JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,549 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานธุรการคลังสินค้า/แคชเชียร์
- แคชเชียร์ - จัดทำเอกสารข้อมูลรายละเอียดสินค้า - จัดการเอกสารการสั่งซื้อ/วางบิล - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอยราฟรุ๊ต จำกัด
1 Position
Salary 12,000 บาท + เบี้ยเลี้ยง 2,000 บาท
24 May 19
2 . พนักงานติดรถขนส่งรับสมัครด่วน !
- ส่งสินค้าให้กับร้านค้า หรือไซร์ดงาน ให้ถึงจุดหมายตามที่กำหนด - ช่วยยกของ และจัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย - จัดเก็บ ยกของ แพ็คสินค้า ส่งสินค้า ติดรถขนส่ง

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
2 Position
Salary 9,300 - 16,000+OT
24 May 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี (รายจ่าย) ทำงานสามโคก รับสมัครด่วน !
- รับวางบิลจากเจ้าหนี้/ตรวจเอกสารการวางบิล - ตั้งเอกสารรอจ่ายและเบิกเช็ค - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร - จ่ายเช็คตามกำหนด - ตรวจใบรับสินค้าเพื่อตั้งหนี้รอจ่าย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
5 อัตรา
Salary 15,000-22,000
24 May 19
4 . ธุรการประสานงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารการรับจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง - บันทึกการรับจ่ายสินค้าลงในโปรแกรม Excel และในระบบ - จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ - สุ่มตรวจนับ Stock - บันทึกข้มมูลสินค้าเข้าออกในแต่ละวัน - ทำบันทึกข...

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
1 Position
Salary 13,000 - 16,000
24 May 19
5 . หัวหน้าธุรการประสานงานรับสมัครด่วน !
- วางแผน มอบหมายงาน ตรวจสอบและติดต่อประสานงานและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน - จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายขายและสต็อค - ควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับงานธุรการประสานงาน - ต...

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและตามตกลง
24 May 19
6 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบิล รับสมัครด่วน !
- จัดทำตรวจสอบ PO ว่าตรงกับสินค้าที่มาส่งหรือไม่ - รับสินค้าให้ตรงกับ PO - รับสินค้าสาขามาสามโคก - แยกสินค้าจากสาขา ของเสีย,หมดอายุ,ใกล้หมดอายุ - จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายจัดซื้อและ...

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
1 Position
Salary 12,000-16,000
24 May 19
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา สระบุรีรับสมัครด่วน !
ดูแล ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน ช่วยผู้จัดการ ตรวจงาน ทำเอกสาร ขายสินค้า

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
1 Position
Salary 13,000-16,000
24 May 19
8 . ผู้จัดการสาขา สาขาเมืองทองธานีรับสมัครด่วน !
- บริหารงานหน้าร้านให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - งานด้านบริหารงานขาย - ดูแลควบคุมติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานในร้าน - ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามหลักทำงาน - สั่งสินค้าให้เพียงพอกับยอดขายและเหมาะ...

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
1 Position
Salary 20,000-35,000
24 May 19
9 . Auditor ตรวจสอบการทำงานต่างๆ officeที่ สามโคก ปทุมธานีรับสมัครด่วน !
audit มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน และ ตรวจสอบสินค้าที่ได้รับมอบหมาย ว่าผิดปกติหรือไม่ (First in First out) ตรวจสอบการทำงานของพนักงานว่าปฏิบัติตามนโยบายบริษัทหรือไม่

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
2 Position
Salary 18,000-25,000
24 May 19
10 . พนักงานแคชเชียร์ PC จัดเรียงสินค้า ถนน พัฒนการ74 กทมรับสมัครด่วน !
- เคยขายสินค้า โดยใช้คอมพิวเตอร์มากก่อน (มีการอบรมการใช้โปรแกรมก่อนเริ่มงาน ) - เคยผ่านงานขาย ประเภทธุรกิจค้าปลีกมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ -มีการจัดเรียงสินค้าที่ได้รับมอบหมาย -ตรวจสอบ สินค้าที่ไ...

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
2 Position
Salary 12,000-17,000
24 May 19
11 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ admin web อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบภาพรวมของเนื้อหาในเว็บไซค์ เว็บแฟนเพจ และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook , webside เป็นต้น - ตอบคำถาม ส่งจดหมาย พูดคุยสื่อสาร แก้ปัญหา รับเรื่องเรียนและดูแลรับผิดชอบการเผยแพร่ข่าวสารข้อ...

