JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  36 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่สต็อก
1.รับสินค้าเข้า 2.โอนสินค้าไปยังสาขาต่างๆ 3.ส่งสต็อกให้พนักงานขาย 4.ตรวจนับสต็อกกลับจากงานEVENT 5.ตรวจนับสต็อกประจำปี 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary 11,000-13,000
24 Jul 19
2 . checker
1.ตรวจรับสินค้า 2.จ่ายสินค้า 3.จัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ 4.เช็คสินค้ากลับเมื่อมีงานEVENT

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 10,000-15,000
24 Jul 19
3 . พนักงานโสตร์
ตรวจรับวัตถุดิบเข้าสโตร์ จ่ายของออกตามยอดรายการเบิก จัดทำสต็อกรายงานผู้บังคับบัญชาทุกวัน จัดทำ KPI ภายในแผนก จัดทำเพาเวอร์พอยเพื่อนำเสนอผู้บริหาร ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท โรงสีเอกไรซ์ จำกัด
1 Position
24 Jul 19
4 . Logistic Officer / Senior Officer ประจำคลังสินค้า ซ.สามัคคี จ.นนทบุรี
- ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้าสำเร็จรูปที่มาจากหน่ายงานภายในคลังฯ - ควบคุมการจัดเรียงสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขายและสะดวกรวดเร็วในการจ่าย ตาม ระบบ FIFO - จัดการและควบคุมการเติมสินค้าให้ถูกต้องตรง...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
6 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
24 Jul 19
5 . พนักงานรายวันประจำคลังสินค้า
จัดหา และจัดเรียงรายการสินค้า ตามรายการสั่งซื้อแต่ละปะเภท เพื่อให้สามารถส่งได้ตามกำหนด

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
20 Position
Salary 330 บาท / วัน
24 Jul 19
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง
- วางแผนการบริหารคลังสินค้าและการขนส่งสินค้า - ดูเเลเรื่องคลังยืมสินค้า - ดูเเลการจัดวางสินค้ารวมถึงการรับเข้าสินค้า - ดูเเลการขนส่งสินค้าเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเละตรงต่อเวลา - หน้าที่อื่นๆที่...

บริษัท อมรสื่อสาร จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
7 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- จัดสินค้าตาม Order - จัดเรียงสินค้า - เช็คสต็อกสินค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 325 บาท/วัน (รายเดือนๆ ละ 9,750 บาท)
24 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่อะไหล่ ประจำศูนย์บริการรับสมัครด่วน !
จ่ายอะไหล่ตามเอกสารรายการเบิก ลงเอกสารรับและการจ่ายอะไหล่ประจำวัน/ประจำเดือน ทำหน้าที่สังซื้ออะไหล่ รับผิดชอบการจัดเก็บ และการเบิกจ่ายอะไหล่ ตรวจเช็กสต๊อกประจำเดือน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท 555 ยานยนต์ จำกัด (มาสด้าวงเวียนพระราม 5)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท หรือตามประสบการณ์
24 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประชาชื่น
1. ติดตามกระบวนการรับส่งพัสดุของศูนย์กระจายสินค้า 2. ติดต่อลูกค้า ประสานงานการรับส่ง 3. แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า 4. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ จัดทำรายงานเอกสาร 5. ดูแลบัญชีรายรับรายจ่ายของศูนย์กระ...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
24 Jul 19
10 . พนักงานคลังสินค้า และ พนักงานขับรถ
ตำแหน่งพนักงาน คลังสินค้า ( รายวัน ) หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบสินค้า ตรวจนับสินค้าที่ได้รับมอบหมาย และขนถ่ายสินค้า 2. บรรจุสินค้า , คัดแยกสินค้าที่ได้รับตามที่รับคำสั่งจากลูกค้า 3. จัดเรี...

บริษัท ฮงฮวด จำกัด
333 Factory Land Nonthaburi
5-6 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และ ประสบการณ์
24 Jul 19
11 . พนักงานคลังสินค้า ประจำคลังสินค้า ซ.เรวดี6
เเพคสิ้นค้า จัดเรียงสินค้า

บริษัท สุภารา จำกัด
10 Position
24 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่สโตร์อะไหล่รับสมัครด่วน !
จัดเก็บ,จัดจ่าย ตรวจรับ สโตร์อะไหล่

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
หลายอัตรา
Salary 10,000-15,000
24 Jul 19
13 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- จัดเตรียม/ยก/จัดสินค้า - pack สินค้า - ยิง Barcode - เก็บจัดสินค้าตามบิล

Advice IT Infinite Co., Ltd
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
14 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัยของสินค้าและคลังสินค้า 2. ดูแลสต๊อกสินค้า นับสต๊อกสินค้าประจำเดือน 3. ดูแลสินค้าเข้า - ออกจากคลังสินค้า ให้ถูกต้อง ปลอดภัย 4. ประสานงานร่วมกับฝ่ายจัดส...

บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000
24 Jul 19
15 . **คนพิการพนักงานคลังสินค้า (รายวัน)รับสมัครด่วน !
- จัดสินค้าตาม Order/PO - แพ็คสินค้า - จัดเรียงค้า - ติดรถส่งสินค้า

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 325 บาท/วัน
24 Jul 19
16 . พนักงานคลังสินค้า (รายวัน)รับสมัครด่วน !
- จัดสินค้าตาม Order/PO - แพ็คสินค้า - จัดเรียงค้า - ติดรถส่งสินค้า

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 325 บาท/วัน
24 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- รับผิดชอบการจัดทำเอกสาร และควบคุมด้านการรับสินค้า, จ่ายสินค้า, การจัดเก็บเอกสาร, กระบวนการเบิกจ่ายรับคืน - ประสานงานกับหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น้องพร ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด
1 Position
24 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า (ปฏิบัติรัตนาธิเบศร์ ซ.22)รับสมัครด่วน !
1.เคลียร์บิล เบิก-จ่าย เงินสดจากช่าง และเคลียร์บิลเงินสดย่อยส่งฝ่ายบัญชี 2.รวบรวมและคิดค่าล่วงเวลา (OT) , เบี้ยเลี้ยง , ค่าเข็มไมล์ของช่างส่งฝ่ายบุคคล 3.ทำเอกสารบิลน้ำมัน รายงานการใช้รถบริษัทส่งฝ่าย...

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
19 . พนักงานคลังสินค้า (สัญญาจ้างรายวัน 6 เดือน-1ปี)รับสมัครด่วน !
- ดูแลคลังสินค้า - งาน Warehouse เบิกจ่าย-ตัดยอด-ตรวจรับของ-ขนของเพื่อเตรียมเข้ากระบวนการแพ็คสินค้าเพื่อส่งตาม Order - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย **ทำงานจันทร์-เสาร์(เสาร์เว้นเสาร์) เวลาทำงาน ...

Aston International Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary รายวัน 450 บาท/วัน
24 Jul 19
20 . พนักงานขับรถส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
- ขับรถส่งสินค้า งานส่วนใหญ่จะอยู่กรุงเทพและปริมณฑล

บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด
1 Position
Salary รายได้ 9,000-12,000
24 Jul 19
  36 Positions      
Sort By 
Disability Jobs