JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  35 Positions      
Sort By 
1 . checker
1.ตรวจรับสินค้า 2.จ่ายสินค้า 3.จัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ 4.เช็คสินค้ากลับเมื่อมีงานEVENT

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 10,000-15,000
19 May 19
2 . FM Staff ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง จ.นนทบุรี
- ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักร ร่วมถึงงานระบบต่างๆภายในคลังสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผนงานการซ่อมบำรุงที่กำหนดไว้ - ดำเนินการเรื่องตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์การทำงานต่างๆในคลังส...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
19 May 19
3 . เจ้าหน้าที่สต็อก
1.รับสินค้าเข้า 2.โอนสินค้าไปยังสาขาต่างๆ 3.ส่งสต็อกให้พนักงานขาย 4.ตรวจนับสต็อกกลับจากงานEVENT 5.ตรวจนับสต็อกประจำปี 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary 12,000-14,000
18 May 19
4 . พนักงานจัดสินค้า
1.จัดสินค้าตามใบสั่ง 2.ติดรถส่งสินค้า 3.ตรวจสอบดูแลสต๊อกที่ได้รับมอบหมาย 4.แพคสินค้าใส่กล่อง พร้อมจัดส่ง

TSV LAND 1990 CO.,LTD
จำนวนมาก
Salary ตามแต่ตกลง
18 May 19
5 . พนักงานสโตร์คลังสินค้า /พนักงานติดรถรับสมัครด่วน !
1.หน้าที่จัดเก็บสินค้าเข้าคลัง ตัดสต๊อกเบิกจ่าย,มีเบี้ยขยัน 2.หน้าที่ ติดรถส่งสินค้า ยกสินค้า ตรวจเช็คความถูกต้อง มีเบี้ยเลี้ยงค่าอาหารกลางวัน /เบี้ยขยัน

บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด
2 Position
Salary รายได้ตั้งแต่ 9,100-10,000
17 May 19
6 . Inventory Control
- วางแผนการรับเข้าสินค้าให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - ควบคุมสต๊อกสินค้า - เก็บข้อมูล,บันทึกข้อมูล ทำสรุปรายงาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอฟฟิ่เชี่ยน โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง หรือตามประสบการณ์ หรือตามตกลง
17 May 19
7 . พนักงานคลังสินค้า (รายวัน)รับสมัครด่วน !
- จัดสินค้าตาม Order/PO - แพ็คสินค้า - จัดเรียงค้า - ติดรถส่งสินค้า

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 320 บาท/วัน
17 May 19
8 . เจ้าหน้าที่สต็อคสินค้ารับสมัครด่วน !
ดูแลรับผิดชอบด้านสต็อคสินค้า สต็อคบรรจุภัณฑ์ บันทึกรับเข้า-จ่ายสินค้าและวัสดุสินเปลี้อง จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ ,ประจำเดือน และงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายงานให้ปฎิบัติงาน

บริษัท แสงชัยเภสัช (ตราคีมเหล็ก ) จำกัด
1 อ้ตรา
Salary ตามตกลง
17 May 19
9 . สโตร์
- ตรวจนับและบันทึกสต็อคสินค้า - ดูแลการรับ-จ่ายสินค้า-แพคสินค้า และเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ทำงาน จ-ส 8:00-17:00 น.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจอิเล็คทริค
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 May 19
10 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่าย สินค้าภายในคลังสินค้า 2.รับ-จ่ายสินค้าภายในคลังสินค้า 3.จ่ายสินค้าขึ้นรถขนส่ง 4.เช็คสินค้าคงเหลือภายในคลังสินค้า

บจก. นงนุช อินเตอร์เนชั่นแนล / บจก.นงนุช อินดัสเตรียล
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 May 19
11 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.จัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้า 2.การเบิกจ่าย - วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต หรือสินค้าออกจากคลัง ตามใบเบิกที่ได้รับการอนุมัติ 3.ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและวัสดุ ที่ทำการเบิกจ่าย 4.บันทึก...

บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
17 May 19
12 . พนักงานคลังสินค้า และ พนักงานขับรถ
ตำแหน่งพนักงาน คลังสินค้า ( รายวัน ) หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบสินค้า ตรวจนับสินค้าที่ได้รับมอบหมาย และขนถ่ายสินค้า 2. บรรจุสินค้า , คัดแยกสินค้าที่ได้รับตามที่รับคำสั่งจากลูกค้า 3. จัดเรี...

บริษัท ฮงฮวด จำกัด
333 Factory Land Nonthaburi
5-6 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และ ประสบการณ์
17 May 19
13 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- ดูแลความเรียบร้อยภายในคลังสินค้า - ดูแลสินค้าคงคลังวัตถุดิบ - ตรวจสอบเช็คสต็อคสินค้าหรือตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
17 May 19
14 . พนักงานคลังสินค้า
- แพ็คสินค้าเพื่อจัดส่งตาม PO - จัดเรียงสินค้าในคลังสินค้า - ตรวจเช็คสินค้า - ยกของเพื่อตรวจนำจัดส่ง

บริษัท อมรสื่อสาร จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 May 19
15 . พนักงานคลังสินค้า (สัญญาจ้างรายวัน 6 เดือน-1ปี)รับสมัครด่วน !
- ดูแลคลังสินค้า - งาน Warehouse เบิกจ่าย-ตัดยอด-ตรวจรับของ-ขนของเพื่อเตรียมเข้ากระบวนการแพ็คสินค้าเพื่อส่งตาม Order - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย **ทำงานจันทร์-เสาร์(เสาร์เว้นเสาร์) เวลาทำงาน ...

Aston International Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary รายวัน 450 บาท/วัน
17 May 19
16 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- จัดทำสต๊อกสินค้าเข้า-ออก จัดเรียงสินค้าตามพื้นที่ด้วยระบบ FIFO - ตรวจนับสินค้า และลงบันทึกรายการสินค้าในใบ Stock Card - จัดทำเบิก-จ่ายสินค้าตามใบสั่งเบิก - รับผิดชอบคลังสินค้าZoneที่ดูแล ในด้านก...

บริษัท วาย เอช เอ็ม กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง(10,500 - 13,000)
17 May 19
17 . พนักงานคลังสินค้า(จัดสินค้า)
- โบนัสประจำปี - ประกันสังคม - วันหยุดประจำปี

บริษัท เวิลด์คลาสอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 May 19
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า ประชาชื่น (กะเช้า/กะกลางคืน)
1. ติดตามกระบวนการรับส่งพัสดุของศูนย์กระจายสินค้า 2. ติดต่อลูกค้า ประสานงานการรับส่ง 3. แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า 4. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ จัดทำรายงานเอกสาร 5. ดูแลบัญชีรายรับรายจ่ายของศูนย์กระ...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 May 19
19 . พนักงานสโตร์ คลังสินค้า
- ตรวจนับสินค้าในคลัง - จัดเตรียมสินค้าก่อนส่งออก - รับสินค้าเข้าคลัง คืนสินค้าออก - ใช้โปรแกรม MS Office ,Excel ได้ - หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เว็ลท์ลิ้งค์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000 + หรือ ตามประสบการณ์
17 May 19
20 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.ทำงานด้านสต๊อก 2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
17 May 19
  35 Positions      
Sort By 
Disability Jobs