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
5 Position
Salary 12,000-15,000
24 May 19
12 . ผู้จัดการสาขา ธุรกิจค้าปลีกอาหารสัตว์ อำเภอเมือง ระยองรับสมัครด่วน !
- บริหารงานหน้าร้านให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - งานด้านบริหารงานขาย - ดูแลควบคุมติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานในร้าน - ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามหลักทำงาน - สั่งสินค้าให้เพียงพอกับยอดขายและเหมาะ...

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
1 Position
Salary 20,000-35,000
24 May 19
13 . ช่างภาพ/ช่างถ่ายวิดีโอ
- ถ่ายภาพสินค้ากระเป๋าผู้หญิงแบบ Packshot - ถ่ายภาพแฟชั่นในสตูดิโอ นอกสตูดิโอ - ควบคุมการจัดแสง และเสียงได้ - สร้างสรรค์ นำเสนอแนวคิดการถ่ายภาพ และวีดีโอได้

M.A Retailing Company Limited
1 Position
Salary 15,000
24 May 19
14 . พนักงานคลังสินค้า และ พนักงานขับรถ
ตำแหน่งพนักงาน คลังสินค้า ( รายวัน ) หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบสินค้า ตรวจนับสินค้าที่ได้รับมอบหมาย และขนถ่ายสินค้า 2. บรรจุสินค้า , คัดแยกสินค้าที่ได้รับตามที่รับคำสั่งจากลูกค้า 3. จัดเรี...

บริษัท ฮงฮวด จำกัด
333 Factory Land Nonthaburi
5-6 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และ ประสบการณ์
24 May 19
15 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายส่งน้ำหอม / เคมี
- นำเสนอสินค้า / บริการ กับลูกค้า เพิ่มยอดขายและขยายตลาด - ประสานงานด้านระบบงานขาย ทั้งภายในและภายนอกบริษัท - จัดทำใบเสนอราคา หรือ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย - ร่วมหารือและวางแผนงานขายเ...

บริษัท ฮงฮวด จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
24 May 19
16 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
1. ขับรถรับ - ส่งผู้บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. บำรุงรักษารถ (ดูแลความสะอาดรถ) ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงาน : วันจันทร์ - วันเสาร์ ( 08.00 - 17.00 น. )

บริษัท ฮงฮวด จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 May 19
17 . พนักงานขายหน้าร้าน/ แคชเชียร์(ประจำ สาขารังสิต,สาขาเจเจมอลล,สาขาพุทธมณฑล สาย4 )รับสมัครด่วน !
1.บริการลูกค้าหน้าร้าน 2.รับชำระค่าสินค้า , เก็บเงิน 3.จัดเก็บ จัดวางสินค้าหน้าร้าน 4.งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮงฮวด จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
24 May 19
18 . พนักงานสโตร์ (สาขาพัฒนาการ)รับสมัครด่วน !
- ดูแลการเบิก-จ่าย สินค้า - ตรวจนับเช็คสต๊อกสินค้าภายในสาขา - จัดเรียงสินค้าต่าง ๆ ภายในสาขา - งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮงฮวด จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
24 May 19
19 . พนักงานขาย (Sales)รับสมัครด่วน !
1. ต้อนรับและทักทายลูกค้า เมื่อลูกค้าเข้าร้าน 2. สอบถามความต้องการและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการชำระค่าสินค้าให้ลูกค้า 4. แจ้งข้อมูลสินค้า และบริการหลังการขายแก่ลูกค้า ...

LOTTE DUTY FREE (THAILAND) CO., LTD.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
24 May 19
20 . หัวหน้าฝ่ายการเงิน
-ตรวจสอบเอกสารจ่ายตามเงื่อนไขอำนาจอนุมัติ -เข้าใจกระบวนการบันทึกบัญชีและเข้าใจกระบวนการปิดงบการเงิน -จัดทำรายงาน Cashflow (Cash-in-flow / Cash-out flow) -ตรวจสอบรายงานทะเบียนเช็ครับ -จัดทำรายงานกร...

บริษัท บางกอกแอธเลติก จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์ทำงาน
24 May 19
  1,549 Positions      
Sort By 
Disability Jobs