JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  224 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการร้านรับสมัครด่วน !
- ดูแลร้านและพนักงานในสาขา รวมถึงยอดขาย - บริการและต้อนรับลูกค้า - จัดเตรียมร้านวัตถุดิบและสินค้าต่างๆ - ชงกาแฟและเครื่องดื่มอื่น ตามสูตรของบริษัท - เช็คสต๊อกและดูแลความเรียบร้อยของ อุปกรณ์ต่างๆร...

บริษัท รวยเหนือ จำกัด
4 อัตรา
Salary 17,000 บาท หรือพิจารณาตามประสบการณ์
18 Sep 19
2 . ผู้จัดการรีสอร์ท ประจำ จ.กาญจนบุรี ด่วน!รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการรีสอร์ท - ดูแลต้อนรับลูกค้า รับเรื่องและแก้ไขปัญหาการร้องเรียนต่างๆจากลูกค้าทั้งภายใน และ ภายนอก - วางแผนและประสานงานกับทุกฝ่าย/แผนก เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าห...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
3 . ผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจรีสอร์ท (GM) รับสมัครด่วน !
หน้าที่งานของ GM (บ.ศรีชงโค จก.) ประจำที่ กรุงเทพมหานคร แต่ต้องมีเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีด้วย ** เน้นความสามารถด้านงานบริการ operation / บัญชี ตรวจสอบ / และงานบุคคล 1.Planning 2.Organizing 3...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
4 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery) สาขาพัทยา
1. ยอดขายสินค้าของแผนกตาม Target Sales , เพิ่ม GP 2. ผลัดดันยอดขาย , ดูมาตรฐานหน้าร้าน 3. บริหารยอดสูญเสียของแผนกเพื่อ 4. ดูแลแผนการสั่งสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
18 Sep 19
5 . ผู้จัดการส่วนอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen) สาขานครปฐม, ขอนแก่น
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
18 Sep 19
6 . ผู้จัดการแผนกบริหารฐานข้อมูล (SM - ALC) สาขาเพชรเกษม, บางบอน, เกาะช้าง
• กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน • กำกับดูแลการทำ Gap Check ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงติดตั้งการพิมพ์ Gap Check ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • กำกับดูแลการพิมพ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
18 Sep 19
7 . ผู้จัดการส่วนเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery) สาขาแจ้งวัฒนะ
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
18 Sep 19
8 . ผู้จัดการส่วนผักและผลไม้ (SM - Fruit & Vegetable) สาขาพัทยาเหนือ, ป่าตอง
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
18 Sep 19
9 . ผู้จัดการส่วนผักและผลไม้ (Section Manager - Fruit & Vegetable) สาขากาฬสินธุ์
• รับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อคสินค้า...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
18 Sep 19
10 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารสด (Fresh Manager) ประจำสาขากำแพงเพชร
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary 30,000 บาทขึ้นไป
18 Sep 19
11 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager - Non Fresh) สาขาตราด
- บริหารจัดการระบบปฎิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุยอดขายตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนก - ควบคุมคุณภาาพอาหารให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ และควบคุมการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อลูกค้า...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
18 Sep 19
12 . Assistant Store General Manager สาขาสุพรรณบุรี
The role of an ASGM1 is to manage and control the merchandise functions of the store, while achieving operations standards, sales, and profit targets with cost and shrinkage control (under or equal to...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary 40,000 บาทขึ้นไป
18 Sep 19
13 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager - Dry Food 1) สาขาหนองจอก, จันทบุรี
• บริหารจัดการระบบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนก • ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ • ควบคุมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อลูกค้า พนักงาน และทร...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
14 . ผู้จัดการแผนกอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen) สาขาบดินทรเดชา
1. ยอดขายสินค้าของแผนกตาม Target Sales , เพิ่ม GP 2. ผลัดดันยอดขาย , ดูมาตรฐานหน้าร้าน 3. บริหารยอดสูญเสียของแผนกเพื่อ 4. ดูแลแผนการสั่งสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
18 Sep 19
15 . ผู้จัดการส่วนอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen) สาขาศรีสะเกษ, มหาสารคาม
• ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารแช่แข็ง

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
18 Sep 19
16 . Assistant Store General Manager ประจำสาขาโซนกรุงเทพฯ
The role of an ASGM is to manage and control the merchandise functions of the store, while achieving operations standards, sales, and profit targets with cost and shrinkage control (under or equal to ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary 40,000 บาทขึ้นไป
18 Sep 19
17 . ผู้จัดการสาขา / ธุรกิจประกันภัย (นครปฐม และ ลพบุรี)รับสมัครด่วน !
- พัฒนาวางแผนการทำงานของสาขาทั้งด้านการตลาด, ระบบงานและบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร เพื่อให้ผลสำเร็จของสาขาสามารถนำองค์กรบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายรวมบริษัท - วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด / คู...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการ (พิจารณารับประกันทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด)
-รับแจ้งเคลม พิจารณาผู้สำรวจ และเสนอผู้มีอำนาจ -ตรวจสอบความเสียหาย,ประเมินความเสียหายและพิจารณาเงื่อนไขความคุ้มครอง -งานอื่นๆตามนโยบายของบริษัท -หากเคยผ่านงาน Underwriter งานเกี่ยวกับ Engineering...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
19 . ผู้จัดการรีสอร์ท
บริษัทต้องการผู้จัดการที่มีประสบการณ์ ในงานโรงแรมเป็นอย่างดี สามารถบริหารจัดการงานโรงแรมได้ทั้งระบบ เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้น จึงต้องการผู้ร่วมงานที่มีประสบการณ์ มาช่วยจัดการในเรื่องสถานที่ และบุค...

บริษัท แอร์เพลน รีสอร์ท จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถ
18 Sep 19
20 . ผู้จัดการส่วนตัว CEO เงินเดือน 30,000 ขึ้นไป
รับมอบหมายงานจาก CEO เพื่อประสานงานต่อระดับปฏิบัติงาน

สำนักงาน วิชาการรัฐศาสตร์ โดย น.ส.อัญทริการ์ ข่วงวี
2 Position
Salary 30,000 ขึ้นไป
18 Sep 19
  224 Positions      
Sort By 
Disability Jobs