JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  14 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขามหาสารคาม
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
2 . จนท.ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ( จป.วิชาชีพ )
1.รับผิดชอบดูแลงานด้ารความปลอดภัยในบริษัทฯให้สอดล้องกับกฏหมายและข้อกำหนด 2.ปฎิบัติตามนโยบาย 5ส, GMP, ISO9001, ISO14001 3.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยแล...

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด
2 อัตรา
Salary โครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
19 Jul 19
3 . เภสัชกรฝ่ายผลิต ( PD )รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยา 2.ควบคุมดูแลระบบเอกสารภายในฝ่ายควบคุมคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาและห้องปฏิบัติการ 3.ควบคุมขั้นตอนการวิเคราะห์และการตรวจสอบผลิตภั...

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด
2 อัตรา
Salary โครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
19 Jul 19
4 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารด้านการรับเงินและการจ่ายเงินทั้งหมด 2.จัดทำ ภงด1,3,50,53,90,91 และ ภพ30 ได้เป็นอย่างดี 3.ปิดงบการเงินและจัดทำงบการเงินเสนอผู้บริหาร 4.ออกแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในฝ่ายบัญชีและการเงิน 5.ม...

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
19 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA)
1.ควบคุมและจัดเก็บข้อร้องเรียน สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด Deviation, OutOf Specification, Reprocess, Rework และอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.การติดตามควบคุมเอกสารการผลิตยาตามการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไข maste...

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด
2 อัตรา
Salary โครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
19 Jul 19
6 . พนักงานขายบัตรเครดิต Krungsri First Choice ประจำสาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคามรับสมัครด่วน !
1.นำเสนอผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต /สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า /สินเชื่อส่วนบุคคล 25-30 ราย/เดือน 2.ตรวจสอบรายละเอียด และความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครทุกผลิตภัณฑ์ของลูกค้า เพื่อส่งมอบให้กับฝ่ายพิ...

Krungsri Consumer
หลายอัตรา
Salary 13,000-15,000(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) ค่า Commission ตามความสามารถ
19 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่ สาขาโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ด่วน!!
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary เงินเดือน+Incentive+โบนัส + อื่น ๆ
19 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ขายหน้าโรงงาน
- ขายสินค้าในช่องทางการขายที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย - การประสานงานและจัดทำเอกสาร - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
9 . Marketing Executive
- นำเสนอวิธีทางการตลาดออนไลน์หลายวิธี (โดยมีการสอนงานให้ก่อน) - ใช้ Social media เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าของลูกค้าของบริษัท - ทำงานเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายประจำวันหรือประจำสัปดาห์ ทำงานเสร...

บริษัท ดีทีเอสที จำกัด
10 Position
Salary 12,000
17 Jul 19
10 . Accounts Administrator
Accounts Administrator responsibilities include: Managing obligations to suppliers, customers and third-party vendors Processing bank deposits Reconciling financial statements Job brief ...

บริษัท ดีทีเอสที จำกัด
1 Position
Salary 15,000
17 Jul 19
11 . Sales/เจ้าหน้าที่ขาย
-ติดต่อพบลูกค้า นำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เรามีฐานลูกค้าอยู่แล้วและหาฐานลูกค้าใหม่ -วิ่งงานตามเขตที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที.พี.เอ็น เดคอร์
4 Position
Salary 12,000.00 ไม่รวมค่าคอม
17 Jul 19
12 . สถาปนิก/Draftman เขียนแบบ-ควบคุมงาน (เคยสมัครแล้ว เกิน 1 เดือน ให้ยื่นใหม่)
- ออกแบบ-เขียนแบบ บ้านและงานก่อสร้างอื่นๆ - ควบคุมงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ประเมิณราคาการก่อสร้าง - ทำรายการ BOQ - QC งานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบ

บริษัท โกลด์ เฮ้าส์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary 15,000 - 20,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) + รายได้พิเศษอื่น
16 Jul 19
13 . Sale มหาสารคาม
-นำเสนอโปรโมชั่นส์ Internet บ้านทรูให้กับลูกค้าตามชุมชน -ไปทำงานเป็นทีม บริษัทมีรถให้

บริษัท เกียรติกะมล เทเลคอม จำกัด
2 Position
Salary 10,000-20,000 เงินเดือน+ค่าคอมมิชั่นส์+ประกันสังคม+โบนัสประจำปี
16 Jul 19
14 . วิศวกร
-วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา -ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด -ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย -ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ ผ...

บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000 - 25,000 บาท
16 Jul 19
  14 Positions      
Sort By 
Disability Jobs