JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  313 Positions      
Sort By 
1 . Compensation & Benefit Supervisor
1. จัดทำข้อมูลพนักงานภายใต้โปรแกรมสำเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย การบันทึกประวัติ อัตราค่าจ้าง การกำหนดสายการบังคับบัญชาตามโครงสร้างบริษัท เป็นต้น 2. จัดทำและตรวจสอบข้อมูลต่างๆเพื่อประมว...

Major Development Estate Co.,Ltd.
1 อัตรา
27 May 19
2 . HRD Section Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่""
• กำหนดรูปแบบการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน • นำผลการวิเคราะห์มากำหนดแผนกลยุทธ์รวมถึงหลักสูตรในการบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนา • กำหนดรูปแบบการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม • ปรับปรุ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
27 May 19
3 . Training ManagerUrgently Required !
1. Plan and prepare new training curriculum. 2. Prepare training system , flow and method. 3. Improve current training curriculum based on training feed back analysis , company activity and request...

AW ( THAILAND ) Co., Ltd.
WHA Eastern Seaboard Industrial 2 Chon Buri
1 Position
Salary N/A
27 May 19

H-ONE PARTS (THAILAND) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 May 19
5 . Supervisor – HR/Admin (Logistics Operations)-Amata City Rayong
• Administer overall day to day activities of recruitment process (manpower requisition, screening, interviewing, selection, hiring and onboarding) for operational jobs (both permanent and sub-co...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
27 May 19
6 . หัวหน้าส่วนงานสรรหาทรัพยากรบุคคล
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนการสรรหาบุคลากรประจำปี 2.ควบคุม ตรวจสอบ ดำเนินการสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกบริษัทฯ 4.ดำเนิน...

บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 May 19
7 . HR Manager
Seabra Trans International Co., Ltd Recruitment • Handle all process of recruitment (recruiting, screening, interviewing, selection process and sourcing plan) Training and Development • Manage emp...

บริษัท เอส.แอล.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(Sealitegroup)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 May 19
8 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล
- จัดทำเงินเดือน ด้วยโปรแกรม E-Business - ดูแลบริหารจัดการบุคคลากร - สรรหา-ว่าจ้้าง พนักงานใหม่ - แรงงานต่างด้าว - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
27 May 19
9 . HR Supervisor ประจำสาขากบินทร์บุรี
ลักษณะงาน - ดูงานงาน HRM ในสาขา เช่น Recruit พนักงานประจำสาขา เช่น แคชเชียร์ , พนักงานจัดเรียงสินค้า หรือกลุ่ม Supervisor แต่ละแผนก ผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม - จัดทำเงินเดือนของพนักงานในสาขา - ป...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary 16,000 - 20,000
27 May 19
10 . หน.แผนกบุคคล-ธุรการ (ประจำประเทศเมียนมาร์)
1. ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานด้านค่าจ้าง , เงินเดือน ฝึกอบรม ,สวัสดิการ ,แรงงานสัมพันธ์ และ สรรหาบุคลากร ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 2. ควบคุมตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติง...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง+เบี้ยเลี้ยง
27 May 19

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
27 May 19
12 . HR & GA Supervisor
- Strong interpersonal skills,initiative and proactive and presentation skill. - Having integrity,responsibility and commitment to complete assigned work tasks. - Strong knowledge of labor law. - C...

บริษัท ซูมิริโกะ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 Position (กรุณาสมัครเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
Salary N/A
27 May 19
13 . HR Senior รับสมัครด่วน !
1.งานวางแผนกำลังคน / กลยุทธ์ / การบริหารบุคคล (HR planning) 2.งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร (Recruitment, Selection & Introduction) 3.งานเอกสาร / ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร เช่น HRIS / Payroll (Personnel...

บริษัท อภิวานิช ครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 May 19
14 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบบริหารงานบุคคลได้ทั้งระบบ HR/HRM/HRD - ทำรายงาน วันหยุด วันลา - แจ้งเข้า - ออก ประกันสังคม/นำส่งเงินสมทบ - สามารถจัดทำ KPIs รายบุุคคลได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - ทำงาน6 วัน หยุด 1 วัน - ทำ...

บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 9 จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
27 May 19
15 . ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.วางแผนนโยบายในการสรรหาบุคลากร ( Strategic Recruitment) 2.จัดการฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development) 3.ดูแลรับผิดชอบทีม Payroll และแรงงานสัมพันธ์กับพนักงาน 4.ปฏิบัติงา...

KAMU KAMU Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาตามประสบการณ์
27 May 19
16 . HR Manager มีประสบการณ์ด้านร้านอาหาร ประจำ ซ.สวนพลู 1 (BTS ช่องนนทรี) ด่วน!!! รับสมัครด่วน !
- งาน HR ทั้งระบบ - งานอื่นๆตามมอบหมาย วันและเวลาทำงาน - จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. ** ตำแหน่งงานนี้เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ลูกค้า โดยตรง **

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 Position
Salary 40,000-45,000 บาท/เดือน
27 May 19
17 . ผู้จัดการแผนกบุคคล รับสมัครด่วน !
-บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล งาน ด้านบริหารงานบุคคล (HRM) / งานกำหนด จัดทำ KPI ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ตามนโยบายบริษัทฯ งานสรรหา/งานว่าจ้าง - งานควบคุม /งานวางแผน/กำห...

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
27 May 19
18 . Assistant HR Manager (HRD) (50K – 60K) (SDG-26260)
- Consult and suggest with management and other leadership to identify appropriate learning and OD programs to support business goals. - Create and implement programs that connect employees with busi...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 Position
Salary 50,000–60,000THB
27 May 19
19 . HR & GA Leader (33K – 43K) (SDG-26082)
・Responsible for all HR/GA functions such as VISA/Work permit, Attendance, Payroll, Recruitment, Evaluation, Training ・Coordinate with other department regarding to HR ・Implementation of new HR syst...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
Saha Group Industrial Park Sriracha Chon Buri
1 Position
Salary 33,600–43,600THB
27 May 19
20 . HR Manager (83K – 103K) (SDG-25252)
- Head to responsible for running the overall HR management system, and ensuring that there are sufficient resources of all and maintain the system. - Managing HRD/HRM policies, Training plans, Recru...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 Position
Salary 83,000–103,000THB
27 May 19
  313 Positions      
Sort By 
Disability Jobs