JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  40 Positions      
Sort By 
1 . Junior Web Developer
- ออกแบบ UI/UX ร่วมกับหัวหน้าทีม - เขียนโปรแกรม Web Application ต้นแบบ - ทดสอบใช้งานกับ Lead user และปรับปรุงแก้ไข code - ดูแลบำรุงรักษา Web Application

บริษัท ไบโอแมส เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา อำเภอเมือง หนองม่วง พัฒนานิคม ลำนารายณ์จังหวัดลพบุรี
1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ 2. งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ 3. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา 4...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
20 อัตรา
Salary เงินเดือน + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
18 Sep 19
3 . ผู้จัดการสาขา ธุรกิจประกันภัย(ลพบุรี)
หน้าที่ความรับผิดชอบ • พัฒนาวางแผนการทำงานของสาขาทั้งด้านการตลาด, ระบบงานและบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร เพื่อให้ผลสำเร็จของสาขาสามารถนำองค์กรบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายรวมบริษัท • วิเคราะห์...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
1. จัดทำแผนและดำเนินการฝึกอบรม 2. จัดทำแผนและรายงานการฝึกอบรมรายบุคคล 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดฝึกอบรม 4. จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
18 Sep 19
5 . วิศวกรเครื่องกล (ประจำโรงงานน้ำตาล สาขาสระโบสถ์)
ดูแลและพัฒนาระบบเครื่องกล และออกแบบงานเครื่องกลเบื้องต้น

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
18 Sep 19
6 . Safety Officer - (ประจำออฟฟิศฟาร์ม) Junior Level
- Coordinates and conducts compliance activities within criteria and time frames identified in internal and external EHS requirements. - Using established protocols inspects facility for compliance ...

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
1 Position ลพบุรี (พัฒนานิคม)
Salary NA
18 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ สาขาพัฒนานิคม, ชัยบาดาล
1.วิเคราะห์การปล่อยสินเชื่อ 2.ต้อนรับลูกค้า ให้บริการ และแนะนำการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า 3.ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าที่เข้ามาติดต่อขอสินเชื่อ

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
8 . พนักงานขายอาหารสัตว์ (วัว)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการขายอาหารสัตว์ ให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด - เน้น อาหารวัว

บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
9 . Sale Area ลพบุรีรับสมัครด่วน !
- จัดหาร้านค้าในการว่างสินค้าและเสนอขาย - ทำหน้าที่ติดต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ และกลุ่มลูกค้าเก่า - ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทให้เป็นที่รู้จัก - แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มลูกค้า...

บริษัท แอลพีบรอ จำกัด ( VIVO THAILAND )
2 ตำแหน่ง
Salary 12,000 บาท +ค่า com+ ค่าเสื่อมในการใช้รถ +ค่าน้ำมัน
18 Sep 19
10 . Terminal ( เจ้าที่อบรมผลิตภัณฑ์ ) ลพบุรี
- ดูแลเรื่องการอบรมผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงาน PC - ดูแลเรื่องกฎระเบียบของพนักงาน - ตรวจความถูกต้องของการจัด Display - และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แอลพีบรอ จำกัด ( VIVO THAILAND )
1 อัตรา
Salary 12,000 บาท +ค่าเสื่ิอม+ค่าน้ำมัน+อื่นๆ
18 Sep 19
11 . Assistant Accounting Manager
- Cooperating with the Manager and preparing monthly, yearly and/or as required financial reports. - Preparing quarterly consolidation reports. - Assisting the team in identifying accounting require...

Manpower Thailand Co., Ltd.
1 Position
Salary 110K
18 Sep 19
12 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด-แคชแวน (ลพบุรี)
รายละเอียดของงาน - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัท - ศึกษาการใช้งานเครื่อง Tablet ที่เป็นอุปกรณ์การขายได้อย่างชำนาญ และมีประสิทธิภาพเป็นประจำ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในร้าน, ป...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Sep 19
13 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (พื้นที่ จ.ลพบุรี)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) • นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยน...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
3 Position
18 Sep 19
14 . นักเคมี
1.เพื่อบริหารจัดการควบคุมงานประกันคุณภาพในการรับวัตถุดิบ , กระบวนการผลิตในแต่ละช่วงเวลาตลอด 24 ชั่วโมง และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2.เพื่อบริหารประกันคุณภาพในวัตถุดิบในรถขนสินค้า ไปจนถึง...

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
18 Sep 19
15 . เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม - ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
16 . นักวิเคราะห์ (Labเคมี)
1.การทดสอบ 2.บริหารจัดการทรัพยากรในแผนก 3.พัฒนาวิธีทดสอบตามที่ได้รับมอบหมาย 4.งานด้านระบบคุณภาพ 5.พัฒนาตนเองและทีมงานให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานุ

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
17 . วิศวกรไฟฟ้า (ลพบุรี)
- จัดทำมาตรฐานการติดตั้ง การใช้งาน การบำรุงรักษา และการแก้ไขเบื้องต้น - จัดทำแผนงานการติดตั้งและการบำรุงรักษา เพื่อติดตาม ตรวจสอบงานไฟฟ้า - จัดทำงบประมาณการจัดซื้อและจัดจ้าง ในส่วนของงานไฟฟ้าของงานร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
18 Sep 19
18 . วิศวกรซ่อมบำรุง (โรงงานแปรรูปสุกร)
- บริหารและจัดการงานระบบเครื่องกล - ควบคุมงานด้านก่อสร้าง การติดตั้ง การซ่อมบำรุงรักษา - จัดทำแผนติดตั้งและการบำรุงรักษา เพื่อติดตามตรวจสอบระบบงาน - ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก - งา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
19 . หัวหน้างานปฎิบัติการผลิต (ประจำโรงงานลพบุรี)
1. ตรวจสอบข้อมูล และบันทึกสูตรอาหารสัตว์ รวมถึงวัตถุดิบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการผลิตอาหารสัตว์ในระบบควบคุมการผลิต 2. กำหนด และสั่งการเตรียมวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตให้เพียงพอ และเหมาะสมต่อการด...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
20 . เจ้าหน้าที่ผลิต
- ควบคุมงานด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปริมาณ และคุณภาพ - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ควบคุมดูแล - ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา - รายงานสภาพการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆท...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
  40 Positions      
Sort By 
Disability Jobs