JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (ปฏิบัติงาน จ.สงขลา) (ด่วน)
ส่งเอกสาร วางบิล เก็บเช็ค ซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Waste Management Siam Co.,Ltd.
Southern Region Industrial Songkhla
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
15 Jul 19
2 . Administration officerรับสมัครด่วน !
1.บันทึกใบลา ตามใบลาของพนักงาน 2.งานชุดยูนิฟอร์ม (ตรวจสอบ , สั่งซื้อ, เบิกจ่าย , นับสต๊อก ,ส่งชุดเก่าทำลาย) 3.งานอบรม (จองอบรมภายใน และ ภายนอก ) 4.งานบันทึกจองห้องประชุม 5.ดูแลควบคุมแม่บ้าน(งานห้อ...

Waste Management Siam Co.,Ltd.
Southern Region Industrial Songkhla
1 Position
Salary N/A
15 Jul 19
3 . Technical Sales Representative ประจำสงขลารับสมัครด่วน !
1.ดูแลฐานลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงดูแลลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับผู้อำนวยการฝ่ายขายและลูกค้าสมัพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดกับลูกค้าแต่ละราย 2.จัดทำแผน...

Waste Management Siam Co.,Ltd.
Southern Region Industrial Songkhla
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
15 Jul 19
4 . ช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุงงานไฟฟ้าประจำแผนก)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและควบคุม รายการซ่อมบำรุงตามเอกสารในแผนก - สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ เช่น ปั๊มลม เครื่องฉีดแรงดันสูง ระบบไฟฟ้า - ติดตามการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การควบคุม เครื่องมือ ชิ้นส่วนอะไหล่ และการประ...

Waste Management Siam Co.,Ltd.
Southern Region Industrial Songkhla
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jul 19
5 . ช่างทั่วไป รายวันรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และดำเนินการของระบบการจัดการสารปรอท รวมถึงประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับคำสั่งจากหัวหน้างานอย่างขยันขันแข็ง - รักษาและทำความสะอาดอุปกรณ์ในการทำงานให้อยู...

Waste Management Siam Co.,Ltd.
Southern Region Industrial Songkhla
4 ตำแหน่ง
Salary รายวัน
15 Jul 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs