JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Jobs: Jewelry
  39 Positions      
Sort By 
1 . Jewelry designer
-ออกแบบเครื่องประดับตามข้อกำหนดของลูกค้า -ออกแบบโดยใช้โปรแกรม 2D

บริษัท จงเลิศล้ำ จำกัด
Salary 25,000 - 35,000.
22 Jul 19

บริษัท จงเลิศล้ำ จำกัด
1 Position
22 Jul 19
3 . Production Planner Supervisor
1.วางแผนและปรับตารางการผลิตของแต่ละกระบวนการ 2.วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนกำลังการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.สรุปข้อมูลการผลิต การใช้วัตุดิบจริง และประเมิณผลการผลิตประจำวัน ประจำเดือน เพื่อพิจารณาหาแนว...

บริษัท จงเลิศล้ำ จำกัด
1 Position
22 Jul 19
4 . ช่างเลี่ยมทอง
-เลี่ยมกรอบพระทอง/กรอบพลาสติกกันน้ำ -เชื่อมต่อสร้อยทอง -มีปะสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ

NGG Group
2 ด่วน!!
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
5 . คัดพลอย
-คัดพลอยก้อน -คัดพลอยสำเร็จโดยใช้กล้อง Microscope -ส่งรายงานประจำวัน -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

NGG Group
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
6 . Assistant Factory Manager
1.บริหารจัดการ วางแผน ควบคุมผลิต และ พัฒนา ปรับปรุงขบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพในแต่ละแผนกให้ได้ตามมาตราฐาน 2.บริหาร และควบคุมดูแลบริหารจัดการงานในฝ่ายผลิตทั้งระบบ 3.วิเคราะห์ วางแผนการผลิต จัดทำข้อมูลก...

NGG Group
2 Position
22 Jul 19
7 . Casting Manager (ผู้จัดการห้องหล่อจิวเวอรี่)
1) ควบคุมดูแลพนักงานในแผนกผ่าพิมพ์ยาง, เทียน, หล่อ 2) จัดสรรหาเบิกอุปกรณ์ เครื่องมือ วัตถุดิบ ที่ใช้ในการทำงาน 3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4) มอบหมายงาน ควบคุม ติดตาม ชิ้นงานหล่อให้ท...

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
8 . ช่างแต่งงานทอง, งานเงิน / ช่างขัดรับสมัครด่วน !
ช่างแต่งงานทอง-งานเงิน 4 ตำแหน่ง : หน้าที่ที่รับผิดชอบ 1. แต่งผลิต ชิ้นงานให้ได้มาตรฐานตาม Order ที่ได้รับ 2. แยกชิ้นงานดีและชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจวัด 3. นับจำนวนชิ้นงานส่งกระบวนการร่อน 4. ลดการ...

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด
20 Position
22 Jul 19
9 . Trend Analyze
1.Manage the jewelry theme for show in each Jewelry fair 2.Support the artwork and Photographer team to accomplish the publications 3.Lead the Designers to think of the new way to create unique desi...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
10 . R&D Manager
1. บริหารงานด้านแผนการผลิตแม่พิมพ์และงานตัวอย่าง 1.1 วางแผนการผลิตตาม Priority และตาม Ship date 1.2 ตรวจสอบแผนการผลิตพร้อมทั้งประเมินกำลังการผลิต 1.3 ปรับแผนการผลิตเมื่อมีความคลาดเคลื่อนด้านการผ...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
11 . Vice Product Development Manager
1. Develop creative and product awareness in order to produce a creative and competitive that will help grow the business 2.Research competitive markets to identify new trends, fabrics, and techniques...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
12 . Designer (Handrawing)
ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี ด้วยการการ Handrawing ตามความต้องการของลูกค้า

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
13 . 3D CAD JEWELRY JUNIOR
- สร้างงานแม่พิมพ์ โดยใช้โปรแกรม 3DESIGN CAD 8 ตามแบบsketch - ประสานงานกับDesigner และฝ่ายผลิตเพื่อทำแม่พิมพ์ให้ตรงตามแบบที่เขียนไว้ - สร้างผลงานให้ถูกต้องตรงตามแบบ สวยงาม และทันตามระยะเวลาที่กำหน...

DerMond Anandara
2 Position
Salary ขึ้นอยู่กับความสามารถ สามารถตกลงกันได้
20 Jul 19
14 . ออกแบบเครื่องประดับ
- ออกแบบเครื่องประดับ แหวน สร้อย จี้ กำไล เป็นต้น - สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ได้ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ห้างทองลายกนก จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
15 . Asst.Production Manager
Following up on production order issues with operations. Production order analysis Assisting with identifying gaps, remedying any open deficiencies and reporting them to management on a timely basis...

บริษัท ดอนนาเจมม่า จิวเวลเลอรี่ จำกัด
Gemopolis Industrial Bangkok
1 ตำแหน่ง / Position
Salary Based on company structure and experience.
19 Jul 19
16 . Gemologist (นักอัญมณีศาสตร์)
-Check all diamonds with the microscope, add remarks on each stone, and highlight the repairs required on each diamonds -Assist in sorting and grading of rough diamonds; checking stones after marking...

บริษัท โมอาว๊าด บางกอก แรร์ จูเว็ลส์ มานูเฟคเจอเรอส์ จำกัด
1 Position
19 Jul 19
17 . พนักงานรับจ่ายงาน
คีย์ข้อมูลรับ จ่ายงานลงระบบ จัดวัตถุดิบสำหรับจ่ายงาน

บริษัท กะเหรี่ยง ซิลเวอร์ ดีไซน์ จำกัด
1 อัตรา
22 Jul 19
18 . Specialist,Product Drawing
-Set up and manage engineering drawing system including; PM standard size,Finished sample,Assembly drawing,Material drawing, Tools draw, spare-parts drawing -Collaborate with TD,IQC,STA,Store of Prod...

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
1 Position
19 Jul 19

A.M.G Jewelry (Thailand) Co., Ltd
1 Position
Salary 20,000-30,000 Salary negotiable / เสนอเจรจาต่อรองได้
19 Jul 19
20 . Jewelry CAD DesignerUrgently Required !
- Sketching initial design ideas - Producing detailed, final hand drawings and specifications or, more likely, using dedicated computer software (CAD) to produce design specifications, including part...

Thien Po Jewelry Co.Ltd.
19 Jul 19
  39 Positions      
Sort By 
Disability Jobs