JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  32 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (โรงงานสมุทรสาคร )รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการตรวจสอบสินค้าและนับจำนวนจากฝ่ายผลิต 2. ดำเนินการตรวจสอบและนับจำนวนสินค้าสำเร็จรูปก่อนส่งมอบลูกค้า 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการรับเข้า - จ่ายออก 4. ลงรายงาน-บันทึกการรับเข้า-ออกสินค...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
18 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสินค้า (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1. ตรวจสอบจำนวนสินค้ารับเข้า และจ่ายออกให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามเอกสาร 2. ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า ก่อนการเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังหน่วยงานอื่น 3. นับสต็อกประจำวัน ตรวจสอบสต็อคสินค้า จำนวนสินค้าที่...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
3 . จนท.คลังสินค้า(วัสดุสำเร็จรูป)
- ทำรายละเอียดเบิกสินค้า เปิดบิล - ทำรายละเอียดนำสินค้าเข้าคงคลังในแต่ละวัน - ตัดสต๊อกสินค้าสำเร็จรูป - ตรวจนับสต๊อกสินค้าสำเร็จรูป ให้ตรงตามที่คำนวน - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตราฐาน...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
3 Position
Salary 12,000+
18 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
-บันทึกและจัดเก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวของสินค้า -จัดทำรายงานสรุปข้อมูลประจำเดือน -ตรวจสอบและเช็คสต๊อคสินค้า

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ควบคุมสต็อก)รับสมัครด่วน !
1.บันทึกการรับ-จ่าย สินค้าคงคลังประจำวัน 2.จ่ายสินค้าตามใบสั่งขาย 3.ตรวจนับสินค้าคงคลัง จัดทำและจัดเก็บสินค้าตามผังที่กำหนด

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
6 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบคลังสินค้า - จัดสินค้าตามใบสั่ง - ดูแลควบคุมการเบิก-จ่ายสต๊อคสินค้า - ตรวจนับ-ตัดสต๊อคสินค้าประจำปี - จัดเรียงและจัดเก็บสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
7 . พนักงานคลังสินค้า สาขากระทุ่มแบนรับสมัครด่วน !
- ทำรายงานเกี่ยวกับสต๊อกการรับเข้า เบิกจ่ายสินค้า - เช็คสต๊อคประจำวัน / เดือน - ควบคุมดูแลสต๊อคสินค้า - ประสานงานการจัดส่ง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - โรงงาน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 1 ตำแหน่ง

Vincita Co.,Ltd.
1 อัตรา
18 Jul 19
8 . พนักงานเช็คเกอร์ ( ห้องเย็น ) ( เพศชายเท่านั้น )
1. ตรวจเช็คจำนวน สภาพสินค้าก่อนการรับฝากและก่อนส่งมอบ 2. จัดเตรียมสินค้าตามใบแจ้งเบิกสินค้าที่ลูกค้าแจ้ง 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานโฟล์คลิฟท์และพนักงานปฏิบัติการ 4. ดูแลการจัดเก็บสินค้าให้ตรง...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
5 Position
Salary N/A
18 Jul 19
9 . คลังสินค้า/QC/ช่างเทคนิค
1.แพ็คสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย 2.จัดเรียงและดูแลสินค้าให้เรียบร้อย 3.ดูแลสต็อคสินค้า 4.ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

HNT INTERNATIONAL (2008) CO.,LTD.
หลายอัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
18 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์ (ประจำโรงงานสมุทรสาครกะกลางคืน) รับสมัครด่วน !
- เช็คสินค้าก่อนนำขึ้นรถขนส่งตามข้อกำหนด - ตรวจนับสินค้าก่อนทำการส่งมอบให้ลูกค้า - จดบันทึกการตรวจนับสินค้า - ตรวจสอบความพร้อมของรถขนส่งสินค้า - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โทฟุซัง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
11 . พนักงานคลังสินค้า
- จัดการสินค้าเข้า-ออก - จัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งให้ลูกค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30-17.30

บริษัท พี พาวเวอร์ เจนเนอเรติ้ง จำกัด
4 Position
Salary ตามความสามารถ
18 Jul 19
12 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. รับโอนสินค้าจากฝ่ายผลิต 2. จัดเรียงสินค้าตามใบเบิกสินค้า 3. จัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

K.C.L. Trading Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ประจำโรงงาน CSK สินสาคร), รหัส 20190531
1.รับผิดชอบงานด้านเอกสาร 2.ดูแลสต็อกสินค้า 3.ควบคุมพนักงานปฏิบัติการคลังสินค้า 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า รับสมัครด่วน !
1. checkรายการของเข้า-ออกประจำวัน 2. รับของเข้า - จ่ายของออก 3. คีย์ข้อมูล การรับเข้า / จ่ายออกRM ในระบบ ตัด Stock RM 4. นับสต๊อกประจำเดือน / ปี 5. ติดต่อประงานกับหน่วยงานที่เกียวข้อง ส่งเอกสารให...

บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่สโตร์
ทำการเบิกจ่ายวัตถุดิบและขับรถโฟลิฟท์ตักวัตถุดิบ

บริษัท วี.เอส.เอส. อินดัสเตรียล จำกัด
1 อัตรา
Salary วันละ 500 บาท
18 Jul 19
16 . หัวหน้าสโตร์/ผู้จัดการสโตร์คลังสินค้า
1. เขียนใบ PRและPO เพื่อขออนุมัติสั่งซื้อวัตถุดิบ 2. คำนวณระยะเวลาในการสั่งซื้อ 3. ส่งรายงานการจัดซื้อทาง Email 4. ตรวจสอบและรับสินค้า 5. จัดเก็บสินค้าเข้าห้องสโตร์ 6. ทำบันทึกใบเบิกอุปกรณ์ และต้...

Topvalue Corporate ., Ltd.
2 Position
Salary 20,000 - 30,000 บาท
18 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
งานรับ - รับวัตถุดิบ/สินค้า - ตรวจนับวัตถุดิบ/สินค้า - ตรวจสอบเอกสาร - บันทึกข้อมูลเข้าระบบ - ส่งเอกสารให้ผู้บังคับบัญชา งานจัดเก็บ - จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่และสถานที่ - ตรวจสอบสภาพข...

บริษัท ไทยเบอร์เนอร์ จำกัด
2 Position
18 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/ธุรการผลิตรับสมัครด่วน !
1.การบริหารคลังสินค้า-จัดส่ง 2.การรับสินค้า 3.การจัดเก็บสินค้าคงคลัง 4.การควบคุมสินค้าคงคลัง 5.การจัดส่ง 6.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานคลังสินค้า 7.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 8.เก็บข...

บริษัท มาวินพลาสติก จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
19 . เจ้าหน้าคลังสินค้า
1. สามารถทนอยู่กับอุณหภูมิความเย็นได้ 2. ควบคุมดูแล และตรวจสอบการ Load สินค้า 3. ควบคุมดูแลการ Check Srock ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 4. จัดเก็บสินค้า ในสถานที่ที่เหมาะสม 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก...

บริษัท นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป
18 Jul 19
20 . พนักงานธุรการคลังสินค้า
- ดูแล จัดการ สต๊อกสินค้าให้เป็นไปตามระบบ - ดำเนินการงานเอกสารในระบบ - งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

Teera-Mongkol Industry Public Co., Ltd. บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
18 Jul 19
  32 Positions      
Sort By 
Disability Jobs