JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  34 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
- ตรวจคุณภาพสินค้าก่อนรับเข้าคลัง - ตรวจสอบงานก่อนส่งลูกค้า

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
1 Position
17 Jun 19
2 . Logistics Officerรับสมัครด่วน !
1. Respond to overseas customers'enquiry on product supply and arrange export shipment in professional way. 2. Coordinate properly with Freight Forwarder and Inspection Company to complete shipment o...

Alinco Group (Thailand)
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 (ทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
Salary negotiable ขึ้นไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
17 Jun 19
3 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. รับโอนสินค้าจากฝ่ายผลิต 2. จัดเรียงสินค้าตามใบเบิกสินค้า 3. จัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

K.C.L. Trading Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
4 . พนักงานคลังสินค้า
- ดูแลรับของเวลาที่ Supplier มาส่ง - บันทึกเอกสาร รับ - จ่าย เข้าระบบ - ทำใบขอซื้อเพื่อสั่งวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในสายการผลิตให้ กับฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
5 . พนักงานคลังสินค้า (มหาชัย)
1. ควบคุมกำกับดูแลการเบิกจ่ายสินค้า ในช่องทางที่ต้องเตรียมสินค้าก่อนส่ง เช่น แบบ Chill เตรียมใส่ตะกร้า / Repack สินค้า / เตรียมสินค้าขายแบบพิเศษ 2. เช็คสินค้าขึ้นรถขนส่งให้ถูกต้องตามใบสั่งขาย / PO ขอ...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000 - 13,000
17 Jun 19
6 . ผู้จัดการส่วนงานคลังสินค้า (Wheat Flour Mill Operation)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบสินค้าและบริหารจัดการสินค้าคงคลังไห้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ตรวจการรับ การจัดเก็บ และการจ่ายอาหารสำเร็จรูป 3. วางแผนงานเมื่อได้รับการร้องเรียน หรือมีการเปลี่ยนแปลงร...

INTEQC Group
1 อัตรา
Salary N/A+ประสบการณ์
17 Jun 19
7 . พนักงานคลังสินค้า (ประจำสมุทรสาคร)
รับวัตถุดิบ-สินค้าสำเร็จรูปควบคุมสต็อคพื้นที่จัดเก็บ เตรียมวัตถุดิบ-สินค้าสำเร็จรูปสำหรับการผลิต-การจัดส่ง ตรวจสอบสินค้าเอกสารการขายก่อนการส่งมอบ ดูแลความสะอาดพื้นที่ทำงาน ปฏิบัติตามกฎและนโยบายอย่...

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
Salary 325/วัน + OT+ เบี้ยขยัน
17 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (โรงงานสมุทรสาคร )รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการตรวจสอบสินค้าและนับจำนวนจากฝ่ายผลิต 2. ดำเนินการตรวจสอบและนับจำนวนสินค้าสำเร็จรูปก่อนส่งมอบลูกค้า 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการรับเข้า - จ่ายออก 4. ลงรายงาน-บันทึกการรับเข้า-ออกสินค...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
17 Jun 19
9 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า/เจ้าหน้าที่คลังสินค้า รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบคลังสินค้า - จัดสินค้าตามใบสั่ง - ดูแลควบคุมการเบิก-จ่ายสต๊อคสินค้า - ตรวจนับ-ตัดสต๊อคสินค้าประจำปี - จัดเรียงและจัดเก็บสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
10 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ประจำโรงงาน CSK สินสาคร), รหัส 20190531
1.รับผิดชอบงานด้านเอกสาร 2.ดูแลสต็อกสินค้า 3.ควบคุมพนักงานปฏิบัติการคลังสินค้า 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
11 . พนักงานคลังสินค้า (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลและดำเนินการตรวจสอบ Stock สินค้า 2.ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามในเอกสารเกี่ยวกับการรับ การจ่าย เตรียมสินค้า ตลอดจนการคืนสินค้า 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โทฟุซัง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์ (ประจำโรงงานสมุทรสาครกะกลางคืน) รับสมัครด่วน !
- เช็คสินค้าก่อนนำขึ้นรถขนส่งตามข้อกำหนด - ตรวจนับสินค้าก่อนทำการส่งมอบให้ลูกค้า - จดบันทึกการตรวจนับสินค้า - ตรวจสอบความพร้อมของรถขนส่งสินค้า - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โทฟุซัง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
17 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า รับสมัครด่วน !
1. checkรายการของเข้า-ออกประจำวัน 2. รับของเข้า - จ่ายของออก 3. คีย์ข้อมูล การรับเข้า / จ่ายออกRM ในระบบ ตัด Stock RM 4. นับสต๊อกประจำเดือน / ปี 5. ติดต่อประงานกับหน่วยงานที่เกียวข้อง ส่งเอกสารให...

บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
17 Jun 19
14 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการรับเข้า การจัดเก็บ และการเบิกจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง ตามกำหนดเวลา รวมทั้งจัดทำรายงานการรับเข้า-เบิกจ่าย ประจำวัน 2.จัดเก็บสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ตามประเภทสินค้า และดูแลให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใ...

บริษัท นิว ลุค ดีไซน์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Jun 19
15 . พนักงานเช็คเกอร์ ( ห้องเย็น ) ( เพศชายเท่านั้น )
1. ตรวจเช็คจำนวน สภาพสินค้าก่อนการรับฝากและก่อนส่งมอบ 2. จัดเตรียมสินค้าตามใบแจ้งเบิกสินค้าที่ลูกค้าแจ้ง 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานโฟล์คลิฟท์และพนักงานปฏิบัติการ 4. ดูแลการจัดเก็บสินค้าให้ตรง...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
5 Position
Salary N/A
17 Jun 19
16 . พนักงานคลังสินค้า
- จ่ายชิ้นส่วนให้ฝ่ายผลิต - จัดเก็บชิ้นส่วนงานเข้าพื้นที่รับ - รับตรวจนับงาน กลึง งานปั๊ม - อิื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
2 อัตรา
Salary N/A
17 Jun 19
17 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำโรงงาน สมุทรสาคร)
1. ตรวจเช็คสินค้า,จัดสินค้า ตาม Order เพื่อรอส่ง 2. เช็คสต็อกวัตถุดิบ/สินค้าภายในคลัง 3. จัดทำรายงานการบริหารงาน Stock, การรับเข้า และการเบิกจ่ายสินค้า 4. ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ภายในแผนก 5. ควบค...

บริษัท ฟลุสสิค เคม จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000+(ตามประสบการณ์+โครงสร้างบริษัทฯ)
17 Jun 19
18 . หัวหน้าสโตร์/ผู้จัดการสโตร์คลังสินค้า
1. เขียนใบ PRและPO เพื่อขออนุมัติสั่งซื้อวัตถุดิบ 2. คำนวณระยะเวลาในการสั่งซื้อ 3. ส่งรายงานการจัดซื้อทาง Email 4. ตรวจสอบและรับสินค้า 5. จัดเก็บสินค้าเข้าห้องสโตร์ 6. ทำบันทึกใบเบิกอุปกรณ์ และต้...

Topvalue Corporate ., Ltd.
2 Position
Salary 20,000 - 30,000 บาท
15 Jun 19
19 . คลังสินค้า - QC (ช่างเทคนิค)
1. ควบคุมดูแลการนำเข้าจัดเก็บ เคลื่อนย้ายและจ่ายออกสินค้า เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 2. รายงานสรุปยอดคงเหลือสินค้า 3. บันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายสินค้าในแต่...

HNT INTERNATIONAL (2008) CO.,LTD.
หลายอัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
15 Jun 19

บริษัท เค.เอช.ไอ.อุตสาหกรรม จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
15 Jun 19
  34 Positions      
Sort By 
Disability Jobs