JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,779 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรขาย (Sales Engineer) ประจำสำนักงานอมตะซิตี้ ระยอง
-นำเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท และดำเนินกิจกรรมการขายเพื่อตอบ -สนองความต้องการของลูกค้าและบรรลุเป้าหมายบริษัท -ให้คำปรึกษาการเลือกสินค้า เทคนิคและการนำไปใช้งาน และบริการหลังการขาย -สร้าง...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 อัตรา (ด่วน)
Salary รายได้และผลตอบแทนสูง ขึ้นอยู่กับความสามารถ
23 Jul 19
2 . Customer Project Coordinator (ประจำนิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- ติดตามโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้อง - จัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานลูกค้า - พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ - ดำเนินการ กระบวนการแก้ไขปัญาหข้อร้องเรียนของลูก...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
Salary Negotiate
23 Jul 19
3 . E- commerce Project Manager( เครื่องมือช่างซ่อมบำรุง อุปกรณ์โรงงาน)รับสมัครด่วน !
• พัฒนาธุรกิจ B2B e commerce สินค้าเครื่องมือช่างซ่อมบำรุง อุปกรณ์ที่ใช้ทั่วไปในโรงงาน • สรรหาสินค้าที่เป็นที่นิยมมาขาย ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย • วางระบบงาน ระบบ IT เพื่อส่งมอบสินค...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตงลง
23 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ Application Engineer
- สนับสนุนงานขายประเภทสินค้าทางด้าน Machines & Smart Automation อาทิ เช่น Fanuc, DMG Mori, Nachi เป็นต้น - เป็นผู้บริการในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงในสายการผลิต - Products Trainer / Technical Trainer ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
23 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative) ประจำสนง.อมตะซิตี้ ชลบุรี
- ติดต่อ นำเสนอขายสินค้าของบริษัท และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้ารวมถึงการดำเนินงานด้านเอกสารการขาย - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (08.00-17.00 น.) แ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 อัตรา (ด่วน)
23 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่ซ่อมและสอบเทียบและบริการเทคนิค
- ให้คำปรึกษาทางด้านบริการซ่อมและสอบเทียบ - บริการทางด้านเทคนิคเครื่องมือวัดด้านมิติ - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์( 08.00-17.15 น.) และ วันเสาร์ที่1และวันเสาร์ที่3

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตงลง
23 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative) ประจำอมตะซิตี้ ระยอง(บ่อวิน)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อ นำเสนอขายสินค้าของบริษัท และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้ารวมถึงการดำเนินงาน ด้านเอกสารการขาย - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (08.00-17.00 ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
23 Jul 19
8 . Merchandiser (บริษัท ทูลพลัส จำกัด)รับสมัครด่วน !
• ดูแล ตรวจเช็คจำนวนสินค้าหน้าร้านที่มีการลงจำหน่ายสินค้า • ดูแลจัดการหน้าร้านให้เรียบร้อยสวยงาม • ปฏิบัติหน้าที่ในงานแสดงสินค้าหรือออกบู๊ทตามที่ต่างๆ • จัดทำเรื่องเอกสารต่างๆ ให้กับส่วนงานที่เกี...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 Jul 19
9 . พนักงาน PC ประจำห้างสยาม เอ็มโพเรี่ยม เซ็นทรัล เดอะมอลล์รับสมัครด่วน !
- เเนะนำเเละให้ข้อมูลสินค้าต่างๆกับลูกค้า - จัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ตรวจนับสินค้าเเละเตรียมสินค้าให้พร้อมขายอยู่เสมอ

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์ (รายได้รวมกว่า15,000 บาทต่อเดือน)
23 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative) ประจำสำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
- พบลูกค้าเพื่อรับความต้องการและนำเสนอขายสินค้าของบริษัท - ให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมถึงการดำเนินงานด้านเอกสารการขาย - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย - สรุปรายงานตามก...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary รายได้และสวัสดิการดี (พิจารณาตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ)
23 Jul 19
11 . Project Sale Supervisor
•ประชาสัมพันธ์สินค้าที่จัดจำหน่ายและงานบริการต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้าภาคราชการ สถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐ •ติดต่อ นำเสนอขายและให้บริการ รักษาลูกค้าปัจจุบันและขยายฐานลูกค้าใหม่ •บริหารทีมงานได้อ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
23 Jul 19
12 . วิศวกรขาย (Sales Engineer) ประจำสำนักงานอมตะซิตี้ ชลบุรี (รับด่วน)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท และดำเนินกิจกรรมการขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและบรรลุเป้าหมายบริษัท - ให้คำปรึกษาการเลือกสินค้า เทคนิคและการนำไปใช้งาน และบริการหลังการขาย - สร้างแ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 อัตรา
Salary รายได้และผลตอบแทนสูง ขึ้นอยู่กับความสามารถ
23 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย*เพศชาย* (งานโครงการภาครัฐ)รับสมัครด่วน !
-ดูแลประสานงานลูกค้าที่เป็นงานโครงการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษา -ประชาสัมพันธ์สินค้าที่จัดจำหน่ายและงานบริการต่างๆของบริษัท -ประสานงานกิจกรรมการขายให้แก่ลูกค้า เสนอราคา รับคำสั่งซื้อ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามคุณวุฒิ+ประสบการณ์+ความสามารถ
23 Jul 19

บริษัท มาซารีน จำกัด
หลายอัตรา
Salary รายได้รวม 18,000 ขึ้นไป
23 Jul 19
15 . Finance Manager
1. รับผิดชอบการบริหารการจัดเก็บหนี้ของบริษัทจัดเตรียมเอกสาร การวางบิล การรับเงินจากลูกค้าให้ตรงตามกำหนดในสัญญาหรือใบแจ้งหนี้ไม่ให้มีหนี้คงค้างชำระ 2. รับผิดชอบการรับเงินสดยอดขาย (Cash Sales) จากแคชเช...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
1 Position
23 Jul 19
16 . Catering Executive ( Chinese Language ) - ( Food )
• Design and create catering package and beverage to meet client satisfaction. • Maintain and accurately update customer records. • Develop an effective catering strategy to attract new & additional...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
1 Position
23 Jul 19
17 . Operations Executive ( บริหารงานศูนย์อาหาร )
1. การควบคุมการดำเนินงาน และปฏิบัติตามแผน การปฏิบัติงานในส่วนของพนักงาน 2. รักษา และควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณ 3.ควบคุม และกำหนดตารางการทำงานเพื่อเตรียมการสำหรับเปิด - ปิดศูนย์อาหาร 4.ตรวจสอ...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
1 Position
23 Jul 19
18 . Sous Chefรับสมัครด่วน !
• Knowledge of ingredients and how to use them in a creative way will serve you well. • Sous chefs are in charge often manage the entire kitchen, from the dishwasher to the cooks. Being a good leader...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
1 Position
23 Jul 19
19 . Executive - Sign & Graphicรับสมัครด่วน !
- วางแผนงานการติดตั้งป้ายแบบชั่วคราว และถาวรทั้งภายนอกและภายในอาคาร - ออกแบบและปรับปรุงป้ายทั้งหมดภายในอาคารและนอกอาคาร - จัดเตรียมและผลิตป้ายต่างๆ สำหรับงาน Event - สนับสนุนการจัดทำร่างผังห้องประช...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 Jul 19
20 . HRD Executive ( Learning Management System )รับสมัครด่วน !
- Review with Business Units on Performance Gap & Training Needs to design, develop, create content E-Learning project - Design and analysis Training Road-map & Training Courses consistent with core ...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
1 Position
23 Jul 19
  1,779 Positions      
Sort By 
Disability Jobs