JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  33 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า ประชาชื่น (กะเช้า/กะกลางคืน)
1. ติดตามกระบวนการรับส่งพัสดุของศูนย์กระจายสินค้า 2. ติดต่อลูกค้า ประสานงานการรับส่ง 3. แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า 4. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ จัดทำรายงานเอกสาร 5. ดูแลบัญชีรายรับรายจ่ายของศูนย์กระ...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jun 19
2 . พนักงานตรวจสอบ (Checker)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าให้ตรงกับใบเบิกสินค้า 2. ตรวจสอบความถูกต้องของ Serial number ให้ตรงกับใบเบิกสินค้า 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jun 19
3 . พนักงานขับรถส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
- ขับรถส่งสินค้า งานส่วนใหญ่จะอยู่กรุงเทพและปริมณฑล

บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด
1 Position
Salary รายได้ 9,000-12,000
18 Jun 19
4 . พนักงานคลังสินค้า (รายวัน)รับสมัครด่วน !
- จัดสินค้าตาม Order/PO - แพ็คสินค้า - จัดเรียงค้า - ติดรถส่งสินค้า

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 320 บาท/วัน
18 Jun 19
5 . พนักงานรายวันประจำคลังสินค้า
จัดหา และจัดเรียงรายการสินค้า ตามรายการสั่งซื้อแต่ละปะเภท เพื่อให้สามารถส่งได้ตามกำหนด

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
20 Position
Salary 330 บาท / วัน
18 Jun 19
6 . พนักงานฝ่ายผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่
-ทำงานในสายการผลิตและดูแลคลังสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ -ปฎิบัติงานที่คลังสินค้า ซ.สามัคคี จ.นนทบุรี

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
30 Position
Salary 330 บาทต่อวัน
18 Jun 19
7 . พนักงานคลังสินค้า ประจำคลังสินค้า ซ.เรวดี6
เเพคสิ้นค้า จัดเรียงสินค้า ยิงบาโค้ด

บริษัท สุภารา จำกัด
10 Position
18 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- รับผิดชอบการจัดทำและควบคุมด้านการรับสินค้า, การจ่ายสินค้า, การบันทึก, การจัดเก็บเอกสาร, กระบวนการเบิกจ่ายรับคืน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งมอบเอกสารในการรับจ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร...

บริษัท เลเธอร์มายน์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
9 . เจ้าหน้าที่สต็อก
1.รับสินค้าเข้า 2.โอนสินค้าไปยังสาขาต่างๆ 3.ส่งสต็อกให้พนักงานขาย 4.ตรวจนับสต็อกกลับจากงานEVENT 5.ตรวจนับสต็อกประจำปี 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary 11,000-13,000
18 Jun 19
10 . checker
1.ตรวจรับสินค้า 2.จ่ายสินค้า 3.จัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ 4.เช็คสินค้ากลับเมื่อมีงานEVENT

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 10,000-15,000
18 Jun 19
11 . เจ้าหน้าที่สโตร์อะไหล่รับสมัครด่วน !
จัดเก็บ,จัดจ่าย ตรวจรับ สโตร์อะไหล่

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
หลายอัตรา
Salary 10,000-15,000
18 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่สโตร์โรงงาน(ประจำบางบัวทอง)
1. เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ 2. จัดเก็บอุปกรณ์ บันทึกแจ้งซ่อมอุปกรณ์ที่ได้รับคืน หรือซ่อมแซม 3. ตรวจนับวัสดุคงคลัง เพื่อที่จะได้วางแผนการสั่งซื้อ 4. บริหารการจัดเก็บวัสดุ และอุปกรณ์ อย่างเป็นระบบ 5. ตร...

Goldenduck International Co., Ltd.
1 Position
Salary ไม่ระบุ
18 Jun 19
13 . พนักงานสต็อกสินค้า
มีหน้าที่จัดการนับสต็อกสินค้า และจัดการจัดสินค้าตามใบ PO/Orders รวมถึงการตรวจสอบสินค้าก่อนออกจากคลัง

Frameindex Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
17 Jun 19
14 . Inventory Control
- วางแผนการรับเข้าสินค้าให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - ควบคุมสต๊อกสินค้า - เก็บข้อมูล,บันทึกข้อมูล ทำสรุปรายงาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอฟฟิ่เชี่ยน โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง หรือตามประสบการณ์ หรือตามตกลง
18 Jun 19
15 . พนักงงานคลังสินค้า
- ตรวจรับสินค้าเข้าคลัง จัดเก็บและดูแลสินค้าภายในคลัง - จัดเตรียมสินค้าตามใบสั่งงาน - ประสานงานกับฝ่ายจัดส่ง - จัดทำรายงานบันทึกรับ-เบิกจ่ายสินค้าภายในคลัง - ดูแลและตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนสินค้...

บริษัท โรงงานสมุดแสงรุ้ง จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
14 Jun 19
16 . พนักงานคลังสินค้า คลังเซรามิคบางกรวย-ไทรน้อยรับสมัครด่วน !
1.ขายกระเบื้องเซรามิค ปูพื้น บุผนัง 2.ดูแลความปลอดภัยของสินค้าไม่ให้ชำรุด สูญหายหรือผิดพลาด เพื่อให้พร้อมต่อการขายตลอดเวลา 3.ดูแลและรับผิดชอบความถูกต้องของสต๊อกสินค้า 4.ดูแลอำนวยความสะดวก และจัดสิน...

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary >12,000 บ./เดือน (มีครองชีพ/เบี้ยขยัน/คอมมิชชั่น/ประกันอุบัติเหตุ/)
14 Jun 19
17 . พนักงานคลังสินค้า
• การรับและจ่ายสินค้า • จัดสต๊อกสินค้า • นับสต๊อกสินค้า / • ดูแลคลังสินค้า • จัดสินค้าตามบิล / ยกสินค้า • วันหยุด : เดือนละ 6 วัน

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
14 Jun 19
18 . พนักงานสโตร์
- จัดเก็บคลังสินค้า

บริษัท ส.ศิลป(2521) จำกัด
4 อัตรา
Salary 335 บาท/วัน
18 Jun 19

บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด
13 Jun 19
20 . เจ้าหน้าที่อะไหล่ ประจำศูนย์บริการรับสมัครด่วน !
จ่ายอะไหล่ตามเอกสารรายการเบิก ลงเอกสารรับและการจ่ายอะไหล่ประจำวัน/ประจำเดือน ทำหน้าที่สังซื้ออะไหล่ รับผิดชอบการจัดเก็บ และการเบิกจ่ายอะไหล่ ตรวจเช็กสต๊อกประจำเดือน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท 555 ยานยนต์ จำกัด (มาสด้าวงเวียนพระราม 5)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท หรือตามประสบการณ์
18 Jun 19
  33 Positions      
Sort By 
Disability Jobs