JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  646 Positions      
Sort By 
1 . R&D (Home care & Personnal care)
1.วิจัยเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์สำอางค์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าเเละตลาด 2.ดูเเลตรวจสอบการจัดทำสูตร เเละส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ใหม่ 3.จัดทำเเละตรวจสอบ Product Specification ของสินค้า 4.จัดทำเเละตรวจ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศพานิช เทรดดิ้ง
1 อัตรา
Salary 13,500 - 17,000
20 Sep 18
2 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC (บรรจุภัณฑ์)
- ดูแลควบคุมคุณภาพของสินค้าในการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด - จัดทำเอกสารรายงานการผลิต - วางแผน ปรับปรุง ป้องกันปัญหาที่จะส่งผลต่อคุณภาพ - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศพานิช เทรดดิ้ง
1-2 ตำแหน่ง
Salary 12,000 - 15,000
20 Sep 18
3 . บัญชีการเงิน
1. จัดทำรายรับ-จ่าย ภายในบริษัท 2. เงินสดย่อย 3. ออกบิลขาย + วางบิล และดิวเก็บเช็ค 4. จัดทำภาษีซื้อ-ขาย ภงด.3,53 พร้อมยื่นภาษี 5. จัดทำเอกสารพร้อมยื่นประกันสังคม 6. ทำเงินเดือน 7. จัดทำต้นทุนสิน...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศพานิช เทรดดิ้ง
1 ตำแหน่ง
Salary 10,000 - 14,000
20 Sep 18
4 . Site Engineer/Project Engineer (ประจำ Site งาน จ.นครปฐม)
- ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และให้เสร็จตามกำหนดเวลาในงบประมาณที่ตั้งไว้ - วางแผนงาน, แผนการเงิน, แผนการจัดซื้อวัสดุ ตรวจสอบการดำเนินงาน - จัดหา จัดจ้าง และควบคุมดูแลการทำงานผู้รับเหมางานก่อสร้าง ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ(มีเบี้ยเลี้ยงและที่พัก)
20 Sep 18
5 . เภสัชกรฝ่ายผลิต / ฝ่ายควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
ฝ่ายผลิต ควบคุมการผลิตยา ฝ่ายควบคุมคุณภาพ วิเคราะห์ยา

บริษัท วีแอนด์พี ลาบอราตอรี่ จำกัด
2 Position
Salary xx,xxx
20 Sep 18
6 . พนักงานร้านวัตสันสาขาจังหวัดนครปฐม
- ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านวัตสัน - บริการลูกค้า และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า ภายใน"ร้านวัตสัน" - แคชเชียร์ - จัดเรียงสินค้า จัดทำสต๊อกสินค้า

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
5 อัตรา
Salary อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 10,000 บาท/เดือน(ไม่รวมค่าบวกเพิ่มอื่นๆ)
20 Sep 18
7 . หัวหน้าแผนก IT (Supv. – ALC) สาขาศาลายา
• กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน • กำกับดูแลการทำ Gap Check ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงติดตั้งการพิมพ์ Gap Check ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • กำกับดูแลการพิมพ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
20 Sep 18
8 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง Supv.-Maintenance (GA) สาขาศาลายา
- งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในสาขา รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า-น้ำมันทั้งหมด รวมถึงการว่างแผนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Sep 18
9 . เจ้าหน้าที่การตลาด CDO สาขาศาลายา
- วางแผน จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า - สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้า - รวบรวมข้อมมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด - เป็นผู้ให้ความช่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
20 Sep 18
10 . ผู้จัดการส่วนผักและผลไม้ (Section Manager - Fruit & Vegetable) สาขานครปฐม
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
20 Sep 18
11 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารสด (Fresh Manager) ประจำสาขานครปฐม
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
20 Sep 18
12 . หัวหน้าแผนกแคชเชียร์ (Supv.-Cashier) สาขาศาลายา
- ดูแลพนักงานแผนกแคชเชียร์ - รับชำระค่าสินค้า - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Sep 18
13 . หัวหน้ากลุ่มจัดส่ง กทม. / หัวหน้ากลุ่มจัดส่ง ตจว.
- รับผิดชอบการจัดเที่ยวรถจัดส่งสินค้าในเส้นทางกรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวัด - รับผิดชอบการตรวจสอบสภาพรถจัดส่งสินค้า -รับผิดชอบการจัดทำรายงานการจัดเที่ยวรถขนส่ง กรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวัด -รับผ...

บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18
14 . เจ้าหน้าที่เงินเดือนรับสมัครด่วน !
1. ทำการดึงข้อมูลการสแกนนิ้ว เพื่อมาทำรายงาน 2. จัดทำรายงานส่งผู้บริหาร 3. บันทึกประวัติพนักงาน ลงในโปรแกรม 4. บันทึกใบ OT และคำนวนค่าจ้าง 5. จัดทำรายงานต่างๆ

บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 Sep 18
15 . ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน,ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม,ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- ควบคุมดูแลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่ายที่รับผิดชอบ - นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรต่อบริษัทฯ - จัดหาและอำนวยความสะดวกในด้านทรัพยากรต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ - เก็บข้อมูล และ...

บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18
16 . หัวหน้ากลุ่มพัสดุ /สโตร์
1. ดูแลบริหารงานสโตร์ 2. บริหารยอดสต็อกคงเหลือให้เพียงพอต่อการผลิต 3. รายงานสินค้าคงเหลือ เสนอผู้บังคับบัญชา 4. ร่วมตรวจสต็อกประจำเดือน

บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18
17 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
1. กำหนดเป้าหมายคุณภาพของแผนกควบคุมคุณภาพ 2. ควบคุมดูแลการตรวจสอบคุณภาพและการทดสอบคุณภาพ 3. วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพในกระบวนการผลิตและข้อร้องเรียนของลูกค้า 4. กำหนดมาตราฐานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 5. ดำเนิ...

บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18
18 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
-จัดการอบรมพนักงานตามแผนประจำปี -ปฐมนิเทศพนักงานเริ่มงาน -ส่งเอกสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.นครปฐม -ดูแลและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในฝ่ายฯ

บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Sep 18
19 . Web Application ProgrammerUrgently Required !
- การสร้าง ออกแบบ พัฒนา แอปพลิเคชั่นของบริษัทฯ - ปรับเปลี่ยน หรือ จัดการเว็บไซต์ให้เหมาะสมเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน - ดูแลและพัฒนา ABAP ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย - ออกแบบ Prototype และ ออกแบบ Flow ของ...

Nirvana Foods & Commerce International Co.,Ltd
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต(ทำงาน จ.-ศ.)Urgently Required !
ควบคุมและบริหารการผลิตให้เป็นไปตามแผน โดยควบคุมตั้งแต่การวางแผนการผลิต การเตรียมความพร้อมในการผลิต กำลังคนในการผลิต เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต การปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดควา...

Nirvana Foods & Commerce International Co.,Ltd
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Sep 18
  646 Positions      
Sort By 
Disability Jobs