JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  612 Positions      
Sort By 
1 . Production Supervisor / หัวหน้าแผนกผลิต
1.วางแผน ควบคุมดูแลการรับวัตถุดิบเข้าเก็บในไซโล 2.วางแผน ควบคุมดูแลตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบในไซโล 3.ควบคุม ดูแลตรวจสอบอุณภูมิในไซโล 4.ประสานงานกับฝ่ายผลิต/ช่างซ่อมบำรุง 5.ควบคุมดูแลพนักงานในบังคับบั...

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
2 . หัวหน้างานคลังสินค้า
1.รับ - จ่าย จัดเก็บดูแลสินค้า 2.สรุป Stock สินค้า 3.ตรวจสอบการจัดเก็บ 4.ควบคุมพนักงานให้ปฎิบัติตามวิะีการปฎิบัติงานที่กำหนด 5.แก้ไขปัญหา และ รานงานผลเบี้องต้น

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
3 . Engineer(วิศวกรไฟฟ้า)
1.วางแผน,ตรวจติดตาม งานซ่อมบำรุง,งานติดตั้ง, แก้ไขปัญหา ของเครื่องจักรด้านไฟฟ้าและเครื่องกล 2.ดูแลงานวางแผนสอบเทียบเครื่องมือวัด 3.ดูแล,ควบคุม,ฝึกฝนผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4....

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
4 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อเชื้อเพลิง (ประจำโรงงานนครปฐม)
1.จัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบต่างๆ และขายของต่างๆ,ของเหลือใช้จากกระบวนการผลิต 2.ติดตาม ตรวจสอบ การสั่งซื้อให้สอดคล้องตรงตาม Specification ที่ต้องการ 3.จัดเตรียม และ Update ข้อมูลราคาของวัถตุดิบ และข้อมูล...

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (นครปฐม)
- ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยของบริษัทให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด - เสริมสร้างกิจกรรมด้านความปลอดภัยกับเครือข่ายความปลอดภัยในบริษัทฯ - วางแผนดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆของโรงงาน - ดูแล รับผิดช...

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
24 Jul 19
6 . วิศวกรแมคคาทรอนิกส์/วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรเครื่องกล
1. ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 2.ดูแลเครื่องจักรทั้งหมดภายในโรงงาน 3. งานด้านไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์และ PLC 4.งานด้านอื่นๆที่เกียวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ ประสบการณ์
24 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ
- ประสานงานการจัดซื้อเศษทองแดง,หาผู้ขายรายใหม่ ต่อรองราคา ควบคุม Stock. เศษทองแดง - สรุปข้อมูลงาน ซื้อ,ราคา, และประวัติผู้ขาย - ประสานงานด้านเอกสารกับ Shipping และกำหนดสินค้าเข้าจากต่างประเทศ - หยุ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
24 Jul 19
8 . ช่างซ่อมบำรุง
1.วางแผนจัดเตรียมอะไหล่ และอุปกรณ์สำหรับเครื่องในส่วนของเครื่องกล 2.ดูแลและให้คำที่ปรึกษาอยู่ใต้บังคับบัญชาในการปฎิบัติงาน 3.ซ่อมสร้าง เครื่องจักรต่างๆภายในโรงงาน 4.ดูแลรักษาเครื่องจักรต่างๆให้อยู่...

บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ ประสบการณ์
24 Jul 19
9 . พนักงานขับรถโฟคลิฟท์
1) ขับรถรับ - จ่าย สินค้า ในส่วนของฝ่ายผลิต 2) ตรวจเช็คสภาพรถประจำวันและรายงานหากพบสิ่งผิดปกติให้รายงานผู้บังคับบัญชา 3) ดูแลเครื่องจักร, อุปกรณ์ และเครื่องมือให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4) ปฏิบัต...

บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
10 . Production Managerรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลติดตามผลการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต - ควบคุมติดตามกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนให้เป็นไปตาม Control Plan ,WI, WS ทุกจุดงาน - ควบคุมให้มีการใช้และดูแลรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องมือวัด...

บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด
1 Position
24 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
-งานด้านค่าแรง โปรแกรมBusiness Plus -สวัสดิการสำหรับพนักงาน -ทะเบียนลูกจ้าง และการประเมินทดลองงาน -รวบรวมสถิติการมาทำงาน และข้อมูลการลางานของพนักงาน -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จัมปาก้า จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 ขึ้นไป
24 Jul 19
12 . จนท./หัวหน้าบัญชี ต้นทุน
คิดต้นทุนงานเฟอร์นิเจอร์,ประตูบันได เช่น โต๊ะ-เก้าอี้ ใช้ไม้และอุปกรณ์เสริมในการผลิต เป็นต้นทุนเท่าไร,บันทึกข้อมูลลงเครื่องคอมฯ หรือตารางExcel.

บริษัท จัมปาก้า จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-30,000บาท
24 Jul 19
13 . Draftman
เขียนแบบAutocad 2D,3D งานเฟอร์นิเจอร์,ประตู สำหรับการผลิต

บริษัท จัมปาก้า จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000 บาท
24 Jul 19
14 . ช่างเฟอร์นิเจอร์งานไม้
เตรียมไม้เพื่อทำชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์,ทำชิ้นส่วนต่างๆของเฟอร์นิเจอร์ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด,ขึ้นรูปประกอบ,ตรวจเช็คคุณภาพชิ้นงานเบื้องต้น,ส่งมอบชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์.

บริษัท จัมปาก้า จำกัด
10 อัตรา
Salary 12,000บาท ขึ้นไป
24 Jul 19
15 . ผู้จัดการแผนก R&D [โรงงานบางเลน/นครปฐม]
บริหารงานการทำงานตัวอย่าง/งานต้นแบบให้ลูกค้า,บริหารทีมงานให้ทำงานให้ถูกต้องตามแบบหรือตามตัวอย่างที่ลูกค้านำมาให้ให้แล้วเสร็จตามเวลา.

บริษัท จัมปาก้า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามคุณวุฒิ-ประสบการณ์-ความสามารถ
24 Jul 19
16 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชี ( บจก.ไดนาสตี้ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ )รับสมัครด่วน !
1. ตำแหน่ง ผจก.บัญชี (ด่วน) - ตรวจสอบข้อมูล การบันทึกบัญชีและเอกสารสำคัญต่างๆ ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและหลักการบัญชี - ควบคุมดูแลงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารกำหนด ...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
17 . QC. Supervisor
1. ตรวจสอบ และดูแลกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ตรวจสอบเครื่องตรวจ เครืองวัด เครื่องทดสอบได้ของผลิตภัณฑ์ 3. ปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น 4. ควบคุมบันทึกการ...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นและต้องสามารถให้ข้อมูลกับทางส่วนต่างๆได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ 2.รวบรวม จัดเก็บบันทึกข้อมูลให้เป็นระเบียบสามารถเรียกดูได้ง่าย 3.บันทึกสต็อกการ์ด ตรวจสอบสต็อกการ์ดกับยอ...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
24 Jul 19
19 . จนท.บัญชี STOCK / COSTINGรับสมัครด่วน !
1. ตรวจใบเบิกวัตถุดิบ 2. ตรวจใบเบิกวัสดุ อะไหล่ อุปกรณ์ 3. นับ Stock สินค้า วัตถุดิบ อะไหล่ 4. จัดทำรายงานจากการนับ Stock สินค้า วัตถุดิบและอะไหล่ 5. ตรวจใบส่งมอบผลิตภัณฑ์ 6. รวบรวมใบส่งมอบผลิต...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000/ตามประสบการณ์
24 Jul 19
20 . ผู้จัดการส่วนเทคนิค(R&D)
1.จัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ 2.กำหนดจุดตรวจสอบ (สเปค) ของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการให้กับ QC 3.จัดทำ Mock -up, Drawing ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงและแก้ไขจนถึงเปิดแม่พิมพ์ ส่...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง/ตามความสามารถ
24 Jul 19
  612 Positions      
Sort By 
Disability Jobs