JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  90 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฏิบัติงานนิคมสินสาคร)
1.ควบคุมเอกสารการวางบิลเพื่อไปรับเช็คกับลูกค้า 2.บันทึกเจ้าหนี้การค้าและรวบรวมเอกสารทางบัญชี 3.รับผิดชอบงานบันทึกบัญชีการจ่ายเงินสดย่อย (Petty Cash Voucher) และเงินเบิกจ่ายล่วงหน้า (Advance Payment)...

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าเดินทาง+เบี้ยขยัน
16 Jun 19
2 . Software Tester/Web Developer
-จัดทำ Test Case,Test Plan -ทดสอบระบบตาม Requirement -ส่ง Defect Log ให้ Programmer -Re-test Defect Log ที่ส่งกลับมาจาก Programmer -จัดทำ Test Summary Report -ทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม User Manual

Topvalue Corporate ., Ltd.
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิคสิ่งพิมพ์
-ดูแลงานด้านงานกราฟฟิิก ออกแบบ แก้ไขงาน - มีความรู้ความสามารถด้านงานออกแบบ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Topvalue Corporate ., Ltd.
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
5 Position
Salary 10,000 - 15,000
15 Jun 19
4 . คนพิการ รับสมัครด่วน !
- งานเอกสารต่าง ๆ - งานธุรการทั่วไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์คีย์งานได้ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Topvalue Corporate ., Ltd.
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
15 Jun 19
5 . พนักงานขับรถส่งเอกสาร/พนักงานขับรถ
- รับของ-ส่งของจากลูกค้า - รับเช็ควางบิล - เอกสารราชการต่างๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Topvalue Corporate ., Ltd.
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jun 19
6 . ฝ่ายขาย / Sale (ประจำบริษัทในเครือ)รับสมัครด่วน !
•แนะนำ และ ขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น หาข้อมูลกลุ่มลูกค้า เพื่อวางแผนการขาย • ติดต่อนำเสนอและประสานงานกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สามารถทำการขายเชิงรุกได้ และรู้จักการสร้างและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า • ...

Topvalue Corporate ., Ltd.
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
10 Position
Salary ตามโครงสร้างและความสามารถ
15 Jun 19
7 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
1.งานด้านการเงิน ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการรับ-การจ่าย 2.จัดทำรายการจ่ายชำระ ให้ซัพพลายเออร์ และทำข้อมูล 3.จัดทำ-บันทึกการจ่ายเงิน และควบคุมการรับ-จ่ายเงิน 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้...

Topvalue Corporate ., Ltd.
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
8 . พนักงานขับรถ
ขับรถส่งสินค้า และ งานภายในและภายนอกบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
9 . QC.
1.ควบคุมดูแลการตรวจนับวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 2.ควบคุมดูแลการผลิตทุกขั้นตอน 3.ควบคุมดูแลการสุ่มตัวอย่างตรวจสอบวัตถุดิลและสินค้าสำเร็จรูป 4.ควบคุมดูแลกรปล่อยสินค้าสู่ลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างป...

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
10 . ช่างซ่อมบำรุง
ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน และซ่อมบำรุงตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
11 . ช่างไฟฟ้า
ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบไฟ้าภายในโรงงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
12 . ล่ามภาษาจีน
- รับผิดชอบในส่วนงานแปลเอกสารและเป็นสื่อกลางระหว่างคนจีนกับคนไทย

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่ Graphic Design
- ออกแบบ สร้างแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
14 . พนักงานขาย
1.ติดต่อประสานงานลูกค้า 2.Present ผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า 3.ติดตามให้บริการหลังการขายตามที่ลูกค้าแจ้ง 4.สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าแก่ลูกค้า 5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 6.งานอ...

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
10 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
15 . พนักงานบัญชี
1.ลงบัญชีซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย ประจำวัน 2.ทำ ภงด.1,3,53,ภพ.30

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
16 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(ประจำบจก.สยามบลูมาร์ค)
ด้านสรรหา, ว่าจ้าง, งานอบรม และธุรการตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
17 . Lab Supervisor
1.ออกแบบ,วางแผน และบริหารการดำเนินงานในห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ 2.การควบคุม และปฏิบัติหน้าที่ในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของบริษัท 3.จัดสรรงาน และให้คำปรึกษาแก่พนักงานในห้องปฏิบัติการ 4.ตรวจสอบแ...

บริษัท ทรานส์เฟอร์ เทค จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
14 Jun 19
18 . ช่างพิมพ์ห้อง Printing Operator / พนักงาน สโตร์
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทรานส์เฟอร์ เทค จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
14 Jun 19
19 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้าวัตถุดิบ (ประจำโรงงาน)
บริหารงาน จัดการงานเกี่ยวกับระบบคลังสินค้าวัตถุดิบและระบบการจัดการ AX

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary ตามตกลง
14 Jun 19
20 . Factory Manager (ประจำโรงงาน นิคมสินสาคร)
- กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการการผลิต ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผนงาน และนโยบายที่วางไว้ - รับผิดชอบควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุม...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Jun 19
  90 Positions      
Sort By 
Disability Jobs