JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  105 Positions      
Sort By 
1 . Customer Development Manager ประจำสาขาหาดใหญ่
Responsibilities:- • Plan, organize, and develop customer status by understanding customer demands to identify the business opportunity with Makro. • Improve top and bottom line by customer group at...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary N/A
19 Jan 18
2 . ช่างเทคนิคเครื่องกล , ช่างเทคนิคไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
-งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องจักร -ดูแลระบบไฟฟ้าตามไซต์งานและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4 ตำแหน่ง
Salary 10,000-15,000
19 Jan 18
3 . ช่างซ่อมบำรุง(ประจำหาดใหญ่)
1. ปฏิบัติงานด้านช่างซ่อมบำรุงประจำอาคารให้เป็นไปตามแผนงาน 2. เป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมของบริษัทหรือของอาคาร 3. งานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary N/A
19 Jan 18
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสาขาหาดใหญ่)
- พิมพ์รายงานประเมิน - จัดทำรูปเล่มรายงาน - จัดทำรายงานทั่วไป - พิสูจน์อักษร สอบทาน

บริษัท แพนซ์ อินทิเกรดเต็ด พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
19 Jan 18
5 . เจ้าหน้าที่ขาย (สาขาสงขลา)
1. ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด 2. วางแผนการเดินทาง เตรียมข้อมูลลูกค้าและเงื่อนไขการขาย เยี่ยมเยียนลูกค้านำเสนอ-บริการและปิดการขาย 3. เก็บรวบรวมข้อมูลของการบริการใหม่ๆ ตามมาตรฐาน รวมถึงเก็บรวบรวมข...

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
19 Jan 18
6 . Sales จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ประจำภาคใต้
-เปิดตลาดการขายใหม่ -รักษาฐานลูกค้าเดิม -สร้างฐานข้อมูลลูกค้า -ประสานงานกับแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล -นำเสนอการขายเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์เสริม

บริษัท โปรแคร์เมดิคอล จำกัด
1 อัตรา
Salary รายได้ 30,000-40,000 /เดือนรวมคอมมิชชั่น/incentive/ค่าน้ำมันรถ/ค่าเสื่อม-รถ/ค่าโทรศัพท์
19 Jan 18
7 . พนักงานรายวัน (ทำงาน จ.สงขลา)รับสมัครด่วน !
- เติมเคมี ดูแลระบบผลิตน้ำ - ทดสอบค่าต่างๆของน้ำที่อยู่ภายในโรงงาน - ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ สามารถเข้างานเป็นกะได้ รายได้อื่นๆ เบี้ยขยัน 1400 บ./ด , ค่าเช่าบ...

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
1 Position
Salary 308 บ./วัน
19 Jan 18
8 . เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ : ประจำสงขลา
1. รับผิดชอบการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเบื้องต้นในการอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนและสินเชื่อผ่อนชำระ 2. ตรวจสอบเอกสารใบคำร้องขอต่าง ๆ เช่น ขอเพิ่มวงเงิน, ขอออกบัตรใหม่, ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ของลูกค...

EASY BUY CO.,LTD.
Salary 15,000
19 Jan 18
9 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (บจ.พาเนล พลัส โรงงานหาดใหญ่)
-ควบคุม งานบัญชีให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท มาตรฐานการบัญชี พระราชบัญญัติการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร -ควบคุม การจัดทำงบประมาณประจำปี (โรงงาน) -ควบคุมงานด้านต้นทุนและบัญชีพัสดุ -ควบคุม ดูแล งานกา...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Jan 18
10 . หัวหน้าแผนกความปลอดภัย (บจ.พาเนล พลัส โรงงานหาดใหญ่)รับสมัครด่วน !
1.บริหารและจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้มีประสิทธิภาพ 2.นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาระบบงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสม 3.รับผิดชอบงานอื่นๆของแผนกความปลอดภัยฯเพื่อการทำงานเป็นทีมที่มี...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Jan 18
11 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและจัดทำเอกสารนำเข้าประจำสาขาสงขลา
1. บริการลูกค้าและจัดทำเอกสารนำเข้า 2. ประสานงานหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง 3. ประสานงานภายนอกและหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า 4. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary เงินเดือน+ค่าจัดทำเอกสาร+อื่นๆ
19 Jan 18
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีประจำสำนักงานสงขลา
1. บันทึกบัญชีทั่วไปทั้งด้านรับและด้านจ่าย 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารบัญชีเบื้องต้น 3. ประสานงานกับสมุห์บัญชี และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 4. อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
19 Jan 18
13 . หัวหน้าคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.วางแผนและตรวจสอบการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าร่วมกับผู้บังคับบัญชา 2.ควบคุมการรับจ่ายและจัดเก็บสินค้า 3.ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดวางและจัดส่งสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.บริหารจัดการอัตรากำ...

บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัด
2 Position
Salary N/A
19 Jan 18
14 . วิศวกรไฟฟ้า
1.เขียนแบบวงจรไฟฟ้า 2.จัดทำคู่มือด้านฝ่ายวิศวกรรม/การจัดทำระบบบำรุงรักษาไฟฟ้า/ระบบทำความเย็น 3.จัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงาน 4.เป็นผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายวิศวกรรมกับฝ่ายอื่นๆ

บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามข้อตกลง
19 Jan 18
15 . Cook/Cook helper (บริษัท ชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ หาดใหญ่ )รับสมัครด่วน !
- สามารถปรุงอาหารรสชาติดี - เตรียมอุปกรณ์และเครื่องปรุงในการปรุงอาหาร - งานที่เกี่ยวกับในครัว - อื่นๆที่เกี่ยวกับครัว ภายใต้หัวหน้างาน วันและเวลาการทำงาน : วัน...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 350 บาท/วัน ไม่รวมโอที
19 Jan 18
16 . วิศกรงานทาง (อ.สะเดา จ.สงขลา)รับสมัครด่วน !
- จัดการ ควบคุมวางแผนหน้างานให้เป็นไปตามแบบ Spec ควบคุมต้นทุน วัสดุ และแรงงานให้เสร็จตามกำหนดการ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jan 18
17 . Secretary / Coordinator (เลขานุการประสานงานฝ่ายCustomer Serviceประจำสาขาหาดใหญ่)รับสมัครด่วน !
1.ให้การสนับสนุนงานที่เป็นกิจวัตรของหัวหน้าฝ่ายในด้านของการจัดการงานธุรการและงานที่เกี่ยวกับเลขานุการ เช่น การส่งแฟกซ์ อีเมล์ เตรียมเอกสาร พิมพ์เอกสาร แปลเอกสารและทำการตอบรับจดหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ...

บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jan 18
18 . หัวหน้าหน่วยกิจกรรมสัมพันธ์
1.ดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ 2.ดำเนินการร่วมจัดงาน/ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน 3.ดำเนิการกิจกรรม KAIZEN ทั้งระบบ

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jan 18
19 . หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
-เตรียมแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตประจำปี -วางแผนปฏิบัติงานและกิจกรรมการบำรุงรักษา / ซ่อมแซม / ปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้าในส่วนเครื่องจักรและโรงงาน -สามารถควบคุมดูแล วางแผน ระบบไฟฟ้า...

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jan 18
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1.วิจัยและทดลองเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และทดสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 2.กำหนดสูตรกระบวนการผลิตรวมถึงการตรวจสอบ 3.ประสานงานกับส่วนงานต่างๆเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ให้สำเร็จลุล่วง ตามแผนการทดลอง 4.ศึกษามาตรฐานกฏหมา...

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jan 18
  105 Positions      
Sort By 
Disability Jobs