JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  70 Positions      
Sort By 
1 . Mold Maintenance Engineer (50413)
Job Description - Making Preventive Machine all machine. - Making WI and prepare all document concern IATF system. - Design Jig, Tooling - Die, machine, jig maintenance. - Set up Die - Adjust co...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
Eastern Seaboard Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
Salary 15,000 - 31,700
18 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่ห้องพิมพ์เอกสาร โรเนียว วุฒิ ปวช.-ปวส.
- ดูแล รักษา ระบบเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโรเนียว เครื่องพิมพ์ - ควบคุมเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถซ่อมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารได้ในเบื้องต้น

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary 15,000 - 25,000
18 Sep 19
3 . ประเมินราคาสิ่งพิมพ์
ประเมินราคาสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น กล่อง,โบร์ชัวร์,สติกเกอร์ ฯลฯ

บริษัท พัฒนศิลป์พริ้นท์แพค จำกัด
2 Position
Salary 16,000 -20,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 Sep 19
4 . ช่างเทคนิคพิมพ์
1.ควบคุมงานพิมพ์ให้ได้ตามเป้าหมาย 2.ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ตามแผนนงาน 2.ปรับเพิ่ม-ปรับลงระดับสี งานพิมพ์ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3.ปรับปรุงแก้ไขเครื่องพิมพ์ใช้งานได้ต่อเนื่อง 4.อื่น ๆ ตามที่ไ...

บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
5 . ช่างประกอบแม่พิมพ์ (Fitting mold)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานประกอบแม่พิมพ์ - รับผิดชอบงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
5 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์หรือตามตกลง
18 Sep 19
6 . ช่างพิมพ์กราเวียร์
1.ตรวจสอบใบผลิต ตั้งเครื่อง เตรียมความพร้อม 2.ตรวจสอบงานระหว่างผลิต 3.ควบคุม และดูแลเครื่องพิมพ์ 4.ซ่อมบำรุง ดูแลเครื่องจักรได้เบื้องต้น 5.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าจากเครื่องจักร ให้ได้เป้าหมายตามที่บริ...

บริษัท สยามโพลีเน็ต จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000 ขึ้นไป
18 Sep 19
7 . QA Die Engineer
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 1.ร่วมคิดการออกแบบแม่พิมพ์และ Check Fixture ร่วมกับ Supplier 2.ติดตามการจัดทำแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ 3.ร่วมพัฒนาปรับปรุงคุณภาพแม่พิมพ์ กับSuppl...

บริษัท ฮิโรเทค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 ตำแหน่ง
18 Sep 19
8 . ช่างพิมพ์ มือ1รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมเครื่องพิมพ์ 2.เตรียมงานพิมพ์และตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ให้ได้คุณภาพตามที่กำหนด 3.ผลิตงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 4.ดูแลรักษาความสะอาดของเครื่องจักร 5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...

Box Asia Group International Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
9 . ช่างพิมพ์ มือ 1 Heidelberg และเครื่อง มิตซูบิชิ
1. รับข้อมูลใบสั่งงานผลิตที่จะทำการตัดจากหัวหน้า/Sup 2. ปฏิบัติงานพิมพ์ตามที่วิธีการทำงานที่กำหนดไว้ 3. ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ของตนเองเพื่อให้เป็นไปตามสเปคกำหนด 4. แจ้งปัญหางานให้หัวหน้าแผนกทราบเมื...

บริษัท เรนโบว์ปริ้นติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าประสบการณ์ + ค่าพิเศษ
18 Sep 19
10 . Process Technician Paper & Non-Woven (ช่างพิมพ์)
- รู้ลำดับของการดำเนินงานของเครื่องจักรทั้งหมดในส่วนของกระดาษและงานพิมพ์ - ติดตั้งเครื่องพิมพ์อย่างถูกต้อง เช่น การตัดและเครื่องสูบน้ำในที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ - ประสานงานกับช่างหน่วยต่างๆ หากเกิ...

deSter Co., Ltd.
3 Position
18 Sep 19
11 . หัวหน้าเครื่องพิมพ์ /ช่างพิมพ์ มือ1(พระราม3)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมเครื่องพิมพ์และบุคลากรในบังคับบัญชาให้พิมพ์งานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพ 2. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและวิธีการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดทุกงาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
5 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 Sep 19

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 Sep 19
13 . Technician Injection
- รับผิดชอบดูแลและสอนงานหรือปฏิบัติงานด้านการขึ้นรูปพลาสติก - รับผิดชอบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
14 . ช่างสร้างแม่พิมพ์พิมพ์ฉีดพลาสติก
- สร้างและซ่อมแม่พิมพ์พลาสติก - ดูแลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ - ซ่อมและบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับแม่พิมพ์ในสายการผลิต - Set-up และติดตั้งแม่พิมพ์ที่เครื่องจักรสำหรับการผลิต - PM เครื่องจักร และแม่พ...

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ขั้นต่ำ 15,000 บาท
18 Sep 19
15 . ช่างพิมพ์ / ผู้ช่วยช่างพิมพ์รับสมัครด่วน !
ควบคุมระบบเครื่องพิมพ์ทั้งระบบ

บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี จำกัด
10 Position
Salary xx,xxx
18 Sep 19
16 . ช่างแม่พิมพ์,เจ้าหน้าที่เขียนแบบแม่พิมพ์รับสมัครด่วน !
- สร้าง ซ่อม บำรุงรักษา แม่พิมพ์โลหะ ตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ-ผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนด้วยเครื่อง machining center เครื่องกลึงได้ และเครื่องมือช่างอื่นๆ - บำรุงรักษา-จัดเก็...

WINTECH MANUFACTURING CO.,LTD.
3 อัตรา
Salary ตามตกลง (พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์)
18 Sep 19
17 . ช่างเดินเครื่องพิมพ์รับสมัครด่วน !
- ควบคุมเครื่องพิมพ์กระดาษ ทำงานจันทร์-เสาร์

United Creation Packaging Solutions (Thailand) Co.,Ltd.
5 อัตรา
Salary xx,xxx บาท ขึ้นไป ตามประสบการณ์
18 Sep 19

บริษัท แปซิฟิค แคท แค็พ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
19 . ช่างซ่อมแม่พิมพ์รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลซ่อมแซมและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน สำนักงาน 2.ร่วมควบคุมดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรในโรงงาน (เครื่องปั้มเหล็ก) 3.บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนซ่อมบำรุงอย่างเคร่งครัด 4.ซ่อมสร้างอุปกรณ์สำนักงา...

บริษัท ยูไนเต็ด ออนเนสตี้ เมกเกอร์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000-20,000 (ไม่รวมโอที)
18 Sep 19
20 . ช่างพิมพ์ long way 2 สี
- ควบคุมเครื่องพิมพ์ตามงานที่ได้รับมอบหมาย - บำรุงและดูแลรักษาเครื่อง

Vesta Products Co.,Ltd.
หลายอัตรา
Salary 12,000 - 15,000
18 Sep 19
  70 Positions      
Sort By 
Disability Jobs