JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  596 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าช่าง / วิศวกรโรงงาน รับสมัครด่วน !
•ควบคุมดูแลเครื่องจักรโรงงาน ทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร •ดูแลรักษา,ซ่อมแซม เครื่องจักร และระบบงานโรงงาน •ติดตามประเมินผลหลังจากทำการติดตั้ง หรือ ซ่อมแซม •ประสานงานผู้รับจ้างช่วง การซ่อม การสร้า...

บริษัท เส้นหมี่เหรียญไทย จำกัด
ไม่ระบุ
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์
21 Apr 18
2 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
1.วางแผนการจัดซื้อ 2.ประสานงานติดต่อกับSupplierทั้งภายในและต่างประเทศ 3.เจรจาต่อรองราคาเงื่อนไขต่างๆ (ราคา กำหนดส่ง สถานที่จัดส่ง เงื่อนไขการชำระ) 4.ติดตามสินค้าให้เข้าทันตามกำหนด เวลาบริหารการนำเข...

บริษัท อินทรามณี จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
21 Apr 18
3 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ (2D, 3D)
1. เขียนแบบผลิตภัณฑ์เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้จัดการฝ่าย - ดูแลรับคำสั่งงานหรือแบบจากผู้จัดการและสั่งการให้เจ้าหน้าที่เขียนแบบนำมาเขียนลงใน Computer - แก้ไขและปรับปลี่ยนรูปแบบสินค้าในกรณีได้รับคำ...

บริษัท อินทรามณี จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
21 Apr 18
4 . นักออกแบบเครื่องประดับ
1. ออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า - รับข้อมูลลูกค้าจากMD.แล้วนำไปออกแบบ 2. ออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับบริษัท - ออกแบบสินค้าในลิขสิทธิ์ของบริษัทเพื่อนำเสนอขายต่อลูกค้าทั่วไป 3. ให้คำปรึกษาในเรื่องที...

บริษัท อินทรามณี จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์ความสามารถ
21 Apr 18
5 . หัวหน้าฝ่ายรับรองคุณภาพเครื่องประดับและอัญมณี
1. ดูแลรับผิดชอบเรื่องการทดสอบผลิตภัณฑ์ ทุกประเภทด้วยเครื่องเอกซเรย์ 2. จัดทำระะบบบกลวิธีทางสถิติเพื่อนำมาวิเคราะห์ 3. จัดทำอุปกรณ์ในการช่วยตรวจสอบชิ้นงานและควบคุมดูแล 4. ดูแลและรับผิดชอบเรื่องระบบ...

บริษัท อินทรามณี จำกัด
1 Position
Salary 17,000 ขึ้นไป+ตามประสบการณ์
21 Apr 18
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเครื่องประดับอัญมณี
- Analyze and document customer requirements in designing and ordering - วิเคราะห์และบันทึกข้อกำหนดและแบบดีไซนรวมถึงการสั่งซื้อของลูกค้า - Work with various production teams and administration - ทำ...

บริษัท อินทรามณี จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์ความสามารถ ต่อรองได้
21 Apr 18
7 . พนักงานขับรถส่งสินค้า
- ส่งสินค้าภายในกรุงเทพ และปริมณฑล - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
21 Apr 18
8 . พนักงานสโตร์
- ควบคุม และจัดเรียงสต็อคสินค้า - คีย์ข้อมุลในระบบสโตร์ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯและประสบการณ์
21 Apr 18
9 . หัวหน้าแผนกบัญชี/สมุห์บัญชี
- ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบ - จัดทำงบการเงิน, งบดุล, งบกำไรขาดทุน - ควบคุมตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
21 Apr 18
10 . วิศวกรเครื่องกล/ไฟฟ้า/วิศวเคมี
-ทำงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯและประสบการณ์
21 Apr 18
11 . พนักงานธุรการ
- ทำงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯและประสบการณ์
21 Apr 18
12 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1.วางแผนงานให้กับพนักงานในแผนก 2.ควบคุมดูแลพนักงานในแผนก 3. อื่นๆ

บริษัท ซันเรน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Apr 18
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.ทำข้อมูลเอกสาร 2.ติดต่อประสานงานต่างๆ

บริษัท ซันเรน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Apr 18
14 . Salesรับสมัครด่วน !
1. หาลูกค้าใหม่ 2. รักษาลูกค้ารายเดิม 3. นำเสนอผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์แก่ลูกค้า อธิบายให้ความรู้แก่ลูกค้า 4. ติดต่อลูกค้าผ่าน E-mail/Line/ โทรศัพท์ ประสานงานการขาย 5. จัดทำรายงานการขาย สรุปผลการดำเนิ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พันธ์ เทรดดิ้ง
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Apr 18
15 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำสาขานครปฐมรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ -*หมายเหตุ ด่วน ผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.
2 Position
Salary * เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น *
21 Apr 18
16 . เจ้าหน้าที่ขายสินค้า
1. มีใจรักงานขาย และพร้อมให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า 2. มีความใส่ใจในการตามลูกค้า 3. สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี 4. มีความรับผิดชอบในการทำงาน ตรงต่อเวลา

บริษัท ชุมสิน แมชชีนเนอรี (ประเทศไทย) จำกัด
4 ตำแหน่ง
Salary 9,000 - 12,000 บาท ( ไม่รวม Commission )
21 Apr 18
17 . QA MANAGER รับสมัครด่วน !
1. กำหนดวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบ วัตถุดิบ กระบวนการผลิต 2. ควบคุมมาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบ และผลิตภันท์ ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนการส่งมอบให้ลูกค้า 3. วางแผนการตรวจสอบ ผลิตภัณท์และสั่งปล่อยผลิตภัณ...

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด
1 Position
21 Apr 18
18 . Coating Manager (ผู้จัดการห้องชุบ)รับสมัครด่วน !
1. มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการชุบทั้งหมด (การชุบโรเดียม ,Gold Plat, ชุบไฟฟ้า ,ชุบแบล็คลาย ,ชุบซิลเวอร์ ) 2. สามารถวางแผนงานกระบวนการผลิต ส่งมอบให้แก่ลูกค้าตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 3.สามารถวิเคราะห์...

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด
1 Position
21 Apr 18

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Apr 18
20 . ช่างซ่อมบำรุง ( โรงงานแม่พลอย )
ตรวจเช็คเครื่องจักรตามแผนที่กำหนด ให้มีการตรวจซ่อม ตรวจซ่อมเครื่องจักรที่มีเหตุขัดข้อง หรือแก้ไขปัญหยเครื่องจักรที่รับผิดชอบ จดบันทึกรายการต่าง ๆ ที่มีการตรวจสอบลงในเอกสาร

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Apr 18
  596 Positions      
Sort By 
Disability Jobs