JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  32 Positions      
Sort By 
21 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ : •ติดต่อ-ประสานงานกับลูกค้า •จัดทำใบเสนอราคา และเอกสารในการประมูลงานต่างๆ •งานด้านพัสดุเอกสาร พิมพ์เอกสาร จัดเก็บ รับ-ส่ง เอกสารทั้งภายนอกและภายในบริษัท •ติดต่อประสานงาน...

บริษัท วิรุฬห์ แอนด์ เกวนเนส จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
18 Jun 19
22 . Admin ประจำร้าน
- ดูแลออเดอร์ลูกค้า เช่น ตอบ Inbox / Line - แพคสินค้า เช็คสต๊อคสินค้า - ตอบ inbox / ตอบคำถามลูกค้า - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ - เวลาทำงาน 9.00 - 18.00

บริษัท โรมิออยล์ จำกัด
2 Position
Salary 15,000 บาท
18 Jun 19
23 . เลขาประสานงานฝ่ายขาย
- ประสานงานฝ่ายขาย - คีย์ข้อมูลจัดทำเอกสาร - สนับสนุนความสะดวกสบายแก่ฝ่ายขาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงละออ
1 Position
Salary 12,000
18 Jun 19
24 . ประสานงานฝ่ายขาย
- ประสานงานด้านการขาย, เปิดบิลลูกค้า, ประสานงานกับลูกค้า

บริษัท พีที เคม เมอร์ส จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
18 Jun 19
25 . Sales Co-ordinator
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์สำหรับแก้ไขปัญหากับลูกค้า พร้อมทั้งสามารถปิดการขาย - ทำใบเสนอราคา, เปิดยอดสั่งซื้อสำหรับใบเสนอราคา - ติดตามผลการขายทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ - ประสานงานกับเจ้าหน้าท...

บริษัท แคทิส (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ด้านการขาย
17 Jun 19
26 . ประสานงานฝ่ายขาย
1. ประสานงานติดต่อกับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพื่อติดตามออเดอร์สินค้าหรือการแจ้งยอดชำระค่าสินค้า 2. ประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อติดตามการส่งมอบให้ทันตามกำหนด 3. ควบคุม ดูแล ตรวจนับ สินค้าที่จะจัดส่งให้...

G.L.H. Products Co., Ltd.
2 Position
Salary 12,000-16,000 หรือตามประสบการณ์
17 Jun 19
27 . Online Sales & Marketing Assistant
-ติดต่อประสานงานลูกค้าและพนักงานขาย -สามารถดูแล,สื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ในทุกช่องทาง Line@,Facebook,Website ของบริษัทได้ -สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Computer หากสามารถใช้ Photoshop และ Adobe I...

บริษัท คันทิน่า จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000-15,000 +Commission+ประกันสังคม
14 Jun 19
28 . พนักงานสนับสนุนการขาย (Part Time)
- ดูแลพื้นที่การขาย - ขายสินค้า และให้บริการลูกค้า - ดำเนินตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน และลูกค้า

บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (IKEA บางใหญ่)
2 Position
14 Jun 19
29 . Sales Representative (หิน ดิน ทราย)
-ดูแลลูกค้าเก่า-ใหม่ รักษายอดขายและทำยอดขายตามที่กำหนด -ออกไปพบลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าและบริการ (ประเภทวัสดุก่อสร้าง) พร้อมกับสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้า -วางแผน วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า,คู่แข่งเพื่อเป็น...

บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด
2 Position
14 Jun 19
30 . Sales Admin
1.รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารการขาย ออกใบเสนอราคา 2.ตรวจสอบสต๊อกของสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า 3.ประสานงานทั่วไปกับฝ่ายต่างๆ

บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด
5 Position
Salary ตามตกลง
13 Jun 19
31 . พนักงานขาย (ต่างประเทศ)รับสมัครด่วน !
ติดต่อขยายตลาดลูกค้าต่างประเทศ

บริษัท โรงสีเอกไรซ์ จำกัด
1 อัตรา
13 Jun 19
32 . ประสานงานขาย( Support sales)รับสมัครด่วน !
- ประสานงาน ติดตามงานขาย และให้บริการด้านการขายแก่ลูกค้าและฝ่ายขาย - จัดทำเอกสาร และตอบ email ทีเกี่ยวข้อง - จัดทำใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้า - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในบริษัท ฯ - จัดการเอกสารภายในฝ่า...

บริษัท ยูกิ ฟูดส์ เทคโนโลยี่ จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป / หรือตามตกลง
13 Jun 19
  32 Positions      
Sort By 
Disability Jobs