JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Jobs: Jewelry
  37 Positions      
Sort By 
1 . Jewelry Designer
1. ออกแบบเครื่องประดับ สไตร์งานยุโรป 2. ออกแบบงานโดยคอมพิวเตอร์หรือสเก็ตมือ 3. ออกแบบชิ้นงานตาม Concept หรือตามความต้องการของลูกค้า Research และ Update เทรนใหม่ๆ เพื่อนำเสนองานให้กับบริษัทได้ 4. ส่...

NGG Group
1 Position
21 Aug 19
2 . ช่างเลี่ยมทอง เซ็นทรัลภูเก็ตรับสมัครด่วน !
-เลี่ยมกรอบพระทอง/กรอบพลาสติกกันน้ำ -เชื่อมต่อสร้อยทอง -มีปะสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ

NGG Group
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
3 . Assistant Factory Manager (Gold)
1.บริหารจัดการ วางแผน ควบคุมผลิต และ พัฒนา ปรับปรุงขบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพในแต่ละแผนกให้ได้ตามมาตราฐาน 2.บริหาร และควบคุมดูแลบริหารจัดการงานในฝ่ายผลิตทั้งระบบ 3.วิเคราะห์ วางแผนการผลิต จัดทำข้อมูลก...

NGG Group
1 Position
21 Aug 19
4 . พนักงานคลังสินค้า
- รับงาน ส่งงาน - ทำเอกสารภายในแผนก - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Intercontinental Jewellery Manufacturer Public Co.,Ltd.
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 ตำแหน่ง
21 Aug 19
5 . ช่าง ยิงเลเซอร์ (งานจิวเวลรี่)
เชื่อมงานด้วย การยิงเลเซอร์ จากเครื่องคอมพิวเตอร์

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
6 . พนักงานควบคุมคุณภาพ QCรับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้ากำหนด -อื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
7 . นักออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม Rhino / Matrix /3 Dรับสมัครด่วน !
ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี โปรแกรม Rhino/Matrix/3D

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
21 Aug 19
8 . ช่างฝีมือเครื่องประดับและอัญมณี
- พนักงาน ขัด, เชื่อม, แต่ง, งานเรซิ่น, ประกอบงาน, QA, QC, Model ฯลฯ

บริษัท เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
Northern Region Industrial Lamphun
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
21 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ (Sale Coordinator) รับสมัครด่วน !
ดูแลตอบอีเมลล์ลูกค้า สื่อสารกับลูกค้าต่างชาติ มอบหมายงานและตามงานด้านจิวเวอร์รี่ ตัวอย่างลูกค้า สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้อย่างดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน เ...

บริษัท รอยัล ชิลเวอร์ พลัส จำกัด (Royal Silver Plus Co.,Ltd.)
2 ตำแหน่ง
Salary ขึ้นอยู่กับการเจราจา (Negotiable)
21 Aug 19
10 . DIGITAL MARKETING EXECUTIVE
1.SHOOTING PHOTOS/VIDEO 2.WRITING CONTENTS 3.GOOD CREATIVE SENSE & BUSINESS MINDED 4.GOOD SKILL IN SOCIAL MEDIA USAGE(IG,FACEBOOK,LINE,YOU TUBE…ETC.)

Venlier Jewelry Co., Ltd.
1 POSITION
Salary SALARY BASE AND COMMISSION
21 Aug 19
11 . QA IN - LINE INSPECTOR
1.ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ระหว่างการผลิต และ ตรวจสอบ ชิ้นงานในกระบวนการผลิต ให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ควบคุมการเกิดงานเสีย ในการผลิต 3.วิเคราะห์สาเหตุของงานที่เสียในกระบวนการผลิตและวิธีการแก้ไข...

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
12 . SUBCONTRACTORS COORDINATOR
1)ตรวจสอบ ปริมาณ น้ำหนัก spec งาน SUBCONTRATOR ในประเทศให้ตรงตามมาตรฐานก่อนนำเข้าสู่กระบวนการต่อไป 2)บันทึกข้อมูลจากการตรวจสอบ ปริมาณ น้ำหนัก ปริมาณ NC ปริมาณงานเกิน ลงใน Receiving report และวัตถุด...

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
13 . Casting Manager (ผู้จัดการห้องหล่อจิวเวอรี่)
1) ควบคุมดูแลพนักงานในแผนกผ่าพิมพ์ยาง, เทียน, หล่อ 2) จัดสรรหาเบิกอุปกรณ์ เครื่องมือ วัตถุดิบ ที่ใช้ในการทำงาน 3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4) มอบหมายงาน ควบคุม ติดตาม ชิ้นงานหล่อให้ท...

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
14 . ช่างขัด/ช่างแต่งงานทอง/งานเงินรับสมัครด่วน !
ช่างแต่งงานทอง-งานเงิน 4 ตำแหน่ง : หน้าที่ที่รับผิดชอบ 1. แต่งผลิต ชิ้นงานให้ได้มาตรฐานตาม Order ที่ได้รับ 2. แยกชิ้นงานดีและชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจวัด 3. นับจำนวนชิ้นงานส่งกระบวนการร่อน 4. ลดการ...

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด
20 Position
21 Aug 19
15 . Specialist,Product Drawing
-Set up and manage engineering drawing system including; PM standard size,Finished sample,Assembly drawing,Material drawing, Tools draw, spare-parts drawing -Collaborate with TD,IQC,STA,Store of Prod...

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
1 Position
20 Aug 19
16 . Product Officer รับสมัครด่วน !
• คัดแยกสี ขนาด คุณภาพของเพชร • ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องประดับให้ตรงตามมาตราฐาน • พิจารณาราคาสินค้า เครื่องประดับจาก Supplier ให้มีราคาที่เหมาะสมตามท้องตลาด • ออกแบบเครื่องประดับ โดยการวาดภาพ หรือ ส...

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 Aug 19
17 . CAD Designer
ออกแบบจิวเวอร์รี่

บริษัท แคสติ้ง เฮ้าส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Gemopolis Industrial Bangkok
3 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
18 . ผู้ควบคุมดูแลแผนกชุบ
1.ลดปริมาณชิ้นงานเสียที่เกิดขึ้นจากการชุบ และขั้นตอนก่อนหน้า ประสานการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหา 2.ประสานงานกับพนักงานวิเคราะห์น้ำยา ฝ่ายผลิต และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการผลิ...

บริษัท สยามคาสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary 22,000 บาทขึ้นไป
20 Aug 19
19 . Materials Planing Supervisor
1.Ensure the effective materials planning, supply and distribution to the manufacturing operations align with production scheduling. 2.To manage and expedite materials on orders from Supplier meeting...

บริษัท กานต์ จิวเวลรี่ จำกัด
Gemopolis Industrial Bangkok
2 Position
Salary N/A
20 Aug 19
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
-ดูแลระบบงานฝ่ายผลิต และควบคุมกระบวนการผลิต ภายในโรงงานทั้งระบบ -ทั้งการผลิตชิ้นงานจิวเวลรี่ืทองและงานเงิน -ดูแลงานเอกสารด้านการผลิต และส่งรายงานให้ผู้บริหารทราบ -ดูแลกระบวนการผลิตให้สำเร็จตามกำหนด

K.S.Jewelry International Co., Ltd
1 Position
19 Aug 19
  37 Positions      
Sort By 
Disability Jobs