JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  48 Positions      
Sort By 
1 . QMR (Experience in Food Industry is preferable)
1. ควบคุมเอกสารและข้อมูลในระบบคุณภาพ ระบบความปลอดภัยอาหาร และระบบอื่นๆ ตามนโยบาย ของบริษัทฯ รวมถึงสิ่งต่อไปนี้ (1) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทำการตรวจและทบทวนเอกสารในระบบฯ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ...

A.P. Frozen Foods Co., Ltd.
1 Position
22 Aug 19

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 Position
22 Aug 19
3 . QA Officer
ดูแลและควบคุมเอกสารด้านมาตรฐานของกระบวนการผลิตให้ปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GMP HACCP BRC และมาตรฐานอื่นๆ พัฒนาและดูแลเครื่องมือและวิธีการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

บริษัท คิทเช่นส์ ออฟ ดิ โอเชี่ยนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Aug 19
4 . Product Development Officer (Food)
- ร่วมคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และออกแบบสอบถามเพื่อนำไปสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภค จัดทำข้อมูลและสรุปผลการสำรวจเบื้องต้น ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ เพื่อรับวัตถุดิบสำหรับใช้ในการทดลองผลิตภัณฑ์และราย...

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 20,000 - 23,000 บาท
22 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Staff2)
1.จัดทำ และตรวจสอบ ต้นทุนสินค้าเบื้องต้นเฉพาะในส่วนของวัตถุดิบ และบรรจุผลิตภัณฑ์ ได่แก่ ต้นทุนสินค้าใหม่ และสินค้าเก่า ต้นทุนการทดลองของฝ่าย 2.จัดทำ และปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อแก้ไขปัญหา หรือ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Aug 19
6 . Assistant Product Manager (Food Science)
- สืบค้นข้อมูลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับ R&D ภายในบริษัท, ภายนอกบริษัท หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ - ฝึกอบรมให้ความรู้เร...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000+ บาท
22 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่ R&D
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และทดแทนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน - วิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสียของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต - ทดสอบและพัฒนาสินค้าใหม่ให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด - จัดทำสูตร ส่วนผสม ส่วนประกอบของ...

บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามความตกลง
22 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ – สายการผลิตสุรา (จ.ขอนแก่น)
→ ดำเนินการและพัฒนาปรับปรุงงานด้านควบคุมคุณภาพ งานวิจัยและพัฒนา งานด้านระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยอาหารและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ → ดำเนินการการศึกษ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
9 . QC/QA
Active in ensuring raw materials’ quality and intermediate products’ quality are met before passing to other work processes and ensuring all the work processes are completed and met the oper...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary Negotiable
22 Aug 19
10 . QMR & QA Manager
หน้าที่หลักของ QMR รับผิดชอบการกำหนดแนวทางการวางแผนและประสานงานในการจัดทำ ทบทวนรักษา และพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องข้อกำหนดของระบบฯ ดูแลงานขอ-ต่อการรับรองระบบคุณภาพ การตรวจต...

บริษัท โคคา ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
11 . นักโภชนาการ
1.จัดทำคู่มืออธิบายการใช้ และเอกสารโภชนาการสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจของผู้บริโภค 2.วิเคราะห์รายละเอียดส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงนวัตกรรม 3.การประชาสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์...

บริษัท วันเอฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
Salary สอดคล้องกับคุณสมบัติและประสบการณ์
22 Aug 19
12 . QA Officer (ประจำโรงงานอมตะนคร จังหวัดชลบุรี)
-รับผิดชอบการสุ่มตัวอย่าง,ตรวจสอบ,ทวนสอบคุณภาพของวัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์,สารเคมี, ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ,ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด -ควบคุมและทวนสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทั้งท...

OISHI Group
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 อัตรา
Salary N/A
22 Aug 19
13 . Food Science วิทยาศาสตร์การอาหารและเครื่องดื่ม
Job Description: Overseeing critical product development activities for prospective new food & beverage products . Establishing, maintaining and building a strong partnership with suppliers to devel...

NJ Rattanon Interfood (Thailand) Company Limited
2 Position
Salary 15,000-30,000
22 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่ R&D ด้านอาหาร
-รับผิดชอบในการคิดค้นอาหารใหม่ๆและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น -ดูแลขั้นตอนการผลิตอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ -ดูแลงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Seefah Restaurant Group
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
15 . QA Inspectorรับสมัครด่วน !
-ฝึกอบรมพนักงานในหัวข้อ GMP และ ฮาลาล -ตรวจสอบและตรวจประเมินระบบคุณภาพในเขตการผลิต (ไม่ได้ทำงานในห้อง Lab) -ร่วมช่วยแก้ไขปัญหาในระหว่างการผลิต Self Inspection/Internal Audit ทำงาน วันจันทร์-ศุกร...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
22 Aug 19

Internet Business Network Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง+ค่าประการณ์
22 Aug 19

Internet Business Network Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง+ค่าประการณ์
22 Aug 19
18 . เจ้าหน้าที่ Lab
ปฏิบัติการในห้องแล็ปอาหารและเครื่องดื่ม จัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ สารเคมี และตัวอย่างในการทดสอบผลิตภัณฑ์ ดูแลรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ จัดเอกสารและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องต...

Internet Business Network Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง+ค่าประการณ์
22 Aug 19
19 . Regulatory Affairs Officerรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการดำเนินการขอขึ้นทะเบียนอาหาร - ตรวจสอบความถูกต้องของฉลากบนบรรจุภัณฑ์ ให้ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย - ตรวจสอบข้อกำหนดของ Food Lngredient ให้ตรงกับข้อกำหนดของกฎหมาย - สนับสนุนข้อมูล , มาตรฐ...

บริษัท เบญจพันธ์พงศ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
20 . Regulatory Affairs
1. ดูแล และจัดทำเอกสารและข้อมูลสำหรับขึ้นทะเบียนอาหาร 2. ดูแลฉลากของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องตามกฏหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ส่งออก 3. Update กฏหมาย กฏระเบียบ ทั้งของไทยและต่างประเทศที่ส่งออกให้เป็...

บริษัท เดอะ เดลี่ เฮ้าส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
1 อัตรา
22 Aug 19
  48 Positions      
Sort By 
Disability Jobs