JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  286 Positions      
Sort By 

บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง (กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
26 Apr 19
2 . Marketing and Sales Engineer Executiveรับสมัครด่วน !
Marketing and Sales Engineer Executive (2 positions) Reporting to Marketing and Sales Manager, your key areas of responsibilities will include, but not limited to: Task • Set and achieve sal...

บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง (กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
26 Apr 19
3 . Sales Engineer Executive (EHS background) รับสมัครด่วน !
Reporting to Senior Project Sales, your key areas of responsibilities will include, but not limited to: Task • Set and achieve sales goals and quotas on quarterly and yearly basis to reach compa...

บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง (กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
26 Apr 19

บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง (กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
26 Apr 19

บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง (กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
26 Apr 19
6 . Sale (ต่างจังหวัด)รับสมัครด่วน !
1. ขายผลิตภัณฑ์กรอบแว่นตา(ค้าส่ง) 2. สรรหาลูกค้าใหม่ 3. รักษากลุ่มลูกค้าเก่า 4. ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล วิชชั่น จำกัด
3 อัตรา
Salary 10,000-15,000
26 Apr 19
7 . Import Officer
Regarding cosmetic products and equipment, A. FDA - Understand the rule and regulation FDA very well - Check ingredients and description on product label and apply to FDA to get certificate ...

Diva Supply Co., Ltd. (บริษัท ดีว่า ซัพพลาย จำกัด)
1 Position
Salary negotiable
26 Apr 19
8 . Stock and QC
หน้าที่รับผิดชอบ 1. การตรวจสอบจำนวนและคุณภาพของสินค้า และการเช็คกำหนดการที่สินค้าจะเข้าคลัง 2. ทดสอบอุปกรณ์และเครื่องมือภายในคลังสินค้าว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติ 3. เก็บและรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือภ...

Diva Supply Co., Ltd. (บริษัท ดีว่า ซัพพลาย จำกัด)
1 Position
Salary 800 บาท/วัน + ค่าเดินทาง
26 Apr 19
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP Accounting )
Accounting :Job Description (AP) 1.Oversee daily transactions, including accounts payable/ bills payment /general ledger and bank reconciliations -Document and accounts payable of both invoic...

Diva Supply Co., Ltd. (บริษัท ดีว่า ซัพพลาย จำกัด)
1 Position
Salary 26,000-28,000
26 Apr 19
10 . Shop Manager (Female only)
Carry on the following tasks as a manager and leader for 15 eyelash salons in metropolitan of Bangkok. 1. Marketing & Sales - Plan marketing strategy and promote brand and service to make new...

Diva Supply Co., Ltd. (บริษัท ดีว่า ซัพพลาย จำกัด)
1 Position
Salary negotiable
26 Apr 19
11 . Digital Marketing
1. Create new digital marketing idea to sales beauty products. 2. Make digital contents and design that suits the client's interests and desire by using Adobe photoshop, Illustrator, Premier Pro....

Diva Supply Co., Ltd. (บริษัท ดีว่า ซัพพลาย จำกัด)
2 Position
Salary 25,000-35,000
26 Apr 19
12 . ช่างเทคนิค
- ดูหน้างานและสรุปอุปกรณ์ติดตั้ง - ถอดแบบและติดตั้งสินค้า (เครื่องทำน้ำร้อน/ เครื่องซาวน่า) - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สรุปงานและรายงานควาบคืบหน้างาน

FORBEST CO.,LTD.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Apr 19
13 . Oversea Purchasing Officer
- ติดต่อประสานงานกับโรงงานผู้ผลิตสินค้า การนำเข้า-ส่งออก สินค้าทางอากาศ และ ทางเรือ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท และ Supplier - ติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอกสารเ...

FORBEST CO.,LTD.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Apr 19
14 . วิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer)รับสมัครด่วน !
1. วางแผนการตลาดสำหรับสินค้าของบริษัทฯ เพื่อให้จำหน่ายสินค้าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 2. วางแผนการขายและบริการ เพื่อเพิ่มความพอใจให้กับลูกค้า 3. รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าและตอบปัญหาจากข้อร้องเรียนให้กั...

FORBEST CO.,LTD.
6 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Apr 19
15 . Sales RepresentativeUrgently Required !
-Search and develope new sales opportunities. -Maintain old customers. -Present product and service values. -Coordinate to team. -Make sales plan and reports, etc.

IIDA-SEVEN SUNS Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary N/A
26 Apr 19
16 . หัวหน้างานบัญชี
-ตรวจสอบและกำกับดูแลการบันทึกรายการในบัญชีแต่ละประเภท และวิเคราะห์บัญชีค่าใช้จ่ายแต่ละตัว ทำการปรับปรุงบัญชีต่างๆ -ควบคุม และตรวจสอบเอกสารจ่ายเงินตามรอบการจ่ายให้ถูกต้องทันเวลา -บันทึกบัญชีค่าใช้จ่า...

บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Apr 19
17 . หัวหน้างานผลิตอาหาร
-ดูแลและตรวจสอบสินค้าที่ผลิตออกมาออกมาให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด -แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต พร้อมทั้งป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น -ตรวจสอบแผนงานและแจกจ่ายงานให้หัวหน้าสายการผลิต -ปรับปรุงและพัฒนากระบ...

บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Apr 19
18 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าจ้างและสวัสดิการ
- รับผิดชอบงานด้านบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ทันเวลาครบถ้วนตามนโยบายของบริษัท - ดูแลและดำเนินการบริหารสวัสดิการของพนักงาน งานกองทุนเงินทดแทน/งานประกันสังคม/ง...

บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
26 Apr 19
19 . หัวหน้างานผลิต /Production Engineer
- จัดเตรียมพนักงานและเครื่องให้พร้อมสำหรับการผลิต รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต, วิเคราะห์การผลิต, การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในไลน์การผลิต, ปรับปรุงเครื่องจักรและกำลังคนในการผลิตให้มีประสิทธิภาพ...

บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
26 Apr 19
20 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- วางแผนการผลิตให้ได้ตามความต้องการและกำลังการผลิตในแต่ละสายการผลิต - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
1 Position
26 Apr 19
  286 Positions      
Sort By 
Disability Jobs