JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  45 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- จัดทำรายงานข้อมูลการวิ่งรถรับส่งงาน - ทำการวางแผนและดูแลการรับ-ส่งงาน - จัดทำสรุปข้อมูลรายงานประจำวันและประจำเดือนเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา - จัดเตรียมข้อมูล เพื่อทำ stock Report - ควบคุมดู...

บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
2 . ช่างซ่อมบำรุง (สาขาชลบุรี)
1. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง 2. จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร 3. ตรวจสอบและติดตามงานส่งซ่อม 4. ตรวจสอบสภาพ อุปกรณ์และเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 5. ดูแลงานซ...

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
3 . Customer Service (สาขาชลบุรี)รับสมัครด่วน !
-Support ฝ่ายขายด้านเอกสารต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกียวข้อง -ติดต่อลูกค้าใหม่ -ติดตามการนัดหมายกับลูกค้า -เตรียมใบเสนอราคาและติดตาม -เตรียมตัวอย่างสำหรับลูกค้าและติดตาม - งานธุรการต...

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
24 Aug 19
4 . Accounting Manager (Costing) @Chonburi
1. Costing Management 2. Monitor and control costing month-end closing process 3. Review and analysis of monthly actual’s vs plan. 4. Analyze product costs and variances associated 5. Report to S...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 Position
Salary Company Structure
23 Aug 19
5 . Sales Staff
1. ดูแลงานขายพร้อมแนะนำรายละเอียดของสินค้าให้กับลูกค้า 2. ดูรายละเอียดในการรับคำสั่งซื้อตลอดจนการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า 3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในอื่นๆเพื่อสนับสนุนความต้องการของลูกค้า 4. จัดทำ...

KAKIHARA MEIBAN (THAILAND) Co., Ltd.
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 อัตรา
Salary 16,000 + ตามประสบการณ์
23 Aug 19
6 . Technician Handwork
- Control and support maintenance Dip&Spray Flux Machine - Control and support maintenance ICT & FCT Test Machine - Control Sample board OK/NG for test ICT & FCT - Maintenance document control

Trois Takaya Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
3 position
Salary N/A
23 Aug 19
7 . Japanese Interpreter
- สื่อสารประสานงานระหว่างนายญี่ปุ่นกับคนไทย - แปลเอกสารสำนักงาน - แปลภาษาญี่ปุ่นเพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจระหว่างแผนกอื่นๆและสำนักงาน

Trois Takaya Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 position
Salary N/A
23 Aug 19
8 . QC Staff
- ตรวจสอบชิ้นงาน Inprocess ในกรับวนการผลิต - ตรวจสอบชิ้นงาน New Model ตามหัวข้อการตรวจสอบ Drawing - ตรวจวัดชิ้นงาน New Model ทำ CPK Data - จัดทำ Limit sample - สรุปปัญหางานเสียประจำวัน และปร...

Siam Akebono Co., Ltd.
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
23 Aug 19
9 . Asst. General Manager (Manufacturing)
- Leading and managing all aspects of manufacturing facility in Safety, Quality, Production, Cost Management and Supply chain. - Set strategy and direction of the plant, in alignment with the organ...

บริษัท เอ็น.เอช.โซจะ (ไทยแลนด์) จำกัด
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 Position
Salary Total packet not over 65 K.
23 Aug 19
10 . Production Control Senior Manager (Contract 1 year) (65K – 75K) (SDG-36133)
-Responsible for Production Planning, Raw Material Planning, Inventory Control, Packing and Delivery for ensure that the procedure meet with all requirements of Customers, SAT, & Quality management s...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 Position
Salary 65,000–75,000THB
23 Aug 19
11 . Accounting Manager (Costing) (50K – 60K) (SDG- 29394)
・Make a plan of accounting team such as operation improvement , yearly strategy ・Finalize all report which is related to finance and accounting and give advise to each Dept regarding accounting ・P...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 Position
Salary 50,000–60,000THB
23 Aug 19
12 . Production Control Officer
- วางแผนการผลิต และแผนสั่งซื้อวัตถุดิบ -ควบคุมการจัดส่งงานของ Supplier และการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าให้ตรงตามเวลาที่กำหนด - ควบคุม Stock ให้อยู่ในค่าเป้าหมายที่กำหนด - ออกเอกสารใบสั่งซื้อวัตถุดิ...

Aichi Forge (Thailand) Co., Ltd. / บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
2 ตำแหน่ง (ด่วน)
Salary N/A
23 Aug 19
13 . Production Leader
- ควบคุมดูแลส่วนงานการผลิต Finishing & Inspection ให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน IATF16949 และ ISO14001 - ทำความสะอาดเครื่องจักร/อุปกรณ์และพื้นที่ในการทำงาน - ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา - ควบคุ...

Aichi Forge (Thailand) Co., Ltd. / บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 อัตรา
Salary N/A
23 Aug 19
14 . Officer (Safety&Environment Control) ระดับเทคนิค
1.จัดทำระบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นมาตรฐาน 2.Patrol Line ตรวจสอบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กลางวัน/กลางคืน 3.ดำเนินกิจกรรม Working Observation ให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ...

Aichi Forge (Thailand) Co., Ltd. / บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 อัตรา
Salary N/A
23 Aug 19
15 . QA Engineer
1.Quality claim problem solving and corrective action report 2.Provide quality document and PPAP submit customer 3.Coordinate with other section to support quality improvement activity 4.Support sh...

Aichi Forge (Thailand) Co., Ltd. / บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 อัตรา
Salary N/A
23 Aug 19
16 . Maintenance Technicianรับสมัครด่วน !
1.ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร์เชิงป้องกันและแก้ไขเครื่องจักรหยุดกะทันหัน 2.ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำปี 3.ตรวจเช็คระบบ Utility&Compressor ประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือ...

Aichi Forge (Thailand) Co., Ltd. / บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
2 อัตรา
Salary N/A
23 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
1.รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า 2.แจกจ่ายคำสั่งซื้อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ส่งสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 4.เช็คราคาขาย , ทำการวางบิล 5.ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จุฑาวรรณ โมลิเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 Position
Salary 20,000
23 Aug 19
18 . Production Supervisor
ควบคุมการดำเนินงานของพนักงานในกระบวนการผลิต - ตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้า - ควบคุมดูเเล เเละตรวจสอบผลการดำเนินงานกระบวนการผลิตสินค้าให้ได้ตามแผนผลิต โดยมีของเสียอันเกิดจากกระบวนการให้ตํ่าที่สุด - วิ...

THAI TONEX
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 Position
23 Aug 19
19 . Production Supervisor
ควบคุม-วางแผน-พัฒนา ในส่วนของการผลิต

บริษัท จุฑาวรรณ โมลิเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
20 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
1.บริหารจัดการด้านการผลิต 2.ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาและปรับปรุงให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3.วิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิตเพื่อหาสาเหตุการแก้ไข ป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท จุฑาวรรณ โมลิเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
3 ตำแหน่ง
Salary negotiable
23 Aug 19
  45 Positions      
Sort By 
Disability Jobs