JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  602 Positions      
Sort By 
1 . ช่างเทคนิค, ช่างผลิต, ช่างซ่อมบำรุง
1.จัดหา/จัดทำชิ้นงานต้นแบบ ตามแบบ drawing ที่กำหนด (ตัด, กลึง, เชื่อม, ขัด) 2. ประกอบชิ้นงานหรือสินค้าต้นแบบ ตามแบบโครงสร้างทางกลและทางไฟฟ้าที่กำหนด 3. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน/สินค้าหลังจากกระบวนการผล...

บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
17 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
-ซ่อม แก้ไขงานเครื่องจักรกลโรงงาน -วางแผนการดูแล รักษาบำรุงเครื่องจักร -ทำแผนงานได้ตามเป้าหมายงานซ่อม -รวมถึงสอนการใช้เครื่องอย่างถูกวิธี ซ่อมสร้างปรับปรุง -รวมถึงงานช่างทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด
2 Position
17 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Planner)รับสมัครด่วน !
-ดำเนินการวางแผนผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด -ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด -บันทึกและเก็บข้อมูล ตรวจสอบเช็คสต็อก ดำเนินการขอซื้อวัตถุดิบ -ว...

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
4 . วิศวกรสำนักงาน (Office Engineer)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง - เก็บข้อมูลจัดทำ Daily / weekly / month reprot - ทำเอกสารรูปเล่มสำหรับส่งมอบงาน - ตรวจสอบ BOQ / TOR / สัญญาจ้าง และแบบเบื้องต้น - ประสานานเกี่ยวกับปัญ...

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการขาย - ควบคุมดูแลทีมขายให้ปฏิบัติงานตามแผนการขาย - รวบรวมข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาด - ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางและแก้ไขปัญหาในการทำงานให้กับเซลล์

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
6 . Sales (แผ่นฉนวนกันความร้อน)รับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกเก่าและหาฐานลูกค้าใหม่ - เสนอขายโครงการติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน - ทำใบเสนอราคา ทำรายงานการพบลูกค้า

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
17 Jul 19
7 . Graphic Design และออกแบบผลิตภัณฑ์ (นครปฐมและปริมณฑล)
- สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถออกแบบป้ายตามที่ได้รับมอบหมาย - เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทฯ - ติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถถ่ายภาพ และสเก็ตภาพได้

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000-18,000
17 Jul 19
8 . หัวหน้าแผนกผลิต (โรงงานแม่พลอย) รับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานสั่งการและตัดสินใจในอำนาจหน้าที่ เพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายที่บริษัทกำหนด 2. รับมอบหมายแผนการผลิตประจำสัปดาห์ 3. ศึกษาแผนการผลิตประจำสัปดาห์ นำไปวางแผน การเตร...

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Jul 19
9 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (รับส่งรามอินทรา - พุทธมณฑลสาย 5)
1. ขับรถให้กับผู้บริหาร (คนไทย) ไปยังสถานที่ต่างๆ 2. ดูแลความสะอาดและตรวจสอบรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 4. ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน หรือตามตกลง

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
17 Jul 19
10 . หัวหน้า,จนท.แผนกแม่พิมพ์/ Die,Mold Casting
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ -เจียร ขัด แก้ไขแม่พิมพ์ -ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ -กลึง มิลลิ่ง เชื่อมไฟฟ้า เชื่อมอาร์กอนได้ -ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆสำหรับแม่พิมพ์ได้ ตำแหน่งหัวหน้า รายละเอียดงานดั...

บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
11 . นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)รับสมัครด่วน !
-ดูแลควบคุมงานสกัดสารธรรมชาติ งานผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปด้านเครื่องสำอางและอาหารเสริม -ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบทางเคมี -ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด -จัดทำรายงานรายงานผลการวิเคราะห์...

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
17 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (วิศวกรรม)
- สรรหา,เปรียบเทียบ ประเมิน ผู้ขายวัตถุดิบและวัสดุบรรจุในการผลิต - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในองค์กรและภายนอก ในการหาข้อมูลวัตถุดิบและวัสดุบรรจุ ที่มีมาตรฐานตามข้อกำหนด - ปฏิบัติงาน วัน...

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง+ประสบการณ์
17 Jul 19
13 . ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด *Part มอเตอร์ไซค์
- รับนโยบาย และสร้างกลยุทธ์ในการเพิ่มลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ - วางแผนการขายในประเทศ และต่างประเทศ OEM - บริหารทีมงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary n/a
17 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายขายต่างประเทศ *ตลาดอเมริกา
ติดต่อประสานงานขายต่างประเทศ เน้นตลาดอเมริกา หาลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเก่า

บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary n/a
17 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
-สำรวจความต้องการฝึกอบรม -ทำแผนฝึกอบรม ภายใน และภายนอก -ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก -ทำบันทึกการฝึกอบรม รายบุคคล และรายงานประจำเดือน ประเมินผล -ส่งหลักสูตรการอบรมกับ กรมพัฒฯ -สรุปรายงานป...

บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 20,000
17 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี - บัญชีเจ้าหนี้
- รับผิดชอบงานบัญชี บัญชีเจ้าหนี้ โดยบันทึกบัญชี และจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงิน - ใช้โปรแกรม Formula

บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary 15,000
17 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ(ภาษาจีน)
- ติดต่อประสานงานด้านจัดซื้อจัดจ้างกับ supplier ต่างประเทศ (ใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสาร)

บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary n/a
17 Jul 19

บริษัท อ็อพชั่นโฟร์วีล พาร์ท แอนด์ แอคเซสซอรีส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่ITรับสมัครด่วน !
- Set ระบบคอมพิวเตอร์ได้ เช่น Network , Lan , CCTV - ทำแผนซ่อมบำรุง และ Support อุปกรณ์ด้าน IT - มีความรู้ด้านโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Express ,CD Organize , Illustrator ,Microsoft office , ใช้สูต...

บริษัท ไทยโทเวล จำกัด
1 Position
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป
17 Jul 19
20 . Project Sale
-ดูแลลูกค้าโครงการ ออกพบลูกค้า สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า -ดูแลลูกค้าเก่า /พร้อมหาลูกค้าใหม่ -ปิดการขายงานโครงการพัฒนผลิตภัณฑ์ต่างๆ

บริษัท แพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัด
2 อัตรา
Salary เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น+ค่าสึกหรอรถยนต์
17 Jul 19
  602 Positions      
Sort By 
Disability Jobs