JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  47 Positions      
Sort By 
1 . Maintenance Supervisor/หัวหน้าซ่อมบำรุง (สาขาชลบุรี)
1. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง 2. จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร 3. ตรวจสอบและติดตามงานส่งซ่อม 4. ตรวจสอบสภาพ อุปกรณ์และเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 5. ดูแลงานซ...

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
2 . Accounting Manager (Costing) @Chonburi
1. Costing Management 2. Monitor and control costing month-end closing process 3. Review and analysis of monthly actual’s vs plan. 4. Analyze product costs and variances associated 5. Report to S...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 Position
Salary Company Structure
22 Aug 19
3 . Asst. General Manager (Manufacturing)
- Leading and managing all aspects of manufacturing facility in Safety, Quality, Production, Cost Management and Supply chain. - Set strategy and direction of the plant, in alignment with the organ...

บริษัท เอ็น.เอช.โซจะ (ไทยแลนด์) จำกัด
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 Position
Salary Total packet not over 65 K.
22 Aug 19
4 . IT Support (สาขาปิ่นทอง 2)
-Monitor ดูแลรักษา ระบบ Server/Network ให้มีประสิทิภาพ -SUPPORT คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง และให้คำปรึกษา User ในส่วนการใช้งานของ คอมพิวเตอร์ มีการทำ PM Computer เป็นประจำเช่น เป่าฝุ่น Scan ไวรัสเพื่...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 อัตรา
Salary Negotiate
22 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่สรรหา (ล่าม กัมพูชา)
1. การสรรหา ดำเนินการสรรหาบุคลากรจากแหล่งภายในและภายนอก เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความ สามารถตามความต้องการขององค์กรตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯและประมาณการ อัตรากำลังในแต่ละปี เริ่มจาก ประกาศ รับส...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 อัตรา
Salary Negotiate
22 Aug 19
6 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (รามอินทรา กม.8)
- ขับรถผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย ปฎิบัติงานที่ชลบุรี - ขับรถ กทม. ไปกลับ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี - ดูแลรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 อัตรา
Salary Negotiate
22 Aug 19
7 . QA Leader (นิคมปิ่นทอง 2)
1). ผลิตภัณฑ์ (คุณภาพ) 1.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานบริษัทหรือ ตามที่ลูกค้าต้องการ 2.ประเมินผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 3.ตรวจสอบ ติดตามพื่อประเมินผลการทำงานของพนักงาน 4.ให้คำแนะนำและปรึกษาเก...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
2อัตรา
Salary Negotiate
22 Aug 19
8 . QA Engineer (ปิ่นทองโครงการ 2)
1.จัดทำแผนงานในการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายประกันคุณภาพพร้อมทั้งกระจายเป้าหมายในการทำงานให้พนักงานที่รับผิดชอบดูแลนำไปควบคุมปฎิบัติ 2.สร้างความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ลูกค้าเป็นไปตา...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 อัตรา
Salary Negotiate
22 Aug 19
9 . TPM Special list (นิคมปิ่นทอง 2)
1.ออกแผนการดำเนินกิจกรรม TPM 2.ควบคุม ดูแล จัดการให้การดำเนินกิจกรรม TPM เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 3.ดูแลรับผิดชอบข้อมูล OEE ของเครื่องจักร 4.จัดกิจกรรมสนับสนุนให้เกิดการดำเนินกิจกรรม TPM ในองค์กร 5...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 อัตรา
Salary Negotiate
22 Aug 19
10 . Supplier Quality Development (สาขาปิ่นทองโครงการ 2)
-ขอราคาและคัดเลือกผู้ผลิตสำหรับผลิตชิ้น/เครื่องมือ/เครื่องจักรของแต่ละModelตามเป้าหมายที่ลูกค้ากำหนด -ทำการออกเอกสารใบสั่งซื้อและติดต่อความคืบหน้าของผู้ผลิตในช่วงพัฒนาผลิตใหม่ -สำรวจแหล่งผลิตใหม่เพิ...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
11 . Customer Service (สาขาชลบุรี)รับสมัครด่วน !
-Support ฝ่ายขายด้านเอกสารต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกียวข้อง -ติดต่อลูกค้าใหม่ -ติดตามการนัดหมายกับลูกค้า -เตรียมใบเสนอราคาและติดตาม -เตรียมตัวอย่างสำหรับลูกค้าและติดตาม - งานธุรการต...

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 Aug 19
12 . Production Control Senior Manager (Contract 1 year) (65K – 75K) (SDG-36133)
-Responsible for Production Planning, Raw Material Planning, Inventory Control, Packing and Delivery for ensure that the procedure meet with all requirements of Customers, SAT, & Quality management s...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 Position
Salary 65,000–75,000THB
21 Aug 19
13 . Accounting Manager (Costing) (50K – 60K) (SDG- 29394)
・Make a plan of accounting team such as operation improvement , yearly strategy ・Finalize all report which is related to finance and accounting and give advise to each Dept regarding accounting ・P...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 Position
Salary 50,000–60,000THB
21 Aug 19
14 . Accounting Manager (50K – 60K) (SDG-28505)
・Make a plan of accounting team such as operation improvement , yearly strategy ・Finalize all report which is related to finance and accounting and give advise to each Dept regarding accounting ・P...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 Position
Salary 50,000–60,000THB
21 Aug 19
15 . Technician Handwork
- Control and support maintenance Dip&Spray Flux Machine - Control and support maintenance ICT & FCT Test Machine - Control Sample board OK/NG for test ICT & FCT - Maintenance document control

Trois Takaya Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
3 position
Salary N/A
21 Aug 19
16 . Japanese Interpreter
- สื่อสารประสานงานระหว่างนายญี่ปุ่นกับคนไทย - แปลเอกสารสำนักงาน - แปลภาษาญี่ปุ่นเพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจระหว่างแผนกอื่นๆและสำนักงาน

Trois Takaya Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 position
Salary N/A
21 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- จัดทำรายงานข้อมูลการวิ่งรถรับส่งงาน - ทำการวางแผนและดูแลการรับ-ส่งงาน - จัดทำสรุปข้อมูลรายงานประจำวันและประจำเดือนเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา - จัดเตรียมข้อมูล เพื่อทำ stock Report - ควบคุมดู...

บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
18 . Production Leader
- ควบคุมดูแลส่วนงานการผลิต Finishing & Inspection ให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน IATF16949 และ ISO14001 - ทำความสะอาดเครื่องจักร/อุปกรณ์และพื้นที่ในการทำงาน - ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา - ควบคุ...

Aichi Forge (Thailand) Co., Ltd. / บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 อัตรา
Salary N/A
21 Aug 19
19 . Officer (Safety&Environment Control) ระดับเทคนิค
1.จัดทำระบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นมาตรฐาน 2.Patrol Line ตรวจสอบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กลางวัน/กลางคืน 3.ดำเนินกิจกรรม Working Observation ให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ...

Aichi Forge (Thailand) Co., Ltd. / บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 อัตรา
Salary N/A
21 Aug 19
20 . QA Engineer
1.Quality claim problem solving and corrective action report 2.Provide quality document and PPAP submit customer 3.Coordinate with other section to support quality improvement activity 4.Support sh...

Aichi Forge (Thailand) Co., Ltd. / บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 อัตรา
Salary N/A
21 Aug 19
  47 Positions      
Sort By 
Disability Jobs