JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  79 Positions      
Sort By 
1 . ประสานงานขนส่ง และคลังสินค้า
1.ประสานงานภายในบริษัท 2.ทำงานเกี่ยวกับคลังสินค้า เช่น จัดของ เตรียมสินค้า ตรวจสอบสินค้า 3.ในบางวันอาจมีงานขนส่งสินค้าไปกับรถขนส่ง

บริษัท บลิสเวิร์ก จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่เปิดบิล(Express)
- เปิดบิล - วางบิล - รับเช็ค - สรุปยอดภาษีขาย - ชนยอดภาษี

บริษัท ยูนเชง เพลท-เมคคิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary 15,000-22,000
20 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(ประเภทธุรกิจออนไลน์)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการวางแผนสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบให้ทันความต้องการของผู้ใช้ - ดูแลและรับผิดชอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ - เป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างผู้ใช้สินค้า/วัตถุดิบกับผู้ขายรวมถึงผ...

Topvalue Corporate ., Ltd.
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่บุคคลเงินเดือน / HR senior
• งานสรรหาว่าจ้างและการคัดเลือกพนักงาน • จัดทำสถิติเงินเดือน และ สรุปเงินเดือน Tiger soft • งานสวัสดิการต่างๆและกิจกรรมของบริษัท • ควบคุมดูแลกฎระเบียบข้อบังคับและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อ...

Topvalue Corporate ., Ltd.
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
2 Position
Salary 15,000 - 25,000 บาท
20 Jul 19
5 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.ตรวจสอบการจัดทำภาษีและประกันสังคม ให้ถูกต้องและนำส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด 2.ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อนนำเสนอผู้บริหาร 3.ดูแล-ควบคุมการทำงานของพนักงานบัญชีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานให้เป็นไป...

Topvalue Corporate ., Ltd.
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 19
6 . จป.วิชาชีพ
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3. ประเมินความเสี่ยงด้าน...

Topvalue Corporate ., Ltd.
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
7 . ฝ่ายขาย / Sale (ประจำบริษัทในเครือ)รับสมัครด่วน !
•แนะนำ และ ขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น หาข้อมูลกลุ่มลูกค้า เพื่อวางแผนการขาย • ติดต่อนำเสนอและประสานงานกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สามารถทำการขายเชิงรุกได้ และรู้จักการสร้างและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า • ...

Topvalue Corporate ., Ltd.
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
10 Position
Salary ตามโครงสร้างและความสามารถ
20 Jul 19
8 . เลขาผู้บริหาร
- ติดต่องานภายในประเทศ และ ต่างประเทศ - ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ

Topvalue Corporate ., Ltd.
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
1.งานด้านการเงิน ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการรับ-การจ่าย 2.จัดทำรายการจ่ายชำระ ให้ซัพพลายเออร์ และทำข้อมูล 3.จัดทำ-บันทึกการจ่ายเงิน และควบคุมการรับ-จ่ายเงิน 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้...

Topvalue Corporate ., Ltd.
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
10 . Production Leader (Gravure Printing) ประจำโรงงานสินสาคร, รหัส 20190621
- รับผิดชอบสายการผลิตงานพิมพ์กราเวียร์ - ควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพ ลดของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต - รับผิดชอบความเรียบร้อยของเครื่องกราเวียร์ที่ใช้ในการผลิต - ให้คำปรึกษาและแนะนำพนักงานในทีม (ลูกน้...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
2 Position
Salary 25-35K
20 Jul 19
11 . Planner (ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร) รหัส 20190621
- จัดทำ Daily Plan - Report KPI Delivery - ติดตามงานผลิตให้ได้ตามแผน,ปรับแผน - วิเคราะห์+หาแนวทางการจัดทำแผนผลิต - ร่วมประชุมกับฝ่ายผลิตเรื่องแผนการผลิตอนาคต - ให้บริการด้านแผน+กำหนดส่งงาน

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
20 Jul 19
12 . Production Supervisor (Flexible Packaging) ประจำโรงงานสินสาคร, รหัส 20190621
จำนวนที่รับ: 3 อัตรา 1. Production Supervisor (Gravure Printing) 1 อัตรา (คุมลูกน้อง 20 คน) 2. Production Supervisor (Dry Laminate) 1 อัตรา (คุมลูกน้อง 5-6 คน) 3. Production Supervisor (Bag Making...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
3 Position
Salary 35-50K
20 Jul 19
13 . Process Engineer (Flexible Packaging) ประจำโรงงานสินสาคร รหัส 20190621
1. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพือให้มีประสิทธิผล (Effectiveness) และมีความคงที่ (Consistency) 2. วิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหาในกระบวนการผลิตและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมกับนําไปประยุกต์ใช้ให้เป็นจริง ...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary 35-45K
20 Jul 19
14 . HRD Specialist ประจำโรงงานสินสาคร
- รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาองค์การ (Organization Development) - ให้ความรู้ คำแนะนำ แก่หน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำ Career Path, Succession Plan, IDP - พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) และ KPI ...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary Competitive
20 Jul 19
15 . Production Supervisor (Packing) ประจำโรงงานสินสาคร, รหัส 20190621
Report to: Production Manager (Packing) Subordinate: หัวหน้าทีมบรรจุหีบพ่อ พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานธุรการ (รวม 35-200 คน) Work location: นิคมสินสาคร Work day: ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
20 Jul 19
16 . Overseas Procurement Supervisor (ประจำนิคมสินสาคร) รหัส 20190606
• Manage all oversea procurement activities and coordinate with related departments to ensure that company get the best benefits (price, terms and condition) • Research potential suppliers, Compare ...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
17 . Prepress Specialist/Supervisor (ประจำนิคมสินสาคร) รหัส 20190621
- ตรวจสอบ Artwork ตามข้อกำหนดมาตรฐานของการพิมพ์ - ปรับแก้ไข File Artwork และปรับสีตามตัวอย่าง - ประสานงานและสนับสนุนทีมการตลาดและฝ่ายผลิตในข้อกำหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการทำ Artwork - ประสานงาน...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร DCC (โรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร), รหัส 20190528
1. ควบคุมเอกสาร ส่วนกลางประสานงานกับองค์กรหรือผู้ตรวจ ภายนอกและ จัดทำระบบ การจัดการ ISO 2. รับผิดชอบตรวจสอบติดตามผล การแก้ไขปรับปรุงดำเนินการในระบบ Audit ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 3. จัดทำสำเนา เอ...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่วางแผนจัดส่ง (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร), รหัส 20190531
1.วางแผนควบคุมการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ 2.ดูแลและบำรุงรักษารถยนต์ 3.ควบคุมพนักงานปฏิบัติการจัดส่ง 4.จัดทำรายงานต่างๆ 5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ประจำโรงงาน CSK สินสาคร), รหัส 20190531
1.รับผิดชอบงานด้านเอกสาร 2.ดูแลสต็อกสินค้า 3.ควบคุมพนักงานปฏิบัติการคลังสินค้า 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
  79 Positions      
Sort By 
Disability Jobs