JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  410 Positions      
Sort By 
1 . QC/QA
Active in ensuring raw materials’ quality and intermediate products’ quality are met before passing to other work processes and ensuring all the work processes are completed and met the oper...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary Negotiable
18 Sep 19
2 . นักวิจัย (ฟิสิกส์)
1. ศึกษาและติดตามข้อมูลทางวิชาการ และงานวิจัยของสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 2. ดำเนินการศึกษา วิจัยและออกแบบฟังก์ชั่นเกี่ยวกับฟิสิกส์ เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือ...

BG Container Glass Public Company Limited
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Sep 19
3 . ผู้จัดการส่วนเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery) สาขาชุมแพ
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
18 Sep 19
4 . Product Development Advisor (Cosmetics-Skincare ) BTS ช่องนนทรี /รามคำแหง 60/4
-ดูแลกระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่ของบริษัท ตั้งแต่ strategic planning ไปจนถึง กระบวนการสั่งผลิตจนเป็นสินค้าสำเร็จ (finished product) -พัฒนาและหาไอเดียสินค้าใหม่ๆภายใต้แนวทางของแบรนด์ที่บริษัทกำหนด ร่วมว...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
2 อัตรา (ขยายทีม รับสมัครด่วน!!)
Salary 25,000 - 35,000
18 Sep 19
5 . หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์/RD Packaging
1.ประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย และแผนกอื่นๆ อย่างใกล้ชิด 2.รับผิดชอบในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 3.กำหนดข้อกำหนดสำหรับวัตถุดิบ ส่วนผสม มาตร...

เครือ แสงทอง อัครา กรุ๊ป
2อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
6 . Regulatory Affair & Technical Coordinator
-จดแจ้งเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย -ติดต่อประสานงานกับ อย. กรมปศุสัตว์ หรือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง -ติดตาม เฝ้าระวัง ให้สินค้าสอดคล้องกับกฏหมาย

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่เอกสาร (R&D Packaging Document )
-จัดทำเอกสาร จัดทำตวอย่างสินค้า (PPS ,Mock up ) จาก Lab และ จาก Production ประสานงานกับ IE -ดูแลห้อง Lab ,อุปกรณ์ รวามทั้งจัดลำดับงานทดสอบให้กับพนักงาน ผู้ช่วย RDP.

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ์NA
18 Sep 19
8 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (R&D Packaging)
-รับผิดชอบสินค้าใหม่ ออกแบบ ทดสอบ บรรจุภัณฑ์ให้สามารถผลิตได้ -สินค้าส่งได้ทันตามกำหนด -รวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
18 Sep 19
9 . ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
1. การวางแผนการตรวจสอบได้เหมาะสม 2. ควบคุมวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และสินค้าสำเร็จรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ควบคุมการตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 4. ควบคุมกระบวนกา...

บริษัท ปฐวิน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
10 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์/Electronic Design Engineer (R&D Hardware)รับสมัครด่วน !
1.งานด้านวางแผนออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ -ร่วมประชุมหารือวางแผนการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับแผนก Hardware, Software, Sale เช่น แผนการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า 2.งาน...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบกาณ์และความาสามารถ
18 Sep 19
11 . R&D Supervisor
• วางแผนและจัดทำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า • จัดเตรียมวัตถุดิบ/อุปกรณ์ เพื่อทำผลิตภัณฑ์ • ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา • สรุปและจัดทำสูตรตัวอย่างหรือปรับปรุงแก้ไขนำเสนอผู้...

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 Sep 19
12 . QC Supervisor
• ควบคุมและวางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนผลิต • ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา • ให้คำแนะนำและหาแนวทางแก้ไขปัญหา • จัดทำและทวนสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง • ประสานงานกับหน่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง •...

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 Sep 19
13 . Demand Planing Senior Supervisor
• Support Demand Plan and Operation Manager to Define key roles and accountabilities across the business to align Sale/Marketing/Category and Finance Functions. • Support Demand Forecasting input int...

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
1 Position
Salary Negotiable
18 Sep 19
14 . Operator พนักงานควบคุมเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
1. เซ็ตพารามิเตอร์และควบคุมเครื่องบรรจุ (Filling machine) และเครื่องแพ็ค (Packing machine) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องสำอาง 2. แก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำในกระบวนการผลิตเครื่องสำอาง 3. บันท...

COSMAX (THAILAND) CO.,LTD
1 Position
Salary N/A
18 Sep 19
15 . เจ้าหน้าที่ R&D
1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ของบริษัทฯ ตามที่ลูกค้ากำหนด 2.ทดลองผลิตภัณฑ์ในไลน์ผลิต และควบคุมดูแลกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ 3.ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Sep 19
16 . เจ้าหน้าที่งานขึ้นทะเบียน อ.ย. เครื่องมือแพทย์ และงานธุรการ.
- งานจดทะเบียน เอกสารราชการ ใบจดแจ้งเครื่องสำอาง เครื่องมือแพท์ย งานเอกสารวัตถุอันตราย ส.ม.อ และ งานเกี่ยวข้องต่างๆ - ทำเอกสาร LPI, ประสานงานต่างประเทศ งานการนำเข้ากับชิปปิ้ง - นำวิธีการใช้ผ...

Tiger Eyes Trading (Thailand) Co., Ltd.
1 position
Salary 20,000 - 25,000
18 Sep 19
17 . R&D Assistant Manager (50K – 70K) (SDG- 27783)
- Develop new products to meet criteria in terms of established cost and margins - Corporate with production department to run pre-production test and set up standardize for product - Interact with ...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary 50,000–70,000THB
18 Sep 19
18 . R&D Supervisor (SDG-27779)
- Develop new products to meet criteria in terms of established cost and margins - Corporate with production department to run pre-production test and set up standardize for product - Interact with ...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary 25,000–35,000THB
18 Sep 19
19 . R&D Assistant Manager or Senior supervisor (38K – 50K) (SDG-26840)
- To be responsible for all technical aspects of new product development, product line extension, technical improvement projects - Lead technical improvement projects in view of quality, productivity...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
Salary 38,000–50,000THB
18 Sep 19
20 . R&D Supervisor(Electrical) (25K – 33K) (SDG-26827)
- Design products and software for mass production as instructed by manager - Cooperate with concerned department to setup production of new model - Create product specification document and calcula...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
Salary 25,000–33,000THB
18 Sep 19
  410 Positions      
Sort By 
Disability Jobs