JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  412 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บริหารงานสวัสดิการ (Benefits Officer)
1.รับผิดชอบงานและจัดทำรายงานด้านการบันทึกเวลาทำงาน และตรวจสอบประเภทการลา จากโปรแกรมสำเร็จรูปงาน HR 2.รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการที่บริษัทกำหนดไว้ เช่น เครื่องแบบพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำป...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
1. ทำงานร่วมกับผู้บริหารและรับผิดชอบในการนำนโยบายการพัฒนาบุคลากรไปปฏิบัติให้เกิดผล 2. ร่วมในการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรกับผู้บริหาร 3. สร้างระบบการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กรเพื่อรองรับการพัฒนาบ...

บริษัท อภิวานิช ครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
20 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สาขาพระราม 2)รับสมัครด่วน !
- Time Attendance - สถิติการขาดลา มาสาย ของพนักงาน - สวัสดิ์การพนักงาน - ประกันสังคม - อื่นๆ *** ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น.***

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
20 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่บุคคล/HRM Officerรับสมัครด่วน !
การสรรหา การทำสัญญาจ้าง แรงงานสัมพันธ์ ประเมินผล งานเงินเดือน กิจกรรมต่างๆ ดูแลพนักงานและความเรียบร้อยภายในบริษัท

S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
5 . Recruitment
- ดูแลงานสรรหาว่าจ้างบุคลากรทั้งระบบ - จัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังคนและงบประมาณ - ติดต่อสื่อโฆษณา - คัดเลือกใบสมัคร - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินงานสัมภาษณ์ - ต้องสามา...

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 18,000 - 25,000 บาท
19 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (คลอง 3)
1. จัดทำเงินเดือนพนักงาน 2. ดูแลเรื่องการอบรมทั้งภายใน-ภายนอก พร้อมยื่นข้อมูลส่งกรมพัฒนาฯ 2. จัดทำกิจกรรมจิตอาสาตามนโยบายของบริษัทฯ 3. ปฐมนิเทศและอบรมพนักงานใหม่ และตรวจสอบเอกสารต่างๆ 4. ตรวจสอบแ...

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
7 . พนักงานทรัพยากรบุคคล (บางนากม.2.5, หนองจอก)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานด้านกระบวนการสรรหา / คัดเลือก / ว่าจ้างกลุ่มพนักงานประจำร้าน 2.การจัดทำค่าจ้างให้กับกลุ่มพนักงานขององค์กร 4.จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มพนักงาน 5.ติดตามการประเมินผลการปฎิบัติงาน 6.ติดตามกา...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ+สวัสดิการ
19 Jul 19
8 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล(พื้นที่ประชาอุทิศ สุขสวัสดิ์,ถ.จันทน์ รับผิดชอบภาคตะวันออก)
1.ควบคุมดูแลและบริหารงานด้านกระบวนการสรรหา / คัดเลือก / ว่าจ้างกลุ่มพนักงาน 2.ควบคุมดูแลและบริหารงานการจัดทำค่าจ้างให้กับกลุ่มพนักงานขององค์กร 4.จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มพนักงาน 5.ติดตามการปฎิบัติงานแล...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
2 Position
19 Jul 19
9 . Personnel Admin ประจำศูนย์กระจายสินค้าสามโคก จ.ปทุมธานี
- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานฝ่ายบุคคล เช่น งานสวัสดิการต่างๆ - ประสานงานด้านกิจกรรมที่เกียวข้องกับงาน ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และตรวจสอบข้อ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
1 อัตรา
19 Jul 19
10 . HR Officer ประจำสาขาสุขุมวิท71
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Searching, screen และนัด candidate สัมภาษณ์งานให้กับ HR Mgr. 2. แจ้งผลการสัมภาษณ์ให้ candidate ทราบ 3. จัดทำประกาศต่างๆ เช่น promote, transfer, rotation และอื่นๆ ที่เกี่ยวข...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
Salary N/A
19 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่บุคคล (Recruit)
- จัดทำประกาศรับสมัครงานส่งไปยังหน่วยงานจัดหางานของภาครัฐและเอกชน - ดำเนินการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์งาน - ดำเนินการทดสอบ สัมภาษณ์งานเบื้องต้น และจัดส่งผู้สมัครให้ต้นสังกัดคัดเลือกตามขั้นตอน - ติดต่...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์
- ดูแลเรื่อง ระเบียบวินัยของพนักงาน งานด้านประชาสัมพันธ์ - กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับบริษัท จัดทำแผนแรงงานสัมพันธ์ และดำเนินการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ตามแผนงาน - ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
- ทำเงินเดือนมาก่อน จะได้รับการพิจารณาพิเศษ - จัดทำเอกสารต่างๆ ในสายงานทรัพยากรมนุษย์ - ร่วมวางแผน Manpower กับผู้บริหารภายในองค์กร - จัดทำ Career Path - คีย์ข้อมูลเข้าระบบ - ประสานงานภายในองค์กร...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (สรรหา)
1.ประสานงานต่างๆในการติดต่องานภายใน-ภายนอกบริษัทฯ 2.รับสมัครงาน,สัมภาษณ์,Update Database,จัดทำเอกสารสรรญาจ้างพนักงาน 3. Orientation พนักงานใหม่ แนะนำพนักงานใหม่ให้กับแผนกต่างๆ 4.ออกหนังสือรอบรองเง...

บริษัท บูทรูม จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-20,000
19 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ค่าแรง)
1.ดึงเวลาประจำวัน 2.ลงบันทึกใบลา 3.สรุปโอทีประจำวัน 4.ประมวลค่าแรงตามระบบ B-PLUS 5.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
16 . HRD Staff (26K – 40K) (SDG-26950)
・Consult with management and other leaders to identify appropriate learning and OD programs to support business goals. ・Help support and create programs that connect employees with business goals. ・...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 Position
Salary 26,550–40,000THB
19 Jul 19
17 . HR
-ดูแลการเข้างาน ระบบการลงเวลา การขาดลา มาสาย รายงานผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของหน่วยงาน -บริหารจัดการ การเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ -สรรหาพนักงาน -ติดต่อประสานงาน -ดูแลเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน

บริษัท คิวบิก กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 18,000-20,000
19 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงานภายในองค์กร - ดูแล งานด้านการบริหารงานบุคคล(ขาด,ลา,มาสาย) - การรับสมัครงาน, การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน - นัดสัมภาษณ์, สัมภาษณ์เบื้องต้น - สัญญาจ้าง...

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
19 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล รับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็ค ขาด ลา มาสาย และสรุปรายงาน พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน - งานสรรหา คัดเลือก ตรวจสอบหลักฐาานการสมัครงานและประกาศรับสมัครงาน - จัดทำเอกสารประเมินผลการทดลองงานและติดตามการประเมินผลการ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 Position
Salary 15,000-20,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 Jul 19
20 . HR & Admin (Japanese Speaking N2) ***BTS เอกมัย***Urgently Required !
- Responsible for payroll, and experienced with Business Plus program - Responsible for Recruitment & Hiring process with recruitment agency - Coordinate in-house Training and other in-house and pub...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary Depend on experience and skill
19 Jul 19
  412 Positions      
Sort By 
Disability Jobs