JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  93 Positions      
Sort By 
1 . ช่างเทคนิคเครื่องกล/ไฟฟ้า (ประจำ จ.สงขลา)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบเครื่องกล/ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ ผู้บังคับบัญชา - แก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบเครื่องกล/ไฟฟ้า - ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก...

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
หลายอัตรา!
Salary สามารถเจรจาต่อรองได้
20 Jul 18
2 . พนง.ขาย / พนง.ขับรถ (ศูนย์กระจายสินค้าอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)
1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด 2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. สรุปยอดขายประจำวัน 5. มีใบอนุญาตขับขี่รถย...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
จำนวนมาก
Salary รายได้รวม 15,000 - 19,000 บาท
20 Jul 18
3 . ช่างเทคนิคบริการหลังการขาย Onsite Service - จังหวัดสงขลารับสมัครด่วน !
- ช่างซ่อม ติดตั้ง เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นงานให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ - มีเงินเดือนประจำ เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และคอมมิชชั่น การบริ...

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
10 อัตรา
20 Jul 18
4 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาหาดใหญ่รับสมัครด่วน !
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
Salary 9,000 + คอมมิชชั่น
20 Jul 18
5 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา หาดใหญ่
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสินเชื่อได้ - ตรวจสอบเอกสารลูกค้าเบื้องต้น - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริการหน้าห้างหรือสถานที่ใกล้เคียง

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary 12,000 - 13,000
20 Jul 18
6 . Sale ประจำสาขาหาดใหญ่
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท - เข้าพบลูกค้ารายเก่า รายใหม่

บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000 ขึ้นไป
20 Jul 18
7 . ครูฝึกสอนการออกกำลังกาย Fitness First ประจำสาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่
• ให้คำแนะนำการออกกำลังกาย และการใช้อุปกรณ์การออกกำลังกายให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย หรือใช้อุปกรณ์ที่ผิดพลาด • ให้บริการ ช่วยเหลือ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกใ...

Fitness First (Thailand) Ltd.
5 อัตรา
Salary เงินเดือนขั้นต่ำ 9,750 บาท และค่าคอมมิชชั่น
20 Jul 18
8 . เลขานุการ ฝ่ายขาย (ประจำสาขาหาดใหญ่)รับสมัครด่วน !
- งานขาย - งานประสานงาน Support Sales - งานอื่นตามที่หัวหน้างานกำหนด

Interlink Communication Public Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary N/A
20 Jul 18
9 . ผู้จัดการแผนกผลิต
- ควบคุมการผลิตถังบำบัดนำ้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนที่กำหนด - ควบคุมของเสียให้เป็นไปตามกำหนด - ตรวจสอบรายงานการผลิตเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

THAMMASORN GROUP Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 18
10 . Channel Sales สาขาหาดใหญ่
- พัฒนาการขายสินค้า อุปกรณ์ไอทีทุกประเภทในเขตพื้นที่ภาคใต้ที่รับผิดชอบ - ประสานงานขายกับพนักงานขาย Outbound - พิจารณาการขายเครดิตแก่ลูกค้า - สรุปรายงาน เสนอแก่ผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
20 Jul 18
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (บจ.พาเนล พลัส โรงงานหาดใหญ่)
ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 18
12 . พนักงานธุรการแคชเชียร์ ประจำศูนย์กระจายสินค้า หาดใหญ่ รับสมัครด่วน !
- ดูแลการเบิก-จ่ายเงินสดประจำศูนย์ฯ - ตรวจสอบและควบคุม Stock สินค้า - จัดทำรายงานการขายและรายงานการเงิน/ จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง - งานธุรการต่างๆ

Dutch Mill Group
2 Position
Salary 13,000-16,500
20 Jul 18
13 . พนักงานประจำคลังน้ำมัน สัญญาจ้าง รายได้ 12,000-14,000บาท ทำงานที่คลังน้ำมันสงขลา
- รับผิดชอบงานรับรถ รับเรือ - จัดเก็บ จ่ายน้ำมัน ได้ถูกต้องตามชนิดและปริมาณที่กำหนด - จัดเตรียมและดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน ให้สามารถใช้งานได้ด้วยความปลอดภัย - จัดทำสต๊อกน้ำมันประจำวั...

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด
2 Position
Salary 12,000 - 14,000 บาท
20 Jul 18
14 . วิศวกรผู้ช่วย (โครงสร้าง) โครงการงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่รับสมัครด่วน !
- ควบคุมก่อสร้างด้านโยธาของโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และถูกต้องตามข้อกำหนด TOR - ตรวจสอบแบบโครงสร้าง - ดูแลควบคุมงานก่อสร้างเกี่ยวกับอาคาร - ติดตามความคืบหน้าและปัญห...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
20 Jul 18
15 . พนักงานขับรถ
-ขับรถรับส่งพนักงาน -ขับรถซื้อของให้ภายในไซต์งาน -งานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บอริส จำกัด
1 Position
Salary 10,000-15,000 (ไม่รวมOT)
19 Jul 18
16 . วิศวกรโครงการรับสมัครด่วน !
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บอริส จำกัด
1 อัตรา
Salary 35,000 (ตามประสบการณ์)
19 Jul 18
17 . ธุรการ/บัญชี
 รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูลซื้อ-ขาย / รับ-จ่ายในระบบบัญชี และจัดเก็บเอกสารประกอบบัญชี  จัดทำรายงานภาษีและรายงานอื่นๆที่ส่งหน่วยงานราชการ  ทำรายงานสรุปผลดำเนินการ  ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เ...

บริษัท หาดใหญ่ซาวด์สตาร์ จำกัด
1 อัตรา
19 Jul 18
18 . ช่างวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัด ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ดูแล ควบคุมการใช้ การ Monitor พลังงานไฟฟ้า ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (แรงต่ำ/แรงสูง) ของบริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 18
19 . ธุรการฝ่ายขาย
1 . จัดทำใบเสนอราคา 2. จัดทำเอกสาร ใบส่งของชั่วคราว 3. จัดทำเอกสารใบกำกับภาษี 4. จัดทำเอกสารใบวางบิล 5. จัดทำเอกสาร Commercial invoice & Packing list 6. จัดส่งเอกสาร ใบกำกับภาษี ให้ลูกค้าทาง...

บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary 10,000-15,000
19 Jul 18
20 . Programmer & Graphic design
เข้าใจหลักการทำงานโดย C#,Ionic,Java,PHP,Mongo,Mssql server, network

บริษัท เคทีซี เน็ตติ้ง จำกัด KTC Netting
6 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 18
  93 Positions      
Sort By 
Disability Jobs