JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  36 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลสินค้าสำเร็จรูป - ทำสรุปรายงาน Stock ของแต่ละวัน - ประสานงานกับหน่วยงานภายใน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นัสโก้ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000 บาท + ประสบการณ์
23 May 19
2 . เจ้าหน้าที่สโตร์/คลังสินค้า
1. ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 2. ควบคุมดูแลการบันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 3. ควบคุมการจัดเก็บสินค้าและพื้นที่การจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้อยู่ในสภ...

บริษัท บี.ที.เอส. อินเตอร์พาร์ทส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามความสามารถ/ประสบการณ์/ตามตกลง
23 May 19
3 . จนท.ตรวจรับวัตถุดิบ
-ตรวจรับกระดาษก่อนเข้าคลังวัตถุดิบ -ประสานงานกับผู้ส่งกระดาษ -บันทึกข้อมูล (พื้นที่ปฎิบัติงานอยู่กลางแจ้ง)

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 Position
Salary 10,110+(เงินพิเศษ 300 ต่อ วัน)
23 May 19
4 . พนักงานคลังสินค้า
- ดูแลรับของเวลาที่ Supplier มาส่ง - บันทึกเอกสาร รับ - จ่าย เข้าระบบ - ทำใบขอซื้อเพื่อสั่งวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในสายการผลิตให้ กับฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 May 19
5 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ดูแลการรับเข้าสินค้า / วัตถุดิบ ในคลังสินค้า - ดูแลการจัดเก็บสินค้า และตรวจสอบคุณภาพสินค้า - ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท หวาไถ้ อุตสาหกรรม จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
23 May 19
6 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า (ปฎิบัติงานที่นาโคก)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและตรวจสอบการรับ,การจัดเก็บ,การจ่ายสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าในกระบวนการ รวมทั้งสรุปการเบิกจ่ายสินค้า 2. แก้ไขปัญหาการเบิกจ่าย 3. ควบคุมการตรวจนับสต๊อก 4. แก้ไขปัญหาการรับที่ไม่ตรงกับเอกสาร...

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 May 19
7 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
-ตรวจนับสินค้าสำเร็จรูปจากฝ่ายผลิตเข้าคลังสินค้า -ตรวจนับสิบค้าตามใบออเดอร์ เพื่อนำส่งลูกค้า -เช็คสต๊อกประจำเดือน -ตัดสต๊อกสินค้าในระบบ -อื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จงไท่ ซิ่งซิน จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
23 May 19
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการ สโตร์ คลังสินค้า
- บันทึกข้อมูลการรับ-การเบิกจ่ายสินค้าและบรรจุภัณฑ์เข้าระบบ - จัดเก็บเอกสาร ข้อมูลสรุปการรับ – จ่าย / สินค้าคงเหลือ - ทบทวนเอกสารเสนอซื้อเมื่อถึงจุด Min และ MAX - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง - ตรว...

บริษัท โพลี พลาส (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 May 19
9 . ฝ่ายคลังสินค้า
1. ตรวจเช็คสินค้า เข้า - ออก จากคลังสินค้าแห้ง 2. รับของเข้าจากซัพพลายเออร์ ตรวจเช็คว่าครบไหม 3.( ขับรถโฟล์คลิฟท์ ได้ )

บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary รายวัน 325 + โอที
23 May 19
10 . หัวหน้างานจัดส่งสินค้า (เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์)รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานขนส่ง,งานจัดส่งสินค้า - ควบคุมดูแลในสายงานแผนกจัดส่ง - งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 May 19
11 . ผู้จัดการส่วนงานคลังสินค้า (Wheat Flour Mill Operation)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบสินค้าและบริหารจัดการสินค้าคงคลังไห้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ตรวจการรับ การจัดเก็บ และการจ่ายอาหารสำเร็จรูป 3. วางแผนงานเมื่อได้รับการร้องเรียน หรือมีการเปลี่ยนแปลงร...

INTEQC Group
1 อัตรา
Salary N/A+ประสบการณ์
23 May 19
12 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
-บันทึกและจัดเก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวของสินค้า -จัดทำรายงานสรุปข้อมูลประจำเดือน -ตรวจสอบและเช็คสต๊อคสินค้า

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 May 19
13 . หัวหน้าสโตร์/เจ้าหน้าที่สโตร์/พนักงานสโตร์
1. เขียนใบ PRและPO เพื่อขออนุมัติสั่งซื้อวัตถุดิบ 2. คำนวณระยะเวลาในการสั่งซื้อ 3. ส่งรายงานการจัดซื้อทาง Email 4. ตรวจสอบและรับสินค้า 5. จัดเก็บสินค้าเข้าห้องสโตร์ 6. ทำบันทึกใบเบิกอุปกรณ์ และต้...

Topvalue Corporate ., Ltd.
10 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 May 19
14 . คลังสินค้า - QC (ช่างเทคนิค)
1. ควบคุมดูแลการนำเข้าจัดเก็บ เคลื่อนย้ายและจ่ายออกสินค้า เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 2. รายงานสรุปยอดคงเหลือสินค้า 3. บันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายสินค้าในแต่...

HNT INTERNATIONAL (2008) CO.,LTD.
หลายอัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
23 May 19
15 . หัวหน้างานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการรับสินค้า การเบิกจ่ายสินค้า 2.ควบคุมและตวจสอบการจัดเก็บสินค้า 3.บริหารสต๊อกของคลังสินค้า (สินค้าคงคลัง) 4.ควบคุมตรวจนับสต๊อก 5.ควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าทั้งภาย...

บริษัท อีลิท โพลี แอนด์ แพ็กเกจจิ้ง จำกัด
23 May 19
16 . ธุรการคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
-จัดทำเอกสารงานคลังสินค้า

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 May 19
17 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า รับสมัครด่วน !
1. checkรายการของเข้า-ออกประจำวัน 2. รับของเข้า - จ่ายของออก 3. คีย์ข้อมูล การรับเข้า / จ่ายออกRM ในระบบ ตัด Stock RM 4. นับสต๊อกประจำเดือน / ปี 5. ติดต่อประงานกับหน่วยงานที่เกียวข้อง ส่งเอกสารให...

บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
23 May 19
18 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
1.รับผิดชอบงานด้านเอกสาร 2.ดูแลสต็อกสินค้า 3.ควบคุมพนักงานปฏิบัติการคลังสินค้า 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 May 19
19 . พนักงานเช็คเกอร์ ( ห้องเย็น ) ( เพศชายเท่านั้น )
1. ตรวจเช็คจำนวน สภาพสินค้าก่อนการรับฝากและก่อนส่งมอบ 2. จัดเตรียมสินค้าตามใบแจ้งเบิกสินค้าที่ลูกค้าแจ้ง 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานโฟล์คลิฟท์และพนักงานปฏิบัติการ 4. ดูแลการจัดเก็บสินค้าให้ตรง...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
5 Position
Salary N/A
23 May 19
20 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริหาร จัดการ ควบคุมการทำงานด้านคลังสินค้า และที่เกี่ยวข้องกับคลังจัดเก็บสินค้าให้สอดคล้องกับเป้าหมาย หรือแนวนโยบายของผู้จัดการฝ่าย 2. ติดตามประสานงานแผนการทำงานด้านคลังส...

บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างประสบการณ์
23 May 19
  36 Positions      
Sort By 
Disability Jobs