JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  34 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัยของสินค้าและคลังสินค้า 2. ดูแลสต๊อกสินค้า นับสต๊อกสินค้าประจำเดือน 3. ดูแลสินค้าเข้า - ออกจากคลังสินค้า ให้ถูกต้อง ปลอดภัย 4. ประสานงานร่วมกับฝ่ายจัดส...

บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000
20 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- รับผิดชอบการจัดทำเอกสาร และควบคุมด้านการรับสินค้า, จ่ายสินค้า, การจัดเก็บเอกสาร, กระบวนการเบิกจ่ายรับคืน - ประสานงานกับหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น้องพร ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด
1 Position
20 Jul 19
3 . พนักงานสต๊อกสินค้ารับสมัครด่วน !
- ตรวจนับวัตถุดิบขาเข้า - ส่งตรวจสอบคุณภาพ - ทำเอกสารใบรับเข้า บันทึกสต๊อกการ์ด - บันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ - จัดเก็บวัตถุดิบเข้าที่ ตามหมวดหมู่ - รับเอกสารใบเบิกจากฝ่ายผลิต - ตรวจนับและจ่าย วัต...

หจก. เจ.เอ็ม.ซิลเบอร์(ไทยแลนด์)
1 Position
Salary 13,000.-
20 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่สต็อกและคลังสินค้า
1. รับ-จ่ายสินค้า และวัตถุดิบให้ถูกต้อง รวดเร็ว และไม่มีสินค้าเสียหาย 2. จัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบให้ถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัยโดยระบบ FIFO 3. นับสต็อกสินค้าตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด 4. ทำการตรวจสอบ...

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000 - 16,000
20 Jul 19
5 . Logistic Officer / Senior Officer ประจำคลังสินค้า ซ.สามัคคี จ.นนทบุรี
- ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้าสำเร็จรูปที่มาจากหน่ายงานภายในคลังฯ - ควบคุมการจัดเรียงสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขายและสะดวกรวดเร็วในการจ่าย ตาม ระบบ FIFO - จัดการและควบคุมการเติมสินค้าให้ถูกต้องตรง...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
6 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
19 Jul 19
6 . พนักงานรายวันประจำคลังสินค้า
จัดหา และจัดเรียงรายการสินค้า ตามรายการสั่งซื้อแต่ละปะเภท เพื่อให้สามารถส่งได้ตามกำหนด

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
20 Position
Salary 330 บาท / วัน
19 Jul 19
7 . พนักงานคลังสินค้า และ พนักงานขับรถ
ตำแหน่งพนักงาน คลังสินค้า ( รายวัน ) หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบสินค้า ตรวจนับสินค้าที่ได้รับมอบหมาย และขนถ่ายสินค้า 2. บรรจุสินค้า , คัดแยกสินค้าที่ได้รับตามที่รับคำสั่งจากลูกค้า 3. จัดเรี...

บริษัท ฮงฮวด จำกัด
333 Factory Land Nonthaburi
5-6 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และ ประสบการณ์
19 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่สต็อก
1.รับสินค้าเข้า 2.โอนสินค้าไปยังสาขาต่างๆ 3.ส่งสต็อกให้พนักงานขาย 4.ตรวจนับสต็อกกลับจากงานEVENT 5.ตรวจนับสต็อกประจำปี 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary 11,000-13,000
19 Jul 19
9 . checker
1.ตรวจรับสินค้า 2.จ่ายสินค้า 3.จัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ 4.เช็คสินค้ากลับเมื่อมีงานEVENT

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 10,000-15,000
19 Jul 19
10 . สโตร์
- ตรวจนับและบันทึกสต็อคสินค้า - ดูแลการรับ-จ่ายสินค้า-แพคสินค้า และเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับแผนกอื่นๆ - มีการประเมินผลงานและปรับขึ้นเงินเดือนตามความสามารถ ทำงาน จ-ส 8:00-17:00 น. ติดต่อย...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ อิเล็คทริค
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
11 . Checkerรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าให้ตรงกับใบเบิกสินค้า 2. ตรวจสอบความถูกต้องของ Serial number ให้ตรงกับใบเบิกสินค้า 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่อะไหล่ ประจำศูนย์บริการรับสมัครด่วน !
จ่ายอะไหล่ตามเอกสารรายการเบิก ลงเอกสารรับและการจ่ายอะไหล่ประจำวัน/ประจำเดือน ทำหน้าที่สังซื้ออะไหล่ รับผิดชอบการจัดเก็บ และการเบิกจ่ายอะไหล่ ตรวจเช็กสต๊อกประจำเดือน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท 555 ยานยนต์ จำกัด (มาสด้าวงเวียนพระราม 5)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท หรือตามประสบการณ์
19 Jul 19
13 . **คนพิการพนักงานคลังสินค้า (รายวัน)รับสมัครด่วน !
- จัดสินค้าตาม Order/PO - แพ็คสินค้า - จัดเรียงค้า - ติดรถส่งสินค้า

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 320 บาท/วัน
19 Jul 19
14 . พนักงานคลังสินค้า (รายวัน)รับสมัครด่วน !
- จัดสินค้าตาม Order/PO - แพ็คสินค้า - จัดเรียงค้า - ติดรถส่งสินค้า

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 320 บาท/วัน
19 Jul 19
15 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- จัดเตรียม/ยก/จัดสินค้า - pack สินค้า - ยิง Barcode - เก็บจัดสินค้าตามบิล

Advice IT Infinite Co., Ltd
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
16 . พนักงานขับรถส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
- ขับรถส่งสินค้า งานส่วนใหญ่จะอยู่กรุงเทพและปริมณฑล

บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด
1 Position
Salary รายได้ 9,000-12,000
19 Jul 19
17 . พนักงานคลังสินค้า (สัญญาจ้างรายวัน 6 เดือน-1ปี)รับสมัครด่วน !
- ดูแลคลังสินค้า - งาน Warehouse เบิกจ่าย-ตัดยอด-ตรวจรับของ-ขนของเพื่อเตรียมเข้ากระบวนการแพ็คสินค้าเพื่อส่งตาม Order - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย **ทำงานจันทร์-เสาร์(เสาร์เว้นเสาร์) เวลาทำงาน ...

Aston International Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary รายวัน 450 บาท/วัน
19 Jul 19
18 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- จัดสินค้าตาม Order - จัดเรียงสินค้า - เช็คสต็อกสินค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 325 บาท/วัน (รายเดือนๆ ละ 9,750 บาท)
19 Jul 19
19 . พนักงานบริหารสินค้าคงคลัง (Part Time)
- บริหารจัดการสินค้า เช่น การเติมสินค้า, หยิบสินค้าจากคลังสินค้า - ใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เช่น แฮนด์ลิฟท์ - ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า - ดำเนินงานตามขั้นตอน รวมถึงสามารถใ...

บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (IKEA บางใหญ่)
2 Position
19 Jul 19
20 . พนักงานคลังสินค้า
• การรับและจ่ายสินค้า • จัดสต๊อกสินค้า • นับสต๊อกสินค้า / • ดูแลคลังสินค้า • จัดสินค้าตามบิล / ยกสินค้า • วันหยุด : เดือนละ 6 วัน

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Jul 19
  34 Positions      
Sort By 
Disability Jobs