...

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
Map Ta Phut Industrial Rayong
1 อัตรา
Salary 18,000-35,000 บาท
23 Aug 19
8 . Accounts and Finance Manager
-Payment voucher and Jounal Voucher review and approval in system -Accounts reconciliation on monthly basis -Preparation of monthly Profit & Loss A/cs,Balance sheet and cash flow -Finalisation ...

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
Map Ta Phut Industrial Rayong
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพรับสมัครด่วน !
-จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยและดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน -ตรวจสอบความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด -วิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข และประเมินความเสี่ยงในการทำงาน -จัดเตรียมอุปกรณ์ PPE ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ...

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
Map Ta Phut Industrial Rayong
1 อัตรา
22 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1) รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ,อะไหล่ ทั้งในและต่างประเทศ 2) จัดทำเอกสารการจัดซื้อ เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของฝ่ายจัดซิ้อให้มี วัตถุดิบ และอะไหล่เพียงพอต่อความต้องการ 3) ดูแล จัดการเอกสา...

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
Map Ta Phut Industrial Rayong
1 อัตรา
22 Aug 19
11 . หัวหน้าขนส่ง
- วางแผนระบบงานขนส่งสินค้า - ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานขนส่ง

บริษัท พร้อมมิตรเคมี จำกัด
Map Ta Phut Industrial Rayong
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
21 Aug 19
12 . คลังพัสดุ (ปฏิบัติงาน PTT GC ระยอง สัญญาจ้าง4เดือน)รับสมัครด่วน !
Receiving Function 1. ตรวจนับจำนวน สภาพทั่วไปของพัสดุก่อนรับไว้เพื่อตรวจสอบ 2. จัดส่งต้นฉบับเอกสารการตรวจรับพัสดุและงานจ้าง ไปยังหน่วยงานบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. รวบรวมเอกสารการส่งพัสดุและง...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
Map Ta Phut Industrial Rayong
3 อัตรา
Salary 12,700.-หรือพิจารณาตามประสบการณ์
21 Aug 19
13 . วิศวกร
1.เตรียมข้อมูลการนำเสนอโครงการใหม่ 2.ตรวจสอบการออกแบบ 3.วางแผนโครงการ และควบคุมการดำเนินโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมา

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
Map Ta Phut Industrial Rayong
1 Position
Salary 26,000 บ/ด ค่าเช่าบ้าน 6,800 บ.เงินช่วยเหลือ 750 บ.
21 Aug 19
14 . ผช.เครื่องมือวัด ผช.เครื่องกล ผช.ไฟฟ้า ผช.เดินเครื่อง ผช.ปิโตรเคมี/LABรับสมัครด่วน !
ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. ตรวจสอบและดูแลเครื่องมือวัดต่างๆ

บริษัท สิริ ซัคเซส ซัพพลาย จำกัด : Siri Success Supply Company Limited
Map Ta Phut Industrial Rayong
หลายตำแหน่ง
Salary 10,000 ขึ้นไป
21 Aug 19
15 . Technician / UTรับสมัครด่วน !
ดูแลระบบ UT บำรุงรักษาระบบ UT รายงานการทำงานส่งหัวหน้าแผนก

Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd. (Epoxy Division) / บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (อีพอกซี่ ดีวิชั่น)
Map Ta Phut Industrial Rayong
1 ตำแหน่ง
Salary N/A
21 Aug 19
16 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักร, เครน, รถโฟล์คลิฟท์ ฯลฯ

Thai - Scandic Steel Co., Ltd.
Map Ta Phut Industrial Rayong
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
17 . IT Support
ซ่อมแซม ดูแล แก้ไขและป้องกันเครื่องแม่ข่าย เครื่องและอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย ซอฟแวร์สำนักงานที่เกี่ยวข้อง รับข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาทางด้านข้อมูลและ ระบบเครือข่าย หรือด้านไอที ที่เกี่ยวข้องกับงาน Su...

บริษัท ไจแอนท์ ซิสเต็มดีไซน์ จำกัด
Map Ta Phut Industrial Rayong
1 Position
Salary 15,000 ขึ้นไป
20 Aug 19
18 . พนักงานขับรถผู้บริหาร/พนักงานขับรถส่วนกลาง (ปฎิบัติงานบริษัท PTT GC ระยอง)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงาน 2. ดูแลและรักษาความสะอาดของรถยนต์ 3. วางแผนการเดินทางให้เหมาะสมกับเส้นทางจุดหมายปลายทาง 4. ขับรถยนต์ด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ว่าจ้...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
Map Ta Phut Industrial Rayong
2 อัตรา
Salary 10,300 - 20,000 บาท (รวมOTและรายได้อื่นๆ)
20 Aug 19
19 . Interpreter
-Translating from Thai to Japanese and Japanese to Thai for various company departments. -Translating meeting documents and other documents as assigned. -Liaising with Thai and Japanese coll...

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
Map Ta Phut Industrial Rayong
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.ติดตามการส่งมอบวัสดุที่ได้ทำการสั่งซื้อแล้ว ให้เป็นไปตามที่กำหนดตามไปสั่งซื้อและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บังคับบัญชาในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบได้ตามกำหนดเวลา 2.เปิดใบสั่งซื้อสินค้าในประเทศที...

บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด
Map Ta Phut Industrial Rayong
1 อัตรา
Salary 11,500+
20 Aug 19
  23 Positions      
Sort By 
Disability Jobs