JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Jobs: Jewelry
  40 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานรับจ่ายงาน
คีย์ข้อมูลรับ จ่ายงานลงระบบ จัดวัตถุดิบสำหรับจ่ายงาน

บริษัท กะเหรี่ยง ซิลเวอร์ ดีไซน์ จำกัด
1 อัตรา
17 Jul 19
2 . Designer Jewelry รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ และสร้างสรรค์งานต้นแบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งส่งมอบงานได้ทันตามแผนงานที่กำหนดและความต้องการของลูกค้า - ควบคุมมาตรฐานของงาน และประสานงานภายในกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำงานร...

บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
3 . Trend Analyze
1.Manage the jewelry theme for show in each Jewelry fair 2.Support the artwork and Photographer team to accomplish the publications 3.Lead the Designers to think of the new way to create unique desi...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
4 . R&D Manager
1. บริหารงานด้านแผนการผลิตแม่พิมพ์และงานตัวอย่าง 1.1 วางแผนการผลิตตาม Priority และตาม Ship date 1.2 ตรวจสอบแผนการผลิตพร้อมทั้งประเมินกำลังการผลิต 1.3 ปรับแผนการผลิตเมื่อมีความคลาดเคลื่อนด้านการผ...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
5 . Vice Product Development Manager
1. Develop creative and product awareness in order to produce a creative and competitive that will help grow the business 2.Research competitive markets to identify new trends, fabrics, and techniques...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
6 . Designer (Handrawing)
ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี ด้วยการการ Handrawing ตามความต้องการของลูกค้า

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
7 . Production Manager (ผู้จัดการแผนก แต่ง/ขัด/ฝัง/ชุบ/แวกซ์/QC)
- บริหารจัดการในกระบวนการผลิตของหน้าที่ความรับผิดชอบของแผนก - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิธีการผลิตอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน - แก้ไขปัญหาหน้างาน วิเคราะห์ปัญหาดำเนินการทำแผนเชิงป้อง...

บริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Gemopolis Industrial Bangkok
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบเครื่องประดับ (โปรแกรม Rhino,Matrix) รับสมัครด่วน !
1. สร้างชิ้นงาน 3D จากโปรแกรม Rhino,Matrix 2. ประสานงานกับฝ่ายออกแบบเพื่อสร้างชิ้นงานงาน 3D 3. ควบคุมดูแลเครื่อง Print CNC และ 3D Printer ได้

บริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
Salary 13,000-20,000
17 Jul 19
9 . Casting Manager (ผู้จัดการห้องหล่อจิวเวอรี่)
1) ควบคุมดูแลพนักงานในแผนกผ่าพิมพ์ยาง, เทียน, หล่อ 2) จัดสรรหาเบิกอุปกรณ์ เครื่องมือ วัตถุดิบ ที่ใช้ในการทำงาน 3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4) มอบหมายงาน ควบคุม ติดตาม ชิ้นงานหล่อให้ท...

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
10 . ช่างแต่งงานทอง, งานเงิน / ช่างขัดรับสมัครด่วน !
ช่างแต่งงานทอง-งานเงิน 4 ตำแหน่ง : หน้าที่ที่รับผิดชอบ 1. แต่งผลิต ชิ้นงานให้ได้มาตรฐานตาม Order ที่ได้รับ 2. แยกชิ้นงานดีและชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจวัด 3. นับจำนวนชิ้นงานส่งกระบวนการร่อน 4. ลดการ...

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด
20 Position
17 Jul 19
11 . Casting / MM / Wax Assistant Manager
- ดูแลขั้นตอนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคนิคในโรงงาน เช่น งานหล่อ งานแต่งงานสไลด์ งานฝัง งานขัด งานชุบ - ออกแบบเครื่องมือและเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องในการผลิต - ดูแลงานด้านคุณภาพร่วมกับฝ่ายผลิต ...

E.L.F. Co., Ltd.
1 Position
17 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ (ตลาดต่างประเทศ)
- Present products and designs to clients and seek new prospects. - Co-operate with all parties to complete products and services. - Follow up job progess and control time schedule.

บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
3 Position
Salary 25,000.-หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 Jul 19
13 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
ช่วยดูแลและควบคุมงานบริหารจัดการฝ่ายผลิตเครื่องประดับงานเงิน

บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
1 Position
Salary 50,000.-หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 Jul 19
14 . พนักงานการประกันคุณภาพ QA(มีประสบการณ์)
ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานแต่ละขั้นตอน

บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
1 (จิวเวลรี่)
Salary 20,000.- หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 Jul 19
15 . QC Jewelry ผู้ตรวจสอบคุณภาพ (เครื่องประดับ)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบคุณภาพเครื่องประดับ 2.ส่งรายงานการตรวจสอบ

บริษัท พีดีพี กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
10 Position
Salary เริ่มต้น 15,000
17 Jul 19
16 . ช่างหล่อรับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สามารถหล่อตัวเรือน เงิน, ทองเหลือง, ทองได้ - มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ได้อย่างชํานาญ - ควบคุมเตาอบปูน โดยการควบคมุอณุหภูมิให้เหมาะสมกับงานเพื่อให...

บริษัท ไทย เซเบรุ พิโค จำกัด
Gemopolis Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
17 Jul 19
17 . Gemologist (นักอัญมณีศาสตร์)
-Check all diamonds with the microscope, add remarks on each stone, and highlight the repairs required on each diamonds -Assist in sorting and grading of rough diamonds; checking stones after marking...

บริษัท โมอาว๊าด บางกอก แรร์ จูเว็ลส์ มานูเฟคเจอเรอส์ จำกัด
1 Position
17 Jul 19
18 . พนักงานคลังสินค้า
- รับงาน ส่งงาน - ทำเอกสารภายในแผนก - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Intercontinental Jewellery Manufacturer Public Co.,Ltd.
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 ตำแหน่ง
17 Jul 19
19 . Specialist,Product Drawing
-Set up and manage engineering drawing system including; PM standard size,Finished sample,Assembly drawing,Material drawing, Tools draw, spare-parts drawing -Collaborate with TD,IQC,STA,Store of Prod...

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
1 Position
17 Jul 19
20 . นักเขียนแบบเครื่องประดับ (Cad Designer/Graphic Designer)รับสมัครด่วน !
-ออกแบบเครื่องประดับ แหวน จี้ สร้อย กำไล เป็นต้น. -สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ได้ -ทำโปรแกรมออกแบบ Auto Cad/Matrix/Rhino

บริษัท รอยัล ชิลเวอร์ พลัส จำกัด (Royal Silver Plus Co.,Ltd.)
1 ตำแหน่ง
Salary ขึ้นอยู่กับการเจราจา (Negotiable)
17 Jul 19
  40 Positions      
Sort By 
Disability Jobs