JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  208 Positions      
Sort By 
1 . เลขานุการผู้บริหารคนญี่ปุ่น
- ทำเอกสารนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ (ผู้ที่มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) - จัดซื้อ (ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องแต่งกายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) - แปลเอกสารจากไทยเป็นญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเป็นไทย

GIGASUS (THAILAND) CO., LTD.
Salary 25,000 -35,000
25 Aug 19
2 . เลขานุการผู้บริหาร
1. มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานที่ดี 2. มีความสามารถในการวางแผน และจัดการนัดหมายกำหนดการของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 3. สามารถนำเสนอ รวมถึงเป็นตัวแทนของผู้บริหารในกรณีที่ผู้บริหารไม่สะดวกดำเนินงานด้ว...

บริษัท เวย์ตาน่า จำกัด
1 Position
Salary ตามเงื่อนไขบริษัท
25 Aug 19
3 . เลขานุการ
- ดำเนินงานด้านการให้บริการการจัดประชุม/อบรม อย่างมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ปฏิบัติงานเป็นเลขานุการผอ.ฝ่ายฯ / ผช.กจญฯ.ฝ่ายกิจการ โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริห...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
25 Aug 19
4 . Personal Assistant
1.จัดการการนัดหมายทางธุรกิจและการจัดการประชุมทั้งหมดสำหรับผู้บริหาร 2.จัดทำบันทึกรายงานการประชุมและวาระการประชุมอย่างครบถ้วน และจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการประชุมทางธุรกิจ 3.สามารถเดินทางไปกับผ...

บริษัท เกรท สตีลเวอร์คส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 40,000 บาทขึ้นไป
25 Aug 19
5 . เลขานุการผู้บริหาร (Executive Secretary)
- บริหารจัดการตารางนัดหมาย / การประชุม - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร - จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม - จัดทำ Presentation เพื่อนำเสนอผู้บริหาร - อัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Aug 19
6 . เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
1.จัดทำตารางการนัดหมาย ติดต่อประสานงานต่าง ๆ ให้กรรมการผู้จัดการ 2.จัดทำรายงานการประชุม, Presentation ตามที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย 3.พิมพ์จดหมายโต้ตอบทาง E-Mail 4.ดูแลจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของกรรมกา...

บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด
1 ตำแหน่ง
25 Aug 19
7 . Secretary (ปฏิบัติงานอาคารITF/คลองสาน จ.กรุงเทพฯ)Urgently Required !
• Safekeeping, quality control of documents and correspondences • Assistant appointed to support urgent meetings, acting as the secretary of meeting, including taking notes, document support, meetin...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 Position
Salary ืN/A
25 Aug 19
8 . เลขาผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ 2. ตรวจสอบและคัดกรองเอกสารเสนอเซ็นต์ให้มีความเรียบร้อยก่อนเสนออนุมัติ 2. จัดตารางงานให้กับผู้บริหาร 3. ตรวจสอบเอกสารต่างๆและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 4. ตรวจสอบร...

กลุ่มบริษัทสวนกิตติ
1 อัตรา
Salary N/A
25 Aug 19
9 . เลขากรรมการผู้จัดการ
ทำหน้าที่ เลขา กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
25 Aug 19
10 . เลขานุการ (ฝ่ายขายและการตลาด)
- จัดเตรียมบันทึกการประชุม และเอกสาร(ฝ่ายขาย)ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงาน และแจกจ่ายเอกสาร (ฝ่ายขาย)ที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานต่างๆ - เตรียมการนัดหมายทั้งที่จากบุคคลภายในและภายนอกองค...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
25 Aug 19
11 . เลขาและเจ้าหน้าที่ประสานงาน
1.ประสานงานภายใน/ภายนอกองค์กร เพื่อให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 2.นัดหมาย จัดเตรียมการประชุม สรุปการประชุม 3.อื่นๆตามมอบหมาย

บริษัท ดีโอดี เซลส์ พาวเวอร์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000
25 Aug 19
12 . ล่าม Admin ผู้ประสารงาน คีข้อมูล
* ประสานงานระหว่างการจัดซื้อและฝ่ายขาย * รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า และคีข้อมูลเข้าระบบ online * จดรายรับ-รายจ่าย * ประสานจัดซื้อและนำเข้าสินค้าจากจีน

I-Tang Trading Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000-25,000
25 Aug 19
13 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1. เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารขององค์กร ในการบริหารจัดการงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและเป้าหมายขององค์กร 2. รับผิดชอบในการนัดหมายต่างๆ ทั้งในและนอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร ...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
14 . เลขานุการผู้บริหาร(ภาษาจีน)
- ติดต่องานต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลกลุ่มลูกค้าต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
15 . เลขานุการผู้บริหาร (สุขาภิบาล 2)
• อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ด้วยความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา • ดูแลตารางนัดหมายต่างๆ ประสานงานกับทุกหน่วยงานในองค์กร ในการเตรียมข้อมูล จัดเตรีย...

บริษัท เอ ทู โซลูชั่น จำกัด
1 Position
Salary 25,000-30,000
24 Aug 19
16 . เลขาประสานงานขาย
1.บันทึกยอดขายประจำวันของพนักงานขาย 2.สรุปยอดขายประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน 3.กระตุ้นยอดขายทางไลน์ ทางโทรศัพท์ 4.จัดทำโครงการฝึกอบรมฝ่ายขาย 5.สรุปค่าใช้จ่ายของฝ่ายขาย 6.จัดทำฐานข้อมูลรายชื่อ...

STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
24 Aug 19
17 . เลขานุการผู้บริหาร / เลขา-การตลาด (สังกัด สำนักประธาน)
ทำหน้าที่เลขานุการตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
24 Aug 19
18 . ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการ
ผู้ช่วยผู้บริหาร,ประสานงานระหว่างแผนก และ นัดหมายบุคคลภายนอก,พิมพ์และ จัดเตรียมเอกสารต่างๆ,ติดต่อราชการ,สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ทั่วไป, อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ : ...

บริษัท ลีฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
19 . เลขานุการรับสมัครด่วน !
1.เป็นเลขานุการติดตามผู้บริหารเพื่อแปลภาษา 2 แปลเอกสารต่างๆ 3.งานอื่นๆ ตามที่มอบหมาย

บริษัท คาร์ม่า โมบิลิตี้ร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
20 . เลขานุการผู้บริหาร / ผู้ช่วยเลขานุการ
• อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ด้วยความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา • ดูแลตารางนัดหมายต่างๆ ประสานงานกับทุกหน่วยงานในองค์กร ในการเตรียมข้อมูล จัดเตรียม...

บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์เตอร์ด จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
  208 Positions      
Sort By 
Disability Jobs