JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  52 Positions      
Sort By 
1 . นักวิเคราะห์เคมี (HPLC)รับสมัครด่วน !
- พิสูจน์เอกลักษณ์และวิเคราะห์ตัวยาสำคัญ และข้อกำหนดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และ Bulk Product - อนุมัติผลการตรวจสอบและทดสอบแผงบลิสเตอร์ แผงหลุม แผงอลูมิเนียม - คิดวิธีทำ Method validation - งา...

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามข้อตกลง
24 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่จัดหา ( Sorcing )
ดูแลจัดหาวัตถุดิบการผลิต

บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
24 Aug 19
3 . นักวิทยาศาสตร์(เคมี, เทคโนโลยีอาหาร,สอบเทียบ,เครื่องสำอาง)
- นักวิทยาศาสตร์ จุลชีวะ ทำหน้าที่ ทดสอบหาปริมาณสารด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา(Microbiological assay) - นักวิทยาศาสตร์ เคมี ทำหน้าที่ ทดสอบผลิตภัณฑ์(วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป) -...

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 Aug 19
4 . นักวิเคราะห์เคมี
นักวิเคราะห์เคมี QC -เตรียมวิธีวิเคราะห์ -ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ -จัดหาสารเคมี และอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ -ดูแลรักษาเครื่องมือที่พร้อมการใช้งาน -เก็บบันทึกผลการวิเคราะห...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-17,000 บาท
24 Aug 19
5 . นักวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)
1.ดูแลงานจุลชีววิทยาตามที่ได้รับมอบมหาย 2.วิเคราะห์ยาระหว่างการผลิต ยาสำเร็จรูป วัสดุบรรจุ วัตถุดิบ และจัดทำรายงานส่งให้เภสัชกร 3.จัดทำ suitability สำหรับการทดสอบทางจุลชีววิทยา 4.ดูแลเครื่องมือในกา...

บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 ขึ้นไป
24 Aug 19
6 . สมัครและสัมภาษณ์ทันที พระรามสาม 59 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน เวลา 9.00–12.00
สมัครและสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่ง นักเคมี เจ้าหน้าที่ประสานงาน และ ช่างเทคนิคประจำห้องแล็บ (ทำงานที่ SGS LAB ซอยพระรามสาม 59) วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. คุณสมบัติ คุณสมบัติของผ...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
24 Aug 19
7 . นักเคมี(บ้านฉาง ระยอง) (SGS-HR)
- ทดสอบและปฏิบัติการในห้อง LAB

SGS (Thailand) Co., Ltd.
24 Aug 19
8 . QA Supervisor - Preform (ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี)
1.รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม การตรวจสอบ และประกันคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์พรีฟอร์ม ตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ติดตามระบบบริหารงานคุณภาพและสนับสนุนปรับปรุงเอกสารให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานต...

OISHI Group
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
24 Aug 19
9 . ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์ (วัตถุดิบเครื่องสำอาง) รับสมัครด่วน !
- วางแผนการขายและแนะนำกำกับดูแล บริหารจัดการงานในแผนกผลิตภัณฑ์ - ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดให้กับทีมงานและสื่อสารกับลูกค้า - ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ กับผู้ขายทั้งภายในและต่างประ...

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
24 Aug 19
10 . นักวิทยาศาสตร์แผนกตรวจสอบความคงสภาพ
1.วิเคราะห์ยาทดสอบ Stability test ตามแผนและวิธีวิเคราะห์ที่กำหนด 2.วิเคราะห์ยาสำเร็จรูปที่ได้มีการทดสอบความคงสภาพ 3.ตรวจสอบและจัดเก็บยาที่ทดสอบอย่างเหมาะสม 4.รวบรวมผลการทดสอบ และสรุปผลกรทำสอบของยาแ...

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด
2 อัตรา
Salary โครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
24 Aug 19
11 . เจ้าหน้าที่ทะเบียนยา (พระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารของทะเบียนตำรับยาส่งออก 2. ตรวจปรู๊ปฉลาก/เอกสารกำกับยาก่อนนำไปพิมพ์ 3. แก้ไขงานขึ้นทะเบียนตำรับยาส่งออก 3. ปฏิบัติตามกฏ GMP 4. ปฏิบัติตามนโยบายขั้นตอนการดำเนินงาน และข้อกำหนดของระบบบ...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
24 Aug 19
12 . นักวิทยาศาสตร์ QC / QA (พระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1.นำระบบประกันคุณภาพมาปรับใช้ให้สอดคล้องตามมาตราฐาน 2.กำหนดแผนและกำหนดการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกให้เกิดขึ้นตามระยะเวลาทีกำหนดในมาตราฐานวิธีปฏิบัติงาน และข้อกฏหมาย ทั้งนี้ควรมีการติดต...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
จำนวนมาก
24 Aug 19
13 . นักวิจัย (ฟิสิกส์)
1. ศึกษาและติดตามข้อมูลทางวิชาการ และงานวิจัยของสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 2. ดำเนินการศึกษา วิจัยและออกแบบฟังก์ชั่นเกี่ยวกับฟิสิกส์ เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือ...

BG Container Glass Public Company Limited
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางเคมีรับสมัครด่วน !
1. ทำการตรวจวิเคราะห์วัตถุเคมีเพื่อใช้ในการผลิต 2. ตรวจสอบ Poteny ของ working standard และจัดทำรายงานความคงตัวของผลิตภัณฑ์ 3. ตรวจสอบวัตถุเคมี source ใหม่ 4. ตรวจวิเคราะห์ ยา stability 5. คว...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
24 Aug 19
15 . Biotechnology Staff
- ตรวจสารเคมีแรกเข้า Latex,ตรวจสารเคมีระหว่างกระบวนการผลิต,ควบคุมการทำงานในการตรวจและทดลองงาน - สุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ ทดสอบ และรายงานผลด้านจุลชีววิทยา

บริษัท โอกาโมโต รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary ตามโคลงสร้างบริษัท
24 Aug 19
16 . นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
1. ปรับปรุงและพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง ให้ได้คุณภาพ ตรงกับความต้องการของลูกค้าและตลาด 2. ควบคุมการเตรียมการผลิต และการควบคุมคุณภาพ 3. ประสานงานระหว่างฝ่ายขายกับฝ่ายผลิต และอื่นๆที่เกี่ยวข้อ 4. ทำงาน...

บริษัท พิมพ์พิชชา จำกัด
Salary ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
24 Aug 19
17 . นักเคมี
- งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน - บริหารงานทั่วไป - งานทีได้รับมอบหมาย

บริษัท ที เค เอส เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 บาท
23 Aug 19
18 . นักเคมี (คณะวิทยาศาสตร์ สาขา เคมี/อุตสาหกรรมเคมี)
- วางแผนและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่วัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสำเร็จรูป พร้อมกำหนด Specification ในกระบวนการผลิต - จัดทำ BOM ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีการพัฒนาในบริษัท - ทดส...

บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
19 . นักวิทยาศาสตร์ - สาขาเคมีรับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยา ทางด้านเคมี/ทางด้านจุลชีววิทยา 2. ปฏิบัติการวิเคราะห์วัตถุดิบ ทางด้านเคมี 3. ใช้ ดูแลรักษา และแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางด้านเค...

บริษัท โฟร์ตี้ทู สยามเมดิแคร์ จำกัด
3 Position
Salary ตามประสบการณ์ สาขาเคมี/สาขาจุลชีววิทยา
23 Aug 19

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
23 Aug 19
  52 Positions      
Sort By 
Disability Jobs