JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  36 Positions      
Sort By 
1 . checker
1.ตรวจรับสินค้า 2.จ่ายสินค้า 3.จัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ 4.เช็คสินค้ากลับเมื่อมีงานEVENT

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 10,000-15,000
21 Aug 19
2 . Logistic Officer / Senior Officer ประจำคลังสินค้า ซ.สามัคคี จ.นนทบุรี
- ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้าสำเร็จรูปที่มาจากหน่ายงานภายในคลังฯ - ควบคุมการจัดเรียงสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขายและสะดวกรวดเร็วในการจ่าย ตาม ระบบ FIFO - จัดการและควบคุมการเติมสินค้าให้ถูกต้องตรง...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
6 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
21 Aug 19
3 . พนักงานรายวันประจำคลังสินค้า
จัดหา และจัดเรียงรายการสินค้า ตามรายการสั่งซื้อแต่ละปะเภท เพื่อให้สามารถส่งได้ตามกำหนด

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
20 Position
Salary 330 บาท / วัน
21 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้า (Inventory Control)รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบการรับ จัดเก็บ ตรวจนับ จ่ายสินค้า และการรับคืนสินค้าเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ -รับผิดชอบ ควบคุม ตรวจสอบ งานด้านเอกสารของฝ่ายคลังสินค้า -รับผิดชอบ วางแผน ควบคุม ดูแล การจัดการค...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
21 Aug 19
5 . พนักงานคลังสินค้า (รายวัน)รับสมัครด่วน !
- จัดสินค้าตาม Order/PO - แพ็คสินค้า - จัดเรียงค้า - ติดรถส่งสินค้า

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 325 บาท/วัน
21 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่ Stock สินค้ารับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบ Stock (วัตถุดิบ, สินค้าสำเร็จรูป, เครื่องปรุง, บรรจุภัณฑ์) 2. บันทึกรับวัตถุดิบ, สินค้าสำเร็จรูป, เครื่องปรุง, และบรรจุภัณฑ์ ตามเอกสารรับ 3. บันทึกจ่ายวัตถุดิบ, สินค้าสำเร็จรูป, เครื่อ...

บริษัท บีเอ็ม พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000
21 Aug 19
7 . พนักงานคลังสินค้า
- ดูแลงานด้านการกระจายสินค้า จัดเก็บสินค้า - ตรวจรับสินค้าเข้าตามรายการส่งสินค้า จัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ - ยก เคลื่อนย้ายสินค้า - จัดสินค้าสำหรับเตรียมส่งตามใบงาน - สรุปปัญหาในการทำงานส่งหัวห...

บริษัท คงธนา เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทหรือประสบการณ์
21 Aug 19
8 . พนักงานสโตร์รับสมัครด่วน !
-บันทึกการับและการจ่ายสินค้า -การจัดเรียงสต็อกสินค้า -เช็คสต็อกสินค้าคงเหลือ

บริษัท เว็ลท์ลิ้งค์ กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบการนำสินค้าเข้า-ออกและทำรายงานการตรวจสอบ 2. จัดทำสต๊อกสินค้าและการเบิกจ่ายสินค้า เข้า-ออก สรุปการเข้าออกของสินค้า 3. ติดต่อประสานงานกับทางแผนกบัญชีเพื่อทำการตรวจสอบสต๊อกสินค้า 4. จัดทำรา...

บริษัท เมก้าคอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 12,000
21 Aug 19
10 . พนักงานคลังสินค้า และ พนักงานขับรถ
ตำแหน่งพนักงาน คลังสินค้า ( รายวัน ) หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบสินค้า ตรวจนับสินค้าที่ได้รับมอบหมาย และขนถ่ายสินค้า 2. บรรจุสินค้า , คัดแยกสินค้าที่ได้รับตามที่รับคำสั่งจากลูกค้า 3. จัดเรี...

บริษัท ฮงฮวด จำกัด
333 Factory Land Nonthaburi
5-6 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และ ประสบการณ์
21 Aug 19
11 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- รับผิดชอบการจัดทำเอกสาร และควบคุมด้านการรับสินค้า, จ่ายสินค้า, การจัดเก็บเอกสาร, กระบวนการเบิกจ่ายรับคืน - ประสานงานกับหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น้องพร ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด
1 Position
21 Aug 19
12 . พนักงานคลังสินค้า
- ควบคุมดูแล จัดผังการจัดเก็บสินค้า จัดลำดับการรับ-จ่ายสินค้าตามที่กำหนด - เตรียมงาน และดำเนินการ เบิก/ส่งสินค้า ตามorderที่ได้รับจากสำนักงาน - จัดหาผู้รับเหมาบรรทุก เตรียมแรงงานขึ้น/ลงสินค้า - บัน...

บริษัท โกรว์ เคมีคอล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
13 . พนักงานคลังสินค้า
จัดเก็บสินค้า ตัดสต๊อกสินค้าหนังสือ

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด
1 Position
21 Aug 19
14 . Admin, Checker รับสมัครด่วน !
-วางแผนและบริหารจัดการกระจายสินค้าในกรุงเทพและต่างจังหวัด (สินค้าส่วนผสมอาหาร วัตถุดิบที่เป็นสินค้า Raw Material) -ควบคุมการเช็คสินค้าและเอกสารขึ้นรถบรรทุก -ติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า -ลงใบงานพนั...

บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่จัดเรียงสินค้าหน้าร้าน PCรับสมัครด่วน !
- จัดเรียงสินค้า ที่ชั้นสินค้าและทำความสะอาดชั้นสินค้า

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
4 อัตรา
Salary 12,000-15,000 บาท
21 Aug 19
16 . แอดมิน รับสมัครด่วน !
จัดทำเอกสารรับสินค้า เข้าคลัง ตรวจสอบการจัดเก็บสินค้า

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
1 Position
Salary 12,000-18,000
21 Aug 19
17 . พนักงานขับโฟล์คลิฟท์
-ขับรถโฟล์คลิฟท์เพื่อ Support การทำงานในคลังสินค้า -ดูแลรักษารถโฟล์คลิฟท์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ -ดูแลความเรียบร้อยของสินค้า จัดเตรียมสินค้าตามคำสั่งเบิก / จ่าย -ยก เคลื่อนย้าย จัดเรียงสินค้า และอุป...

บริษัท โกรว์ เคมีคอล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
18 . พนักงานสโตร์
- จัดเก็บคลังสินค้า

บริษัท ส.ศิลป(2521) จำกัด
4 อัตรา
Salary 335 บาท/วัน
21 Aug 19
19 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- จัดสินค้าตาม Order - จัดเรียงสินค้า - เช็คสต็อกสินค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 325 บาท/วัน (รายเดือนๆ ละ 9,750 บาท)
21 Aug 19
20 . พนักงานคลังสินค้า (สัญญาจ้างรายวัน 6 เดือน-1ปี)รับสมัครด่วน !
- ดูแลคลังสินค้า - งาน Warehouse เบิกจ่าย-ตัดยอด-ตรวจรับของ-ขนของเพื่อเตรียมเข้ากระบวนการแพ็คสินค้าเพื่อส่งตาม Order - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย **ทำงานจันทร์-เสาร์(เสาร์เว้นเสาร์) เวลาทำงาน ...

Aston International Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary รายวัน 450 บาท/วัน
21 Aug 19
  36 Positions      
Sort By 
Disability Jobs